Muta (to move) conjugation

Romanian
61 examples
This verb can also have the following meanings: shift, relocate

Conjugation of eiti

Eu
Tu
El/ea
Noi
Voi
Ei/ele
Present tense
mut
I move
muți
you move
mută
he/she/it moves
mutăm
we move
mutați
you all move
mută
they move
Present perfect tense
am mutat
I have moved
ai mutat
you have moved
a mutat
he/she/it has moved
am mutat
we have moved
ați mutat
you all have moved
au mutat
they have moved
Past preterite tense
mutai
I moved
mutași
you moved
mută
he/she/it moved
mutarăm
we moved
mutarăți
you all moved
mutară
they moved
Future tense
voi muta
I will move
vei muta
you will move
va muta
he/she/it will move
vom muta
we will move
veți muta
you all will move
vor muta
they will move
Eu
Tu
El/ea
Noi
Voi
Ei/ele
Conditional mood
aș muta
I would move
ai muta
you would move
ar muta
he/she/it would move
am muta
we would move
ați muta
you all would move
ar muta
they would move
Subjunctive present tense
să mut
(so that/if) I move
să muți
(so that/if) you move
să mute
(so that/if) he/she/it move
să mutăm
(so that/if) we move
să mutați
(so that/if) you all move
să mute
(so that/if) they move
Subjunctive past tense
să fi mutat
(so that/if) I have moved
să fi mutat
(so that/if) you have moved
să fi mutat
(so that/if) he/she/it have moved
să fi mutat
(so that/if) we have moved
să fi mutat
(so that/if) you all have moved
să fi mutat
(so that/if) they have moved
Past impf. tense
mutam
I was moving
mutai
you were moving
muta
he/she/it was moving
mutam
we were moving
mutați
you all were moving
mutau
they were moving
Tu
Voi
Imperative mood
mută
move!
mutați
move!
Imperative negative mood
nu muta
do not move!
nu mutați
do not move!
Eu
Tu
El/ea
Noi
Voi
Ei/ele
Past pluperfect tense
mutasem
I had moved
mutaseși
you had moved
mutase
he/she/it had moved
mutaserăm
we had moved
mutaserăți
you all had moved
mutaseră
they had moved
Future alternative 1 tense
am să mut
I am going to move
ai să muți
you are going to move
are să mute
he/she/it is going to move
avem să mutăm
we are going to move
aveți să mutați
you all are going to move
au să mute
they are going to move
Future alternative 2 tense
o să mut
I am going to move
o să muți
you are going to move
o să mute
he/she/it is going to move
o să mutăm
we are going to move
o să mutați
you all are going to move
o să mute
they are going to move
Future perfect tense
voi fi mutat
I will have moved
vei fi mutat
you will have moved
va fi mutat
he/she/it will have moved
vom fi mutat
we will have moved
veți fi mutat
you all will have moved
vor fi mutat
they will have moved
Eu
Tu
El/ea
Noi
Voi
Ei/ele
Future in the past tense
aveam să mut
I was going to move
aveai să muți
you were going to move
avea să mute
he/she/it was going to move
aveam să mutăm
we were going to move
aveați să mutați
you all were going to move
aveau să mute
they were going to move
Conditional past tense
aș fi mutat
I would have moved
ai fi mutat
you would have moved
ar fi mutat
he/she/it would have moved
am fi mutat
we would have moved
ați fi mutat
you all would have moved
ar fi mutat
they would have moved
Presumptive tense
oi muta
I might move
oi muta
you might move
o muta
he/she/it might move
om muta
we might move
oți muta
you all might move
or muta
they might move
Presumptive continuous tense
oi fi mutând
I might be moving
oi fi mutând
you might be moving
o fi mutând
he/she/it might be moving
om fi mutând
we might be moving
oți fi mutând
you all might be moving
or fi mutând
they might be moving
Eu
Tu
El/ea
Noi
Voi
Ei/ele
Presumptive past tense
oi fi mutat
I might have moved
oi fi mutat
you might have moved
o fi mutat
he/she/it might have moved
om fi mutat
we might have moved
oți fi mutat
you all might have moved
or fi mutat
they might have moved

Examples of muta

Example in RomanianTranslation in English
! ~ Avem de a muta prizonierul!~ We have to move the prisoner!
" Consiliul s-a luptat cu interdicţia" " de al muta pe D-nul Andrews şi a început procedura de al evacua."The council had fought an injunction to remove Mr Andrews and begun proceedings to evict him.
" am ajuns pentru a obține acest lucru în forma tip-top astfel încât să putem muta această unitate , " si , stii ,"we got to get this thing in tip-top shape so we can move this unit," and, you know,
" astfel încât să fie în siguranță, oameni, in largul " și pentru a muta toate mobilier stradal liber în interiorul.'So be safe, people, batten down the hatches 'and move all loose street furniture inside.
" muntele se va muta, şi nimic nu va fi imposibil pentru voi.""The mountain will move, and nothing will be impossible for you."
" Vreau să mă mut ""I want to move"
"Aş vrea să mă mut din subsolul mamei mele sus în casa principală.""I'd like to move out of my mother's basement and up into the main house."
"I-ai cu tine, îi mut pe toţi." Ea spune nu."Take them with you, I'll move them all." She says no.
"I-am spus tatei că nu vreau să mă mut."I told Dad I don't want to move.
"Jeremy, ajută-mă să mut totul în apartamentul meu !"She's like, "Jeremy, help me move everything in my apartment around?
- Atunci de ce vrei să te muți iar?- So why do you want to move out?
- Oh, îți împachetam lucrurile și apoi... m-am gândit la ce ai vrea tu și că probabil n-ai vrea să te muți iar, așa că am hotărât să fac ce trebuie și să iau eu camera ta.- Oh, just packing up your things and then I... thought about what you would want and how you probably didn't want to move again, so I decided to do the right thing and just take your room.
- Sau atunci când te-am ajutat să te muți și am venit la tine, purtam pantaloni de trening, și tu te holbai la "instalația" mea.- Or that time that I helped you move, and I came over, I was wearing sweatpants. You couldn't stop staring at my rig.
Am fost de acord sa vorbesti cu mine înainte să te muți pe Annie, dar ordinea de zi a fost mai important decât cariera ei, cred, deoarece minutul ea a ajuns la partea de jos din Chicago, nu ai avut mai utilizare pentru ei.We agreed you would talk to me before you moved on Annie, but your agenda was more important than her career, I guess, because the minute she got to the bottom of Chicago, you didn't have any more use for her.
Atunci, vrei să dai Daebang-ul regelui din Goguryeo și să muți granița?Then, do you want to give Daebang to Goguryeo and move the border?
"Chez Klinger" se mută în centru.Chez Klinger moves uptown.
"Punctul 1. Cooperativa iese de sub tutela centrului psihiatric... " "si se mută într-un sediu nou. "One: the Co-operative leaves the tutelage of the psychiatric center and moves into these premises, which cost very little.
- Albul mută primul.- White moves first.
- Aşa că sunt ocupat până peste cap, căutându-l pe autor, ceea ce mută vânătoarea viselor mai jos pe lista cu lucruri de făcut.- So I've got my hands full looking for the perpetrator, which moves dream chasing further down my to-do list.
- Ce vrei să spui? - Îmi vei lipsi atunci când caravana se mută în satul următor.- I'm gonna miss you when your caravan moves on to the next village.
"Brigada Haosului" controlează distribuţia din Rancho Rosa, dar cred că dacă ne mutăm acum, ne putem muta în Stratton.Chaos Brigade controls distribution over in Rancho Rosa but if we move right now, we can move into Stratton and... What's up, my brothers?
"Căci ne mutăm în BeverlyWe got to move to Beverly
"De ce trebuie să ne mutăm mereu"?why do we always have to move around?
"Drăguţ" încât să putem să sărim peste petrecere şi să mutăm conversaţia pe saltea?"Cute" like we can skip the party, move this conversation to the memory foam?
"Hai să ne mutăm în America, Fi."Let's move to America, Fi.
"Ceva despre modul în care vă mutați chestia aia." ,en"Something about the way you move that thing."
"Ceva despre modul în care vă mutați chestia aia."Something about the way you move that thing.
"Run aici, du-te acolo, face acest lucru, mutați că.""Run here, go there, do this, move that."
"pentru un Beetle, vă mutați-vă ca un melc!""for a Beetle, you sure move like a slug!"
- Deci, tu doar îndoiți la talie, și vă mutați brațele în sus și în jos.- So, you just bend at the waist, and you move your arms up and down.
Da, mutam o canapea.Yeah, I was moving a futon.
Dle, mă mutam azi într-un apartament în afara bazei.Sir, I was moving today to an apartment off post.
Eu mutam un dulap mare când a sunat mobilul.I was moving a large cupboard when the mobile rang.
Pentru mine şi Randy, era ziua în care ne mutam.For me and Randy, it was moving day.
Tot ce ştiu este că peste şase luni, cu un bebeluş în braţe, mă mutam cu Mingus.All I know is that six months later, baby in hand, I was moving in with Mingus.
Au sărit din maşină când mutai copacul.They jumped out when you were moving the tree.
De mutai din apartament în altu şi eu colectam corespondenta ta spunind ca sunt varul tauYou were moving from one apartment to another and I collected your mail, saying I was your cousin.
Ne-am întâlnit pe culoar când te mutai, week-end-ul trecut?We met in the lobby when you were moving in last weekend?
Aici m-am născut." Şi în timp ce i-l arătam, o bilă de demolare a venit de nicăieri şi l-a pus la pământ şi, aparent, îl mutau peste stradă."That's where I was born." And as I was showing it to him, a wrecking ball came out of nowhere and just knocked it down and, apparently, they were moving it across the street.
Că se mutau.They were moving on.
Deci, niste unii se mutau într-un apartament de pe Strada 90.So, some people were moving into an apartment on 90th Street.
Legenda spune că soldaţii americani le mutau pe pieile-roşii de pe teritoriul lor, pe Poteca Lacrimilor. Mamele cherokee plângeau mult pentru că le mureau copilaşii pe drum de oboseală, de boală şi de foame.The story is that when American soldiers were moving Indians off their land on the trail of tears the cherokee mothers were grieving and crying so much 'cause they were losing their little ones along the way from exposure and disease
Mitchell-ii se mutau.The Mitchell's were moving in.
Ne mutasem intr-un oras nou si nu stiam pe nimeni.We had moved to a new town. I felt awkward in my skin.
"Tristă era şi zâmbetul îi pălise, Fiindcă prietena ei se mutase.""Her smile was gone, her spirit wan. Her best friend had moved away."
Acum câţiva ani, a aflat că ea se mutase în Milano.Couple of years ago he heard she had moved to Milan.
Am crezut că se mutase cineva acolo.I thought someone had moved in.
Am venit acasă şi am văzut că cineva îmi mutase din lucruri.I came home and I saw that someone had moved by stuff.
Aşadar, proprietarul intră şi găseşte înăuntru mobilă de import, iar o familie întreagă se mutase în biroul lui.So the owner walks in, and finds all this imported furniture, and an entire family had moved into his office.
"Părinţii care se mutaseră aici pentru a începe o nouă viaţă""Parents who had moved here to begin a new life...
Uitau însă că toţi ceilalţi bărbaţi din ţinut se mutaseră la oraş.They were forgetting that all other men in this area had moved to the city.
! - Fetele au mutat barca.- The girls moved the boat.
" Poseidon mutat sa o sarute ,"Poseidon moved in to kiss her,
" Tu shouldn't've mutat înainte pe care campania"You shouldn't've moved ahead on that campaign
"Akash sale asupra omului, itjust mutat prea repede."'Akash its over man, itjust moved too fast.'
"Alan s-a mutat cu iubita lui ieri."♪ Men. ♪ "Alan moved in with his girlfriend yesterday.
A riscat puţin să fie văzut mutând-o la o asemenea distanţă.He risks quite a bit of exposure moving her that distance.
Adică, mutând statueta lui Iisus într-un alt loc care să nu îi afecteze reputaţia.I mean, moving the Christ child to another place of honor
Am adus cu mine trei membri din echipa mea, lucrează aici de la ora 3 sau 4 cărând, mutând chestii, atârnând tablouri.I brought in three of my staff members that have been here since 3:30 or4:00 working, hanging stuff, moving stuff, carrying stuff, you know, working just as hard as the guys Thierry brought in,
Am ars 180 de calorii mutând asta.I burned 180 calories moving that.
Am fost ocupat mutând-o pe mama în biroul Elenei.I got tied up moving mom into Elena's office.

More Romanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

masa
massage
mâna
drive
mira
wonder
mugi
moo
muia
wet
mura
pickle
muri
die
ofta
sigh
păta
stain
uita
forget

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

însuși
appropriate
învechi
wear out
lucra
work
masturba
masturbate
mâhni
distress
mâzgăli
scribble
micșora
shrink
mușca
bite
narcotiza
narcotize
ordona
give an order or command

Other Romanian verbs with the meaning similar to 'move':

None found.
Learning languages?