Muri (to die) conjugation

Romanian
79 examples

Conjugation of eiti

Eu
Tu
El/ea
Noi
Voi
Ei/ele
Present tense
mor
I die
mori
you die
moare
he/she/it dies
murim
we die
muriți
you all die
mor
they die
Present perfect tense
am murit
I have died
ai murit
you have died
a murit
he/she/it has died
am murit
we have died
ați murit
you all have died
au murit
they have died
Past preterite tense
murii
I died
muriși
you died
muri
he/she/it died
murirăm
we died
murirăți
you all died
muriră
they died
Future tense
voi muri
I will die
vei muri
you will die
va muri
he/she/it will die
vom muri
we will die
veți muri
you all will die
vor muri
they will die
Eu
Tu
El/ea
Noi
Voi
Ei/ele
Conditional mood
aș muri
I would die
ai muri
you would die
ar muri
he/she/it would die
am muri
we would die
ați muri
you all would die
ar muri
they would die
Subjunctive present tense
să mor
(so that/if) I die
să mori
(so that/if) you die
să moară
(so that/if) he/she/it die
să murim
(so that/if) we die
să muriți
(so that/if) you all die
să moară
(so that/if) they die
Subjunctive past tense
să fi murit
(so that/if) I have died
să fi murit
(so that/if) you have died
să fi murit
(so that/if) he/she/it have died
să fi murit
(so that/if) we have died
să fi murit
(so that/if) you all have died
să fi murit
(so that/if) they have died
Past impf. tense
muream
I was dying
mureai
you were dying
murea
he/she/it was dying
muream
we were dying
mureați
you all were dying
mureau
they were dying
Tu
Voi
Imperative mood
mori
die!
muriți
die!
Imperative negative mood
nu muri
do not die!
nu muriți
do not die!
Eu
Tu
El/ea
Noi
Voi
Ei/ele
Past pluperfect tense
murisem
I had died
muriseși
you had died
murise
he/she/it had died
muriserăm
we had died
muriserăți
you all had died
muriseră
they had died
Future alternative 1 tense
am să mor
I am going to die
ai să mori
you are going to die
are să moară
he/she/it is going to die
avem să murim
we are going to die
aveți să muriți
you all are going to die
au să moară
they are going to die
Future alternative 2 tense
o să mor
I am going to die
o să mori
you are going to die
o să moară
he/she/it is going to die
o să murim
we are going to die
o să muriți
you all are going to die
o să moară
they are going to die
Future perfect tense
voi fi murit
I will have died
vei fi murit
you will have died
va fi murit
he/she/it will have died
vom fi murit
we will have died
veți fi murit
you all will have died
vor fi murit
they will have died
Eu
Tu
El/ea
Noi
Voi
Ei/ele
Future in the past tense
aveam să mor
I was going to die
aveai să mori
you were going to die
avea să moară
he/she/it was going to die
aveam să murim
we were going to die
aveați să muriți
you all were going to die
aveau să moară
they were going to die
Conditional past tense
aș fi murit
I would have died
ai fi murit
you would have died
ar fi murit
he/she/it would have died
am fi murit
we would have died
ați fi murit
you all would have died
ar fi murit
they would have died
Presumptive tense
oi muri
I might die
oi muri
you might die
o muri
he/she/it might die
om muri
we might die
oți muri
you all might die
or muri
they might die
Presumptive continuous tense
oi fi murind
I might be dying
oi fi murind
you might be dying
o fi murind
he/she/it might be dying
om fi murind
we might be dying
oți fi murind
you all might be dying
or fi murind
they might be dying
Eu
Tu
El/ea
Noi
Voi
Ei/ele
Presumptive past tense
oi fi murit
I might have died
oi fi murit
you might have died
o fi murit
he/she/it might have died
om fi murit
we might have died
oți fi murit
you all might have died
or fi murit
they might have died

Examples of muri

Example in RomanianTranslation in English
! - Il impusc pana va muri, apoi voi incepe cu tine, Frank.I'm shooting him until he dies, and then I'm gonna start on you, Frank.
! Am zis că aş muri pentru tine.I said I would die for you!
! Crezi că n-ar muri pentru a opri asta ? !Do you think he wouldn't... die to stop this from happening?
! Dacă ea se căsătoreste eu voi muri.If she marries, I die.
! Dar va muri !But he'll die !
! - Am sa mor.- I'm going to die.
! Doar n-o să mor în spitalul ăla, unde toate asistentele-s urâte ca naiba!I'm not gonna die in a hospital where the nurses aren't even hot.
! Mai bine te-ai ruga să mor!You better hope I die.
" Acesta este modul în care vreau să mor""That's how l want to die."
" Multe femei îmbătrânesc şi mor..."Many women grow old and die...
! - Vrei să mori?-Do you want to die?
! Tu eşti gata să mori intr-o curăţare prin vibraţie?Are you ready to die in a cleansing ramming?
! Vroiam să spun "să mori de gonoree", dar esti pe aproape.I was gonna say "die of gonorrhea," but that's close enough.
" Ai o singură viață " De asemenea, înseamnă că atunci când mori , vei muri !"You only live once" also means when you die, you die!
" Mănâncă-mă sau mori "."Eat me or die."
" Eu decid cine trăieşte sau moare.""I decide who lives or dies."
" Odată cu sfârșitul suedeză House Mafia muzica house moare. "'With the end of the Swedish House Mafia house music dies."
"... atâta timp cât moare pentru libertate. ""'... as long as he dies for freedom."'
"A spus, nu contează unde moare un om... ""He said, 'It don't matter where a man dies...
"Animatoare moare intr-un tragic incendiu la o statiune."Showgirl dies in tragic resort fire.
! Nu, nu o să murim!No, we're not gonna die!
! O simt, o simt, o să murim amândoi !Oh, I can feel it, I can feel it, we're both going to die!
! Suntem pe cale să murim aici!We're about to die here!
" Nu te gândesti ca am putea sa murim?""Are you not worried that we'll all die?"
"..atunci mai bine murim aici."Better to die here.
"O să muriți, astăzi."You're going to die today."
Ascultați ce vă spun dacă nu vreți să muriți.Listen to what I have to say if you don't want to die.
Garantãm acoperire financiarã totalã în cazul în care muriți pe neaşteptate.Guarantees total financial coverage if you die unexpectedly. [Chuckles]
N-aveți sorți de izbândă dacă nu sunteți gata să muriți pentru cauza voastră.You have no chance of victory if you aren't willing to die for your cause.
Nu, e mai ieftin dacă muriți voi.No, it's cheaper just to have you die.
Ar fi putut murii dintr-o înţepătură rapidă de adrenalină asociate cu frică.He could have died from a rapid spike of adrenaline associated with fear.
Cu o zi inainte de a murii, eram un tip cu succes.The day before I died, I was a successful man.
Dacă aş murii, viaţa ei ar fi cruţată. Aşa că din acea noapte am încetat să mai exist.If I died, her life might be spared, so that night I ceased to exist.
De fapt îi provocau pe călători şi măciuca sau un băţ în speranţa de a primi din partea lor un răspuns violent pentru că ei credeau că a murii în acest mod, asigura realizarea martiriului.They would wield the travelers on the road and bludgeon them with a stick hoping to solicit a violent response because they believed if they died, they would achieve martyrdom.
E bine ca a aruncat o privire mica asupra lumii inainte de a murii.It's nice she had a little glimpse of the world before she died.
De vreme ce atâţia muriră, în grozavul război, trebui' să dai noi cetăţeni şi apărători, pentru măreaţă ţara ast' a noastră.Since so many people have died during this terrible war you'll have to give new citizens and defenders to this great country of ours!
Leonidas şi spartanii... muriră pentru onoare... pentru glorie.Leonidas and the Spartans... died for honor... for glory.
'Si eu zambeam, dar muream inauntru.'I was too, but I was dying inside.
.. un fel de mancare care muream de curiozitate sa-l gust!.. now that was a dish I was dying to taste!
Adevărul era că muream să mă culc cu el, dar nu este întârzierea satisfacţiei definiţia maturităţii?The truth is, I was dying to sleep with him... but isn't delayed gratification the definition of maturity?
Adica muream.I mean, I was dying.
Ai văzut că muream şi totuşi ai plecat ?You saw that l was dying and yet you walked away?
- Nu, tăticule, mureai.- No, Daddy, you were dying.
Cind... Cind mureai ai incercat sa ma infectezi.When... when you were dying,you tried to infect me.
Când am văzut că şi tu mureai şi că eram singurul ce te putea salva...When I saw that you were dying too, And that I was the only one who could save you...
Diya, e acelaşi lucru pe care odată mureai să-l auzi dar nu-l puteam spune. Dar azi ţi-l voi spune.Diya, this is the same thing that you once were dying to hear but I just couldn't say it But today I will
Felul cum te privea George când mureai.The way George looked at you when you were dying. This isn't him.
- Dar cu zece minute in urma, murea.- But 10 minutes ago, she was dying.
- Mi-a dat de gândit faptul că chiar şi în timp ce murea s-a gândit la un mod de a o învia pe In Sook.- by In Sook... - But what has me puzzled is that even as she was dying She was thinking of a way to bring In Sook back to life
- Îi murea soţia.- His wife was dying.
-Dar chiar murea!- But he was dying.
Ai fi vrut să fii în locul lui când era bolnav, când murea.You wanted to be hhm when he was hil when he was dying.
"... Şi care mureau de astm.""...and they were dying of asthma."
- Familia ei mureau de ciuma, vecinii colectarea deja grasimi de origine animala- Her family were dying of the plague, the neighbors already gathering animal fat
- Pacienţii mureau pe masă.when surgery was Russian roulette and patients were dying on the tables.
Am ajuns să facem copci în gheaţă, lîngă care oamenii mureau.We went to the ice-hole and people were dying there.
Au încercat să evacueze locul cât de repede puteau dar era ca în iad, oamenii mureau şi dispăreau.They tried to evacuate this place as quick as they could but it was hellish, people were dying and disappearing.
"mătuşa mea te-a informat greşit că murisem."Some years ago, my Aunt Reed mistakenly informed you that I had died.
Între timp, cred că NSA i-a spus lui Sandy că murisem.Meanwhile, I think the NSA Sandy said that I had died.
"John Wayne" murise, nu doar un nebun pe nume John Wayne.- John Wayne had died. It wasn't some numbnut it was John Wayne!
- Uitaţi că Nicolas murise.- You forget that Nicolas had died.
- Îi murise sotia cu un an înainte.- His wife had died the year before.
A jelit de parca murise cineva.She grieved like somebody had died or somethin'.
A spus că mama bebeluşului murise în timpul naşterii.He said the baby's mother had died during childbirth.
Ca şi Trujillo, al cărui tată şi doi fraţi, toţi poliţişti, muriseră în urma schimburilor de focuri cu cartelul.Like Trujillo, whose father and two brothers, all cops, had died in gun battles with the cartel.
Cei care muriseră primii erau deja transformaţi în schelete.Those who had died earlier had already turned to skeletons.
Când Alex şi cu Stephanie au ajuns în Claridge, muriseră mai mult de 700 de oameni.When Alex and Stephanie got to Claridge, more than 700 people had died.
Când am văzut toate astea, a spus directorul muzeului, a fost ca şi cum ne muriseră părinţii.'When we saw all this,' the museum director said, 'it was as if our mother and father had died.
Dna Todd şi doi dintre copii muriseră, de asemenea.Mrs. Todd and two of the children also they had died.
"...iar cei care se-mpotrivesc sunt gasiti murind sau morti."... and those who squeal are usually found dying or dead.
"Altii decid, dar noi suntem cei care ii vedem murind.""Others decide, but we see them dying."
"Nimeni, niciodată, nu a câştigat un război murind pentru patria sa."No one ever won a war dying for their country.
"Pentru că cel mai rău lucru e să-ţi vezi copiii murind cu zile""because the worst thing is to see our children dying day by day"
"Singur în deşert, murind de sete"?And what for "left in the desert, dying of thirst "
! Da, e vina mea că Sara a murit.Yeah, it's my fault Sara died.
! Da. A murit acum câteva săptămâni.He died a few weeks back.
! Data trecută, un copil a căzut şi a murit...last time a kid fell and died..
! Ea a murit!She died!
! Eram aici când s-a născut Titus şi când a murit Saskia!I was here the night that Titus was born and the night that Saskia died!

More Romanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

acri
make sour
auri
cover in a thin layer of gold
dori
desire
feri
guard from
mări
enlarge
momi
entice
mugi
moo
muia
wet
mura
pickle
muta
move
opri
stop
sări
jump
sori
bask in the sun
zări
observe

Similar but longer

lămuri
shed light on

Random

lega
tie
masa
massage
mistifica
mislead
mișca
move
mulțumi
satisfy
murdări
dirty
murmura
murmur
omorî
murder
pasa
pass
pasteuriza
pasteurise

Other Romanian verbs with the meaning similar to 'die':

None found.
Learning languages?