Vet (to throw) conjugation

Hungarian
130 examples
This verb can also have the following meanings: to sow, sow, cast

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
vetek
I throw
vetsz
you throw
vet
he/she to throw
vetünk
we throw
vettek
you all throw
vetnek
they throw
Present definite tense
vetem
I throw
veted
you throw
veti
he/she throws
vetjük
we throw
vetitek
you all throw
vetik
they throw
Past indefinite tense
vetettem
I threw
vetettél
you threw
vetett
he/she threw
vetettünk
we threw
vetettetek
you all threw
vetettek
they threw
Past definite tense
vetettem
I threw
vetetted
you threw
vetette
he/she threw
vetettük
we threw
vetettétek
you all threw
vetették
they threw
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
vetnék
I would throw
vetnél
you would throw
vetne
he/she would throw
vetnénk
we would throw
vetnétek
you all would throw
vetnének
they would throw
Conditional present definite tense
vetném
I would throw
vetnéd
you would throw
vetné
he/she would throw
vetnénk
we would throw
vetnétek
you all would throw
vetnék
they would throw
Conditional past indefinite tense
vetettem volna
I would have thrown
vetettél volna
you would have thrown
vetett volna
he/she would have thrown
vetettünk volna
we would have thrown
vetettetek volna
you all would have thrown
vetettek volna
they would have thrown
Conditional past definite tense
vetettem volna
I would have thrown
vetetted volna
you would have thrown
vetette volna
he/she would have thrown
vetettük volna
we would have thrown
vetettétek volna
you all would have thrown
vetették volna
they would have thrown
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok vetni
I will throw
fogsz vetni
you will throw
fog vetni
he/she will throw
fogunk vetni
we will throw
fogtok vetni
you all will throw
fognak vetni
they will throw
Future definite tense
fogom vetni
I will throw
fogod vetni
you will throw
fogja vetni
he/she will throw
fogjuk vetni
we will throw
fogjátok vetni
you all will throw
fogják vetni
they will throw
Subjunctive present definite tense
vessem
(if/so that) I throw
vesd
(if/so that) you throw
vesse
(if/so that) he/she throw
vessük
(if/so that) we throw
vessétek
(if/so that) you all throw
vessék
(if/so that) they throw
Subjunctive present indefinite tense
vessek
(if/so that) I throw
vess
(if/so that) you throw
vessen
(if/so that) he/she throw
vessünk
(if/so that) we throw
vessetek
(if/so that) you all throw
vessenek
(if/so that) they throw
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
vetnem
I to throw
vetned
you to throw
vetnie
he/she to throw
vetnünk
we to throw
vetnetek
you all to throw
vetniük
they to throw

Examples of vet

Example in HungarianTranslation in English
- Nehéz a helyzet, mert vagy 400 szemtanú hajlandó lenne hajó alá vetni.- Yeah, it's a tough one because there's about 400 witnesses that are ready to throw her underneath the boat.
Akkor sérült meg, mikor megpróbálta egy kamion elé vetni magát.Injuries sustained in the course of trying to throw himself in front of a tanker truck.
Az apja tűzre akarta vetni a papagájukat! - Igaz.His dad wanted to throw his budgie on the fire.
Azt mondta, ha nem mondja el neki, amit tud, börtönbe fogja őt vetni.Said if she didn't tell him what she knew, he was going to throw her in prison.
Azért akartam a munkába vetni magam, mert azt hittem, segít elfelejteni Marshall hiányát.I went away to throw myself into work, because I thought it might help me forget about Marshall being gone.
Gondoltam, vetek rád egy pillantást, jelezve a robomanben folyó belső vívódásokat.I thought maybe I just throw a look towards you, showing the Roboman's inner turmoil.
Párszor keresztet vetek, mielőtt megpróbálom.I'll throw a couple crosses before I try him.
Rosszalló pillantásokat vetek rá.I throw him horrific glances.
Semmit nem vetek rád, a boldog gondolatokat és a töltött cukorkát kivéve.Okay? I'm not throwing anything at you except for happy thoughts and jelly beans.
Sosem hallottál még olyan rókáról, amit vetek itt mindjárt.You've never heard a man throw up the way I'm gonna throw up right now.
De ha nem vetsz véget ennek, nem te fogsz elmenni, hanem mi dobunk ki a házból.But if you don't end this, you won't have to leave, we will throw you out.
Eljön a nap, amikor túl nagy árnyékot vetsz rá.The day will come when you'll be throwing too big a shadow on him.
Felvitte az Isten a dolgod, de morzsát se vetsz nekem.Now you're a big-shot fighter on your way up, you don't even throw me a crumb!
Jones sóvárog utánad, pedig ügyet sem vetsz rá!Jones pining for you, taking whatever scraps you bother to throw his way...
Kéred, hogy minden nap itt legyek és olyan pillantásokat vetsz rám.You ask me to come over Here every day, a-And you throw Me all these glances.
Úgy érzem magam, mint egy róma aki most vet egy oroszlánt a keresztények közé.I feel like a Roman about to throw a lion at the Christians.
Allel néha diszkoszt vetünk.AI and I throw the discus sometimes.
Fehér húst vetünk oda a kutyáknak.We'll throw a little white meat to the dogs.
Ha túlléped az időt, a hoordák vermébe vetünk.If you are still within the boundary then, you must be thrown to the Horda.
Haymer egy nagy partit rendez a hétvégén... így nem lesz nehéz elvegyülnötök a többi kisegítő között, akiket az előkészületek miatt vettek fel.Hamer's throwing a party this weekend, so you should have no trouble blending in with the hired help that'll be setting up.
Adok valamit, erre maguk a farkasok elé vetnek?It's all you got? I give you something and you're gonna throw me to the wolves?
Akár lándzsát vetnek vagy atombombát dobnak le.Whether it's a spear thrown or a nuclear bomb.
Az a Kate Beckett, ahonnan én jöttem, könyörtelen lenne bármivel, amit az útjába vetnek.The Kate Beckett where I come from, she would be unrelenting in the face of anything that's thrown in her path.
Az emberek egy pillantást vetnek erre a testre, és azt hiszik, ők jobbak, mint én.People throw a single blow an eye on me, and they believe? be better than me.
Azon nyomban a medve elé vetnek.They throw you right to bear.
- És jól megveri, minekutána én a nyakába vetem magam.- And give him a good beating... after which I throw my arms around his neck.
-A lábaid elé vetem magam és úgy könyörgök: maradj velem!-l'll throw myself at your feet and beg you to stay with me.
-Egy ellenséges tank alá vetem magam.I will throw myself under an enemy tank.
A farkasok közé vetem magát.I'm gonna have to throw you to the wolves.
A folyóba vetem magam.L"II throw myself in this river.
A Verembe veted őket, míg meg nem őrülnek?Do you throw them in a hole until they go insane?
A gépek fogaskerekei közé veted magad?You're gonna throw your body under the gears and the wheels of the machine.
De hogy világos legyen, Michaelt a farkasok közé veted, hogy mentsd magad.But to be clear, you'll be throwing Michael to the wolves to save yourself.
Egy mentő hátuljában rejtőzve veted bele magad a munkába?You throw yourself into work, hide in the back of an ambulance?
Ezúttal nem, amit tenned kell, hogy Juliet lábai elé veted magad és szó szerint bocsánatért könyörögsz.Not this time, what you need to do is throw yourself at Juliet's feet and literally beg for mercy.
- A vonat alá veti magát.- She throws herself under a train.
Egy nő, aki a férfi elé veti magát, a végén mindig veszít.A woman who throws herself at a man always loses him.
Látja amint a szeretője egy másik nőt csókol meg. Megzavarodik és a sínekre veti magát.Distraught, she throws herself onto the tracks.
Megtalálja Trippet, és a nyakába veti magát.She finds Tripp and throws herself at him.
Mikor a kapitány elhagyja kedvesét, a lány a tengerbe veti magát, reméli, hogy a halála értelmet kap ha az élete céltalan is.After the captain rejects his lover, she throws herself into the sea, hoping she'll find in death the purpose she was missing in her life.
Csak nem gondolta, hogy úgy vetjük be, hogy előtte nem teszteltük le, ugye?You didn't think we'd throw you into the field without a test, now, did you?
Én elviszem, ha kidobnád, mert mi nem vetjük meg a lisztet.I will take this if you're gonna throw it away, because at our house, we're wheat-eaters.
"Manapság a nők rám vetik magukat a pénzem miatt."Nowadays, women throw themselves at me for my money.
- Baby, 30 percre vagy attól, hogy összejöjj egy 19 éves latin torreádorral, én pedig dögös picsákat hagyok ki akik elém vetik magukat minden egyes nap, anélkül hogy a jól megmarkolnám a feneküket.- Baby you're 30 minutes away from getting it on with a 19-year-old latin bullfighter and I pass on hot pieces of ass that throw themselves at me all day every day without so much as a cupping of an ass cheek.
- De igen, és meg is teszik, és az egyetlen támogatás, amit az IIB-tól kapunk, hogy téged és az egység többi tagját a farkasok elé vetik.- They can and they will, and the only support we're gonna get from the IIB is throwing you and the rest of the unit under the bus.
A hírek szerint az utolsó tartalékaikat vetik be ellenünk.According to the newsreel they're throwing their last reserves against us.
A karriered felível, és az ilyen lányok rád vetik magukat.Your career is taking off,girls like that are throwing themselves at you.
A földre vetettem magam, és azt ordítottam: "Epilepszia".I threw myself on the ground and screamed, "Whiplash."
A lába elé vetettem magam, állva sem értem volna a térdéig. Megcsókoltam a lábujja hegyét, és illendő módon üdvözöltem.I threw myself at her feet, the only part of her I could reach, and I kissed her toe and addressed her in the normal manner...
A munkába vetettem magam, de... mindent megtettem, amit tudtam.- I threw myself into work, but I... I did the best I could.
Akkor találtam, mikor don Javier ágyát vetettem be.Then I found when Don Javier threw on his bed.
Messzire vetettél az üdvösségtőI és most belebuktam ebbe.You threw me far from grace and now I fall unto it.
Te, aki a kazamatákba vetettél minket?You, who threw us into the dungeon?
Amikor utoljára Medici Mária ellen fordultam, börtönbe vetett.The last time I went up against Marie de Medici she threw me in prison.
Aztán befutott Tuvok, és Kessel együtt véget vetett a vitának, Neelix pedig kidobott a konyhából.Tuvok and Kes broke us up, and then Neelix threw me out of his kitchen.
De amint megtudta, és mivel a nagynénje már nem jelentett akadályt, így Jane jóságára bízta a sorsát, és véget vetett a több hónapnyi szenvedésnek.But as soon as he found out, and with his aunt no longer opposed, he threw himself on Jane's kindness and put an end to the months of misery.
Ha az lennél, elmennék megismerni az apádat, még úgy is, ha ő vetett a lyukba, hogy kínozzon.If you were my girlfriend, I would come and meet your dad, even your dad who threw me in a hole and tortured me.
Nos, egy apát már börtönbe vetett.Well, you already threw the father in prison.
Ti ketten a busz elé vetettetek egy ártatlan, fiatal lányt, és Liv ezt most helyre fogja hozni.You both threw an innocent young woman under the bus, and now Liv is going to make that right.
Az parancsol nekem, aki eddig is. Akit önök egy lyukba vetettek.I take my orders from the same man I always have, even after you threw him down a hole.
Négy évvel később Kuba - ami csak 90 mérföldre van Floridától - jelentette a közvetlen kihívást. Véget vetettek Kuba mint Észak-Amerika gyarmatának megalázásának - ami a drogbárók és a maffia játszótere volt.Four years later, Cuba, just 90 miles from Florida, threw down the first direct challenge, ending Cuba's humiliation as a North American colony- a playpen for drug barons and the mafia.
És mégis gyávának neveztek, és börtönbe vetettek.And then they called me a coward, and they threw me in jail.
Felugrottál a székedből és a tömegbe vetetted magad.You jumped off your chair and threw it in the mix.
Mikor a Genii tüzet nyitott rám, rám vetetted magad, a saját testedet használva pajzsként.When the genii started firing at me, you threw yourself on me, using your own body as a shield.
Talán mondhatnám, hogy te vetetted rám magadat.I suppose I could tell her you threw yourself at me.
Te vagy az, aki a farkasok elé vetetted, Leon.You're the one who threw him to the wolves, Leon.
Épp most beszéltem Nate-tel, és elmesélte, hogyan vetetted elé magadat.I just talked to Nate and he told me how you threw yourself at him.
"Egy nő az éhes krokodilok medencéjébe vetette magát egy állatkertben, ahol látogatók tömege volt akkor."A woman threw herself into a pool of hungry crocodiles in a zoo that was crowded with visitors at the time.
"Ábrahám máglyára vetette Izsákot, hogy igazolja hűségét Istennek."Abraham threw Isaac on the pyre to prove his faith to God.
"Úgy vélik, hogy a herceg vetette magát a merénylő golyójának útjába.That the prince threw himself in front of the assassin's bullet. The handover at port prosperity
54 középiskolás lány a vonat elé vetette magát.54 high school girls threw themselves in front of a train.
A csodálatos Mr. Dalal, aki a golyó útjába vetette magát.Marvellous Mr Dalal who threw himself into the path of a bullet.
Tűzbe vetettük őket.We threw them into a fire.
A nőt egy kígyókkal teli verembe vetették.They threw her into a pit of snakes.
A túlélők pedig a zúgóba vetették magukat megadás helyett.The rest threw their bodies into the rapids rather than surrender.
Az emberek a mélybe vetették magukat, úgy hívták, "Nakkartaffik", azaz "a hely, ahol leesel".People threw themselves off a mountain - which was called 'the place where you fall down'.
Hogy élve fel ne falják őket a tengerbe vetették magukat.Rather than be eaten alive... ...theythrew themselves into the sea.
Ha nem Ráma fiait hordanám, a folyóba vetném magamat.Were I not carrying Rama's sons, I would throw myself into the river.
Hanem eléd vetném magam.I would throw myself in front of you.
Az egyik percben tűzbe vetné magát, hogy megvédje önt. A következő pillanatban meg bitóra küldené.She would throw herself in the fire to save you and a minute later turn and have you sent to the scaffold.
De azóta tudom, hogy Bobby szeret engem... mióta megmondta hogy a busz alá vetné magát értem.But I knew that bobby loved me... when he told me That he would throw himself under a bus for me.
Ezért inkább farkasok elé vetné?So do you would throw him out to be eaten by wolves?
A rokona vagyok, eljöttem, hogy ön elé vessem magam,I'm your kin, come all this way to throw myself upon you,
Akkor, ha te megkérnél arra engem hogy, vessem be magam a tűzbe megtenném, Papa.Even then, if you ask me to throw myself in this fire... then I'll do it, Papa.
Azt akarod, hogy vessem a volt társamat a kutyák elé?You want me to throw my ex-partner under the bus?
Csak arra gondoltam, hogy ne vessem le magam a páholyból.It was all I could do not to throw myself off the balcony.
Ezért akarja Khokar, hogy vessem a farkasok elé.That's why Khokar wants to have you thrown to the wolves.
"Ne vesd magad a metró alá!""Don't throw yourself under the metro train!"
"Simon vesd ki a hálódat a jobb oldalon!""Simon, you throw your net on the right side."
"Szép hölgy, vesd le mind e drága ruhát!"Fair lady, throw those costly robes aside.
A kútszerzet olyasvalaki, aki annyira régóta kísért, hogy eléggé őrületbe kergetett ahhoz, hogy egy kútba vesd az alagsorodban, mint A bárányok hallgatnakban.And what is that? A pit guy is someone you've been obsessed with for so long... that it's driven you crazy enough to throw them in a pit in your basement like in The Silence of the Lambs.
Agresszívan, csak vesd magadat egyenesen elé.More direct, Be aggressive, and throw yourself right at him.
A kínai lehetőleg vesse a disznók elé.Take him over to the Chinaman's and you throw him away.
Csak annyit kérek, vesse ide nekem a felesleges tippet.All I'm asking is that you throw the odd tip my way.
De ha lett volna valami, ami megakadályozhatta volna hogy Anna a vonat elé vesse magát ez lett volna, a gondolat, hogy valami vicceset mondhat a férfinak, akit szeret.But, if there's one thing that would have prevented Anna from throwing herself under a train that would be it, the thought of telling something funny to the man she loves.
Figyeljen, ha jön, hogy újra kérdezze önt vesse magát a lábai elé!Listen, if he comes to question you again throw yourself at his feet.
Megmondhatnád, hogy dobja a jogarát a sárba. Vagy hogy vesse az ékszereit a folyóba.Well, you could tell him to throw his sceptre in the mud.Or to fling his jewels into the river.
- Meg kell találnunk a bűnöst és vessük a verembe!We must find the culprit and throw him in the pit!
A Beuclair remekül bejött, vessük be újra a régi ötletet.Sinkhole Beuclair is a great place to throw old mattresses.
Akkor gyertek vissza, ha van tervetek, hogyan szakítsuk meg az ostromot, és vessük vissza Minósz királyt a tengerbe!Come back when you have a plan to break the siege and throw King Minos back into the sea!
Akkor inkább vessük el teljesen.We have to throw it away completely:
Csak vessük bele magunkat a munkába!We're just gonna throw ourselves into our work.
A büntetése vessétek... ..fejest a mélybe!His punishment is throw him down head first!
- Ó, hogy kutyák elé vessék.Oh, throw him to the dogs.
A katonáknak azt oktatták hogyan szereljenek bombát a testükre és hogyan vessék magukat az ellenséges tankok alá.The soldiers were trained to strap bombs to their bodies, and throw themselves against the tanks.
Aella elrendelte, hogy kötözzék meg, és vessék a farkasverembe.Aella ordered him bound... and thrown alive into the wolf pit.
Hétköznapi katonáknak oktatták hogyan szereljenek bombát a testükre és hogyan vessék magukat a tankok alá.Ordinary soldiers learned how to strap bombs to their bodies and throw themselves under tanks.
Lebeszélem őket arról, hogy a vonat elé vessék magukat, vagy leugorjanak a felüljáróról.By talking people out of throwing themselves in the tracks at North Station... or hurling their bodies off an overpass onto the MassPike.
Azért hogy rohanj be ide, és vess oda a farkasoknak.So you'd be more likely to come storming in here and throw me to the wolves.
Azért küldtek, hogy minden hiányosságukra szörnyű árnyékot vess.Sent to throw horrible relief on all our personal inadequacies.
Csak ne vess börtönbe.Just don't throw me in prison.
Kérem, ne vess oda a piócáknak!Please don't throw me to the leeches.
Akkor vessen börtönbe.So throw me in jail.
Egyszerre csak egy ember vessen ránk követ.Just have one person throw stones at us.
Csak azt javaslom, alkalomadtán vessünk be valami állatcsalogatót.All I'm suggesting is we occasionally throw in a little pet appeal.
Letartóztathatnak minket, ha akarnak, börtönbe is vethetnek és aztán lehetnek továbbra is vak szolgák, vagy lehetnek végre igazi Rendőrtisztek és segíthetnek nekünk, hogy véget vessünk ennek a lehetetlen történetnek.You can arrest us if you like. You can throw us in prison and go back to being blind, submissive slaves. Or you can be real police officers, and help us bring an end to this absurd story.
Ha tudnátok, hogy hogyan kezelik az állatokat, amit megesztek, még gyorsabban ennétek, csak hogy minél hamarabb véget vessetek a szenvedéseiknek. És utána kihánynátok.If you knew how they treated the animals that you are eating, you would eat them even faster to put them out of their misery and then you would throw up.
Szakuramaru... vessetek engem is oda.Sakuramaru... throw me in there, too.
Amikor kibújtál az anyád hasából, akkor kellett volna a disznók elé vessenek, élve.When you were in your mother's womb, they should have thrown her in the pigs' trough to be eaten alive.
Azt akarod, hogy tömlöcbe vessenek?Do you want to be thrown into the dungeon?
Azt mondom, mind fogadjunk ügyvédeket, és vessenek be mindent ellene.I say we all lawyer up, get them to throw everything they can at him.
Mi van ha lesben állnak, hogy letartóztassanak és... és fogságba vessenek és hogy bemocskolják a feddhetetlen előéletemet?What if they're lying in wait to arrest me and... and throw me in detention and mar my unblemished record?
Nem kérjük, hogy vessenek el!That's who we are at Open Spaces. We can't throw that away.
Tehát, hátrafelé kell vetnem a lábaimat, így... - ...és aztán felnyomom a medencémet.So, I have to throw my legs back like this and then thrust my pelvis skyward.
Bele kell vetned magad az életbe!One has to throw oneself into life.
Childs el akarja különíteni ezt az ügyet a három korábbi gyilkosságtól, de mindent be kell vetnie ellene, ha azt akarja, hogy elítéljék.Childs will want to isolate this case from the earlier three shootings, but he'll need to throw everything he can at him to get a conviction.
Hadd kérdezzem meg, az önök házassága az a fajta, ahol ha ön meghal, a feleségének tűzbe kell vetnie magát?So, tell me, is your marriage the kind of thing where when you die, she has to throw herself on fire?
De ehhez a busz alá kell vetnünk Eric Cartmant.But we're gonna have to throw Eric Cartman under the bus.
Ha kijutunk innen, mindent és mindenkit be kell vetnünk, hogy kilyukasszuk Sylar fejét.If we get out of here, we're going to have to throw everybody and everything we have at Sylar... Trying to get a spike into the back of his head.
Mindent be kell vetnünk ellenünk... méghozzá most!We need to throw everything we have at them... Now!

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

árt
harm
ejt
drop
ért
understand
fut
run
fűt
heat
hat
affect
hűt
cool
int
wave
irt
exterminate
jut
get to somewhere
köt
bind
lát
see
műt
operate
olt
extinguish
ont
pour
ölt
stitch
önt
pour
süt
bake
tát
gape
vág
cut
váj
hollow out
van
be
vár
wait
véd
protect
vél
opine
ver
beat
vés
chisel
vesz
buy
vét
wrong someone
vív
fence
von
pull

Similar but longer

elvet
sow
követ
follow
nevet
laugh
vehet
potential form of vesz
veszt
lose
vetél
miscarry
vetít
project
vezet
lead

Random

tojik
lay
túladagol
overdose
ventilál
ventilate
vénül
age
vergődik
flounder
veszélyeztet
endanger
veszt
lose
veszteget
bribe
vét
wrong someone
visszaad
give back

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'throw':

None found.
Learning languages?