Fut (to run) conjugation

Hungarian
150 examples

Conjugation of fut

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
futok
I run
futsz
you run
fut
he/she to run
futunk
we run
futtok
you all run
futnak
they run
Present definite tense
futom
I run
futod
you run
futja
he/she runs
futjuk
we run
futjátok
you all run
futják
they run
Past indefinite tense
futottam
I ran
futottál
you ran
futott
he/she ran
futottunk
we ran
futottatok
you all ran
futottak
they ran
Past definite tense
futottam
I ran
futottad
you ran
futotta
he/she ran
futottuk
we ran
futottátok
you all ran
futották
they ran
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
futnék
I would run
futnál
you would run
futna
he/she would run
futnánk
we would run
futnátok
you all would run
futnának
they would run
Conditional present definite tense
futnám
I would run
futnád
you would run
futná
he/she would run
futnánk
we would run
futnátok
you all would run
futnák
they would run
Conditional past indefinite tense
futottam volna
I would have run
futottál volna
you would have run
futott volna
he/she would have run
futottunk volna
we would have run
futottatok volna
you all would have run
futottak volna
they would have run
Conditional past definite tense
futottam volna
I would have run
futottad volna
you would have run
futotta volna
he/she would have run
futottuk volna
we would have run
futottátok volna
you all would have run
futották volna
they would have run
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok futni
I will run
fogsz futni
you will run
fog futni
he/she will run
fogunk futni
we will run
fogtok futni
you all will run
fognak futni
they will run
Future definite tense
fogom futni
I will run
fogod futni
you will run
fogja futni
he/she will run
fogjuk futni
we will run
fogjátok futni
you all will run
fogják futni
they will run
Subjunctive present definite tense
fussam
(if/so that) I run
fusd
(if/so that) you run
fussa
(if/so that) he/she run
fussuk
(if/so that) we run
fussátok
(if/so that) you all run
fussák
(if/so that) they run
Subjunctive present indefinite tense
fussak
(if/so that) I run
fuss
(if/so that) you run
fusson
(if/so that) he/she run
fussunk
(if/so that) we run
fussatok
(if/so that) you all run
fussanak
(if/so that) they run
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
futnom
I to run
futnod
you to run
futnia
he/she to run
futnunk
we to run
futnotok
you all to run
futniuk
they to run

Examples of fut

Example in HungarianTranslation in English
"Bárcsak ott lehetnék futni, dobni, ütközni és... gól.('Ed's voice.) I tell ya, I wish I was out there, to run, to throw, tackle... touchdowns.
* El akarok húzni, de öreg vagyok futni! *♫ I like to escape But I'm too old to run ♫
- Azt mondtad, csak át akarod futni, hogy kiszűrd az esetleges hibákat.- You said you just wanted to run it through, work out the kinks.
- Aztán Emily és Payson, ti maradhattok éjszakára, és felkelhetünk korán, hogy elmenjünk futni edzés előtt.- And then Emily and Payson, you both could spend the night and we can wake up early to run before practice tomorrow.
! Azt mondtam, nem futok.I said I'm not running.
"Az Avatár megfutamodott." Én nem futok el senki elől!"The Avatar's on the run." I'm not running from anyone.
"Eszem és futok"?"Eat and run"?
"Sokkal inkább valami felé futok.""i'm running toward something--
"Amikor a Nap felragyog Afrikában, jobban teszed, ha futsz.""When the sun rises in Africa, you better be running."
"Ha a gyerek meghall, hívja apát, anyát... és ha nem futsz, fejbe ver a lapát!"Listen up. "if a kid hears you coming, they'll call Mom or Dad, "then you'd better run fast or things will get bad."
"Hiába futsz előlem, én egyszer utolérlek.""The further he runs...
"Hová futsz?" Kérdezik tőle."Where are you running?" he's asked.
90%, hogy nem fut.90% unlikely to run.
A kihívó az udvar szélén fut körbe, az óra aiatti ponttói oda s vissza, a déli harangszó alatt.The challenger will attempt to run around the court perimeter to and from a point beneath the clock within the time taken by the clock to strike midday.
Ausztráliai, ügyvéd organikusrajongó és inkább fut, mint edzőterembe jár. és igazából ő az utolsó, akire tippelnék, hogy gyilkos.Australian, works as a lawyer, shops organic, prefers to run than go to the gym, and is actually the last person I would pin as a murderer.
Aztán körülpakolod ágakkal, és így bármilyen állat is haladjon erre, egyenesen a csapdába fut.Then you put sticks all around it so any animals going by have to run this way right into the trap.
"Három"-ra vagy a "futás"-ra futunk el?Do we run on "go" or just "three"?
"Vicces, hogy így futunk egymásba...""Funny, us running into each other like that"...
- Akkor ez van, futunk.- There we are, then. We run.
- Akkor futunk helyette.- We'll run instead.
- Akkor futunk.- Then we run.
- Egyszerű. Elkezdek lőni, ti futtok.-Easy.As soon as i start shooting, you run.
- Jobb is, ha futtok!You'd better run!
- Már nem futtok együtt?Haven't you been running with her?
- Ti miért nem nem futtok?- Why aren't you running?
" 3 vak egér nézte ahogy futnak.""Three blind mice. See how they run."
" Csendes vizek mélyen futnak, ez érvényes Premre.""Still waters run deep is true for Prem."
"Amikor a gyíkok futnak"."When the lizards run".
"Amíg ellenségeim futnak...While my enemies run...
"Eldobják a szemüvegüket és futnak, botjaikkal...!"They drop their shiny goggles and run, them crooks... !
- Nem haragszol, ha futom egyet? - Szaladj csak.- Would you mind if I go for a run?
Csak a saját versenyem futom.I'm running my race.
Egyfolytában futom a köröket, amióta rájöttem, hogy Ryland volt az, próbálok kiutat találni azon kívül, hogy szétlövöm a fejüket, hogy többé ne tudjanak bántani senkit.I've been running in circles since I realized it was Ryland, trying to figure out a way short of blowing their heads off to stop them from hurting any more people.
5 alatt futod a 40et! Komolyan, én mondom, tehetséges vagy!The running the 40 none to 5 of full, you gotta loose, man, you got a lot of talent I'm telling you.
A fiatal Lasalles is tíz alatt futja.Young Lasalles runs under ten.
A leggyorsabb futja befutót, igaz?Fastest runs anchor, right?
Az új csikó negyedikén futja az első versenyét.The new colt runs his first race on the fourth.
Emlékszem Ed-re, a csaposra, egykor foci-sztár volt, álmai sötét pályáin még mindig a 40-yardost futja.I remember Ed the barman, yesterday's football hero, still haunted by 40-yard runs down the dark fields of his dreams.
Tudja, milyen gyorsan futja le Choi hadnagy a 100m-t?Do you know how fast Lt. Choi runs the 100m?
- Hármas ajtó, futjuk tovább a köröket.Option three -- We keep running in circles.
- Mindketten tíz alatt futjuk.- We both run under ten.
- Nem állhatunk meg. - Nem futjuk le ezt az izét, egyikünk sem képes rá.We're not outrunning this thing, not the three of us.
Csak futjuk ugyanazokat a köröket.We run in the same circles.
- Milyen gyorsan futjátok a százat?How fast can you run 200 yards? !
Csak a maguk versenyét futják le.They just run their race.
Gyerekek lábprotézissel 12 másodperc alatt futják le a 100 métert.Kids with prosthetic legs... are running the hundred-meter dash in 12 seconds.
"És futottam a méhek után."And ran after the bees.
- A faházaktól futottam.I just jogged from the dude ranch.
- 5 kilométert futottál a suliba?You ran three miles to school?
- Egész idáig futottál?- You ran all the way here?
- Ezért futottál át a pályán?- That's why you ran across the whole field?
"A nyuszi futott keresztül a mezőn, mint a szél."The hare ran like the wind across the field.
"Carter 'Golyó' Rutherford döbbenetes módon 162 yardnyit futott."Carter 'the Bullet' Rutherford ran for an astonishing 162 yards.
"Jancsi lemászott a paszulyfáról amilyen gyorsan csak tudott, és futott, csak futott amíg el nem ért az anyja házához."Jack came down out of the beanstalk as fast as he could, and he ran and he ran until he got to his mother's house.
"Parancsnok, újabb hívás futott be Hidoshi szenátortól."You've got another transmission from Senator Hidoshi.
""A déli szélesség 36. , nyugati hosszúság 150. fokánál futottunk össze. """We ran into each other 36 degrees south, 150 degrees west."
"Véletlenül" ismét egymásba futottunk!We "coincidentally" ran into each other again!
- Futottunk és futottunk.We ran and ran.
- Ideérkezésünk előtt futottunk bele.- We ran into it before we got here.
Csak azért futottam el, mert ti is futottatok!I just ran, because you guys did.
Egy-két konferencián futottatok össze.You ran into him at a conference or two.
Mikor futottatok együtt utoljára?When was the last time you ran together?
Sokat futottatok!You ran so far.
Tegnnap futottatok össze?You ran into each other yesterday?
"Angus és a másik kutya együtt futottak a s... z..."Angus and the "other dog "ran together
"Maugli jobbra és balra csapott, és a farkasok nyüszítve futottak el parázs égette bundájukban."Mowgli struck right and left and the wolves ran howling with the sparks burning their fur."
- Arra futottak el ! -Értem.They ran down there.
- Arra futottak!They ran that way!
Most futottad le a maratont.You just ran a marathon.
- 10 mp alatt futotta a száz métert.He ran the 100 meters in ten-fat.
- Hány ember futotta le a maratont ma reggel?- How many people ran in the marathon today?
A cimbi két másodperc alatt futotta le a százat.Homeboy just ran a six second four-forty.
Aztán végig futotta az éjszakát, az erdőn át, anélkül, hogy visszanézett volna.Then he ran all night, into the forest, without looking back.
Conrad biztosításából nem futotta rá, hogy megjavítsák a tetőt?So, Conrad's silo insurance doesn't cover roof repairs?
De ha mégis, akkor gyorsabban futnék, mint Robby.But if I did, I would run way faster than Robby.
"És valószínűbb, hogy te futnál el inkább, mint Filip.""And it's more likely that you would run away than Filip."
Mert, ha egyszer meglátod a valódi énemet, sikoltva futnál el, úgy, mint mindenki más.Because once you saw the real me, you would run screaming, like everyone else.
Egyik rendőröm sem futna el a bűntény helyszínéről, ez elképzelhetetlen.There is not an officer on this force... that would run away from the scene of a crime. It is inconceivable.
Milyen idióta futna így előtte?What idiot would run ahead of him?
Szerintem ha meglátnának egy boszorkányt, azonnal az ellenkező irányba futnának.I think if they saw a witch, they would run the other way.
- Tévedsz, ha azt gondolod, hogy az apanázsomból Lord Loxleytól futná ilyen mértékű befektetésre.You're mistaken if you think my allowance from Lord Loxley would run to that level of financing.
Hadd fussam át még egyszer a trezorfiók tulajdonosainak listáját, amit a banktól kaptunk.Let me run it against the list of safe deposit box owners that we got from the bank.
Majd meg szakadtam, hogy körbe fussam a parkot.I kill myself running all over that park.
"Ha van rá alkalmad, fusd meg, csinálj vele valamit.""Whenever you get a chance, run at him. Make something happen."
- A maradékot még fusd le.Now on the off days you run this track. Okay.
A saját versenyedet fusd, Penny!You run your race, Penny.
Hadd fussa ki magából!Just let him run it off.
Hagyd, hogy a saját versenyét fussa, életem.Let him run his race, darling.
Hagyod, hogy a srác fussa a köröket.You're making that guy run in so many circles
Nevezetesen azt, hogy a Kormányzó Tábornok vetkőzzön le meztelenre, és miután így alázatot gyakorolt az oltár előtt, mezítláb fussa körbe az egész tábort.It would call for the Governor General to strip himself nude, to abase himself at the foot of the altar and then to run a barefoot course round the entire camp.
- Oké, fussuk át őket még egyszer.- Okay, let's run through them again.
Akkor fussuk át még egyszer.Well, let's run through it once more.
Iv, gyorsan fussuk át a szertartás menetét.Iv, let's do a quick ceremony run-through.
Kérlek, ezt fussuk át még egyszer.Just please run through this one more time.
Menjetek vissza Mekkába és fussátok körbe a fekete követeket.Go back to Mecca and run around your big black box!
Azt kértük, hogy a versenyszámot csak fejben fussák le.And had them run their event only in their mind.
Járják végig! És mikor kész vannak, fussák be!And when you're ready, run it.
'De egy nap majd újra felkelek...' '...hogy hallassam a kisdobot ott a Gangesz pariján...' '...hogy végig fussak azokon az utakon...''But, I will get up again some day.' 'To ring the tabor on the banks of Ganges.' 'To run in those lanes.'
- A tréner azt akarja, hogy fussak. - Tudom, bébi.- The trainer wants me to run.
- Azt sugallták, fussak el.- They told me to run.
! - Ne fuss el!Don't run away!
! Ne fuss el tőlem!Don't run away from me.
" Fuss, fuss, ahogy csak tudsz!" Run, run, run as fast as you can.
"Dobd előre a szíved, aztán fuss utána.""Throw your heart out and run ahead to catch it."
* Szólj a papának * * jönnek az indiánok * * valaki fusson előre *- ♪ hu-ta-nay ♪ - ♪ Go tell your papa ♪ - ♪ hu-ta-nay ♪ - ♪ Indian's coming ♪ - ♪ hu-ta-nay ♪ - ♪ Somebody's running ♪
- Akkor fusson veled.- Then let him run for you.
- Amikor megérkezik az állomásra, sétáljon, ne fusson, a peronig.- When you get to the station, walk... don't run to the platform.
- Annak érdekében, hogy ne fusson el.- To make sure.. ..that he doesn't run away.
"Fussunk együtt a nemzedékkel, gyorsan fussunk.""We should run along with the nation, run fast."
- Csak 2 sarokra van, fussunk.- It's only two blocks, let's run.
- Csak fussunk el ettől az egésztől.- Lets run away from it all.
"Fussatok, fussatok, el úgysem kaphattok, mert én a mézeskalács ember vagyok!""Run, run as fast as you can, you can't catch me, "I'm the Gingerbread Man."
- Fogd Emmát és fussatok!- You take Emma and you run.
- Fussatok, kicsi élősködőim, fussatok.Come. - Run, my little parasite, run.
- Ne fussanak el!- Don't run!
Addig fussanak, amíg nem megy szélsebesen és csukott szemmel is!And keep running it... until you can do it on winged feet and closed eyes.
Akkor fussanak jobban.Well, run a bit harder.
Amint működésbe hozta a DHD-t, tárcsázzon és fussanak!As soon as you get the DHD back online, dial the gate and make a run for it.
- Az Úr azt mondja, futnom kell.- God says I have to run.
- Egy helyben kell futnom.- I know baby. - He wants me to run in place you know?
- Tesó, ha futnom kell...- Blood, if I had to run, yeah...
- És te? - Nos mint tudjátok legutóbb egy sportcsónakkal mentem Londonon keresztül, de a végén, a szárazföldön futnom kellett ami nekem a versenybe került.~ Well, now, you see, last time, as you know, I used a speedboat to go across London, but at the end, it couldn't go on land, so I had to run, which cost me the race.
"Ha máshová akarsz jutni, legalább kétszer olyan gyorsan kell futnod!"If you want to go someplace else, you have to run at least twice as fast as that.
"Nincs hová futnod""You've got nowhere to run"
- Akkor futnod kell.Then you will need to run.
- Amy, el kell futnod.- Amy, you've got to run.
- Jézusom, el kell volna futnod!Jesus Christ. You got to run.
- Minden reggel futnia kell a kocsijáig.She has to run to her car every morning.
- Nincs hová futnia, haver.You got nowhere else to run, man.
A Visalia Oaks, és a mi 110 kilós elkapónk, Jeremy Brown, aki - ahogy te is tudod - retteg, hogy futnia kell a kettesre.The Visalia Oaks and our 240-pound catcher, Jeremy Brown who, as you know, is scared to run to second base.
A francba, ha korábban elfutottál volna most a te hibádból mindannyiunknak futnia kell!Son-of-a-gun if you'd run earlier you'd have to run alone ..now because of you we all have to run!
A pultosnak futnia kell néhány kört. Segíthetek?Bartender had to run a few errands.
- Most futnunk kell, menni fog?- I need you to run. Can you do that?
- Na, látod? Még tíz mérföldet kell majd futnunk.We're gonna have to run an extra ten miles.
- Nem kell futnunk.- We don't have to run.
- És ha futnunk kell?Yeah, I can do it. And if we have to run?
El kell futnunk.We have to run.
Csak gyorsabban kell futnotok!You guys are just gonna have to run faster.
Hamarosan futnotok kell.Soon, you'll need to run.
Nem szabad futnotok.You are not supposed to run.
Nincs hová futnotok!There's nowhere to run!
Nincs hová futnotok.There's nowhere to run!
- A vízpart mellett kell futniuk.-They'II have to run along the bank.
Elméletileg a mi gépeinken is futniuk kell.We should be able to run them on our hardwe.
Ne okozzon nekik olyat, ami elől futniuk kell.You don't give them something to run from.
"Ernie Davis egy bikanyakú, acélvállú futó"Ernie Davis is a bull-necked, steel-shouldered running back
(futó léptek)(running footsteps)
- "Ezt csináljuk a futó kutyával!"- "Watch what we do to the running dog."
- A futó ember. Gyerünk.It's just the running man.
- A futó klubján keresztül?- Through his running club?

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

árt
harm
ejt
drop
ért
understand
fáj
hurt
fal
devour
fed
cover
fej
milk
fél
fear
fen
sharpen
fér
have enough room
fog
grasp
fon
spin
főz
cook
fúj
blow
fúl
drown
fúr
drill
fűt
heat
fűz
lace
hat
affect
hűt
cool
int
wave
irt
exterminate
jut
get to somewhere
köt
bind
lát
see
műt
operate
olt
extinguish
ont
pour
ölt
stitch
önt
pour
süt
bake
tát
gape
vet
throw
vét
wrong someone

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

fekszik
lie
felújít
renew
fénylik
shine
foxtrottozik
foxtrot
fusizik
turn out private projects during one's official/state work time using factory machines and materials
fuvall
blow
fürdik
have a bath
garantíroz
guarantee
gurul
roll
gyakorol
practice

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'run':

None found.