Von (to pull) conjugation

Hungarian
67 examples
This verb can also have the following meanings: to draw, cover, to cover, draw

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
vonok
I pull
vonsz
you pull
von
he/she to pull
vonunk
we pull
vontok
you all pull
vonnak
they pull
Present definite tense
vonom
I pull
vonod
you pull
vonja
he/she pulls
vonjuk
we pull
vonjátok
you all pull
vonják
they pull
Past indefinite tense
vontam
I pulled
vontál
you pulled
vont
he/she pulled
vontunk
we pulled
vontatok
you all pulled
vontak
they pulled
Past definite tense
vontam
I pulled
vontad
you pulled
vonta
he/she pulled
vontuk
we pulled
vontátok
you all pulled
vonták
they pulled
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
vonnék
I would pull
vonnál
you would pull
vonna
he/she would pull
vonnánk
we would pull
vonnátok
you all would pull
vonnának
they would pull
Conditional present definite tense
vonnám
I would pull
vonnád
you would pull
vonná
he/she would pull
vonnánk
we would pull
vonnátok
you all would pull
vonnák
they would pull
Conditional past indefinite tense
vontam volna
I would have pulled
vontál volna
you would have pulled
vont volna
he/she would have pulled
vontunk volna
we would have pulled
vontatok volna
you all would have pulled
vontak volna
they would have pulled
Conditional past definite tense
vontam volna
I would have pulled
vontad volna
you would have pulled
vonta volna
he/she would have pulled
vontuk volna
we would have pulled
vontátok volna
you all would have pulled
vonták volna
they would have pulled
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok vonni
I will pull
fogsz vonni
you will pull
fog vonni
he/she will pull
fogunk vonni
we will pull
fogtok vonni
you all will pull
fognak vonni
they will pull
Future definite tense
fogom vonni
I will pull
fogod vonni
you will pull
fogja vonni
he/she will pull
fogjuk vonni
we will pull
fogjátok vonni
you all will pull
fogják vonni
they will pull
Subjunctive present definite tense
vonjam
(if/so that) I pull
vond
(if/so that) you pull
vonja
(if/so that) he/she pull
vonjuk
(if/so that) we pull
vonjátok
(if/so that) you all pull
vonják
(if/so that) they pull
Subjunctive present indefinite tense
vonjak
(if/so that) I pull
vonj
(if/so that) you pull
vonjon
(if/so that) he/she pull
vonjunk
(if/so that) we pull
vonjatok
(if/so that) you all pull
vonjanak
(if/so that) they pull
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
vonnom
I to pull
vonnod
you to pull
vonnia
he/she to pull
vonnunk
we to pull
vonnotok
you all to pull
vonniuk
they to pull

Examples of von

Example in HungarianTranslation in English
- és vissza akarják vonni az engedélyedet, de...- and they want to pull your clearance, but--
A rossz gyógyszert ki kell vonni a forgalomból.Believe me, I'd love to pull a bad drug off the shelves.
Alyssa-nak, és ha ezt megteszed, nincs garancia rá hogy vissza tudod vonni.You're pointing it in hers, and once you put this in motion, there's no guarantee that you're gonna be able to pull it back.
Alyssának, és ha ezt megteszed, nincs garancia rá hogy vissza tudod vonni.You're pointing it in hers, and once you put this in motion, there's no guarantee that you're gonna be able to pull it back.
Elakarják vonni az egységeket!They are trying to pull you off the line.
És ha így is van, nem kockáztathatom, hogy hajókat vonok el más lehetséges céloktól, egy neutrínó-forrás miatt.Until we do, I can't risk pulling ships away from other potential targets to chase down a neutrino signature.
Az emberek jobban járnának, és a csontjuk is sokkal erősebb lenne. Kalcium csökkenés. Ha állati fehérjét fogyasztasz, amilyen a tejtermékben, a húsokban, vagy a tojásban van, akkor kalciumot vonsz ki, amit vizelettel ürítünk.When you consume animal protein, such as found in daly products, or meats, or, or eggs, you pull calcium from your bones and excrete it in your urine.
Ha nem vonsz el... az autó útjából, kilapított nászutas lennék.Quite a moment. If you hadn't pulled me out of the way of that car, one squashed honeymooner.
- Ez igaz. Úgy hallottam, hogy Iowából is pénzt vonnak ki.Listen, I heard you're pulling money out of Iowa.
Örülj, hogy nem rúglak ki és nem vonom meg a nyugdíjadat.You'll be glad I didn't fire you, pull your pension.
- Nem vonod be a mi kommandónkat?- Why don't you pull in the Strike Team too?
- Te meg magadra vonod a figyelmet?And you pull a stunt like this?
Ha idő előtt vonod ki Nicket, minden eddig elért dolog elveszhet. Főleg ha még az üzlet is elveszik.If you pull Nick on the eve of this thing you'll be losing any advantage you have; that's if the deal even goes down.
Ha Amerika... nem vonja ki minden haderejét a Perzsa Öböl térségéből... azonnal és véglegesen... a Skarlát Dzsihád tűzesőt zúdít... minden héten egy amerikai nagyvárosra... amíg követelésünket nem teljesítik.Unless you, America... pulls all military forces out of the Persian Gulfarea... immediately and forever... the Crimson Jihad will rain fire... on one major U.S. city each week... until our demands are met.
Nem, magára vonja a figyelmet. Nem olvad bele.You know, she pulls focus, she doesn't blend in.
Ha felelősségre vonjuk Brockot, többnek fog látszani az ügy mint egy túl korán leközölt pletyka.If we pull credentials, this will seem bigger... ...thanarumorprematurelyreported.
Ha túl gyorsan vonjuk ki, az felkeltheti Reed gyanakvását.if we pull her out too quick, it may arouse reed's suspicions.
Itt a terv, sarokba van szortíva, el vonjuk róla a figyelmet, rendben?Here's what we gotta do. We gotta pull the fire away from him. He's stuck, okay?
Mert még ha ki is vonjuk, Mike gyűlölni fog minket.I mean, even if we pull it off, Mike's just gonna hate us.
Reméljük, hogy nem vonjuk el a családjától.I hope we're not pulling you away from your family.
- Akkor miért nem vonjátok ki?So why not just pull this other man out?
Indítsatok el egy küldetést, majd vonjátok vissza.So run the Odessa mission. Then pull back.
A németek nyakába ugorjanak hogy arra vonják el öket.I need jumpers breathing down the Germans' necks pulling them around.
A szovjetek vonják ki Kubából.The Soviets pull their missiles out of Cuba We back JFK!
Azt akarja, vonják vissza.He wants them to pull back.
Kérjenek elnézést, vonják vissza a terméket, és akkor talán eltekintek a pertől.Apologize, pull your product, and I'll consider not suing.
Kértem, hogy vonják be a könyvet, de a szerződésem szerint, nincs jogom hozzá.I asked them to pull the book, but according to my contract, I can't.
Egy fehér srácokkal teli füstölgő lassú járművet is felelősségre vontam.I'd have pulled a thumping lowrider full of white guys over too.
Nyomelemeket vontam ki az állkapocsból, és lefuttattam a tömeg spektrométeren, hogy lássuk, miben főzték ki a csontot.I pulled trace elements from the mandible and ran them through the mass spectrometer to see what the bone was boiled in.
Én vontam bele ebbe.I... I pulled him into this.
És tulajdonképpen azért vontam el ezeket a nyomozókat ezektől az ügyektől, mert úgy gondoltam, hogy ezeknek a szélsőségeseknek az elfogása fontosabb.The fact of the matter is, I pulled these investigators from these other cases because I believed that the pursuit of these extremists was more important.
Egyszer csak megragadott, magához vont, és azt mondta: , Tony, Sarah a tiéd."At one point she grabbed me and pulled me down to her and she said, "Tony, Sarah is yours. "
Philip okkal vont ki téged a terepről.Philip pulled you out of the field for a reason.
És akkor vont félre a nagyapád, és azt mondta:And that's when your grandpa pulled me aside.
Reméljük, elég vorlont vontunk el, hogy a centauriknak esélye legyen, vagy hogy mostanra megszabadultak minden Árny befolyástól.Let's just hope we pulled enough of the Vorlons away... to give the Centauri a chance... so they've got rid of any Shadow influences by now.
Az összes tankot, tüzérséget, mindent ide vontak össze.All the tanks and artillery pulled back to here.
De nem vontak ki.But they haven't pulled me out.
Harminc harcimadarat vontak vissza különböző feladatokról és irányítottak a Semleges Zóna határához.At least 30 warbirds have been pulled from other duties and are headed for the Neutral Zone.
Most vontak be egy fedett akcióba.I was just pulled into a covert operation.
Te higgadj le, Főnök! Te vontad félre a bemondócsajt, miután Tommy bekattant!You're the one who pulled the news chick aside after Tommy went nuts.
Frankie vonta be Gogót és Greget.Frankie pulled in Gogo and Greg.
Húzta és vonta, nevetett, ahogy sírt."He pushed and he pulled and he laughed when she cried." - What did you really do?
Nem vonta össze a szemöldökét, nem szorította össze az ajkát.Her eyebrows never pulled together, lips never pressed or tightened.
Nos, a külügy most vonta meg Leela vízumát.Well, the State Department has just pulled Leela's visa.
Salem-et az FBI a tanúvédelmi programja alá vonta... és soha senki nem halott róla többet.Salem was pulled into the FBI's witness protection program... where he has never been heard from again.
Meg tudná-e valaki mondani,... miért vontuk ki csapatainkat 1975-ben Vietnámból?Now, can someone tell me... why, in 1975, we pulled our troops out of Vietnam?
A 80-as években vonták ki a forgalomból, egyfajta fogamzásgátló volt.A form of birth control pulled off the market in the '80s.
Elkaptak, ezért vonták be a jogosítványom.I got pulled over, and that's why my license got suspended.
Ezért vonták vissza a sztorit.That's why you pulled the story.
Srácok, csak mert be- vonták az engedélyemet, az nem jelenti azt, hogy nem szimatolhatok egy kicsit.Guys, just 'cause I got my ticket pulled doesn't mean I can't poke around a little bit.
Önt és Browningot, azért vonták be ebbe az álomba, hogy kilophassanak valamit az elméjéből.You and Browning have been pulled into this dream because they're trying to steal something from your mind.
Salazarékkal a nyomunkban, a CTU azt akarja, hogy vonjam vissza a megfigyelő csapatokat.With the Salazars after us, CTU wants me to pull back my surveillance team.
Vagyis vonjam vissza az ajánlatomat?By pulling my offer on "The Purple Door,"
Így parancsot kaptam, hogy vonjam ki.So I was ordered to pull him out.
Oké, most tedd a jobb kezed a vállára, és vond magadhoz.Put your right hand around her shoulders and pull her close.
Talán most nem, de aki azt mondta, hogy vond vissza, az többé már nem fenyegetés. Jó forrással címlap lehet belőle.Ok, maybe not now, but when whoever is telling you to pull it is no longer a threat, with the right source it could be front page.
Vagy vond vissza a fiamra tett megállapítást, vagy húzd meg a ravaszt.You retract that statement against my son... Or you pull that trigger.
Jól van, vonj le 15-20 rongyot a nyugdíjalapból.All right, pull 15, 20 grand from the retirement fund.
Rendben, vonj be annyi részleget, amennyire szükséged van.!All right, pull in any department that you need.
- Ki kell vonjunk?Do we need to pull you out?
Ne vonjunk le következtetéseket...Let's not start pulling threads on this one.
Hacsak nem derül ki valami perdöntő, amitől megváltozna a véleményem, akkor meg kell vonnom a hozzáférését, a teljes nyomozás lezárultáig.Well, then unless something definitive arises quickly to change my mind, I'll have to pull her security clearance, pending a full investigation.
Ki kell vonnom a fickót az utcáról.I need to pull this guy off the street now.
Több, mint hálás lennék érte, ha félre kellene vonnia engem egy pár percre.You are more than welcome to stop by if you need to pull me aside for a few minutes.
- Azonnal ki kell vonnunk Renee Walkert.We need to pull Renee Walker out now. Based on what?
Vissza kéne vonnunk mindent.We'd have to pull everything indefinitely.
És addig ki kellene vonnunk a piacról.Now, during that time, we would have to pull it off the market.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

bán
regret
fen
sharpen
fon
spin
jön
come
ken
smear
vág
cut
váj
hollow out
van
be
vár
wait
véd
protect
vél
opine
ver
beat
vés
chisel
vet
throw
vét
wrong someone
vív
fence
vonz
attract

Similar but longer

kivon
subtract
levon
deduct
vonít
howl
vonul
march
vonz
attract

Random

vádol
accuse somebody
vár
wait
vigyorog
grin
virrad
dawn
visszamegy
go back
voksol
vote
vonaglik
wriggle
vonatkozik
apply to something or someone
zuhan
fall
zsarol
blackmail

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'pull':

None found.
Learning languages?