Ejt (to drop) conjugation

Hungarian
150 examples
This verb can also have the following meanings: pronounce, to pronounce, catch, to catch

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
ejtek
I drop
ejtesz
you drop
ejt
he/she to drop
ejtünk
we drop
ejtetek
you all drop
ejtenek
they drop
Present definite tense
ejtem
I drop
ejted
you drop
ejti
he/she drops
ejtjük
we drop
ejtitek
you all drop
ejtik
they drop
Past indefinite tense
ejtettem
I dropped
ejtettél
you dropped
ejtett
he/she dropped
ejtettünk
we dropped
ejtettetek
you all dropped
ejtettek
they dropped
Past definite tense
ejtettem
I dropped
ejtetted
you dropped
ejtette
he/she dropped
ejtettük
we dropped
ejtettétek
you all dropped
ejtették
they dropped
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
ejtenék
I would drop
ejtenél
you would drop
ejtene
he/she would drop
ejtenénk
we would drop
ejtenétek
you all would drop
ejtenének
they would drop
Conditional present definite tense
ejteném
I would drop
ejtenéd
you would drop
ejtené
he/she would drop
ejtenénk
we would drop
ejtenétek
you all would drop
ejtenék
they would drop
Conditional past indefinite tense
ejtettem volna
I would have dropped
ejtettél volna
you would have dropped
ejtett volna
he/she would have dropped
ejtettünk volna
we would have dropped
ejtettetek volna
you all would have dropped
ejtettek volna
they would have dropped
Conditional past definite tense
ejtettem volna
I would have dropped
ejtetted volna
you would have dropped
ejtette volna
he/she would have dropped
ejtettük volna
we would have dropped
ejtettétek volna
you all would have dropped
ejtették volna
they would have dropped
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok ejteni
I will drop
fogsz ejteni
you will drop
fog ejteni
he/she will drop
fogunk ejteni
we will drop
fogtok ejteni
you all will drop
fognak ejteni
they will drop
Future definite tense
fogom ejteni
I will drop
fogod ejteni
you will drop
fogja ejteni
he/she will drop
fogjuk ejteni
we will drop
fogjátok ejteni
you all will drop
fogják ejteni
they will drop
Subjunctive present definite tense
ejtsem
(if/so that) I drop
ejtsd
(if/so that) you drop
ejtse
(if/so that) he/she drop
ejtsük
(if/so that) we drop
ejtsétek
(if/so that) you all drop
ejtsék
(if/so that) they drop
Subjunctive present indefinite tense
ejtsek
(if/so that) I drop
ejts
(if/so that) you drop
ejtsen
(if/so that) he/she drop
ejtsünk
(if/so that) we drop
ejtsetek
(if/so that) you all drop
ejtsenek
(if/so that) they drop
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
ejtenem
I to drop
ejtened
you to drop
ejtenie
he/she to drop
ejtenünk
we to drop
ejtenetek
you all to drop
ejteniük
they to drop

Examples of ejt

Example in HungarianTranslation in English
A kölyök ki akart ejteni a versenyből.The kid was going to drop out of the race, take me on next year.
Akarom mondani, hajlandó vagyok ejteni a vádakat ha fogjátok magatokat és végeztek vele személyesen.I mean, I'm willing to drop all charges if you go ahead and put him down yourselves.
Aláírunk egy kötelező érvényű megállapodást, hogy nem fogunk polgári pert indítani az ügyészi hivatal ellen, ha beleegyezik, hogy minden vádat ejteni fog Henry ellen még ma.We will sign a binding agreement right here, stating that we will not bring a civil suit against your office if you agree to drop all charges against Henry today.
Az intelligenciám. Egy ajándék, amit Minerva istennő nyilván elmulasztott a maga bölcsőjébe ejteni.My intelligence, a gift the goddess Minerva obviously forgot to drop in your cradle.
Az iroda hajlandó az összes vádat ejteni maga ellen ha nekünk fog dolgozni.The Bureau is willing to drop all the charges against you-- if you come and work for us.
Azgard kedvenc fia vezeti a csatát, és több csatlóst ejtek el!Asgard's favorite son will lead the fray, and I'll drop more minions!
Ha hitelesnek találom az átadott információkat, minden vádat ejtek maguk ellen.Should I be able to verify the information you hand me, I will drop all charges against you both.
Ha élve kikerülök ebből, ejtek minden vádat.You get me out of this alive, and I'll drop all the charges.
Nem eszem benne, így nem is öntök ki semmit, és nem is ejtek le semmit.In my car,I do not eat, spill anything, or drop anything..
Emlékszel amikor megkértetek, hogy pénzeljük a filmeteket, előadtál egy jelenetet, ahol forró gesztenyét ejtesz a nadrágodba.Do you remember when you asked us to finance the movie, you acted out a scene where you dropped a hot chestnut down your trousers.
Haver, itt egyedül neki van elég esze, hogy tudja, ha valakit a fejére ejtesz, azt kell mondani: sajnálom.Dude, he's the only one here with enough brains to know that if you drop somebody on their head, you say I'm sorry.
Te... ejtesz engem?You're-you're dropping me as a client?
Jeff beleegyezett, hogy minden vádat ejt, egy feltétellel.Jeff has agreed to drop all charges under one condition.
Mr. Hannigan nagylelkűen beleegyezett abba, hogy ejt minden vádat.Mr. Hannigan has graciously agreed to drop all charges.
Mr. Michaels ejti a vádakat, sőt, beleegyezett, hogy minden további vádat is ejt, amely a félresikerült eljegyzés, vagy a nagymamája gyűrűjűnek elvesztése miatt merülne fel.Mr. Michaels is dropping the lawsuit, and further, he agrees to drop all future lawsuits regarding the failed engagement plans and the loss of his grandmother's ring.
- Diane, ejtünk minden vádat önnel szemben, ha tanúskodik Lemond Bishop ellen.- Diane, we will drop all charges against you if you testify against Lemond Bishop.
...és minden vádat ejtünk maga ellen....and we drop all charges against you.
Al Bundy, minden vádat ejtünk.Al Bundy, we are dropping all charges against you.
Azonnali hatállyal minden vádat ejtünk.All charges are dropped, effective immediately.
De meg kell ennünk minden szendvicset, amit a földre ejtünk.But we get to eat any sandwiches we drop on the floor.
A bíróság úgy tudja, hogy az egyezség értelmében, minden vádat ejtenek Leary nyomozó ellen.It is the Court's understanding that as a condition of this plea, all charges are being dropped against Detective Leary.
Arra használtak fel, hogy meggyőzzem Caplant a beépülésről a zsoldosok közé, azután meg ejtenek engem!You've used me to convince Caplan to infiltrate the mercenaries. and then drop me!
Boot azt mondta, ha 14 órán belül visszaviszlek, minden vádat ejtenek, nem lesz fogda.Boot said if I get you back on base in the next 14 hours, all charges are dropped, no stockade.
Cserébe minden vádat ejtenek ellened.In return, all charges against you will be dropped.
- Ezt ejtem, és szándékos emberölés.I'll drop the charge to second-degree.
- Nyugi, nem ejtem el.- Relax, I won't drop it.
- És ha azt hiszed, miatta ejtem az ügyet...And if you think I'm gonna drop the case because of him, I'm--
26 éves, de gondolkodás nélkül ejtem, ha adsz nekem még egy esélyt.She's 26 years old, but I would drop her in a heartbeat if it meant that I had one last chance with you.
- Gyere ide, tudom, hogy nem ejted el.Come here, I know you're not gonna drop her.
- Mi van, ha fejre ejted?- What if you drop him on his head?
- Sosem ejted el őket?- Do you ever drop one?
- Te ejted el, te szeded fel. - Jó.- You drop yourself, you get up.
A galamb a kezedbe ejti a telefont.The dove drops the phone into your hand.
Aki előbb ejti le a zsebkendőt, az veszít.The one who drops the handkerchief first, he loses.
Aztán ejti a vádat, és lelép, mintha bűnös volnék, de túl nehéz lenne a tárgyalás.Then she drops the charges... and leaves town, making it look like I was guilty... and she was too traumatized to face a trial.
Először a szenátor egyszerűen ejti az ügyfeled, aztán itt voltak ezek a titkos találkozók. A nő vagy tudta, mi folyik ott...First the senator drops your client like a load, and then with all these secret meetings taking place, either she knew what was going on...
"és mindezt persze a kamera és a sajtó előtt, akkor ejtjük a maga ellen felhozott vádakat.""but on camera for the news and all that, then well drop all the charges."
- Ajánlatot tennénk. Ejted mind a hét ügyet, és cserébe mi is ejtjük a vádakat.You drop all seven cases, we drop the malicious prosecution claim.
- Akkor ejtjük az egészet.- Just drop the whole thing. - Okay, I get it.
- Hogy ejtjük az ügyet.It means we'll have to drop the case.
- Jó! De csak azzal a feltétellel, hogy ha az úgynevezett bizonyítékod hamis, - ejtjük ezt a témát egyszer 's mindenkorra.Fine, but only on the condition that if your so-called proof comes up short, you'll agree to drop this once and for all.
Alyssa 15% részesedést hajlandó adni, ha ejtitek az ügyet.Alyssa is willing to give you a 15% stake to drop this whole thing.
Ha nem ejtitek el folyton a kulcsokat.As... As soon as you stop dropping your keys!
Szóval akkor ejtitek a keresetet?So you'll drop the request to implead?
"mert ejtik az összes vádamat.""'cause I'm getting all my charges dropped."
- Ha ejtik a vádakat.- The charges are dropped.
- Tehát, ejtik az ügyet?- So you're dropping the case?
-Reméljük, vagy ejtik a vádat vagy a bíró indítványozza az elutasítást.- Our hope is, either they drop the charges or the judge grants a motion to dismiss.
8- kor ejtik meg a cserét.The drop's at 8:00 a.m.
- Egy másik nő házában ejtettem el.I dropped it in another woman's house.
- egyévesen fejre ejtettem Luke-ot.I dropped Luke on his head when he was 1.
Azt hiszem, most ejtettél ki pár kavicsot.I think you just dropped a few pebbles. (Sniffs)
De ugye sose ejtettél le gyereket?You never really dropped a baby, did you?
Mindent ejtettél és elmentél.You dropped a lot and walked away.
Még soha nem ejtettél le semmit?You never dropped anything?
Ugyan, láttam már, ahogy megeszed a jégkrémet, amit a homokba ejtettél.Please, I've seen you eat a fudgesicle that you dropped in the sand.
- Vagy... ő ejtett titeket a meghallgatás előtt.Or he dropped you before the audition.
A daru ránk ejtett két tonna acélt.Construction crane dropped two tons of steel on us.
A szövetségi ügyész ejtett minden vádat.The federal prosecutor dropped all charges.
A varjú a csőréből az úttestre ejtett egy szemeteszsákot.A crow dropped a garbage bag in the middle of the road. In the road?
- Minden vádat ejtettünk, a fiaival szemben.All charges against your boys have been dropped.
Boldogan mondom, a kormány nevében is, hogy minden vádat ejtettünk a csapat ellen.I am happy to say, on behalf of the U.S. government, all charges against this team have been dropped.
Cserébe ejtettünk ellene pár vádat.He agreed to testify. In exchange, we dropped some trafficking charges.
Emlékszel, amikor első évben beköltöztünk a kolesz szobába, és a lábamra ejtettünk egy 100 kilós asztalt?Remember when we moved into the dorm room junior year and we dropped that 400-pound desk on my foot?
Mindnyájan ejtettünk már le emberi maradványokat.We've all dropped human remains before.
Pofára ejtettetek.You dropped me from there.
Valószínűleg nem vettétek észre, hogy a földre ejtettetek egy csomagolópapírt. Szóval ez most még csak figyelmeztetés.You probably weren't aware that you dropped a wrapper on the ground, so we're just gonna call this one a warning.
- Engem a fejemre ejtettek.- I got dropped on my head.
- Minden vádat ejtettek volna, nem?All the charges should've been dropped then, no?
- Minden vádat ejtettek.PETER: All those charges were dropped.
'Anya, valaki azt mondta, ejtetted a vásárlást - jól vagy?'Mum, someone said you dropped your shopping - are you OK?
- Mi? Te ejtetted le!- You dropped it!
- Te ejtetted el!You dropped it.
- Te ejtetted el, Göndör.- You dropped it, Curly.
Akkor ejtetted el.You dropped it then.
"Az ügyészség ejtette a vádakat, mivel a sértett, Philip Stansbury nem működött együtt.""DA dropped charges shortly thereafter citing lack of cooperation from the victim, Philip Stansbury."
- A tolvaj ejtette el.- The burglar dropped it getting away.
- Az szép. Csakhogy az ügyész ejtette a vádakat.The DA dropped the charges.
- Az ügyész ejtette az ügyet?The DA dropped the case?
- Ezért ejtettük a nyomozás ezen szálát.We dropped that line of inquiry.
A Mr. Stark elleni vádakat ejtettük.All charges against Mr. Stark have been dropped.
A közbiztonság érdekében ejtettük a vádat, de Sam Purcell továbbra is veszélyt jelent.We dropped the case for reasons relating to public safety,Your Honor, but Sam Purcell is a continuing threat.
A rendbontás vádját ejtettük Ön ellen.The two charges of disturbing the peace have been dropped against you.
Amikor a másik ügyben ejtettük a vádat, a börtön nem vette észre a végzést az ön ügyében.When we dropped the charges on the other case, the jail failed to note the detainer for your charges as well.
Ezt nem ti ejtettétek el?I think you dropped this...
"4 hónapnyi nyomozás után ejtették az ügyet Wasley ellen bizonyíték híján.""After an exhaustive four-month investigation the case against Officer Wasley was dropped due to a lack of evidence."
- A vádakat ejtették, de...The charges were dropped, but
- A vádat ejtették.A charge that was dropped.
Ha bemutatná a dokumentumokat, azonnal ejtenék a vádat. Megszűnne ez az egész ügy.If you were to come forward to the judge with the right documentation, the D.A. would drop the charges, case would go away.
- Inkább ejtenél el... ha az azt jelentené, hogy legalább egyszer odafigyelsz a lépésre.- I wish you would drop me... if it meant that you'd get your move right for once.
Értékelném, ha ejtenénk a témát.I would appreciate if you would drop the subject.
Ha az Ön helyébe lennék... én ejteném a vádakat.If I were you... I would drop the charges.
Ha rajtam múlna, én simán ejteném a vádakat.Look, if it was up to me, I would drop the charges in a second, okay?
Biztos, hogy fejre ejtenéd.No way. I am sure that you would drop it right onto the head.
Megfizettetem mindazokért akiket a szépsége vággyal töltött el akik egy szempillantását lesték reménytelenül. Megfizettetem mindazokért akik azért imádkoztak bárcsak a zsebkendőjét a földre ejtené hogy övék legyen a lehajolás és a felemelés kiváltsága.I'll make you pay for all those who suffered for your beauty, who wished for a glance from you, who prayed God that you would drop your kerchief, that they might pick it up from the dust in your wake.
- Megbántad, vagy csak azért mondod, hogy ejtsem az ügyet?- Regret it or expect me to drop the case?
48 órája van arra, hogy megindokolja, miért ne ejtsem a vádat.You've got 48 hours to demonstrate why the charges shouldn't be dropped.
A Palládium Record fizetett azért, hogy ejtsem az ügyet.Palladium Records paid me to drop it.
A gyerekvédelmisek mondták, hogy megpróbálsz rávenni, hogy ejtsem a vádat.Social Services told me you'd probably show up... and try to manipulate me into dropping the charges.
"Vagy ejtsd a padlóra..."# Or drop it on the floor
- Akkor ne ejtsd el, Vincent.- So, don't drop it, Vincent.
- Az istenért, ne ejtsd el a pénzt!- For God's sake, don't drop the money!
- El ne ejtsd!- Don't drop it.
"Lecsukta Marcus Gascoigne-t, ejtse." Mondtam, nem tudom."You arrested Marcus Gascoigne, drop it."
- Le ne ejtse!- Don't let her drop.
- Lefizette, hogy ejtse a vádat.Paid him to drop the charges.
- Százados! Ha meg tudom győzni a gyógyszertár tulajdonosát, hogy ejtse a vádakat dr. Thackery ellen, ez kielégítené a megértését a törvény betűje és szelleme iránt?Captain... if I can convince the owner of the pharmacy to drop his complaints against Dr. Thackery... (bills rustling) ...will this sufficiently satisfy your understanding of the letter and the spirit of the law?
- Tonja, ne ejtse le a végén.- Tonya, don't drop your end.
- Azt akarja, hogy ejtsük a sztorit.And now he wants us to drop the story. Drop it?
- Azt akarod, hogy ejtsük?- You want us to drop it? - No.
- Ha azért jöttök, hogy ejtsük az ügyet,If you're coming to say that we need to drop the case,
- Jó, ejtsük.- Fine, let's drop it.
Bármi történjék, el ne ejtsétek.Whatever you do, don't drop it.
Csak le ne ejtsétek.Hopefully they will not drop him.
El ne ejtsétek a zsákokat!Don't drop the bag of cement
Fogjátok, el ne ejtsétek.Hold on. Don't drop her.
Le ne ejtsétek...It means don"t drop...
- Elintézhetem, hogy ejtsék a vádat.- I can get the charges dropped.
10 évet vártam, hogy a rendőrség és a tűzoltóság is beismerje, hogy helytelenül cselekedtek és ejtsék a vádakat apám ellen.I have waited ten years for the C.P.D. and C.F.D. To admit wrongdoing and to drop all charges against my father.
A biztosító társaságok zaklatják az embereket, hogy ejtsék a vádakat.Insurance companies use these guys to harass people into dropping their lawsuits.
- Cary! A kérésemre engedélyezte, hogy ejtsek minden vádat Ms. Lockhart ellen.At my request, he's authorizing all charges against Ms. Lockhart be dropped.
A látomásom még soha sem mondta, hogy ejtsek egy ügyet.A vision has never told me to drop a case before. And why Cooper?
- Akkor ejts el.I might drop you. - Then drop me.
- Le ne ejts!- Don't drop me!
- Légy óvatos. Ne ejts le semmit sem.- Be careful, don't drop any.
- Ne ejtsen el, senor!- Do not drop me señor
...a kerületi ügyészségnek nem volt más választása, minthogy ejtsen minden vádat a 16 éves fiú ellen....the Cook County District Attorney's Office had no choice but to drop all charges against the 16-year-old.
A koronatanú halálával, a kormányzat most arra kényszerül, hogy minden vádat ejtsen Moretti ellen..That with the death of its key witness, the government will now be forced to drop all charges against Moretti.
Akkor az FBI ejtsen minden vádat ellenem.FBI must drop all charges against me.
Kérem, ne ejtsen el!Please don't drop me!
"Hogyan ejtsünk le egy tojást az Empire State tetejéről, hogy ne törjön össze""Howtodropaneggfromthetop " "oftheEmpireStateBuilding without breaking it. "
Azt akarom, hogy ejtsetek el minden vádat.I want you to drop all charges against me.
Bármi történik, ne ejtsetek le.Whatever you do, do not drop me.
El ne ejtsetek!- Don't drop me!
Istenek ejtsetek áldáskoszorút e párra, mert kezetek rajzolta jó utunk idáig.Look down, you gods, and on this couple drop a blessed crown; For it is you that have chalk'd forth the way which brought us hither.
Mehet. El ne ejtsetek!- Don't drop me.
- Ne ejtsenek el.Okay. Don't drop me.
Elintézte, hogy minden vádat ejtsenek. Csak ejtették.He saw to it that all the charges against you was dropped.
Engedjenek ki és ejtsenek ellenem minden vádat reggel 6-ig!release me and drop all charges by 6:00 AM.
Egy beteg dátumoknak hívta őket, de ejtenem kellett őt.One patient I had called them dates, but I had to drop him.
Ha nem kapom meg délig a pénzt, akkor ejtenem kell az ügyet.If I don't get the money by noon, I have to drop the case.
Akkor, ejtened kell az ügyet.Well, then, you need to drop the case.
Nem kell ejtened a vádat.You don't have to drop the lawsuit.
Oh Shan, ejtened kéne már végre!- Oh Shan, you really need to drop this!
A rendőrségnek ejtenie kell a nemi erőszak vádját, ha nincs áldozat.The police have to drop a rape case if there's no victim.
- Muszáj ejtenünk a pert.We have to; We have to drop the suit.
A felhasználói felületet is ejtenünk kell. Térdre kényszerítettek minket.We have to drop the interface too They bring us to our knees
Ha nem érjük el Ms. Mortont, ejtenünk kell a vádakat.If we don't get ahold of Ms. Morton, we're gonna have to drop the lawsuit.
Mondtad neki, hogy lehet, hogy ejtenünk kell a tervezetet? Már nem tudom, hogyan fogalmaztam.Did you tell her we might have to drop the bill?
Ha egyszer látják Jack vérvizsgálatát Joseph Smith-et büszkévé tesszük és ejteniük kell a vádakat, nem?Once they see that Jack's blood test would make Joseph Smith proud, they've got to drop the charges, right?

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

árt
harm
edz
train somebody
ért
understand
fut
run
fűt
heat
hat
affect
hűt
cool
int
wave
irt
exterminate
jut
get to somewhere
köt
bind
lát
see
műt
operate
olt
extinguish
ont
pour
ölt
stitch
önt
pour
süt
bake
tát
gape
vet
throw
vét
wrong someone

Similar but longer

átejt
let down
fejt
unstitch
rejt
hide
sejt
suspect

Random

dagonyázik
wallow
döngicsél
buzz
drágul
get more expensive
dühöng
rage
egybevág
match
ejakulál
ejaculate
ékesít
adorn
elfelejt
forget
elfog
catch
elhamvaszt
cremate

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'drop':

None found.
Learning languages?