Draaien (to turn) conjugation

Dutch
35 examples

Conjugation of draaien

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
draai
I turn
draait
you turn
draait
he/she/it turns
draaien
we turn
draaien
you all turn
draaien
they turn
Present perfect tense
heb gedraaid
I have turned
hebt gedraaid
you have turned
heeft gedraaid
he/she/it has turned
hebben gedraaid
we have turned
hebben gedraaid
you all have turned
hebben gedraaid
they have turned
Past tense
draaide
I turned
draaide
you turned
draaide
he/she/it turned
draaiden
we turned
draaiden
you all turned
draaiden
they turned
Future tense
zal draaien
I will turn
zult draaien
you will turn
zal draaien
he/she/it will turn
zullen draaien
we will turn
zullen draaien
you all will turn
zullen draaien
they will turn
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou draaien
I would turn
zou draaien
you would turn
zou draaien
he/she/it would turn
zouden draaien
we would turn
zouden draaien
you all would turn
zouden draaien
they would turn
Subjunctive mood
draaie
I turn
draaie
you turn
draaie
he/she/it turn
draaie
we turn
draaie
you all turn
draaie
they turn
Past perfect tense
had gedraaid
I had turned
had gedraaid
you had turned
had gedraaid
he/she/it had turned
hadden gedraaid
we had turned
hadden gedraaid
you all had turned
hadden gedraaid
they had turned
Future perf.
zal gedraaid hebben
I will have turned
zal gedraaid hebben
you will have turned
zal gedraaid hebben
he/she/it will have turned
zullen gedraaid hebben
we will have turned
zullen gedraaid hebben
you all will have turned
zullen gedraaid hebben
they will have turned
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou gedraaid hebben
I would have turned
zou gedraaid hebben
you would have turned
zou gedraaid hebben
he/she/it would have turned
zouden gedraaid hebben
we would have turned
zouden gedraaid hebben
you all would have turned
zouden gedraaid hebben
they would have turned
Du
Ihr
Imperative mood
draai
turn
draait
turn

Examples of draaien

Example in DutchTranslation in English
"Als je de hele nacht hebt liggen draaien, Dit magich drankje zorgt dat je wakker word"."When you toss and turn all night, this magic drink will see you right".
"Er schijnt een zekere orde te zitten in het heelal... in de beweging van de sterren en het draaien van de aarde... en het wisselen van de seizoenen.There seems to be a kind of order in the universe... in the movement of the stars and the turning of the Earth and the changing of the seasons.
"Ik bedoel, zijn hart brak gewoon omdat hij zijn hoofd niet kon draaien om zijn vrouw te kunnen zien."I'm telling you, this guy's heart was breaking because... Ugh he couldn't turn his goddamn head and just look at his goddamn wife.
"It's Brittany, bitch," of één van mijn magische draaien doe. ♪ I know something about love ♪"It's Brittany, bitch," or I do one of my magical turns. ♪ I know something about love ♪
"Stel je een reis voor met draaien en keren, en je zult je grootste avonturen creëren.""Imagine a journey with turns and twists, your greatest adventure within exists."
" Weet je, ik vind de song wel goed maar ik kan opstappen als ik hem draai.""You know, I think the song pretty well but I can go when I turn him. "
"Balancer, Balancer chasse, pas de borre." Draai, draai, naar beneden, klaar.Balancé, balancé, chassé, pas de bourrée, turn, turn, down, finish.
"Dan draai ik de andere kant en is hij weer daar.""Then I turn this way and he's over here."
"Oké, draai je nu weer om, en toon hoe graag je cheerleader wil worden.""Okay, now turn back around and show me how bad you want to be a cheerleader."
"Reik me de hand en draai me in de rondte.""Take my hand, make me turn around..."
"Hij draait zich zo om en laat ons"He's just so going to turn this around and do something,
'De mechanische arm draait elk uur 1 pagina tot hij het einde bereikt, en dan vice versa.'"The mechanical arm turns one page every hour "until it reaches the end. Then the process reverses."
'De wereld draait tussen De Hemelen en de ashoop.'"the world turns between the heavens And the ash heap."
'De wereld draait...'"the world turns..."
"Ontelbaar veel moeders hebben hun rug voor amper een seconde gedraaid..." "en hun baby's rolden op de vloer, stervend door de impact." Door de impact?"Countless mothers have turned their backs "for a split second, had their babies roll onto the floor and die on impact. " I mean,die on impact?
- Allemaal aan gort gedraaid!It's all been turned to mush!
- Dat meisje heeft gekronkeld en gedraaid...- That girl has twisted and turned...
- Het goede nieuws is dat de baby gedraaid is.The good news is, the baby turned on its own.
- Meteen toen ik mijn auto gedraaid had.- As soon as I turned my car had.
"'Kom maar, ' zei Foxy Loxy, en ging 't hol in." "Plots draaide Foxy Loxy zich om en at Turkey Lurkey op in één grote hap.""'Follow me,' said Foxy Loxy, and went into the hole, when all of a sudden Foxy Loxy turned around and ate up Turkey Lurkey in one big bite."
"Goedenavond, Mr. Dowd." Ik draaide me om en toen leunde dit 1.80 m grote konijn tegen een lantaarnpaal."Good evening, Mr. Dowd." Well, I turned around... and here was this big six-foot rabbit leaning up against a lamppost.
"Gregor draaide zich naar zijn tweelingzus, en beiden begrepen ze..."Gregor turned to his twin sister, "and they both understood, their journey was just beginning."
"Kom maar,' zei Foxy Loxy, en ging 't hol in.' 'Plots draaide Foxy Loxy zich om en at Turkey Lurkey op in één grote hap.'Follow me, said Foxy Loxy, and went into the hole, when all of a sudden Foxy Loxy turned around and ate up Turkey Lurkey in one big bite.
"Machine draaide het mes naar beneden en sloeg de galg in twee.""Machine turned the razor down and slashed the strop in two. "
"Diep in elkaar, draaiden we onze hoerenogen."Deep into each other we turned our hollowed eyes."
- Hij viel toen ze hem draaiden.Fell from his bed while being turned by orderlies.
De dieren draaiden zich om.The animals turned.
De kruisers draaiden bij en voeren op de Graf Spee toe om de afstand verder te verkleinen.The cruisers had turned over directly for the Graf Spee, to close the wall more quickly, e the captain of the Graf Spee it did not pursue the Exeter
De mannen die dat wiel draaiden? Kolossus maakte ze werkeloos.The men that turned that wheel, Colossus, put 'em out of work.
Hij draaie om de hoek de straat in hier.He turned the corner into the street down here.
- maak een ronddraaiende beweging met de linker wijsvinger kloksgewijs. - Linker wijsvinger draaiend...Point the right index finger down and circle it around the left index in a counterclockwise motion, the left index turning slightly.
Aangedreven door een viercilinder motor... die bijna twaalf paardenkracht ontwikkelde... met twee propellers, aangedreven met fietskettingen... draaiend aan bijna 340 omwentelingen per minuut.Powered by a four-cylinder motor... developing almost twelve horsepower... with two bicycle chain-driven propellers... turning at nearly 340 revolutions per minute.
Als puin draaiend om een planeet met ringen - op en neer, draaiend, wervelend.Like debris spinning around a ringed planet - tossing, turning, whirling.
Hij besteedde twee minuten aan het bestuderen van haar gezicht... het gezicht draaiend... om ieder stukje van Vicky's pijn in zich op te nemen.He spent a good minute or two examining her face, turning her head from side to side to take in every bit of Vicky's pain.
In de cel kan ik nadenken en zweef ik, al draaiend, in de ruimte en ben ik alleen.-Secure? Yes, you see, in the cell... sometimes I think my legs are turning into air... and I'm floating in space, and I'm all alone.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

drammen
do
graaien
grab
kraaien
crow
praaien
speak
snaaien
snatch
zwaaien
sway

Similar but longer

afdraaien
reel off
indraaien
screw
kadraaien
do
omdraaien
turn around
opdraaien
suffer for it

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'turn':

None found.