Fordul (to turn) conjugation

Hungarian
146 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
fordulok
I turn
fordulsz
you turn
fordul
he/she to turn
fordulunk
we turn
fordultok
you all turn
fordulnak
they turn
Past indefinite tense
fordultam
I turned
fordultál
you turned
fordult
he/she turned
fordultunk
we turned
fordultatok
you all turned
fordultak
they turned
Conditional present indefinite tense
fordulnék
I would turn
fordulnál
you would turn
fordulna
he/she would turn
fordulnánk
we would turn
fordulnátok
you all would turn
fordulnának
they would turn
Conditional past indefinite tense
fordultam volna
I would have turned
fordultál volna
you would have turned
fordult volna
he/she would have turned
fordultunk volna
we would have turned
fordultatok volna
you all would have turned
fordultak volna
they would have turned
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok fordulni
I will turn
fogsz fordulni
you will turn
fog fordulni
he/she will turn
fogunk fordulni
we will turn
fogtok fordulni
you all will turn
fognak fordulni
they will turn
Subjunctive present indefinite tense
forduljak
(if/so that) I turn
fordulj
(if/so that) you turn
forduljon
(if/so that) he/she turn
forduljunk
(if/so that) we turn
forduljatok
(if/so that) you all turn
forduljanak
(if/so that) they turn
Conjugated infinitives
fordulnom
I to turn
fordulnod
you to turn
fordulnia
he/she to turn
fordulnunk
we to turn
fordulnotok
you all to turn
fordulniuk
they to turn

Examples of fordul

Example in HungarianTranslation in English
"Ha vissza akarsz fordulni, kedves, én megértem nagyon veszélyes vizekre keveredtél.""If you want to turn back now, baby, I'll understand. You've gotten yourself involved with a very dangerous broad."
- Hogy hogyan kell sarkon fordulni?How to turn upon heel?
- Mindjárt be kell fordulni! - Igen, asszonyom.Get ready to turn.
- Már megvan senki fordulni.- You've got no one to turn to.
- Nem akartok... felém fordulni? - Hagyj már békén!Come on, I want you to turn toward me.
"Vigyázz, nem dobhatsz ki, amikor fordulok."Look out you don't get thrown out when I make this turn.
# Bármerre fordulok #♪ Everywhere I turn
*** Nem fordulok el tőled ***Will I turn away from you
- Ahova csak fordulok.Everywhere I turn.
- Azt jelenti "biciklivel jobra fordulok"- This means "right turn bicycle."
"Aludni": azt jelenti becsukod a szemed, és a fal felé fordulsz."To sleep": That is to close your eyes and turn around.
"Minek fordulsz szeretettel az emberek felé?""What has love turned people into?"
"Miért fordulsz el..""..why do you turn and look at me?"
- Ambrosious, ha most rögtön nem fordulsz meg, nem kapsz többet enni!Ambrosious, if you don't turn around this second... I will never feed you again.
- Látod, ha balra fordulsz, csak azt a tárgyat érzékeled, igaz?Yeah, see, if you turn to the left, you're only aware of that object, right?
! Azt szeretném, hogy többé ne játéknak lássa ezt az egészet, amiben végül úgyis minden jóra fordul.I want you to stop treating this like a game where everything's going to turn out all right in the end.
A Jiu-Jitsu képes arra, hogyha valami rosszra fordul, akkor megállítsuk.But Jiu-Jitsu can, if all else goes wrong, give you the ability to turn the fight around.
A kétség egy pillanat alatt bizalomba fordul, testvér.Doubt takes a moment to turn into trust, brother.
A vírus miatt... az immunrendszerünk saját maga ellen fordul.The virus... causes our own immune systems to turn against us.
Amikor az ember benne van, gondtalanul jön-megy, arra fordul, amerre gondolja, néha zsákutcába ütközik,While you're in the maze, you go throught willy-nilly, Turning where you think you have to turn, Banging into the dead ends,
- Elfoglalt maradok. Itt fordulunk...You're gonna turn here so...
- Ha sarkon fordulunk a baj első jelére,- We turn tail first sign of trouble, yes, we are.
- Ide miért fordulunk be?- Why are we turning into here?
- Igen, forduljunk jobbra! Jobbra fordulunk. Követem az utasitásaidat.Okay, we're going to turn right.
- Igen, épp most fordulunk rá.- Yeah, we're turning into it now.
Egyenesen mentek, aztán balra fordultok, főnök.Boss, you go straight ahead, you turn left.
Ellenem fordultok?Are you turning against us?
Felmentek...feléig... aztán fordultok.You go... halfway... then turn.
Fiúk, miért nem fordultok sarkon, - minek keresitek a baj?Boys, why don't you just turn around now - save yourselves a lot of trouble?
Ha egymás ellen fordultok, tönkremegy a kapcsolatotok, - és nektek kell itt maradnotok.Pitting you against each other is the best way to break you down, and then it's your turn to stay.
"kisegítő robot hadsereg tervezése, amik soha nem fordulnak az emberiség ellen".Oh. "Designing a fleet of helper robots." That'll never turn against mankind."
- ..annak magas ára van. - A feketepiachoz fordulnak.They're turning to the black market.
- Az embereid egymás ellen fordulnak.Yeah, they turn on each other.
- Crane is ellenem fordulnak.- Crane might turn on me.
- Egymás ellen fordulnak.- They're turning on each other?
"Amikor utána fordultam, láttam, hogy a Halál ütközött nekem."l turned to look, and I saw that it was Death that had jostled me.
- Csak egy pillanatra fordultam el...I turned for one second...
- Igen, a szüleim egész fiatal koromban meghaltak, szóval az evéshez fordultam vígaszul.- Yeah, my parents died when I was really young, so I kind of turned to food for comfort.
- Sose fordultam volna ellened.- roll over, and play dead! - I never would have turned on you.
- Tudok valakit - az ajtóból fordultam vissza.- I know someone!" I turned back from the door. - "Who?
"Miért fordultál el tőlem?"Why have You turned away from me?
- Azt hiszed már elfelejtettem, h milyen gyorsan a barátaid ellen fordultál, amikor először behoztak ide?- Do you think I've forgotten how quickly you turned on your own friends when we first brought you in here?
- Csak felém fordultál.- You turned to me.
- Gyorsabban a gonosz felé fordultál, mint ahogy azt gondoltam volna.- You turned evil a lot faster than I thought you would.
- Nyilvánvaló, ha hozzám fordultál.Obviously, if you've turned to me.
"...amikor nekem fordult.""Then he turned to me."
"A nyár elmúlt, télire fordult az idő... és én már a századik levelemet írom neked.""Summer has turned to winter... "and I am writing my hundredth letter to you.
"A tükör felé fordult. Ó!"She turned to the mirror.
"Barney és Jane rövid nászútja egy igazi rémálomba fordult."Barney and Jane's short honeymoon had turned into a living nightmare.
"Ellenem fordult még a Hold is...""The moon turned against me as well."
- Balra fordultunk.- Then we turned left.
- Rendben, még nem fordultunk meg.- Okay, we haven't turned around yet.
- Túl korán fordultunk vissza.- We turned back too early.
40 km-rel ezelőtt is ezt mondta, Miss, amikor jobbra fordultunk bal helyett Seymournál.That's what you said 28 miles ago, Miss, when we turned right instead of left at Seymour.
A XVI. században azt hiszem balra fordultunk.You know when we got the 16th century, I think we turned left.
- Ellenem fordultatok.You guys turned on me, man.
- Jó látni, hogy nem fordultatok el tőle.Good to see you guys haven't turned your back on her.
- Nem én kezdtem. Ellenem fordultatok, mikor tudtom nélkül megmentettétek Lindsay Dwyert.You and Verna turned on me when you conspired to save Lindsay Dwyer behind my back.
Azt mondja mindennek van értelme, de senki sem mondja el mi okból fordultatok Clyde ellen.No-one can tell me why you all turned on Clyde!
Aztán vakon egymással szembe fordultatok, mint a mániákusok.Then you turned blindly on each other like maniacs.
- A többiek ellenem fordultak.So the others have turned on me.
- Balra fordultak a 7. utcán.Suspect just turned south on seventh. Got it.
- De maguk ellen fordultak.And they turned on you.
- Ellenem fordultak, Lana!- They turned against me, Lana. - Who did?
- Jaffák, akik a Goa'uld ellen fordultak?Jaffa who have turned against the Goa'uld.
Aha, vicces, hogy ezt mondod, mert én pontosan tudom, hogy kihez fordulnék nehéz időkben. Benhez.Yeah, I mean, it's funny you should mention it, because I know exactly who I would turn to in my hard times.
Azt hiszed, ellened fordulnék, Burke?You think I would turn on you, Burke?
Azt hiszed, ellened fordulnék, Scotty?Do you think I would turn on you, Scotty?
Miből gondolja, hogy az ügyfelem ellen fordulnék?What makes you think I would turn against my client?
Nincs szükségem a segítségedre, de ha lenne is, hozzád fordulnék utoljára.I really don't need your help, but if I did, you would be the very last person I would turn to.
Ellenük fordulnál?You would turn against your people?
Tyler téged tud irányítani, és akkor ellenem fordulnál.Tyler can control you, and then you would turn on me.
- Igen, uram. - Nem hiszem, hogy Skye ellenünk fordulna.I don't believe that Skye would turn against us.
A kis barátnőm hozzám fordulna, nagyon nyugodtan és sápadtan, és azt mondaná: "Óh, nem, uram. Ez lehetetlen. "My little friend would turn to be very quiet and pale, and say,"Oh, no, sir, it's impossible."
Azt hittem, esetleg úgy érted, ha Francis és az öccsei fogságban vagy halottak lennének, mindenki hozzám fordulna.I thought you might mean that if Francis and his brothers were taken, or dead, everyone would turn to me.
Azt mondta, hogy ha a helyemben lenne, a barátaim ellen fordulna, mert Reynold nem fogja nekem adni a védettségi medált.He said if i were you, i would turn on your friend because reynold is not going to give you the idol.
Aztán mikor az emberiség leszámolt velünk, saját maga ellen fordulna.And when humanity had finally finished with us, it would turn on itself.
- De ez nem magyarázza, hogy a klónok miért fordulnának maga ellen.But none of this explains why the clones would turn on you.
Az emberek ellenünk fordulnának.The people would turn against us.
Ellenem fordulnának.They would turn on me.
Ha a többiek megtudnák, hogy bosszút akarok állni a barátom haláláért, ellenem fordulnának, a koreai negyedben háború törne ki.If the other Onjabus learn that I am seeking vengeance for my friend's death They would turn against me There would be total war in Koreatown
Máris vannak, akik azt mondják, hogy ha összeházasodnánk, a nemesek ellenem fordulnának.There are already those who tell me if I married you, the nobles would turn against me.
- Azt akarod, hogy forduljak?~ Do you want me to turn around now?
- Hol forduljak, CharIie ?- Where's the turn, Charlie?
- Igen. - Megtudná mondani merre forduljak?Would you please tell me where to turn?
- Menjek le és forduljak?- Do I have to go down and turn?
- MiSkor forduljak.- Say when to turn.
" Ringatózz, és fordulj meg..."Sway and turn around...
"Amikor úgy érzed, hogy már eltévedtél, még menj 80 métert, és fordulj jobbra.""When you start to feel lost, go another 80 meters and turn right."
"Az első lehetőségnél fordulj meg".When possible, make the first available legal U-turn.
"Csavarodj, forogj, pörögj, fordulj.""Twist, roll, spin, turn."
"Hé, forduljon jobbra. Ott meg balra".Turn right, turn right.
"Ne forduljon meg!"Just don't turn around.
- 30 méter múlva forduljon jobbra!30 yards, turn right.
- 50 méter után, forduljon jobbra!In 50 metres, turn right.
- 60 méter után forduljon balra...In 200 feet, turn left...
- A kereszteződésben balra vagy jobbra forduljunk el?When we reach the turning, do you want to go left or right?
- Aha. Könyörgött, hogy forduljunk meg, én pedig a fánkról beszéltem a társammal.He's begging us to turn around,and I'm talking to my partner about stopping for doughnuts.
- Emilio, forduljunk meg.Emilio, turn us around.
- Ha most azonnal nem ezt tesszük, akkor forduljunk sarkon, és szedjük a sátorfánkat.- Let's turn tail and pack up. They'll come.
- Igen, forduljunk jobbra! Jobbra fordulunk. Követem az utasitásaidat.Okay, we're going to turn right.
- Akkor forduljatok meg.- Then turn around.
- Csak forduljatok meg.- Why? - Just turn around.
- Szóval nem! Induljatok el azon az úton, majd forduljatok balra és végig egyenesen.Go down that road, turn left, carry on straight till you hit the port.
- És most forduljatok jobbra!And now turn right.
- Úgyhogy forduljatok meg...-So turn around, go...
"Arra le van zárva, forduljanak vissza!""There's no access here, you can't go on. You'll have to turn back."
- Amúgy forduljanak már meg!In fact, why don't you guys turn around?
- Jack, forduljanak vissza! - Miért?- Jack, turn the cars around!
- Jöjjön ide, álljon mellé, és forduljanak meg!Walk over here, stand next to him, and turn around.
- Menjenek egyenesen előre, forduljanak jobbra a következő két saroknál.- Go straight ahead, turn right at the next two corners.
- Meg kell fordulnom. - Nem, nem kell, Jess.- I think I need to turn around.
- Sajnálom, meg kell fordulnom!- I'm sorry, I just need to turn around.
Ahhoz az emberhez kell fordulnom, aki a világon a legjobban ismeri.I have to turn to the one person in the world who knows her best.
Az egész ország engem keresett, nem volt hova mennem, nem volt kihez fordulnom, ezért kellett egy hely, ahol senki se tudta, ki vagyok, ami elég nehéz, ha egy híresség vagy.The entire country looking for me and I had nowhere to go and no one to turn to so I needed to find a place where nobody knew who I was which is hard when you're a celebrity.
Az indulási oldalhoz most meg kell fordulnom.I'll have to turn around for departure.
- Azonnal vissza kell fordulnod, Johan.You have to turn yourself in Johan, now. -No of course, not, I'm not going to jail here.
- Meg kell fordulnod.-You need to turn around.
Az egyik legrosszabb dolog ebben a helyben, hogy, gyakran érzed úgy, nincs kihez fordulnod.One of the worst things about this place is how often you feel like there's no one to turn to,
Azonnal el kell fordulnod.We need you to turn around.
Biztos szörnyen egyedül érezted magad, nem volt kihez fordulnod, kivel beszélned, nem volt menekvés.It must have been terribly isolating, feeling that you had nowhere to turn, no one to talk to, no way out.
- Jobbra kell fordulnia, hogy rejtve maradjon.He needs to turn right to remain hidden. I'll give him a nudge.
- Meg kellene fordulnia!I'm gonna need you to turn around. Silly me.
- Mindig is, megnyugvás volt Mrs. Garver és nekem, hogy tudtuk, van kihez fordulnia.Yeah, Mrs. Garver and I were relieved to know she had someone to turn to.
A babának meg kell fordulnia.The baby needs to turn over.
A barátoknak nem kéne egymás ellen fordulnia.Friends aren't supposed to turn on each other.
- Azonnal vissza kell fordulnunk!- Richard, we have to turn around.
- El kell fordulnunk!- We have to turn!
- Meg kell fordulnunk a géppel - Nem akarok meghalni.- We need to turn this plane around
- Meg kell fordulnunk.We need to turn around.
- Meg kell fordulnunk?- Do we have to turn around? - Oh, here is somebody, sir.
Meg kell fordulnotok!You have to turn around!
Miért kellene az Ultra ellen fordulnotok?Why'd you have to turn against Ultra?
Oké, Jessie, Zoe, ez az ijesztő rész, szóval most el kell fordulnotok.Okay, uh, jessie, zoe, this is the scary part, so I need you guys to turn around.
Sajnálom, de vissza kell fordulnotok.I'm sorry but you'll have to turn back.
Vissza kell fordulnotok!You have to turn back!
A híveimnek nincs hova fordulniuk.My people have nowhere else to turn to.
Csak... valami elromlott apa űrhajóján, és meg kell fordulniuk és haza kell jönniük mielőtt leszállnának a holdra.Well... something broke on your daddy's spaceship, and he's gonna have to turn around before he even gets to the moon.
De el kell fordulniuk.But you have to turn away.
Meg kell fordulniuk és vissza kell menniük most rögtön!You need to turn around and head back right now.
Meg kell fordulniuk.You'll have to turn around.
- Ez egy nagy forduló lehet az életemben.This could be a real turning point in my life.
...a szabadságharc egy igen jelentős forduló ponthoz érkezett amikor a bátor városi polgár őrség megtudta, hogy egy hatalmas brit generális érkezik a vidékre, hogy összefonja csapatait és elindítsa a döntő csatát."...an important turning point when our brave town militia... "learned that a powerful British general was riding through the area... "to rejoin his troops and wage a decisive battle.
Igen, az egy nagy forduló pont volt.Yeah, that was a turning point.
Meghorzsolta a lábát az uszodában, forduló közben.She scraped her foot turning laps in the pool.
Ott van még pár bosszantó apróság is Nagyjából 400 kilométerenként megszomjazik A forduló köre meg kb, mint a Hold átmérője.There are other niggles, too, like the fact it's out of fuel after 250 miles, and it has the turning circle of a moon.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

fordít
turn
formál
form
forral
boil something

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

fejel
head up
felháborodik
anger
fibrillál
fibrillate
finanszíroz
finance
fordít
turn
forgalmaz
market
forgat
rotate
fortyog
boil
fölülír
overwrite
fürdik
have a bath

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'turn':

None found.
Learning languages?