แตก [aetk] (to break) conjugation

Thai
9 examples

Conjugation of แตก

ผม/ฉัน
Present tense
แตก
aetk
I break
Past tense
ได้แตก
dai aetk
I broke
Future tense
จะแตก
cha aetk
I will break
Present progressive tense
กำลังแตก
kamlang aetk
I am breaking
ผม/ฉัน
Present progressive (alternative) tense
แตกอยู่
aetk yu
I am breaking

Examples of แตก

Example in ThaiTranslation in English
เออ ตอนนี้เขากำลังสติแตก ครับI'd like to speak with Dr. Rush immediately. Oh? Well, he's had a nervous breakdown, sir.
ถูกลากเข้าสถานบำบัดจิต หลังจากที่เขาสติแตกBeing dragged into a psychiatric facility after his mental breakdown...
พี่ชายฉัน สติแตก และเขาหนีออกจากบ้านMy brother had a nervous breakdown and ran away from his family.
ที่น่าจะอยู่ในอาการสติแตกWho's likely in the middle of a psychotic break.
เป็นไปได้ว่าคนร้าย มีความสัมพันธ์ที่ถูกทำร้าย ที่ทำให้เธอสติแตก การ์เซียIt's possible the unsub was in an abusive relationship that contributed to her breakdown, Garcia.
"ท่านแม่จะจัดลำดับขั้น บลาๆๆ" และแก้วกาแฟลอยได้ที่แตกแล้ว ก่อนนอร่าจะลงมา มันคงจะดีมากเลย"Mother will determine the proper blah, blah, blah" and... and floating, broken coffee mugs when Nora comes down here, that would be awesome.
- แก้วที่แตกแล้ว ยากที่จะทำให้เหมือนเดิม- Once it's broken, it can't be fixed.
แตกแล้ว!Her water broke!
และแก้วกาแฟลอยได้ที่แตกแล้ว ก่อนนอร่าจะลงมา มันคงจะดีมากเลยand... and floating, broken coffee mugs when Nora comes down here, that would be awesome.

More Thai verbs

Other Thai verbs with the meaning similar to 'break':

None found.
Learning languages?