Roepen (to call) conjugation

Dutch
35 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
roep
I call
roept
you call
roept
he/she/it calls
roepen
we call
roepen
you all call
roepen
they call
Present perfect tense
heb geroepen
I have called
hebt geroepen
you have called
heeft geroepen
he/she/it has called
hebben geroepen
we have called
hebben geroepen
you all have called
hebben geroepen
they have called
Past tense
riep
I called
riep
you called
riep
he/she/it called
riepen
we called
riepen
you all called
riepen
they called
Future tense
zal roepen
I will call
zult roepen
you will call
zal roepen
he/she/it will call
zullen roepen
we will call
zullen roepen
you all will call
zullen roepen
they will call
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou roepen
I would call
zou roepen
you would call
zou roepen
he/she/it would call
zouden roepen
we would call
zouden roepen
you all would call
zouden roepen
they would call
Subjunctive mood
roepe
I call
roepe
you call
roepe
he/she/it call
roepe
we call
roepe
you all call
roepe
they call
Past perfect tense
had geroepen
I had called
had geroepen
you had called
had geroepen
he/she/it had called
hadden geroepen
we had called
hadden geroepen
you all had called
hadden geroepen
they had called
Future perf.
zal geroepen hebben
I will have called
zal geroepen hebben
you will have called
zal geroepen hebben
he/she/it will have called
zullen geroepen hebben
we will have called
zullen geroepen hebben
you all will have called
zullen geroepen hebben
they will have called
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou geroepen hebben
I would have called
zou geroepen hebben
you would have called
zou geroepen hebben
he/she/it would have called
zouden geroepen hebben
we would have called
zouden geroepen hebben
you all would have called
zouden geroepen hebben
they would have called
Du
Ihr
Imperative mood
roep
call
roept
call

Examples of roepen

Example in DutchTranslation in English
"Aarzel niet om me te roepen""Do not hesitate to call me."
"Het publiek roepen om een meer opwindende keuze van muziek op de radio, en dit moet nu geleverd worden"."This is a call to arms. The audience are crying out for more exciting music on the wireless and this has to be delivered now.
"Laat de nacht je eeuwig roepen"Let the night never cease to call you
"Oh, Henry jongen, de doedelzakken, de doedelzakken roepen""Oh, Henry boy, the pipes, the pipes are calling"
"We roepen vanavond iets vreselijks op." "Iets waar we spijt van gaan krijgen tot aan ons graf.""We called forth something terrible tonight, something I fear we will regret until the grave."
"Ik roep op tot een boycot en een girlcot van uw gehele catalogus totdat je ... "'I call for a boycott and girl-cott of your entire catalogue until you...'
"Ik roep u terug."This is a recall.
"Maar ik, ik roep tot God, de Here zal mij verlossen...""For me, I would call upon God, and the Lord shall save me..."
"Ren naar me toe als ik je roep..""come rushing to me, whenever I call"
"Roep controle-kamer, -roep controle-kamer. ""Calling control room, calling control room..."
"De spreeuw roept en de nachtengaal zingt.""The sparrow hawk calls and the nightingale sings"
"Een mishandeld paard roept naar de hemel om mensenbloed.""A horse misused upon the road calls to heaven for human blood."
"Iedereen roept haar Sweety"."Everyone calls her Sweety."
"Kapitein, waarom roept u om uw rode shirt voor de strijd?""Captain, why do you call for your red shirt before battle?"
"Wie roept zo hard?""Who calls so loud?"
"Toen die mannen me pijn deden, "heb ik je steeds geroepen... "maar je kwam niet."When them men was hurting me I called for you over and over but you didn't never come."
"door de kennis van Hem die ons geroepen heeft...""...through the knowledge of Him who has called us--"
'Hun punt van vertrek en hun weg verschillen...' 'maar toch zijn ze beiden geroepen...' 'door een geheim verlangen van voorzienigheid...' 'om op een dag het lot van de halve wereld in handen te hebben.'"Their point of departure and their paths diverse, nevertheless, each seems called by some secret desire of Providence, to one day hold in their hands the destinies of half the world."
'Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij.'"I have called you by your name, you are mine."
'Velen zijn geroepen, maar weinigen worden gekozen. "'Many are called, but few are chosen. '
"En de engel van de Heer... riep vanuit de hemel tot Abraham... voor de tweede keer en zei..."And the angel of the Lord... "called unto Abraham out of Heaven... "the second time and said...
"Om vier uur 's middags, riep Keats me,"At four in the afternoon, Keats called me,
"Prins Hussain riep de man bij zich en vroeg hem waarom dat tapijt dat hij hem wou verkopen zo duur was en voegde eraan toe: "Het moet dan wel gemaakt zijn van iets hoogst uitzonderlijk. "Prince Hussain called to the man and asked him why the carpet he wished to sell was so expensive, saying, "it must be made of something quite extraordinary."
"Trek maar aan het touwtje", riep oma.Just press the latch, called out the grandmother.
'Het huis op East 88th Street.' '...de stem riep."The house on East 88th Street." "...the voice called out.
"Daar is ze. Achter haar aan!" riepen de dieren."There she is, after her!" called the animals.
"Dag, Robert", riepen ze. "Nu ben je grote papa in de studeerkamer.""Bye-bye, Robert" they called. "Now you are big Papa in his study."
"En zij riepen met grote stem:"Then they called out in a loud voice, 'How long, Lord?"'
"Jan, ga door de schoorsteen," riepen de dieren."Bill, go down the chimney," called the animals.
"Ze lazen de boodschap en trokken daar misschien een les uit,..." "...want ze riepen eindelijk hun schepen en vliegtuigen terug."They read the message, and perhaps they learned something because they finally recalled their ships and their planes.
'Wind van de komende de winter overlapping bij de golven... ' 'roepend naar me in het donker... 'The winds of the coming winter lap at the waves calling me into the dark
Allemaal. Allemaal.. roepend om de verbanning van Robert Cecil.All of them, all of them, calling for Robert Cecil to be banished from the court.
Een paar uur geleden verzamelden demonstranten zich in Riyad... roepend om vrijheid van menings- uiting, vrije pers en verkiezingen.Mr. President, several hours ago protesters began gathering in Riyadh calling for free speech, press and popular elections.
Elke minuut, elke seconde, elke slag van mijn harten, is het daar, roepend naar mij.Every minute, every second, every beat of my hearts, there it is...calling to me.
Het onderzoek duurde bijna een uur, maar roepend hield Hercules nooit op tegen Holly.The exam lasted almost an hour, yet Hercules never stopped calling out to Holly.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

diepen
deepen
dwepen
bother
joepen
do
keepen
do
kiepen
tilt
miepen
do
piepen
creak
poepen
powder
rappen
rap
raspen
grate
reppen
report
rijpen
mature
rippen
rip
rocken
rock
roeien
row

Similar but longer

afroepen
poll
beroepen
do
groepen
do
inroepen
invoke
naroepen
do
omroepen
broadcast
oproepen
call up

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'call':

None found.
Learning languages?