Vadinti (to call) conjugation

Lithuanian
53 examples
This verb takes on the case: ką?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
vadinu
I call
vadini
you call
vadina
he/she calls
vadiname
we call
vadinate
you all call
vadina
they call
Past tense
vadinau
I called
vadinai
you called
vadino
he/she called
vadinome
we called
vadinote
you all called
vadino
they called
Past freq. tense
vadindavau
I used to call
vadindavai
you call
vadindavo
he/she used to call
vadindavome
we used to call
vadindavote
you all used to call
vadindavo
they used to call
Future tense
vadinsiu
I will call
vadinsi
you will call
vadins
he/she will call
vadinsime
we will call
vadinsite
you all will call
vadins
they will call
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
vadinčiau
I would call
vadintum
you would call
vadintų
he/she would call
vadintume
we would call
vadintute
you all would call
vadintų
they would call
Imperative mood
-
vadink
you call
-
-
vadinkite
you all call
-

Examples of vadinti

Example in LithuanianTranslation in English
„Visiškai netikslu mūsų planetą vadinti Žeme, nes didžiąją jos dalį sudaro vandenynas.“Arturas Klarkas“How inappropriate to call this planet Earth when it is quite clearly Ocean.”Arthur C.Clarke Clarke
I tiesų, norint garantuoti, pritaikyti ir tobulinti tai, ką mes susitarėme vadinti ŒEuropossocialiniu modeliu“, būtina, kad kitos alys ir kiti žemynai įsipareigotų plėtoti rinkosekonomiką, nepamirtant pažangių socialinių, kultūrinių bei demokratinių vertybių,ekonomiką ir visuomenę, grindžiamą socialinėmis ir žmogaus teisėmis.Indeed, in order to guarantee, adapt and improve the asset we have agreed to callthe ‘European social model’, other countries and other continents need to committhemselves to a market economy, accompanied by advanced social, cultural anddemocratic values, an economy and a society founded on social and humanrights.
Tu net nemanai manęs vadinti Krikštatėviu.You don't even think to call me Godfather.
Tu neprivalai mane vadinti ponu Monaldžiu.You don't have to call me Mr. MonaIdi.
Vieną moterį, vieną namą, vieną žemės gabalėlį, kad vadinti jį savu, žiūrėti į jį,One woman, one house, one piece of land to call your own, one landscape to look at,
„Mes tikime ETI, be to, mums labai svarbu ir toliau skolinti savo geriems klientams, todėl EIB padedant jiems skoliname ir sunkiais laikais, , – sakė Société Générale Havro biuro darbuotojas Yannis Faucillon. – Aš tai vadinu „la logique du partenariat“. ”“We have confidence in ETI and we find it important to continue lending to our good customers, also in difficult times, with the help of the EIB,” said Yannis Faucillon of Société Générale’s Le Havre office. “I call this la logique du partenariat.”
Aš visuomet vadinu žmones varlėmis.We're always calling people frogs.
Tai aš vadinu savo šeimos gynyba.That's what l call protecting my family.
Per kelias paskutines savaites šis žaidėjas išrado naują čekių padirbinėjimo formą, kurią vadinu "plaukiojimu".In the last few weeks, this unsub has developed a new form of check fraud which l"m calling "the float."
Aš vadinu jį Eksperimentu 6-2-6.I call it Experiment 6-2-6.
Kai grįši, paskambink New York Times, ar kaip tu ten jį vadini.When you get back to town, I want you to call up the New York Times or whoever you call.
Tu ką, mane vadini melagiu?You trying to call me a liar?
- Tu vadini tai archeologija?You call this archaeology? Get out of there, Dad.
Tu vadini tai siekimu?You call that action?
Ką tu vadini graužikais, sesute?Who you callin' a rodent, sister?
Šioje atmintinėje mes šias 32 šalis vadiname Dublino šalimis.For the purpose of this leaflet, we are calling these 32 countries “Dublin countries”.
Prieš pradėdami svarstyti jūsų prieglobsčio prašymą turime nustatyti, ar už jo nagrinėjimą atsakingi mes, ar kita šalis – tai vadiname Dublino procedūra.Before your request for asylum can be considered, we need to establish whether we are responsible to examine it or whether another country is responsible – we call this a “Dublin procedure”.
Šioje atmintinėje šias 32 šalis vadiname Dublino šalimis.NEBĖK NUO VALDŽIOS INSTITUCIJŲ ATSTOVŲ ARBA Į KITĄ Dublino ŠALĮ.For the purpose of this leaflet, we are calling these 32 countries ‘Dublin countries’. DO NOT RUN AWAY FROM THE AUTHORITIES OR TO ANOTHER Dublin COUNTRY.
po paveldo vietoves. Visus šiuos projektus remia „Leader+“ ir jie yra mūsų „Leader“ programos šeimos“, kaip mes juos čia vadiname, nariai.ing a project supported by Leader+ and part of our‘Leader family’ as it is known locally.
ES, svarstydama ateinančio dešimtmečio ir tolesnio laikotarpio strateginę orientaciją, prašo mūsų pagalvoti, ką mes vadiname kūrybiškumu ir inovacijomis, kaip juos paskatinti visais – politiniu, profesionaliu ir asmeniniu – lygmenimis.As the EU considers its strategic orientation for the next decade and beyond, it is asking us to consider what we mean by creativity and innovation and how to foster these at all levels, politically, professionally, and personally.
Ką jūs vadinate nuobodžiu, aš vadinu patikimu.What you all call boring, I call dependable.
Tūkstančius metų svajojau grįžti į tą varganą planetą, kur kartą ir aš buvau išduotas tų, kuriuos vadinau savo broliais, praimų.For millennia, I have dreamed of my return to that wretched planet where I, too, was once betrayed by the Primes I called my brothers.
Bretas, taip jį tada vadinau, prekiavo per mane.GORDON: Brett, as l called him in the old days, used to run trades through me.
Ar vadinau tave Maiku praėjusią naktį?Did I call you Mike last night?
- Bet aš tave vadinau Džonu...-But I called you John, so.... -Really?
Išties jūs...niekada nevadinote savęs daktaru. Tai aš jus taip vadinau.True, yοu... never called yοurself Dοctοr.
Tu mane vadinai "Debora."You called me "Deborah. "
Už ką mane šunim tu vadinai?You called me dog before you had a cause.
Kiek aš pamenu, tu kažkada vadinai artimiausią nutekamąjį vamzdį namais.As I recall, you once called the nearest gutter pipe home.
Tu jį vadinai Tomu Čeiniu, nors per tuos mėnesius, ...kai jį seku, jis jau spėjo pasivadinti Teronu Čelmsfordu ir Džonu Todu Andersenu, taip pat kitais vardais.You called him Tom Chaney, I believe. Though, in the months I've been tracking him, he has used the names Theron Chelmsford, John Todd Andersen, and others.
"Geriausias šou žemėje", štai, kaip tu jį vadinai."Greatest Show on Earth" is what you called it.
Romėnams Viduržemio jūra buvo tokia reikšminga, kad jie vadino ją Mare nostrum – mūsų jūra.The Mediterranean was so important to the Romans that they called it Mare nostrum: ‘our sea’.
Netrukus europiečiai ėmė tyrinėti Karibų jūros salas ir Ameriką, kurią vadino„naujuoju pasauliu“, ir kūrė ten savo kolonijas.Before long, Europeans were exploring the Caribbean islands and America (which they called the‘New World’) and founding colonies there.
Romėnams Viduržemio jūra buvo tokia svarbi, kad jie vadino ją Mare nostrum– mūsų jūra.The Mediterranean was so important to the Romans that they calledit Mare nostrum: ‘our sea’.
Europiečiai ėmė tyrinėti Karibų jūros salas ir Ameriką(vadino ją „naujuoju pasauliu“) ir kūrė ten savo kolonijas.Kitaip tariant, jie perėmė žemes, tvirtindami, kad dabarjos priklauso jų tėvynei Europoje.Before long, Europeans were exploring the Caribbeanislands and America (which they called the ‘new world’)and founding colonies there. In other words, they tookover the land, claiming it now belonged to their homecountry in Europe.
Jie vadino jį "blogio daiktu".They called it the "evil thing."
Mes visi ją vadinome Mole.We all called her Molly.
Ne tik amerikiečiai bet ir daugybė žmonių visame pasaulyje, dabar yra svečiai tautų kurias mes vadinome Trečiuoju Pasauliu.Not only Americans but people all around the globe are now guests in the nations we once called The Third World.
Taip mes jį vadinome kai darėme.That's what we called it when we were doing it.
Alainas Prostas 1 985 m. ir 1 986 m. pasaulio čempionas visi vadinome Prostą "Profesoriumi", nes jis viską darė labai metodiškai, kad visuomet turėtų daugiausiai taškų.We all called Prost "The Professor" because he would do, methodically, whatever it took to be ahead on points.
Gimtinėje mes tai vadinome įgimtomis galiomis, palikimu.They called them legacies back home.
Aš ją vadindavau pyragėliu.I used to call her Pudding.
Klemensas juos vadindavo Dilono Dievo Brigada.Andrews used to call them Dillon's God squad.
Mano tėtis mane vadindavo "Princese." Tai versdavo vemti.My dad used to call me "Princess." Made me barf.
Mano tėvas jį vadindavo "rimtuoju" kaklaraiščiu.The old man used to call this his "serious" tie.
Tai kaip mano jaunėlis brolis mane vadindavo.That's what my kid brother used to call me.
Šiuo vardu teta Džil vadindavo tėtį vaikystėje.Oh, it's... It's a name that Aunt Jill used to call your dad when they were growing up.
Busefalai. Taip aš tave vadinsiu...Vucefalas, that is what I will call you, strong and stubborn,
Gali tai vadink kovos menu, be muštynių.You can call it the art of fighting without fighting.
Prašau, vadink mane Leonardu.Please call me Leonard.
Ir vadink mane Alegra.And call me Allegra.
Ei, vadink mane Kasperu.Hey, call me Caspar.
Gerai, vadink mane Džonu.OK, just call me John.

More Lithuanian verbs

Related

išvadinti
call names
pavadinti
label

Similar

budinti
wake
didinti
increase
gadinti
spoil
gėdinti
shame
gėdintis
be ashamed
judinti
move (something)
pėdinti
pad along
sodinti
plant
vadintis
be called
vėdinti
ventilate
vėlinti
delay
vėlintis
retard
virinti
boil
žadinti
wake

Similar but longer

išvadinti
call names
pavadinti
label
vaidinti
act
vardinti
enumerate

Random

atsirasti
appear
dedikuoti
dedicate
panirti
dive
pareiti
come back
pasimelsti
pray
pašokti
jump up
peršalti
get cold
sugniuždyti
crush
užstatyti
pledge
važiuoti
go (by vehicle)

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'call':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In