Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Zetten (to put) conjugation

Dutch
20 examples

Conjugation of zetten

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
zet
I put
zet
you put
zet
he/she/it puts
zetten
we put
zetten
you all put
zetten
they put
Present perfect tense
heb gezet
I have put
hebt gezet
you have put
heeft gezet
he/she/it has put
hebben gezet
we have put
hebben gezet
you all have put
hebben gezet
they have put
Past tense
zette
I put
zette
you put
zette
he/she/it put
zetten
we put
zetten
you all put
zetten
they put
Future tense
zal zetten
I will put
zult zetten
you will put
zal zetten
he/she/it will put
zullen zetten
we will put
zullen zetten
you all will put
zullen zetten
they will put
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou zetten
I would put
zou zetten
you would put
zou zetten
he/she/it would put
zouden zetten
we would put
zouden zetten
you all would put
zouden zetten
they would put
Subjunctive mood
zette
I put
zette
you put
zette
he/she/it put
zette
we put
zette
you all put
zette
they put
Past perfect tense
had gezet
I had put
had gezet
you had put
had gezet
he/she/it had put
hadden gezet
we had put
hadden gezet
you all had put
hadden gezet
they had put
Future perf.
zal gezet hebben
I will have put
zal gezet hebben
you will have put
zal gezet hebben
he/she/it will have put
zullen gezet hebben
we will have put
zullen gezet hebben
you all will have put
zullen gezet hebben
they will have put
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou gezet hebben
I would have put
zou gezet hebben
you would have put
zou gezet hebben
he/she/it would have put
zouden gezet hebben
we would have put
zouden gezet hebben
you all would have put
zouden gezet hebben
they would have put
Du
Ihr
Imperative mood
zet
put
zet
put

Examples of zetten

Example in DutchTranslation in English
"...maar omwille van deze wapenstilstand wil ik dat allemaal aan de kant zetten".I'm willing to put all of that to aside. "
"Als we accepteren de metafysische notie van de taal identificeren duidelijk objecten en het nemen van dit alles in aanmerking genomen, dan mogen we niet"... Ze houdt om het zetten op deze retorische wijze..."If we accept the metaphysical notion of language identifying clearly objects, and taking all this into account, then may we not"... she likes to put it in this rhetorical way...
"De beer, gaan we in ketens zetten en sluitingen, doen hem dansen in het circus."The bear, we're going to put in chains and shackles," "make him dance in the circus."
"Gay geld. " Jij hebt... z'n beknopte manier om dingen neer te zetten."Gay money." You have such a succinct way of putting things.
"Hij verklaarde eveneens zijn voornemen namelijk Gaétan Zampa achter de tralies zetten de man achter deze drugtrafiek die zich verspreidt over de hele wereld"."He reaffirmed his will to put behind bars Gaetan Zampa, the man behind this drug traffic that is spreading in the whole world."
! Ik zei, zet dat neer!I said put that down!
"Allemachtig, dit is een nietig geding" en ze zet je in de gevangenis ? Mijn God."holy crap, this is a mistrial" and she puts you in jail?
"Als je een schelp op een ezel zet... maakt dat hem dan een krab?"In Bolivia, they say, "If you put a shell on a donkey, does that make him a crab?"
"God heeft ons niet op deze aarde ge zet om verliezers te zijn.""God didn't put us on this Earth to be losers. "
"God zet je op de juiste plek, al weet je het zelf niet.""God will put you in the right place even if you don't know it at the time."
"Dus, verdoofde ik je, kleedde je uit, heb een specieën kop klaar gezet, een rubberen handschoen aangedaan, en...""So, I drugged you, undressed you, prepared a specimen cup, put on a rubber glove, and..."
"God heeft ons niet op aarde gezet om een verliezer te zijn.""God didn't put us on this Earth to be losers. "
"Ik wist niet dat er op gezet daar."I didn't put that on there.
"stenendienst" gezet omdat Riley nog niet op de been is.- I just got put on stone duty 'cause Riley's not back on his feet yet.
'Buck werd op een schip gezet en zeilde zeven dagen lang."Buck was put on a ship and sailed for seven long days.
"Onzin", zei Alistair, "geef hier". hij zette het op zijn schouders."Nonsense," said Alistair, "give it to me." He put it on his shoulders.
'E.' Hij zette daar een 'E'."M." He put an "M" in there.
'Harteloze' besloot dat hij niet de bak in wilde. Hij zette 'n kaliber 44 tegen z'n borst en haalde de trekker over.And I guess No-Heart figures he's not up for doing the time... 'cause he puts a .44 against his chest, pulls the trigger.
'Hij keek eens goed naar wat hij had bereikt werd 10 dagen stomdronken, dacht er serieus over het in de fik te steken en zette het huis uiteindelijk te koop.'He took a good look at what he had accomplished, got rip-roaring drunk for 10 days, thought seriously about setting it on fire, then finally put the house up for sale.
- Als ik u was, zette ik m'n geld... op het eerste.- If I were you, I'd put my money...

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

batten
bat
betten
bathe
botten
bud
dutten
doze
fitten
adjust
hotten
do
jatten
nick
jutten
do
katten
do
kitten
do
latten
do
letten
watch
matten
do
motten
do
natten
do

Similar but longer

afzetten
amputate
bezetten
occupy
inzetten
do
nazetten
take after
omzetten
move
opzetten
swell

Random

zamelen
gather
zanten
do
zemelen
do
zepen
soap
zetelen
reside
zeulen
lug
zijpelen
sicker
zoemen
buzz
zolen
sole
zuchten
sigh

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'put':

None found.