Geven (to give) conjugation

Dutch
40 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
geef
I give
geeft
you give
geeft
he/she/it gives
geven
we give
geven
you all give
geven
they give
Present perfect tense
heb gegeven
I have given
hebt gegeven
you have given
heeft gegeven
he/she/it has given
hebben gegeven
we have given
hebben gegeven
you all have given
hebben gegeven
they have given
Past tense
gaf
I gave
gaf
you gave
gaf
he/she/it gave
gaven
we gave
gaven
you all gave
gaven
they gave
Future tense
zal geven
I will give
zult geven
you will give
zal geven
he/she/it will give
zullen geven
we will give
zullen geven
you all will give
zullen geven
they will give
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou geven
I would give
zou geven
you would give
zou geven
he/she/it would give
zouden geven
we would give
zouden geven
you all would give
zouden geven
they would give
Subjunctive mood
geve
I give
geve
you give
geve
he/she/it give
geve
we give
geve
you all give
geve
they give
Past perfect tense
had gegeven
I had given
had gegeven
you had given
had gegeven
he/she/it had given
hadden gegeven
we had given
hadden gegeven
you all had given
hadden gegeven
they had given
Future perf.
zal gegeven hebben
I will have given
zal gegeven hebben
you will have given
zal gegeven hebben
he/she/it will have given
zullen gegeven hebben
we will have given
zullen gegeven hebben
you all will have given
zullen gegeven hebben
they will have given
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou gegeven hebben
I would have given
zou gegeven hebben
you would have given
zou gegeven hebben
he/she/it would have given
zouden gegeven hebben
we would have given
zouden gegeven hebben
you all would have given
zouden gegeven hebben
they would have given
Du
Ihr
Imperative mood
geef
give
geeft
give

Examples of geven

Example in DutchTranslation in English
! Lord Fenner stelde voor om je mannen aan andere Bataljons te geven, dat je Banier naar huis word gestuurd, dat je Officieren of zich uitwisselen met andere Regimenten, hun contract verkopen, of zich beschikbaar stellen aan ons ter afhandeling.Lord Fenner suggested your men be given to other battalions, your Colors be sent home, and your officers exchange themselves into other regiments, sell their commissions, or make themselves available for our disposal.
! Noemen jullie het vriendelijk om ons niets te geven?You call it kind to give us nothing?
! Waarom zou je dat aan Lennox willen geven?Why the hell would you give Lennox that?
" We willen jullie allemaal een groot ontvangst geven ..."We want to give you all a big reception...
"Aan de bemanning. "Gezien onze situatie, moet ik "jullie de keus geven"To the crew of the USS Colorado, given our circumstances, it is only right that you should each have the choice whether to remain under my command or to be honorably dismissed.
!" Ik geef u een reden.!" I'll give you just cause.
"Aan wie geef je mij mij?"To whom do you give me?"
"Aan wie geef je mij?"To whom do you give me?"
"Akirameta" tsubuyaitemiru kedo ik probeerde te fluisteren "geef het op"."Akirameta" tsubuyaitemiru kedo I attempt to whisper "give up".
"Als je je Brandy vindt, geef haar dan iets, waardoor ze zich goed voelt."when you find your brandy, "give her something to make her feel real good.
! Dat geeft een gestoorde zoals hij toestemming om jonge meisjes te verkrachten en vermoorden!That gives a nutter like him permission to rape, murder and mutilate young girls!
" Manneschijn geeft mij de Melkweg"Moonshine gives me the Milky Way
" Mijn oom betaald geen belasting en geeft zijn adres niet af"My uncle don't pay taxes his address never gives
" Zonneschijn geeft me een gelukkige dag"Sunshine gives me a lucky day
"...en geeft je rust en vrede.""... and give you peace. " Justine?
" - Die ons een enorm voordeel heeft gegeven in onze voortdurende gevechten. ""- which has given us a huge advantage in our continuous battles."
" Uw auto's zullen elk worden gegeven precies 23 liter brandstof ,"Your cars will each be given exactly 23 litres of fuel,
"Als me dat was gegeven."If that be all is given me
"Bid en u zult gegeven worden."Ask, and it shall be given to you; seek and ye will find."
"Blijkbaar heeft de MP een bedrijf leiding gegeven aan Vervoersleider Jim Hacker."Apparently the PM has given a firm direction to Transport Supremo designate Jim Hacker. "
! Je gaf me het ken speeltje?You gave me the Ken doll?
! We gebruiken de kracht van de maskers die de Grote Geest ons gaf!We use the mask powers the Great Spirit gave us!
" Als de politie komt, zeg dan dat u me 50 pond gaf."If the police knock, tell them you gave me 50 quid.
" en gaf haar moeder 40 slagen "♪ and gave her mother 40 whacks ♪
" gaf ze haar vader er 41 "♪ she gave her father 41 ♪
"Banzai" zeiden ze, en twee van mij gaven zich zelf voor hun land."Banzai" they said, and two of mine gave themselves for the country.
"Jethro, de boekhouders konden je niet vinden, dus ze gaven het aan mij.Jethro, the bean counters couldn't find you, so they gave this to me.
"Wat is het stomste dat ik hier kan kopen?" Toen gaven ze me deze broodrooster."What is the stupidest thing I can buy?" and they gave me this toaster. Enjoy.
"Ze gaven me radio-actieve jodium."They gave me radioactive iodine.
"Ze gaven ons injecties. Vertelden ons dat het ons jong zou houden, sterk zou houden."Τhey gave us injections, told us it would keep us young, keep us strong.
Dat Allah je een goede nacht geve.May Allah give you comfort!
Dat God je gezondheid en geluk geve, mijn zoon.May God give you health and good luck, my son!
Dat ik u geve..."to give you..."
De Heere verheffe Zijn aangezicht over haar en geve haar vrede.The Lord lift up his countenance upon her and give her peace.
De Here verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede.The Lord turn his face toward you... and give you peace.
Brian gaf de volmacht aan Lucas, hem controle gevend over al het geld.- Oh, that's not all. Brian signed over power of attorney to Lucas, giving him control over all the money.
En gevend wat hij stal als geschenk aan zijn meest trouwe mannen.And giving what he stole as gift to his most loyal of men.
Het is beter gevend te sterven, toon dat afval de weg.It is better to die giving show that to waste away.
Ja, ze is warm en gevend, maar ik wil mij aan jou geven.Yes, she's very warm and giving, but it's me that wants to be giving to you.
Je loopt hier rond, orders gevend aan een stelletje mieren waar niemand iets om geeft.You walk around here giving orders to a bunch of ants nobody gives a crap about.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

beven
tremble
doven
extinguish
erven
inherit
gamen
gam
gapen
yawn
garen
yarn
geien
obey
gelen
do
geren
do
hoven
do
hyven
do
laven
refresh
leven
live
loven
glorify
moven
move off

Similar but longer

afgeven
deliver
begeven
go
geloven
believe
grieven
insult
groeven
do
ingeven
do
nageven
admit
omgeven
surround
opgeven
give up

Random

gaarkoken
boil
genaken
congratulate
gereedstaan
stand by
getuigen
testify
gevangenzitten
be imprisoned
gevoelen
feel
gewinnen
do
gipsen
plaster
gissen
guess
gloeien
glow

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'give':

None found.
Learning languages?