Atdot (to give back) conjugation

Latvian
16 examples

Conjugation of eiti

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
atdodu
I give back
atdod
you give back
atdod
he/she/it gives back
atdodam
we give back
atdodat
you all give back
atdod
they give back
Past tense
atdevu
I gave back
atdevi
you gave back
atdeva
he/she/it gave back
atdevām
we gave back
atdevāt
you all gave back
atdeva
they gave back
Future tense
atdošu
I will give back
atdosi
you will give back
atdos
he/she/it will give back
atdosim
we will give back
atdosiet
you all will give back
atdos
they will give back
Imperative mood
-
atdod
you give back
-
-
atdodiet
you all give back
-
Es/tu/...
Conditional mood
atdotu
I would give back

Examples of atdot

Example in LatvianTranslation in English
Tomēr galīgie aktīvi, kurus BIC pārņēma, nav BIC2011. gada 20. jūlija piedāvājumā norādītie aktīvi, un BIC arī patur tiesības atdot ienākumus nenesošus aizdevumus.However the final assets eventually taken over by BIC differ from the BIC offer of 20 July 2011 and BIC also reserves the right to give back loans that are non-performing.
Turklāt BIC piešķirtā iespēja atdot valstij ienākumus nenesošus aizdevumus ne vēlāk kā līdz […] pēc pārdošanas dienas var mainīt bankas riska svērtos aktīvus, un attiecīgi pirmā līmeņa pamatkapitāls var palielināties un pārsniegt [10–18] %, kas norādīti BIC2011. gada 20. jūlija piedāvājumā.In addition, the option of BIC to give back non-performing loans to the State until no later than […] after the date of the sale could alter the RWA of the bank and result in a higher core tier 1 capital than the level of [10-18] % implied in the offer of BIC of 20 July 2011.
Turklāt aizdevumu portfelis ticis „tīrīts” jau divas reizes: gan 2010. gada decembrī, kad SPV tika nodoti aizdevumi, kuri nesa vismazākos ienākumus, gan vēlāk, kad BIC kā pircējs pieprasīja tiesības atdot valstij papildu aizdevumus, lai izpildītu prasību par aizdevumu attiecību pret noguldījumiem [110–150] % apmērā.In addition the loan portfolio has already been cleaned twice: with the transfer of the least performing loans to the SPVs in December 2010 and subsequently by BIC as the buyer requested the right to give back to the State additional amounts of loans to meet the [110-150] % LTD ratio.
Viņš gribēja, lai jums to atdodu.Uh, he wanted me to give you this.
Es jums atdodu lādīti, mēs ar Keitu par jums vairāk neko nedzirdam.I give you the box, Kate and I never hear from you again.
Es viņam atdodu naudu, viņš atdod Tediju.I give him money, he gives us Teddy.
Lietotas mēbeles, tekstilpreces un citus izstrādājumus, piemēram, elektronisko aprīkojumu pārdod vai atdod labdarības iestādēm vai citām apvienībām, kas savāc un no jauna sadala šādas preces.Used furniture, textiles and other products such as electronic equipment, shall be sold or given to charity or to other associations which collect and redistribute such goods.
Ja saistībā ar kādu produktu netiek ievēroti maksimāli pieļaujamie līmeņi, dalībvalsts kompetentās iestādes var pieprasīt, lai ievesto produktu iznīcina vai atdod atpakaļ izcelsmes valstij.Where failure to comply with the maximum permitted levels is observed in respect of a given product, the competent authorities of the Member State may require the imported product to be destroyed or returned to the country of origin.
Tādā gadījumā inspektors vienu fotoattēla eksemplāru atdod kuģa kapteinim un otru eksemplāru pievieno ziņojumam;The inspector shall in such case give one copy of the photograph to the master and attach a second copy of the photograph to the report;
Un mēs to atdodam jūsu, cilvēku, rokās!And we give it back to you the people.
Ja piekritīsit man palīdzēt, es... es Jums atdošu savu Kaprikorniju.If you agree to help me, I- I will give you my Capricornia.
Tu man Jautrīti atdosi, bet es par parādu aizmirsīšu.You will give me Zabava, and I will forget about your debt.
Kāpēc tu domā, ka Barbosa atdos tev kuģi?What makes you think Barbossa will give up his ship to you?
Agneška, es atdotu it visu , lai dzirdētu jūs šovakar dziedam .Agnieszka, I would give anything... to hear you sing tonight.
Kad būtu brīva, es atdotu tev savu sirdi.And when I am, I would give you my heart.
Pat ja tagad es atdotu visu, lai to atgūtu.Even now I would give anything to have that back.

More Latvian verbs

Related

aizdot
lend
dot
give
iedot
give
izdot
hand out
nodot
deceive
padot
pass
pārdot
sell
piedot
forgive

Similar

atgūt
regain
atzīt
acknowledge
iedot
give
izdot
hand out
lidot
fly
nodot
deceive
padot
pass

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

apspriest
discuss
aust
do
aust
do
izraisīt
cause
klāt
lay
klepot
cough
nodot
deceive
pateikt
say
piekrist
agree
pieskatīt
keep an eye
uzlabot
improve

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'give back':

None found.
Learning languages?