Erven (to inherit) conjugation

Dutch
30 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
erf
I inherit
erft
you inherit
erft
he/she/it inherits
erven
we inherit
erven
you all inherit
erven
they inherit
Present perfect tense
heb geërfd
I have inherited
hebt geërfd
you have inherited
heeft geërfd
he/she/it has inherited
hebben geërfd
we have inherited
hebben geërfd
you all have inherited
hebben geërfd
they have inherited
Past tense
erfde
I inherited
erfde
you inherited
erfde
he/she/it inherited
erfden
we inherited
erfden
you all inherited
erfden
they inherited
Future tense
zal erven
I will inherit
zult erven
you will inherit
zal erven
he/she/it will inherit
zullen erven
we will inherit
zullen erven
you all will inherit
zullen erven
they will inherit
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou erven
I would inherit
zou erven
you would inherit
zou erven
he/she/it would inherit
zouden erven
we would inherit
zouden erven
you all would inherit
zouden erven
they would inherit
Subjunctive mood
erve
I inherit
erve
you inherit
erve
he/she/it inherit
erve
we inherit
erve
you all inherit
erve
they inherit
Past perfect tense
had geërfd
I had inherited
had geërfd
you had inherited
had geërfd
he/she/it had inherited
hadden geërfd
we had inherited
hadden geërfd
you all had inherited
hadden geërfd
they had inherited
Future perf.
zal geërfd hebben
I will have inherited
zal geërfd hebben
you will have inherited
zal geërfd hebben
he/she/it will have inherited
zullen geërfd hebben
we will have inherited
zullen geërfd hebben
you all will have inherited
zullen geërfd hebben
they will have inherited
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou geërfd hebben
I would have inherited
zou geërfd hebben
you would have inherited
zou geërfd hebben
he/she/it would have inherited
zouden geërfd hebben
we would have inherited
zouden geërfd hebben
you all would have inherited
zouden geërfd hebben
they would have inherited
Du
Ihr
Imperative mood
erf
inherit
erft
inherit

Examples of erven

Example in DutchTranslation in English
"De kinderen van de burgerij erven de excessen, de vooroordelen en het egoïsme van hun vaders.""Children of the bourgeoisie often inherit the attitudes, advantages... "...and the egotistical instincts of their forebears
"Wie zijn huis in wanorde brengt, zal wind erven.""He that troubleth his own house shall inherit the wind."
"Zo erven de volken zijn toorn, gelijk hij de wateren in pekel verkeert.""As He hath turned the waters into saltiness, so shall the heathen inherit His wrath."
'De zachtmoedige zullen de aarde erven'."The meek shall inherit the earth. "
'Het vat waardoor het kind van de duivel de aarde gaat erven'."the vessel by which the devil's child would inherit the earth".
- Dat erf ik.- l inherit it.
- Officieel erf ik m'n vaders titel. Maar het gaat om trouw, niet om de wet.officially, I inherited my father's title upon his death, but this isn't a matter of law.
- Zo zie ik het niet. Niet als ik over tien dagen jouw puinhoop erf.I don't see it that way, not when I'm inheriting your mess in ten days.
-Maar waarom erf ik zijn geld?- Now, why am I inheriting this money?
Als Michael dood is, en ik erf dan moet ik tenminste de helft aan de baby geven.If Michael is dead, if I do inherit, then I have to give at least half to the baby.
- Hij erft 't landgoed.- He visits. for he's to inherit.
- Ja, het beslist over wie leeft, wie sterft... wie de Aarde erft.And that's why it's called the Diviner. Yeah. It decides who lives, who dies... who will inherit the Earth.
- Met de zus uit beeld erft de zoon alles.With the sister out of the way, the son will inherit all of it.
- Wat erft hij als z'n ouders sterven?What's he gonna inherit when his parents croak?
Alec, de troonopvolger... die Jimmy's operatie erft.Alec, the heir apparent... inheriting Jimmy's operation. Come on.
'Abraham Lincoln kon niet genieten van z'n overwinning want hij had een land geërfd dat zichzelf verscheurde. '"for abraham lincoln, "there was no satisfaction "over his victory, "for he had inherited a country
- Dacht je dat je m'n geld geërfd had?You thought you inherited my money?
- En als... als hij een normaal leven had gehad... zou Daniël de winkel hebben geërfd van Lester toen hij stierf.And if... If the world were a little more right, Daniel would have inherited the store from Lester when he died.
- Het heeft geërfd.- The inherited.
- Hij heeft net het familiebedrijf geërfd.He's just inherited the family business.
- Dat erfde hij van zijn opa. - Je meent het.He inherited it from his grandfather. / No kidding?
- Ik erfde een tekort.- I inherited a deficit.
- Zeker, maar, ze erfde 4 miljoen dollar toen haar vader stierf.I'm sure, but she inherited $4 million when her father died.
Afpersingsmiddelen voor landroof lk erfde die samen met de rest toen mijn vader overleed.Extortion rackets for land grabs. I inherited those along with everything else when my father passed.
Alhoewel, als je dat pizzavormig gezicht van haar erfde, begrijp ik het.Although if you inherited that pizza face from her, I get it.
De Ptolemaeën erfden het Egyptische deel van Alexanders rijk. Ze bouwden deze bibliotheek en het bijbehorende onderzoeksinstituut.The Ptolemys, the Greek kings who inherited the Egyptian portion of Alexander's empire, built this library and its associated research institution.
Dus moeder en zoon erfden het huis en het vermogen.So mother and son inherited the house and the fortune.
Em en ik erfden de boerderij... en een brief van je vader, Frank.Em and I inherited the farm ... and a letter from your father, Frank.
Het enige wat dat niet doet is DNA, gevonden op een staafje dat we erfden van Chesham Lab, hetzelfde lab waar het merendeel van die Wraith DNA-treffers werd gevonden.The one thing that doesn't is DNA found on a swab we inherited from Chesham Lab, the same lab where the majority of these Wraith DNA hits were found.
Hij dacht nooit over de Sweetloves die erfden.He never... he never thought about the Sweetloves who inherited.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

beven
tremble
doven
extinguish
ebben
do
eggen
harrow
eisen
demand
enten
inoculate
etsen
etch
etten
do
geven
give
hoven
do
hyven
do
laven
refresh
leven
live
loven
glorify
moven
move off

Similar but longer

derven
lack
ervaren
do
kerven
notch
sterven
die
verven
paint
werven
recruit
zwerven
roam

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'inherit':

None found.
Learning languages?