Beven (to tremble) conjugation

Dutch
31 examples

Conjugation of beven

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
beef
I tremble
beeft
you tremble
beeft
he/she/it trembles
beven
we tremble
beven
you all tremble
beven
they tremble
Present perfect tense
heb gebeefd
I have trembled
hebt gebeefd
you have trembled
heeft gebeefd
he/she/it has trembled
hebben gebeefd
we have trembled
hebben gebeefd
you all have trembled
hebben gebeefd
they have trembled
Past tense
beefde
I trembled
beefde
you trembled
beefde
he/she/it trembled
beefden
we trembled
beefden
you all trembled
beefden
they trembled
Future tense
zal beven
I will tremble
zult beven
you will tremble
zal beven
he/she/it will tremble
zullen beven
we will tremble
zullen beven
you all will tremble
zullen beven
they will tremble
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou beven
I would tremble
zou beven
you would tremble
zou beven
he/she/it would tremble
zouden beven
we would tremble
zouden beven
you all would tremble
zouden beven
they would tremble
Subjunctive mood
beve
I tremble
beve
you tremble
beve
he/she/it tremble
beve
we tremble
beve
you all tremble
beve
they tremble
Past perfect tense
had gebeefd
I had trembled
had gebeefd
you had trembled
had gebeefd
he/she/it had trembled
hadden gebeefd
we had trembled
hadden gebeefd
you all had trembled
hadden gebeefd
they had trembled
Future perf.
zal gebeefd hebben
I will have trembled
zal gebeefd hebben
you will have trembled
zal gebeefd hebben
he/she/it will have trembled
zullen gebeefd hebben
we will have trembled
zullen gebeefd hebben
you all will have trembled
zullen gebeefd hebben
they will have trembled
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou gebeefd hebben
I would have trembled
zou gebeefd hebben
you would have trembled
zou gebeefd hebben
he/she/it would have trembled
zouden gebeefd hebben
we would have trembled
zouden gebeefd hebben
you all would have trembled
zouden gebeefd hebben
they would have trembled
Du
Ihr
Imperative mood
beef
tremble
beeft
tremble

Examples of beven

Example in DutchTranslation in English
"al beven de bergen.""...though the mountains tremble with its tumult."
'Laat de machten beven. 'He said, "Let the powers tremble."
- En het zien beven.And would see it tremble.
Alarbus krijgt rust, en wij overleven om onder Titus' dreiging te beven.Alarbus goes to rest, and we survive to tremble under Titus' threatening looks.
Als ik er nog aan denk, zit ik te beven. Ik was zestien.When I think about it, I tremble.
Bibber en beef een beetje.Quiver, quake, tremble a little.
Dat ik beef bij het horen van zijn naam?That I tremble at his name?
Ik beef helemaal.I tremble entirely.
Ik beef omdat ik je een lel wil verkopen!I tremble because I want to slap you in the face!
Ik beef wat met armen en benen maar ik verzeker jullie dat hoofd en hart niet beven.I beef with some arms and legs But I assure you that no head and heart tremble.
'In de 45ste cyclus beeft de grond en wordt er een verwoesting aangericht.'"In the 45th cycle, the ground will tremble and devastation will be wrought."
Aan als hij hier is, beeft hij voor de journalisten.And when he's around, he trembles all the time because of the journalists.
Als die gaan rijden, beeft de aarde.When tanks are moving, the whole earth trembles.
Als m'n stem beeft, dan beeft Amerika.When my voice trembles, all of America will tremble.
De Senaat beeft niet... behalve in woede dat u niets doet.The Senate does not tremble-- except in anger that you fail to act.
"Ik heb veel geleefd... "veel gebeefd... "werd omringd door kleine mensen die vergaten dat we naakt aankomen...'l've lived a lot... '...trembled a lot... '...was surrounded by little men who forgot that we enter naked... '...and exit naked... '...and that no accountant can audit life in our favor. '
"Angelica beefde als ze opkeek naar de strenge maar wijze bakkebaarden van hoofdmeester Greystash...""Angelica trembled as she looked up at the stern but wise whiskers of Headmaster Greystash..."
De grond beefde onder Schmidts voeten.The ground trembled under Schmidt's feet.
En de misdaad wereld beefde.And the crime world trembled.
Er was een tijd toen wij zuchtten, en de wereld beefde.There was a time when we sighed, and the world trembled.
Ik stak een keer m'n hand uit en de Aarde beefde. En ik blies m'n adem erover en het voorjaar keerde terug.Once I stretched out my hand and Earth trembled, and I breathed upon it and spring returned.
"Mijn benen beefden, niet van angst maar van zwakte."My legs trembled. Not with fear, but weakness.
Die handen, die ooit beefden door gebroken herinnering, zijn nu net zo sterk als het staal dat ze vasthouden. Dat komt door jou.These hands, once trembled with broken memory, now stand as strong as the steel they wield.
Nu, zwiepte ik mijn staart en de winden beefden.Now, I whipped my tail and the winds trembled.
Z'n handen beefden. Z'n ogen waren vochtig. Het is een gebroken man.His hands trembled, sir, his clothes were dirty, there was water in his eyes, he is broken.
Ze was wel zeventig, het was aandoenlijk, haar handen beefden...She was in her 70s. It was touching, her hands trembled. Anyway...
"Hij wekte haar en bevend at zij het brandende hart uit zijn hand."He woke her then, and trembling and obedient... "she ate that burning heart out of his hand.
"daar waar ik stond bevend van angst.""where I stood in fear and trembling."
Bleek, bevend, en voor altijd ontroostbaar...Pallid, trembling. Forever inconsolable.
Bleek, bevend, vermoeid de zeelui verstijven in angst;Pale, trembling, tired... the sailors freeze with fears;
Dames en heren, zes banken beroofd in drie weken... 250.000 dollar gestolen, burgers bevend van angst.Ladies and gentlemen, six banks robbed in three weeks, $250,000 stolen, citizens trembling in fear.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

baden
bathe
balen
do
banen
work way through
baren
bear
basen
do
baten
avail
bazen
do
benen
bone
beren
do
bogen
do
bomen
chat
boren
drill
boten
do
buien
do
buren
do

Similar but longer

beërven
inherit
begeven
go
beleven
school
beloven
promise
beroven
rob
bevaren
navigate
bevelen
command
blieven
do

Random

bestempelen
label
beteugelen
bridle
betichten
accuse
betittelen
do
betogen
demonstrate
betwijfelen
patronize
beurelen
do
bevelen
command
bevestigen
affirm
bewimpelen
gloze

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'tremble':

None found.