Cho (to give) conjugation

Vietnamese
19 examples

Conjugation of eiti

tôi
Present tense
cho
I give
Future tense
sẽ cho
I will give
Past tense
đã cho
I gave
tôi
Present progressive tense
đang cho
I am giving
Past progressive tense
đã đang cho
I was giving
Future progressive tense
đang sẽ cho
I will be giving

Examples of cho

Example in VietnameseTranslation in English
Cosmo, nhớ nhắc tôi tăng lương cho anh.Cosmo, remind me to give you a raise.
Tôi sẽ đầu tư nhiều cho cô ấy.I'm gonna give her a big buildup.
Ông sẽ cho cô ấy một vai trong phim của Zelda... ...và sẽ cho cô ấy một vai khá hơn trong bộ phim tiếp theo.You've given her a part in Zelda's picture... ...and you'll give her a bigger one in the next.
Có suy nghĩ gì về việc mất bao lâu một đoàn tàu với tốc độ trung bình đi qua một điểm đã cho?Any idea how long it takes an el train at medium speed to pass a given point?
Mất 10 giây để một đoàn tàu 6 toa đi qua một điểm cho trước.It takes a six-car el train ten seconds to pass a given point.
"Bác biết cháu sẽ cho nó môt mái nhà."I know you will give him a good home.
Mỗi bữa tôi sẽ cho anh 3 con bò.I will give you three oxen for a feast.
Con muốn thì ta sẽ cho conI will give you that if you like it
Con muốn thì đương nhiên ta sẽ cho conOf course, I will give you if you like it
Đối mặt với hắn sẽ cho em can đảmConfronting him will give you closure.
Tôi đã cho ông một điều thuốc.I once gave you a cigar.
- Tôi đã cho anh tranh luận của tôi rồi.- I gave you my arguments.
Và con rồng đã cho nó sức mạnh, và địa vị, và quyền lực.The dragon gave his power unto the beast, and his seat and great authority.
Và một bác sĩ phẫu thuật đã cho anh... khuôn mặt thằng Castor!And it's-- A special ops surgeon, uh, gave me, uh, Castor's face!
Tôi đã cho cô điểm A.I gave you an A.
Em đã bán cái xuyến của anh cho rồi, hả?You sold the bracelet I gave you, huh?
Mày nói mày sẽ làm mọi việc tao đang cho mày cơ hội để chứng minh điều đó.You said you'd do anything. I am giving you the opportunity to prove it.
Tao đang cho mày 1 cơ hội, Tommy.I am giving you a chance, Tommy.
Vì ngay bây giờ, tôi đang cho anh chìa khoá của vương quốc.Because right now, I am giving you the keys to the kingdom.

More Vietnamese verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

bao
newspaper
bào
newspaper
bảo
tell
báo
report
các
do
cai
argue
cài
argue
cải
change
cãi
argue
cam
do
cảm
feel
cám
do
can
trace
càn
shallow
cản
shallow

Similar but longer

chao
hello
chào
bow
chèo
paddle
chéo
paddle
choạc
fuck
choài
do
choãi
do
choại
do
choán
feed
choắc
fuck
chong
pallet

Other Vietnamese verbs with the meaning similar to 'give':

None found.
Learning languages?