Jap (to give) conjugation

Albanian
144 examples

Conjugation of eiti

Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present tense
jap
I give
jep
you give
jep
he/she/it gives
japim
we give
jepni
you all give
japin
they give
Past tense
dhashë
I gave
dhe
you gave
dha
he/she/it gave
dhamë
we gave
dhatë
you all gave
dhanë
they gave
Future tense
do të jap
I will give
do të japësh
you will give
do të japë
he/she/it will give
do të japim
we will give
do të jepni
you all will give
do të japin
they will give
Imperative tense
-
jep
you give
-
-
jepni
you all give
-
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present imperfect tense
jepja
I was giving
jepje
you were giving
jepte
he/she/it was giving
jepnim
we were giving
jepnit
you all were giving
jepnin
they were giving
Past perfect tense
kam dhënë
I have given
ke dhënë
you have given
ka dhënë
he/she/it has given
kemi dhënë
we have given
keni dhënë
you all have given
kanë dhënë
they have given
Past pluperfect tense
pata dhënë
I had given
pate dhënë
you had given
pati dhënë
he/she/it had given
patëm dhënë
we had given
patët dhënë
you all had given
patën dhënë
they had given
Future perfect tense
do të kem dhënë
I will have given
do të kesh dhënë
you will have given
do të ketë dhënë
he/she/it will have given
do të kemi dhënë
we will have given
do të keni dhënë
you all will have given
do të kenë dhënë
they will have given
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Subjunctive present tense
të jap
I give
të japësh
you give
të japë
he/she/it give
të japim
we give
të jepni
you all give
të japin
they give
Subjunctive past tense
të jepja
I give
të jepje
you give
të jepte
he/she/it give
të jepnim
we give
të jepnit
you all give
të jepnin
they give
Subjunctive past perfect tense
të kem dhënë
I have given
të kesh dhënë
you have given
të ketë dhënë
he/she/it have given
të kemi dhënë
we have given
të keni dhënë
you all have given
të kenë dhënë
they have given
Subjunctive past pluperfect tense
të kisha dhënë
I have given
të kishe dhënë
you have given
të kishte dhënë
he/she/it have given
të kishim dhënë
we have given
të kishit dhënë
you all have given
të kishin dhënë
they have given
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Conditional present tense
do të jepja
I would give
do të jepje
you would give
do të jepte
he/she/it would give
do të jepnim
we would give
do të jepnit
you all would give
do të jepnin
they would give
Conditional past perfect tense
do të kisha dhënë
I would have given
do të kishe dhënë
you would have given
do të kishte dhënë
he/she/it would have given
do të kishim dhënë
we would have given
do të kishit dhënë
you all would have given
do të kishin dhënë
they would have given
Optative present tense
dhënça
I may give
dhënç
you may give
dhëntë
he/she/it may give
dhënçim
we may give
dhënçit
you all may give
dhënçin
they may give
Optative past perfect tense
paça dhënë
I may have given
paç dhënë
you may have given
pastë dhënë
he/she/it may have given
paçim dhënë
we may have given
paçit dhënë
you all may have given
paçin dhënë
they may have given
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Admirative present tense
dhënkam
I (apparently) give
dhënke
you (apparently) give
dhënka
he/she/it (apparently) gives
dhënkemi
we (apparently) give
dhënkeni
you all (apparently) give
dhënkan
they (apparently) give
Admirative past tense
dhënkësha
I (apparently) gave
dhënkëshe
you (apparently) gave
dhënkësh
he/she/it (apparently) gave
dhënkëshim
we (apparently) gave
dhënkëshit
you all (apparently) gave
dhënkëshin
they (apparently) gave
Admirative past perfect tense
paskam dhënë
I (apparently) have given
paske dhënë
you (apparently) have given
paska dhënë
he/she/it (apparently) has given
paskemi dhënë
we (apparently) have given
paskeni dhënë
you all (apparently) have given
paskan dhënë
they (apparently) have given
Admirative pluperfect tense
paskësha dhënë
I (apparently) had given
paskëshe dhënë
you (apparently) had given
paskësh dhënë
he/she/it (apparently) had given
paskëshim dhënë
we (apparently) had given
paskëshit dhënë
you all (apparently) had given
paskëshin dhënë
they (apparently) had given
participle
gerund present
gerund past
Other
dhënë
given
duke dhënë
giving
duke pasë dhënë
having given

Examples of jap

Example in AlbanianTranslation in English
Jo, është përdorur si ndërmjetëse, për të dhënë përshtypjen e një posedimi.No, no, it was used as a conduit. It was moved around to give the impression of possession.
E para,po flet gjepura. E dyta, nuk je në pozita për të dhënë urdhëra.-Two, you're in no position to give orders.
Kam një punë ... por une jap parat e mia ne makina dhe per grate.We have a job... but I give most my money on cars and women.
Si të të jap farën kështu! çfarë po thua?I will not give a damn thing!
Më siguri i dëshiron përgjigjet, nuk mundem ti jap ato kështu.Obviously you want answers. I can't give them to you like this.
Shikoni, znjsh. Rejes, mund të të jap një këshillë?Look, Miss Reyes, can I give you some advice?
Vetëm më jep një, boom!Just give me one, boom!
Një dhuratë që nuk ta jep kushdo.A gift given a few.
Këtu është ilaç magjik që i jep forcë mbinjerëzore. Dhurata!Here's the magic potion that gives superhuman strength, a gift!
- Po, ti më jep 80.- Yeah, you give me 80.
Dua që dashurinë që e ndjejmë, t'ia ndajmë Xhesikës... t'ia japim dikujt që vërtet ka nevojë.I wanna take the love we felt for Jessica... ...and I wanna give it to somebody who really needs it.
Do të të japim 5 minuta të mendohesh.We'll give you five minutes to think about it.
S'mund thjesht t'ia japim gurin e hënës dhe ajo të largohet?Can't we just give her the moonstone so she'll leave? No.
Mendoj,Me jepni një arsye të vërtet.I mean, give me a real reason.
Do i themi "Nëse i doni, na jepni një milion Zeni"We'll tell them, "If you want this back give us a million Zennies!"
- nëse mi jepni vetëm dy javë!- If you just give me two weeks...
Më jepni vetëm pak kohë.Just give me one sec.
Shikoni, Zotëri, më jepni çfarëdo që keni.Look, mister, just give me whatever you got right now.
Por unë ende nuk mund të ju merr për shkak se Unë nuk kam një armë për të ju japin.But I still can't take you because I don't have a gun to give you.
Do t'ia japin dikujt me më tepër eksperiencë.They're gonna give it to someone with more experience.
Nuk dua ta përdor atë shpatë apo çdo gjë që të më japin ata!I will not use that sword or anything that they give me!
I dhashë një mënyrë për t'u përballur me dhimbjen.I gave her a way to deal with the pain.
I dhashë Erikës shumë liri sot, dhe ajo e shfrytëzoi.I gave Erica a lot of rope today, and she took it.
I dhashë Erikës shumë liri sot, dhe ajo e shfrytëzoi.I gave Erica a lot of rope today, and she took it.
Më kërkove kohë për tu menduar dhe unë ta dhashë.You asked for some time off, I gave you some time off. Look, Curtis--
Ja dhe asaj, apo jo?You gave it to her, didn't you?
Ti ma dhe këtë thikë.You gave me this dagger
Na tregove emrin e tij, dhe ne do e gjejmë atë.We're good, You gave his name, and we're gonna find him.
Greta i dha Gelbit një shans për atë ndeshje.Greta gave Gelb a chance to match it.
Kush e dha urdhërin?Who gave the oreder?
Mamaja ime më dha leje për të pirë dhe për të ngarë makinën.My mom gave me permission to drink and drive.
S'besoj se prindërit e tu më pëlqyen, dhe mendoj se xhelatina më dha numër telefoni kot.I don't think your parents liked me, and I think that Jello gave me a fake phone number.
Mendoj se të gjithë do biem dakort se Çarli e jetoi jetën në maksimum dhe dha gjithçka që kishte.I think we can all agree that Charlie lived life to its fullest and-and gave it everything he had.
Sem, po ia dhamë arin do kemi një rrugëzgjidhje.Sam, he gave up the gold and they got away.
Kështu që ju dhamë Iluminizmin dhe Revolucionin Shkencor.So, we gave you the Renaissance, the Enlightenment, scientific revolution.
I dhamë Paulit haraçin e tij.We gave Paulie his tribute.
Të dhamë gjithçka.We gave you everything.
Më dhatë çfarë kërkoja.You gave me what I need.
Dhe kur folët për anevrizmin tuaja në TV... .. dhatë shpresa në shumë njerëz.And when you spoke about your aneurysm on tv, you gave a lot of people hope.
Më dhatë mundësinë të jemë pjesë e ekipit tuaj dhe gjithmonë ju respektojë për këtë.You gave me a chance to be one of you, you got my respect forever.
"Ata i dhanë jetët e tyre kështu që gjahu mund të fillonte.""They gave their lives so the hunt could begin."
Për atë , më dhanë mua një monedh këtu ështëFor that, they gave me a Silver Star Here it is
Ata aktualisht e punësuan Emad Salem dhe i paguan 1 milion dollarë dhe i dhanë eksplozivë të vërtetë, një plasës dhe i thanë të ndërtonte një bombë dhe t'ja jepte atë budallenjve që kishte nën kontroll që t'i lejojnte ata të sulmonin kompleksin e Qëndrës Tregtare Botërore.They actually hired Emad Salem and paid him I million dollars and gave him real explosives, a detonator and told him to build a bomb and to give it to the foolish people that he was controlling to allow them to attack the World Trade Center complex.
Ata më dhanë një strehim me pesë yje.They gave me the five-star accommodation.
Unë do të jap këtë holla për mësues.I will give this money to the teacher.
Nuk do të jap këtë paralajmërim të planifikuar.I hope this will give us plenty warning
Në mbyllje të sezonit të parë, Trashëgimtari i fronit, Lartmadhëria e Tij Mbretërore, Princi i Walesit... ka bërë transmetimin e tij të parë dhe sot... vëllai i vogël, Lartmadhëria e Tij Mbretërore, Duka i York-ut... do të jap transmetimin e tij të parë të kombit dhe të botës.At the close of the first season, the heir to the throne, His Royal Highness, the Prince of Wales, made his first broadcast, and today, his yοunger brοther, His Rοyal Highness, the Duke οf Yοrk, will give his inaugural brοadcast tο the natiοn and the wοrld.
Fredi, më dhe informacionet dhe do të jap shpërblim për këtë që bëre sot.Farhad, you gave me your information, I will give a reward for what you did today.
Poashtu, pas një muaji, do të japësh konferencën tënde të parë për shtyp.Also, one month from today, you will give your first... official press conference.
Ajo merr vetëm 5 minuta për tu ulur dhe askush nuk do të japë një hero.It takes just 5 minutes to land and nobody will give a hero.
Femra do të japë qumësht.The female will give milk.
Ne do të japim ato që ne udhëtojmë një përvojë unike dhe të jetës në ndryshim.We will give those that travel with us a unique and life-changing experience.
Dituritë tuaja dhe zëmra juaj, do të japin avantazhë kundër Morganianve.Your ingenuity and your heart, will give you an advantage over Morganian.
Votimi simpati në kongres do të japin faturat tuaj Anti-Arme pasazh nga një lumë votash.The sympathy vote in the congress will give your anti-gun bills... passage by a landslide.
Unë kam menduar gjithmonë se ishte Darsi ajo që m'i merrte gjërat, por në të vërtetë kam qenë unë ajo që ia jepja gjithcka asaj.I have always thought it was Darcy who took things from me but really it was just me who was giving everything up to her.
Oh, ai po jepte një leksion dhe ai na lajmëroi se do të vonohej.Oh, he was giving a Iecture and he warned us he'd be Iate.
Ai po i jepte nje shikim sikur ti kur sheh një vajzë të bukur.He was giving her the same look you give when you see a pretty girl.
- Ajo po jepte atij kokën!- She was giving him head!
Dhe ai the se Artur Mërrej do jepte një test për instruksion.And he said that Arthur Murray was giving a test for instructors.
Xhuli dhe unë po u jepnim shpresë të tjerëve.Julie and I were giving the others hope.
Po u jepnit urdhëra shërbëtorve.You were giving orders to the servants.
Më thanë që po më jepnin një shans të dytë.They told me they were giving me a second chance.
Pastaj ata na i jepnin raportet javore,me të gjitha rastet që ne i kemi shqyrtuar, Përqindjen e aprovuar Dhe përqindjen e refuzuar.Then they were giving us reports weekly that would have all the cases we reviewed, the percent approved and the percent denied.
Deri më 1978, Cosmos po u jepnin drejtuesve të rrjeteve çdo arsye për të besuar që futbolli amerikan ka një të ardhme fitimprurëse.By 1978, the Cosmos were giving network executives every reason to believe that American soccer had a lucrative future.
Pastaj ata na jepnin neve raporte cdo javë që do të kishin të gjitha cështjet që ne i shqyrtuam, përqindjen e aprovuar dhe përqindjen e refuzuar.Then they were giving us reports weekly that would have all the cases we reviewed, the percent approved and the percent denied.
Ja kam dhënë urdhërin vetes.I have given myself the willies.
Unë i kam dhënë atij diçka të madhe.I have given him something to live up to.
Dhe i kam dhënë një ëngjëll që të përmbushë vullnetin e tij.And I have given him an angel to do his will.
Të falenderojmë për kohën dhe shërbimet që na ke dhënë së bashku.We thank you for the time and service that you have given us together.
Ti nuk është dashur të vije kurr këtu. Sepse ti tani e ke dhënë urdhërin që askush nga këta nuk mund ta japnin...Because now you have given the Order what they could never have...
Antipater, është mësuar tani me fuqinë që i ke dhënë atij. Unë duhet të shikoj atë duke u forcuar më shumë.Antipater, accustomed now to the power that you have given him. i must watch him grow stronger.
Siç jeni në dijeni të gjithë vetëm gjatë dy ditëve të kaluara, Ushtria e 10-të e ka dhënë Poloninë... dhe Divizioni i 14-të është shtyrë nga pozicioni.As you are all aware, in the past two days alone, the 10th Army has given up Ancona, the 14th Division has been pushed out of Livorno.
Unë jam Cher Nung, lider i pirateve Pha Peek Krut i cili ju ka dhënë një jetë të reI’m Cher Nung, the leader of Pha Peek Krut pirates who has given you a new life
Zoti Ba'al ka dhënë urdhërin për të shkatërruar shënjestrat në koordinatat në vijim afër Polit të Jugut të planetit.Lord Ba'al has given the order to destroy targets at the following coordinates near the planet's South Pole.
Zoti na ka dhënë neve shansën ta shfaqim se bota dashuria e tij e përjetshmeGod has given us the chance to show that world his eternal love.
Një që ka dhënë shpërblime të mëdha.One that has given great reward.
Ne kemi dhënë shumë jetë.We have given too many lives.
Trajtoje si simbol të edukatës që të kemi dhënë ne këtu.Treat it as a symbol of the education we have given you.
Me gjithë rrespektin e duhur, mendoj se kemi dhënë gjithçka për të arritur deri këtu.With all due respect, I think we have given everything to accomplish this.
Ju i keni dhënë këtij institucioni ç'farë i nevojitet më shumë...You have given this institution what it sorely needs
Në praninë e Zotit, Peter dhe Juliet kanë dhënë pajtimin dhe i kanë bërë betimet e martesës njëri-tjetrit.ln the presence of God, Peter and Juliet have given their consent and made their marriage vows to each other.
Përveç kësaj, autoritetet na kanë dhënë foto nga këto vende.In addition, authorities have given us pictures of these locations.
"...kanë dhënë rehati të konsiderueshme te armiku.""...have given considerable comfort to the enemy."
Si të të jap farën kështu! çfarë po thua?I will not give a damn thing!
Do të të jap një 5, Keti, osë një 6.I'd give you Iike a five, Katy, maybe six.
Shikoni, znjsh. Rejes, mund të të jap një këshillë?Look, Miss Reyes, can I give you some advice?
Ajo më dha këtë të të jap ty.She would have me give you this.
Kur të jesh shoqëruesi i dhëndrit në dasmën time, dhe të japësh një fjalim, do ta tregosh këtë histori.When you're the best man at our wedding and you give a speech, you're gonna tell this story.
Poashtu, pas një muaji, do të japësh konferencën tënde të parë për shtyp.Also, one month from today, you wil give your first official press conference.
-Nëse vendosë të japësh leksione gatim... më bëj një telefonatë.You know, if you ever decide to give cooking lessons... you should give me a call.
Do të japë autoritetin që të jesh i vetmi që ti kthesh prap fuqin popullit të Romës... dhe ti japësh fund korrupsionit që po e shkatërron.I will empower you to one end alone... to give power back to the people of Rome... and end the corruption that has crippled it.
E di që asnjë gjykatës nuk do të të japë mandat të përgjithshëm për kasafortat.You know no judge is gonna give you a blanket warrant for the boxes.
Ajo merr vetëm 5 minuta për tu ulur dhe askush nuk do të japë një hero.It takes just 5 minutes to land and nobody will give a hero.
Do të të japim 5 minuta të mendohesh.We'll give you five minutes to think about it.
Por qysh Dad's not here, ne do të japim tij mik Ramon vendin.But since Dad's not here, we'll give his friend Ramon the seat.
Do të japim sanduiç, hë?"We'll give her a sandwich," huh?
Mendoj se duhet të të japim një kolonë në internet.I think we should give you an online column.
- Ju duhet të jepni një lajm i mirë.-You have to give me good news.
Nesër, 5-7, ju do të jepni vetes një dorë.Tomorrow, from five to seven, you'll give yourself a hand.
Ata të japin një, Striklandin për ta vrarë Kanterin duke lajmëruar që gabimisht ka vrarë djalin.VSI makes them. They give one to you, you give it to Strickland so he can go out and kill Canter. The only problem is, he killed his son by mistake.
Ti e shpëton botën, ata të dërgojnë në ndonjë bazë të pIuhurosur në LengIej, të japin Iimonadë dhe ëmbëIsira, dhe të tregojnë medaIjen.You save the world , they send you to some dusty basement at Langley, give you a little lemonade and cookies, and show you your medal .
- Po, e njihja. Hologramet janë programe të thjeshta për përgjigje para se të inqizohen... të cilët janë të dizajnuar që të japin mbresën intelegjencës.Holograms are very simple programs for just pre-recorded responses... designed to give the impression of intelligence.
Pa krevat, por shiko këto qyrekët që të japin.No bed, but check out these awesome dustpans they give you. Quiet, you fool.
- U mundova të të jepja gjithçka që doje.- I try to give you everything you want.
Nëse do të isha aq i dehur, nuk do të qëndroja as në këmbë, jo më të jepja një mësim mbi qarqet e integruara.- No, you wouldn't. If I had been that drunk, I wouldn't have been able to stand, much less give a lecture on integrated circuits.
Nuk doja të të jepja lajme të këqija.I wanted to not give you bad news.
Minjtë më kërkuan të të jepja një mesazh.The mice asked me to give you message.
Para se Detektivi Sella të vijë këtu, do doja të të jepja disa të dhëna të përgjithshme, mirë?Before Detective Cella gets here, I'd like to give you some background information, okay?
Çfarë do të jepje ta shikoje atë përseri?What would you give to see her again?
Nuk mendoj se ai do të... ai do të donte të jepte një mendim?I don't suppose he'd... he'd like to give a statement?
Japin bakshishe të mira. Vërtetë? Apo edhe Ann të jepte bakshishe të mira?They give an additional amount - Yes, you had it? -
Ndejti deri vonë të jepte shfaqje prive Frangut.She was staying late to give Frankie his own private show last night.
As ai nuk do të jepte shpresë.Nor would he have you give up hope.
Mami tha të të jepnim një përqafim ekstra.- Mama said to give you extra hugs.
Zoti K na bëri që të jepnim një pjesë nga vetja, diçka që të bën të prekësh një pjesë të shpirtit sa që nuk do të jesh më kurrën e kurrës njësoj.Mr. C, he made us give a piece of ourselves, I mean, something that touches your soul so, so deep that you're never, ever the same.
Zemër, unë dhe babai yt, donim të të jepnim diçka.Well, honey, your father and I wanted to give you something.
Tani, ju refuzuat të jepnit një ligjëratë në skenën e vrasjes.Now, you declined to give a statement at the scene of the shooting.
A më thoni se ç'do të jepnit veç ta mbanit gjallë këtë lidhje?Can you tell me what you would give to hold on to that connection?
Nëse ata ishin të mirë, do të jepnin një rrip, sikur një rrip që e bëjnë djemtë.If they were cool, they'd give it one strap, like the cool one-strap guys do.
Sepse nuk mund të them se ushtria është një kaloshin më i mirë Pastaj shkollat, shumica e studentëve do të jepnin një krahë për të hyrë aty?Because I can't say the army is a better gig than schools most students would give an arm to get into?
Ishte nderi më i madh që të jepnin.It is the highest honor they can give you.
Duhet të të jepnin dy kostume.Dude, they should give you two black suits.
Trajtoje si simbol të edukatës që të kemi dhënë ne këtu.Treat it as a symbol of the education we have given you.
Megjithëse mendoj se ata mund të të kenë dhënë motorrin më të shpejtë.Though l think they might have given you the faster bike.
Duhet të të kenë dhënë diçka.They must have given you something.
Do të kisha dhënë tërë botën.I would have given you the world.
Do të kisha dhënë gjithcka me shumë dëshirë që të mos isha këtu përpara sot.All I have I would have given gladly not to be standing here today.
Po të isha kapo, s'do të të kisha dhënë cigare.If l was management, l wouldn't have given you cigarette.
Do të të kisha dhënë çdo gjë.I would have given you everything.
Unë do të jepja edhe më tepërI would give far more.
Shiko, do të jepja jetën time për ty.Look, l would give my life to secure your well-being.
Të gjitha do të jepja vetëm që mos të kem nevojë të ta them, Ethel Ann.I would give anything not to have to tell you, Ethel Ann.
Secila grua në fakultet do të jepte gjithçka që ta kishte atë sekret.Every woman on the faculty would give anything to have that secret.
A më thoni se ç'do të jepnit veç ta mbanit gjallë këtë lidhje?Can you tell me what you would give to hold on to that connection?
Sepse nuk mund të them se ushtria është një kaloshin më i mirë Pastaj shkollat, shumica e studentëve do të jepnin një krahë për të hyrë aty?Because I can't say the army is a better gig than schools most students would give an arm to get into?
Kjo bëhët me anë të recitimit të pasazheve të librit ... Kur shpirtave të errët u është dhënë licenca ata posedojnë jetes.It is through the recitation of the book's passages... that this dark spirit is given license to possess the living.
Ja kam dhënë urdhërin vetes.I have given myself the willies.
Po shkatërrojmë ciklin e jetës që na u është dhënë.We are destroying the cycle of a life that was given to us.
Nuk e kam dhënë numrin tim as njerëzve të njohur në të kaluarën.I've not given my number out to many eminent people in the past.
Të falenderojmë për kohën dhe shërbimet që na ke dhënë së bashku.We thank you for the time and service that you have given us together.
Më mirë mos hyj në bela me Dr.Bauregardin ose do përfundosh në këtë anë duke dhënë gjak për Kryqin e Kuq.You don't want to mess with Dr. Beauregard or you'll end up on this side of the screen, giving enough blood to put the red cross out of business.
- Dhe jam këtu duke dhënë më të mirën.- And I'm out here giving it my all. - Come on.
Nuk do të imagjinonim kurrë të tradhtonim konfidencialitetin doktor-pacient, duke dhënë emrin tënd të plotë.We would never dream of betraying our doctor-patient confidentiality by giving out your full name.
Busy? Ndosha duke pritur komplimente... ose duke dhënë autografe...Probably accepting some compliment... or giving an autograph...

More Albanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

hap
open
jam
be
lyp
beg

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

arësyetoj
rationalize
dëmtoj
damage
fshij
sweep
iki
go
jam
be
jetoj
live
lyp
beg
masturboj
masturbate
mësoj
teach
ndal
stop

Other Albanian verbs with the meaning similar to 'give':

None found.
Learning languages?