Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Ad (to give) conjugation

Hungarian
150 examples
This verb can also have the following meanings: mór jókai, 1 chapter 19, organize, 1854, egy magyar nábob, to throw, throw

Conjugation of ad

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
adok
I give
adsz
you give
ad
he/she to give
adunk
we give
adtok
you all give
adnak
they give
Present definite tense
adom
I give
adod
you give
adja
he/she gives
adjuk
we give
adjátok
you all give
adják
they give
Past indefinite tense
adtam
I gave
adtál
you gave
adott
he/she gave
adtunk
we gave
adtatok
you all gave
adtak
they gave
Past definite tense
adtam
I gave
adtad
you gave
adta
he/she gave
adtuk
we gave
adtátok
you all gave
adták
they gave
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
adnék
I would give
adnál
you would give
adna
he/she would give
adnánk
we would give
adnátok
you all would give
adnának
they would give
Conditional present definite tense
adnám
I would give
adnád
you would give
adná
he/she would give
adnánk
we would give
adnátok
you all would give
adnák
they would give
Conditional past indefinite tense
adtam volna
I would have given
adtál volna
you would have given
adott volna
he/she would have given
adtunk volna
we would have given
adtatok volna
you all would have given
adtak volna
they would have given
Conditional past definite tense
adtam volna
I would have given
adtad volna
you would have given
adta volna
he/she would have given
adtuk volna
we would have given
adtátok volna
you all would have given
adták volna
they would have given
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok adni
I will give
fogsz adni
you will give
fog adni
he/she will give
fogunk adni
we will give
fogtok adni
you all will give
fognak adni
they will give
Future definite tense
fogom adni
I will give
fogod adni
you will give
fogja adni
he/she will give
fogjuk adni
we will give
fogjátok adni
you all will give
fogják adni
they will give
Subjunctive present definite tense
adjam
(if/so that) I give
add
(if/so that) you give
adja
(if/so that) he/she give
adjuk
(if/so that) we give
adjátok
(if/so that) you all give
adják
(if/so that) they give
Subjunctive present indefinite tense
adjak
(if/so that) I give
adj
(if/so that) you give
adjon
(if/so that) he/she give
adjunk
(if/so that) we give
adjatok
(if/so that) you all give
adjanak
(if/so that) they give
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
adnom
I to give
adnod
you to give
adnia
he/she to give
adnunk
we to give
adnotok
you all to give
adniuk
they to give

Examples of ad

Example in HungarianTranslation in English
"A Járványügyi Központ sajnos most nem tud szakvéleményt adni, asszonyom."The C.D.C. is unable to give an opinion at this time, ma'am.
"Az egész szerelmed nekem akarod adni ma este?""You want to give me all your love tonight?"
"De az olyan klasszikusokkal ellentétben, mint a Godot-ra várva, ez azért volt, mert annyira mélységesen irritáló ez a színdarab, hogy életemben először kénytelen vagyok 0 pontot adni egy műsorra.""But unlike in classics such as Waiting For Godot, "this was because I found the play so profoundly irritating "that for the first time ever I was forced to give a show no stars."
"...adok önnek plusz 1 heti fizetést, noha ezt nem érdemelte ki."I'll give you a week's additional salary, even though you do not deserve it.
"50.000$ - t adok mindegyikért.""I will give you 50.000 dollars for each one."
"A gazdagoktól lopok, a szegényeknek adok!"I steal from the rich and give to the poor!
"A legjobb klubalapító", de olyanom nincs, úgyhogy adok magamnak egy "Legszebb szemek" kitűzőt helyette."Best Club Founder," but I don't have one. So, I'm going to give myself, "Prettiest Eyes," as a placeholder.
! Azt hittem, ha meglátod szépen felöltözve, adsz neki egy esélyt.I thought if you saw her all dressed up you might give her a chance.
"Csak akkor nincs esélyed, hogyha nem is adsz magadnak. " Vili?"You only got no chance, if you don't give yourself none."
"Az elnök szabad kezet ad Meinheimernek a sajtóvacsorán.""President to give Meinheimer blank cheque at Press Club Dinner."
"Őfelsége elhatározta, hogy egymillió lirát ad Róma kormányzójának""His Imperial Majesty has arranged to give the governor of Rome a relief fund of one million lire"
- A nénikéje megígérte, hogy ad...Her aunt's house? - Her aunt promised to give me a lot of...
- Bátor ember, fegyvert ad a feleségének.-Brave man to give his wife bullets.
"A Posilac-kal kezelt teheneknél nagyobb a tőgygyulladás kockázata." Ha hormonokat adunk nekik, hogy egyre több tejet adjanak, a tőgyük megdagad, begyullad, amit aztán gyógyszerrel kezelünk.Ifyou give them hormones to produce more and more milk, their udders can get distended, they get mastitis, which is then treated with drugs.
"Amikor adunk, akkor kapunk, mikor megbocsájtunk, nyerünk bocsánatot.""in giving we receive and in forgiving we are forgiven."
! Az a kedvesség, hogy semmit se adtok nekünk?You call it kind to give us nothing?
- Milyen nevet adtok a gyermeknek?- What name have you given this child?
- Nekem adtok 250 ezer dollárt?Come on. You're actually gonna give me $250,000?
- Ó, igen, az egyik azok közül, amiket a hallgatóknak adtok ki vizsgára, igaz?- Oh, yeah, one of those things you guys give your students to do exams in, right?
" SzüIeid nem adnak hozzám, és csak eIőtted fedem feI ennek okát."Your parents won't give you to me for reasons I will reveal only to you.
"Ha adnak újabb 200 000 fontot, teszünk az autójára, ami nem is az Öné, egy légterelőt""if you give us another 200,000, we'll fit the car you don't actually have with a rear spoiler."
"a te vessződ és botod, azok adnak bátorságot nekem. "" With your God and your staff! It gives me courage!" " You have courage Nell?"
- ...és nem adnak újat.Step aside. ...and now they won't give us any new ones.
"$10,000-ért magának adom a videót egy CD-n.""For $10,000, I'll give you this video on a CD.
"...az óváros szűkének rakott labirintusában hol bája hátborzongató boldogan adom fel magam a játéknak... és bámulok, akár élettől fáradt és öreg női arc...""...in the pleated maze of narrow Old Town alleyways, where even the eerie has its charms, I happily give myself up to the game of chance... and gaze as women pass, old and tired of life..."
"A boldogság árnyékát adom neked.""I will give you the shadow of happiness."
"Drága Catherine, jól vigyázz, kinek adod a szíved.""Dearest Catherine, beware how you give your heart."
"Ha jelét adod annak, hogy valami nem stimmel,"If you give any indication that something is wrong,
"Ha nekem adod a bánatod.""if you give me your grief."
" hogy aki adja és aki viselni fogja, a Te békességedben éljen,"that he who gives it and she who wears it may abide in thy peace...
" Ő a nyugalmát adja fel értünk, minden bánatot mosolyogva hordoz. ""She gives up her sleep for us, bears every sorrow with a smile."
"...ki adja fel az apáért? ""Who gives up for papa?"
"Csak azt adjuk, amit kapunk...""We give as good as we get."
"Rendben, vesztettünk", és adjuk meg annak az izének, amit akar.and give that thing what it wants.
"Ha nem adjátok ki a gonoszakat, azokat ölöm meg, akiknek nem súlyos a bűnük, vagy akár az ártatlanokat is."If you won't give me your criminals, "then I'II kill those who've commited lighter crimes or even the innocent!
"Légyszi, adjátok oda a területet."Please, give us the land.
"Ne adjátok fel.""Don't give up."
"És mindig adjátok meg a nőknek" Ezt nem tudom csinálni.* always give the women what they want * I can't do this.
"Bármennyit megadok, csak adják nekem Ryan Howardot.""i will pay you any amount."just give me ryan howard.
"Halálom esetén adják át a rendőrségnek." Nem, bocsánat."To be given to the police in the event of my death."
"1 .500 dollárt adtam neki, hogy vesztegessen meg valakit."I gave him $1,500 to pay somebody off.
"A kendőt, mely oly drága volt nekem Mit neked adtam: Cassionak adtad."That handkerchief which I so loved and gave thee thou gav'st to Cassio!
"Akkor 3 hónap" - és írt róla papírt, amit a munkáltatómnak adtam, hogy kapjak fizetést.He said, "OK, so take three months off." So he wrote me a note that I gave to my employer to make sure I got paid.
"Azt adtam.. amire azt hitte.. hogy ez kell magának."I gave you what you thought you wanted.
"A nap, amit adtál, Urunk, végetért.""The day Thou gavest, Lord, has ended."
"Erőt adtál az élethez.""You gave energy to life."
"F"-et adtál, amikor első éves voltam fizikán, emlékszel?You gave me an "F" in freshman physics, remember?
! Annak nevezed a gyémánt nyakláncot, amit édesapád adott nekem?Is that what you call the diamond necklace your father gave me?
"A Hold 16 éve gyermeknek adott életet.""Sixteen years ago the moon gave birth to a child."
! Ismétlem, olvasd el a könyvet, amit adtunk.Again, read the book we gave you.
- A C.T. negatív volt, szóval adtunk neki néhány egység folyadékot, és hazaküldtük.- C.T. was negative, So we gave him a couple fluid boluses and sent him home.
- A műItkor csak egx ezrest adtunk neki, és Iátod, mi Iett beIőIe!We just gave her a grand and look at the trouble it caused.
"szomjaztam, és innom adtatok.""I was thirsty and you gave me drink."
-De nem adtatok nekem esélyt.-But you gave me no choice.
! Az új tulajdonosok mindenkinek fizetésemelést adtak.The new owners gave everyone raises.
"Emberbaráti Segitő." Fogadok, ezeknek a fickóknak az utolsó adománya az a három golyó volt, amit Alex Goldsmith-nek adtak."Philanthropic Outreach. " I bet the last donations these guys made... was the three bullet holes they gave Alex Goldsmith.
"A kendőt, mely oly drága volt nekem Mit neked adtam: Cassionak adtad."That handkerchief which I so loved and gave thee thou gav'st to Cassio!
"Nekem adtad szívedet, és és a szerelem édes fájdalmát""You gave me this sweet ache of love and kept tormenting me"
"Te zúztad szét a Leviatán fejét, és a puszta népének adtad eledelül.""Thou brakest the head of leviathan in pieces, gavest to his people "inhabiting the wilderness."
* A színeket adtad nekem,The colors you gave to me
! Apám azért adta ide a pénzt, hogy elrejtse egy perelő nő elől.My dad gave us that money to hide it from some lady who's gonna sue him.
"Akkor adta nekem, amikor női karórára váltott...""He gave it to me when he switched to a Lady Timex."
"Azt a gyűrűt az a fickó adta a jenki ribinek.""That's the ring that guy gave the Yankee Bitch."
"Egymásnak adtuk a szívünk"We gave each other our hearts
* Eminemet adtuk, * * meg Justin Biebert is *We gave you Eminem And Justin Bieber, too
* Mi adtuk a Totál Szívást, * meg a Creed összes dalát *We gave you Breaking Bad And all the songs by Creed
- Nekünk adtátok a technológiátokat, hogy városokat építsünk, hogy gondoskodjunk a fűtésről.- You gave us technology to build cities,... ..to provide heat.
- Ti a malacnak adtátok a kaját?You gave the treats to the pig? Yeah.
Azelőtt vagy azután, hogy nekik adtátok?Before or... after you gave it to 'em?
"Egyedül harcoltak és életüket adták azért, hogy ez a nemzet ne tűnjön el a Föld színéről."They fought here alone and gave up their lives `so that this nation shall not perish from the earth."`
"Helló, a srácok az életüket adták."hello, the blokes gave you their lives.
"Száraz kenyeret kaptak, majd amit meghagytak, azokat a hajléktalanoknak adták."They ate stale bread, and then gave the bread to the homeless.
- Na, végre! Mit nem adnék ezért a...Anyways, I would give my left...
..10 pontból 7-et adnék neked,..I would give you 7 out of 10 points
A helyedben Natalka adnék ezer zlotyt, hogy senki se lássa.If I were you, Natalie, I would give a thousand zlotys not to let anyone see it.
Agnieszka, mit nem adnék... ha énekelne ma este.Agnieszka, I would give anything... to hear you sing tonight.
- Exkluzív interjút adnál nekem?You would give me your story exclusively?
A tény, hogy adnál egy nő szavára. Ez azt jelenti, hogy liberális vagy.See, the fact that you would give a woman credit for anything... it means you're a liberal, Brian.
Bárcsak adnál még egy esélyt, hogy megmutassam...I just... I just wish you would give me a chance to show...
"Honnan tudja, hogy az anyja?" Ki más adna ilyen pulóvert?Only a mother would give him a Christmas present like that.
- De ez reményt adna nekik.- No, but it would give everyone hope.
- De ki adna neki pé...- But who would give her mon...
- Jézus adna egy esélyt.-Jesus would give me a chance.
Azt adnánk meg nekik, ami hiányzik az életükből.We would give them what is lacking in their lives.
Ezzel nevet adnánk neki.That would give a name to it.
Ha ti akarnátok 40-et adni azokból Igen, akarunk. Mi adnánk nektek tüzet és akár meg is csináljuk nektek.If you guys are willing to leave us 40 of those yeah,we will-- we would give you fire,and we would even make it for you.
Tudod ha adnánk magunknak egy esélyt, a dolgok egészen működhetnének... tudod mi tőrténik ha két embert egymásra erőltetnek, egy borzalmas szituációban, és egymástól függnek, egymást támogatják... s elkezdik megkedvelni egymást...You know if you would give us a chance, things could realy work out. You gonna like me, you know that's usualy what happends when 2 People being forced together, in a desperate situation They have to depend on one another, and then suport each other... and they starting to like each other...
- Ha adnátok nekem egy esélyt...to have that happen. - If you guys would give it a chance...
Bármelyik fajnak túl nagy hatalmat adnának.They would give any race an advantage over others.
Ha adnának egy esélyt, Uram, sokkal boldogabb lennék itt önnel és a legénységgel, mint azzal az őrült bűnözővel.If you would give me the chance, sir, I feel much happier here with you and your crew than with this lunatic criminal.
Ha megtalálná a boltot, ahonnan származik, ennyit adnának érte, Mrs. Gumley. Semmit.If you could find the store where it came from, that's what they would give you for it, mrs. Gumley- nothing.
- Én pedig az életemet adnám, hogy az ellenség forró vérét érezhessem az arcomon!And I would give my life, to feel enemy's blood hot upon cheek.
A bőrömet adnám, hogy megvédhessem.I would give my 2 eyes to protect her.
A nőt, akit szeretek, akiért az életemet adnám...You were gonna make the woman I love, the woman I would give my life for...
A lelencházba adnád a gyereket, igaz?The foundling-hospital would give the kid, right?
Amikor elhagytuk a tartományunkat, azt mondtad, hogy az életedet adnád az Oyamada klánunkért!As we left our province you said, you would give your life for our Oyamada-clan!
Nagypapa rám bízta a kis örökségét, mert tudta, hogy mindet a szektának adnád.Granddaddy put me in charge of his little will 'cause he knew you would give all of it to that cult.
Vedd körbe magad emberekkel, akikért az életedet adnád.Surround yourself with people you would give your own life for.
- Jobb lenne, ha a hajót adná neked.- It would be better if he would give you the boat.
A legtöbb férfi meg is adná neki.Many men would give her what she wants.
A legtöbb lány a szeme világát adná csakhogy láthassa Monte-t.Most girls would give their eyes for a chance to see Monte.
A legtöbben az életüket adnák értem, de vannak néhányan, akiknek kétségeik vannak.Most would give their lives for me, but there are some who have doubts.
Sokan a jobb heréjüket adnák egy ilyen állásért.A lot of people would give their right testicle for a job like yours.
" Megtanított, hogyan játszak keményen és, hogy soha ne adjam fel. ""He taught me how to play hard and never give up.
! Ide ne add nekem!Don't give it to me.
"A gyermekeim..." Eric, add vissza neki!- "My children..." - [children shout and fight] [girl] Eric, give it back to her!
"A sorsod lehet jó, vagy rossz, sose add fel."Let the fate good or bad, don't give up Let the fate good or bad, don't give up
"Bárcsak több darabra szabdalhatnám a szívemet, hogy mindenkiknek adjak belőle egy darabkát.""I wish I could split my heart into tiny pieces and give it to everyone"
"Gyere, hadd adjak meg mindent neked."Come, let me give you all l possess
"Hadd adjak neked egy új életet, szerelmet, új perspektívát. ""Let me give a new life to your sight your heart and your life." "From the head to toe..."
"Hé nyomi, hadd adjak egy atyai tanácsot.""Hey nerd, let me give you some condescending advice."
" Óvd a mi seregeinket, adj kezükbe nyilat, kik nevedben harcolnak"Preserve our army, give a bow of brass to those armed in Thy name
"Adj fegyvert egy embernek, és kirabol egy bankot, adj az embernek egy bankot, és kirabolja az egész világot.""Give a man a gun and he can rob a bank, but give a man a bank, and he can rob the world."
"Adj szabadságot, vagy adj halált"Give me liberty or give me death.
"Adj, adj, adj! ""Give me, give me, give me!"
"Asszonyom, adjon valamit innom.""Lady, give me something to drink.
"Kérem, adjon zabot, Mr. Darcy!"Please give me oats, Mr. D'Arcy.
"Minden ember a szíve szerint kell adjon." "Nem erőltetett szívvel vagy kénszerből. ""Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion."
"Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti Isten.""Every man according to as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver."
"Mondd meg neki, hogy adjon még hitelre""Tell him/her that he/she gives me more credit
"Valami, ami mindkettőnknek megadhatja, amit akarunk... "hogy nevet adjunk magunknak... "hogy különbözzünk a többitől.Something that can give us both what we want, to make a name for ourselves, to make a difference.
- Akkor adjunk nekik többet? Miért?- Then let's give them more.
"Ezért adjatok nekem egy sírhelyet, hogy házam halottait eltemethessem.""give me a possession of a burying place, "that I may bury my dead..."
"Magatokért bosszút ne álljatok, hanem adjatok helyet ama haragnak."But rather give place unto wrath." - Enough!
"Ugyan srácok, adjatok egy esélyt.""Come on, fellas, give me a chance."
"igazságot adjatok.""give me truth."
- "Hogy adjatok egy percet!"- Right. - [Choking Up] Like give me a minute.
"A Posilac-kal kezelt teheneknél nagyobb a tőgygyulladás kockázata." Ha hormonokat adunk nekik, hogy egyre több tejet adjanak, a tőgyük megdagad, begyullad, amit aztán gyógyszerrel kezelünk.Ifyou give them hormones to produce more and more milk, their udders can get distended, they get mastitis, which is then treated with drugs.
"Az együtt töltött éjszaka foszlányai, adjanak nekem boldogságot""Snatches of a night together, but give me all the fun"
"Ne adjanak senkinek semmit. " És erre én nem tartom be a szabályaimat.Don't give anything to anyone." And then I don't even stick to my rules.
"Azt hiszem, kicsit többet kell adnom neked.""- - I suppose I've got to give you a little more."
"Egy kellemes, kényelmes és puha ágyat kell adnom ennek a fickónak.""I got to give that guy a lovely sort of comfortable, foamy bed to sleep in."
"Így kell majd beszédeket adnom:"I have to give speeches like this:
"Őszinte választ kell adnod minden kérdésre vagy megtenni bármit, amit egy-póni mond.""You have to give an honest answer to any question or do whatever anypony dares you to do."
- Ahhoz meg kell adnod a tétet.- In order to give you a call.
- De sokkal többet kell adnod.But you've got to give me much more.
"Valakinek oda kell adnia egy szeletet a tortájából, hogy valaki másnak több juthasson.""Someone is going to have to give up a piece of their pie so someone else can have more."
* Azt beszélik, nem is fáj annyira, * * és tudjuk, hogy önnek is lenne mit adnia * * ennek a férfinak, aki csodás. *# We hear it doesn't really hurt that bad # # And we know you'll want to give it # # To a super human being #
- Azt hiszem, adnunk kéne neki temetést.I-I think... we need to give him a funeral.
- Ezért ugye nem kell adományt adnunk?- We have to give a donation for that?
- Időt kell adnunk neki a gyógyulásra, szóval fogja rövidre.We need to give her some space to heal, so keep it short. Hmm? I understand.
Egyébkén, elképzelhetelen mennyiségű pénzt kell adnotok, vagy felrobbantom Supergirlt a bombával.In any case, you all have to give me some unimaginable sum of money... or else I'm going to blow up Supergirl with this bomb.
Előbb-utóbb idejön még egy bűnbanda, és akkor megint oda kell nekik adnotok a termést.Another band of brigands would inevitably come along. Or do you intend to give away part of your crop every harvest season?
Időt kell neki adnotok, hogy... elsimítsa a részleteket.You have to give him time to... iron out the details.
- Felszállás előtt be kell adniuk valami gyógyszert.They have to give you a medical before you get on it.
A bevételük nagy részét még mindig oda kell adniukThey still have to give a huge cut of their profits...
A fiaimnak fel kéne adniuk a nevemet?My boys have to give up my name?
A gyerekekkel, az anyáknak fel kell adniuk az életüket évekre.With kids, mothers have to give up their lives for years.
- Szeretnéd a nagy életet adó, anyai, tápláló mellem a mocskos szádba?- No. - You want my big life-giving, mothering, nurturing breasts in your filthy mouth?
A boldogsághoz vezető ösvényt, mely az éltet adó Napban rejtezik.For the path to happiness lies within the life-giving sun.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

akad
get stuck
apad
ebb
árad
rise
átad
give/hand something
bead
hand in
elad
sell something
kiad
give out
lead
pass down
ráad
on somee

Random

ábrázol
represent
acéloz
acierate
ácsorog
loiter
adagol
dose
adresszál
do
ajnároz
do
akkreditál
accredit
aláhúz
underline
zsarnokoskodik
tyrannize
zsugorít
shrink

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'give':

None found.