Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Verlaten (to leave) conjugation

Dutch
25 examples

Conjugation of verlaten

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
verlaat
I leave
verlaat
you leave
verlaat
he/she/it leaves
verlaten
we leave
verlaten
you all leave
verlaten
they leave
Present perfect tense
heb verlaten
I have left
hebt verlaten
you have left
heeft verlaten
he/she/it has left
hebben verlaten
we have left
hebben verlaten
you all have left
hebben verlaten
they have left
Past tense
verliet
I left
verliet
you left
verliet
he/she/it left
verlieten
we left
verlieten
you all left
verlieten
they left
Future tense
zal verlaten
I will leave
zult verlaten
you will leave
zal verlaten
he/she/it will leave
zullen verlaten
we will leave
zullen verlaten
you all will leave
zullen verlaten
they will leave
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou verlaten
I would leave
zou verlaten
you would leave
zou verlaten
he/she/it would leave
zouden verlaten
we would leave
zouden verlaten
you all would leave
zouden verlaten
they would leave
Subjunctive mood
verlate
I leave
verlate
you leave
verlate
he/she/it leave
verlate
we leave
verlate
you all leave
verlate
they leave
Past perfect tense
had verlaten
I had left
had verlaten
you had left
had verlaten
he/she/it had left
hadden verlaten
we had left
hadden verlaten
you all had left
hadden verlaten
they had left
Future perf.
zal verlaten hebben
I will have left
zal verlaten hebben
you will have left
zal verlaten hebben
he/she/it will have left
zullen verlaten hebben
we will have left
zullen verlaten hebben
you all will have left
zullen verlaten hebben
they will have left
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou verlaten hebben
I would have left
zou verlaten hebben
you would have left
zou verlaten hebben
he/she/it would have left
zouden verlaten hebben
we would have left
zouden verlaten hebben
you all would have left
zouden verlaten hebben
they would have left
Du
Ihr
Imperative mood
verlaat
leave
verlaat
leave

Examples of verlaten

Example in DutchTranslation in English
! In de penthouse suite in het empire hotel met een vrouw en ik verzeker je... dat hij haar niet zal willen verlaten voor morgen ochtend misschien namiddag... afhankelijk van hoe zijn hart het aankan.Penthouse suite at the empire with a woman I assure you he won't want to leave until morning, maybe afternoon.
" Je hoeft het huis niet te verlaten... " , zei ze."You won't have to leave the house...", she said.
"'Lk wil de jungle niet verlaten, en ik weet niet wat dit is."'I do not wish to leave the jungle, and I do not know what this is.
"Als een botsing met een andere trein onvermijdelijk de bestuurder kan zijn positie niet verlaten en moet er alles aan doen om het te vermijden. ""If a collision with another train is inevitable the driver can not leave his position and must do everything to avoid it."
"Bereid om Pruitt te verlaten, maar heb wel $2 per zaak meer nodig."Prepared to leave Pruitt, "however, need an increase of $2 a case. Can you make that work?"
"Als iedere man rustig de loopgraven verlaat wanneer hij aan de beurt is en er op toeziet...""If every man makes up his mind "that he will leave the trenches quietly when his turn comes
"Als je deze wereld verlaat,""When you leave this world,"
"Ik wilde de wereld veranderen, maar nu verlaat ik gewoon de kamer met een klein beetje waardigheid."I used to want to change the world. "Now I just want to leave the room with a little dignity."
"Je verlaat wellicht de school, maar het verlaat jou nooit.""You may leave school, but it never leaves you."
"Kom te voorschijn en verlaat deze dienares van God.""Come out and leave this servant of God."
! - Je verliet je post.You left your post.
"En zo verliet Joe de band"And just like that, Joe left the band
"Joseph, je bent een sul." En ik verliet hem."Joseph, you're full of beans!" And I left him.
"Lieve Charlotte, ik verliet Parijs om naar Genua te gaan."Love Charlotte I left Paris towards Genoa
"Ons huwelijk heeft een jongen voortgebracht, acht maanden nadat ik je verliet."There was a boy born of our marriage eight months after I left you.
"Als ze het atelier verlieten, Tina bedreigde Chris. ""as they left the studio, tina threatened chris."
'Eindelijk verlieten we de kerk."We left the church.
- Cardassiaanse oorlogswezen, in de steek gelaten toen we Bajor verlieten.Abandoned when we left Bajor.
- De tempel van de hoop, gebouwd door de dertiende stam. 3000 jaar geleden, toen ze Kobol verlieten.The temple of hopes, built by the 13th tribe 3,000 years ago when they left Kobol.
- Ik weet dat er ruzie is in je familie... toen Baatar en ik Zaofu verlieten... maar wordt het niet tijd om te vergeven en vergeten?I know things got heated with your family when Baatar and I left Zaofu, but don't you think it's time to forgive and forget?
Ze wou je verlate maar ik zei haar te blijven totdat jij je droom waar had gemaakt van een show in Vegas.She wanted to leave you, but I told her to stay till you got your freakin' dream of having a show in Vegas.
Beveiligingsopname van jou het diner verlatend om 8:42, toen de lichten werden gedimd en de eindeloze lezingen begonnen.[ Scoffs ] Security footage of you leaving the dinner at 8:42, as the lights dimmed and the endless lectures began.
En dan zullen de kuddes opnieuw starten... hun winterverblijf verlatend... om terug te keren naar het noorden... naar het Antarctische zomerse paradijs... waar voor elk en iedereen van hen... de grote reis begon.And then the herds will set off once again, leaving their winter sanctuary to return north to the Arctic summer paradise ...to return north to the Arctic summer paradise where, for each and every one of them, the great journey began.
Hun huizen verlatend en dansend de bergen in.He made all the women mad, leaving their homes... and dancing off into the mountains.
Waarom niet, laat ons praten over mijn vrouw die op een dag gewoon vertrekt, mij en ons kind verlatend, om de wereld te gaan redden terwijl ze de restanten van onze gebroken familie achterlaat.Sure, le t's talk about my wife taking off one day, abandoning me and our child, flying off to save the world while leaving the wreckage behind of our broken family.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

vergeten
forget
verladen
shift on to
verlagen
lower
verleien
do
verlenen
grant
verleren
unlearn
verlezen
be reading
verloden
do
verlopen
expire
verloten
raffle
verloven
be reading
vermeten
presume
verpoten
pump

Similar but longer

overlaten
leave

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'leave':

None found.