Verkrijgen (to obtain) conjugation

Dutch
24 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
verkrijg
I obtain
verkrijgt
you obtain
verkrijgt
he/she/it obtains
verkrijgen
we obtain
verkrijgen
you all obtain
verkrijgen
they obtain
Present perfect tense
heb verkregen
I have obtained
hebt verkregen
you have obtained
heeft verkregen
he/she/it has obtained
hebben verkregen
we have obtained
hebben verkregen
you all have obtained
hebben verkregen
they have obtained
Past tense
verkreeg
I obtained
verkreeg
you obtained
verkreeg
he/she/it obtained
verkregen
we obtained
verkregen
you all obtained
verkregen
they obtained
Future tense
zal verkrijgen
I will obtain
zult verkrijgen
you will obtain
zal verkrijgen
he/she/it will obtain
zullen verkrijgen
we will obtain
zullen verkrijgen
you all will obtain
zullen verkrijgen
they will obtain
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou verkrijgen
I would obtain
zou verkrijgen
you would obtain
zou verkrijgen
he/she/it would obtain
zouden verkrijgen
we would obtain
zouden verkrijgen
you all would obtain
zouden verkrijgen
they would obtain
Subjunctive mood
verkrijge
I obtain
verkrijge
you obtain
verkrijge
he/she/it obtain
verkrijge
we obtain
verkrijge
you all obtain
verkrijge
they obtain
Past perfect tense
had verkregen
I had obtained
had verkregen
you had obtained
had verkregen
he/she/it had obtained
hadden verkregen
we had obtained
hadden verkregen
you all had obtained
hadden verkregen
they had obtained
Future perf.
zal verkregen hebben
I will have obtained
zal verkregen hebben
you will have obtained
zal verkregen hebben
he/she/it will have obtained
zullen verkregen hebben
we will have obtained
zullen verkregen hebben
you all will have obtained
zullen verkregen hebben
they will have obtained
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou verkregen hebben
I would have obtained
zou verkregen hebben
you would have obtained
zou verkregen hebben
he/she/it would have obtained
zouden verkregen hebben
we would have obtained
zouden verkregen hebben
you all would have obtained
zouden verkregen hebben
they would have obtained
Du
Ihr
Imperative mood
verkrijg
obtain
verkrijgt
obtain

Examples of verkrijgen

Example in DutchTranslation in English
"Starfleetpersoneel moet toestemming en een medische verklaring verkrijgen voor ze intieme omgang hebben met buitenaardse wezens.""All Starfleet personnel must "obtain authorization from their CO "as well as clearance from their medical officer
"navolgen wat ze bevatten en verkrijgen wat ze beloven."and imitate what they contain and obtain what they promise.
'Wat betreft 't eigendom van de claims in de nieuwe county Lawrence... 'zoals geannexeerd aan de Dakota Territory... 'zal een veronderstelling van wettig eigendom verkrijgen... 'voor bewerkte claims... 'actief en continu voorafgaand aan amendement van het verdrag... 'met de Sioux Natie, september 1876."As to ownership of the claims in the newly constituted county of Lawrence... "as annexed to the Dakota Territory... "a presumption of legitimate title shall obtain...
'Wat we te gemakkelijk verkrijgen, waarderen we te weinig.' Thomas Paine."What we obtain too cheap, we esteem too lightly." Thomas Paine.
- Ik werkte aan een verhaal. Over de openbare aanklager die forensisch bewijs vervalst in moordzaken... teneinde veroordelingen te verkrijgen.- I was working on a story about the DA's office planting forensic evidence in murder trials in order to obtain guilty verdicts.
"Ga in tot mijn dienstmaagd zodat ik kinderen verkrijg door haar"?"Go in to my maid that l may obtain children by her"?
Lukt dit niet, dan... verkrijg dit stralinsappraat en herstel onze mooie Aarde... zoals het 5 jaar geleden was?Shall we not, then obtain this radiation device and restore the beautiful earth as it was five years ago?
Noem me ouderwets, maar ik verkrijg mijn bewijzen liefst op legale wijze.Call me old-fashioned, but I like to obtain my evidence legally.
Wanneer ik een product verkrijg en meebreng naar mijn hol, kan ik het nooit meer aanraken.Once I obtain an object and bring it back to my den, I can never touch it again.
En wat als Da Vinci die verkrijgt?And what if Da Vinci obtains that?
Hoe verkrijgt men vrijheid?How does one obtain freedom?
Mr Tode, ik wil weten hoe, als een Engelsman, u uw gegevens verkrijgt van het zuidelijk halfrond?Mr Tode, I would like to know how, as an Englishman, you obtained your data from the Southern Hemisphere?
Waar verkrijgt men het?Where would one obtain it?
Wij kunnen alleen optreden als we bewijzen dat hij via hacken de foto's verkrijgt.Yeah, the only way we can arrest him is to prove that he hacked the devices to obtain the photos.
"Bewijs van buitenaardse invasie, maakt niet uit hoe indirect, moet worden verkregen met alle middelen die nodig zijn.""Evidence of alien incursion, "no matter how indirect, must be obtained by any means necessary."
"je hebt geen advocaat nodig," is illegaal verkregen."you don't need a lawyer," is illegally obtained.
'De verkregen info van Bethany Youngs ziekenhuisdossier... informeren de theorie waaraan we werken sinds de eerste dag."the information we obtained From bethany young's hospital records Inform the theory we've been working since day one.
'Ik had... die hogere graad van gevoeligheid verkregen waar de zalige intimidaties van kunst samensmelten met de gepassioneerde sensualiteit... van emotie.'"I had obtained... that supreme degree of sensibility where the divine intimations of art merge with the impassioned sensuality... of emotion."
- Deze samenwerking betekende het doorgeven van door marteling verkregen informatie.- - This cooperation marked the passing of Information obtained by torture.
'Voor buitengewone heldhaftigheid, want met gevaar voor eigen leven... nam sergeant Mora, terwijl hij onder vuur lag... een Vietnamese majoor gevangen bij Rach Muoi Creek... en verkreeg informatie over wapenvoorraden.'"For extraordinary heroism and valour, at the risk of his own life, Petty Officer Mora, while under heavy fire, captured an NVA major on Rach Muoi Creek and obtained information regarding stockpiles of enemy weapons."
Dit is een werkvisum dat Audrey Van Der Mere verkreeg.This is a work visa that was obtained by Audrey Van Der Mere.
Een paar weken geleden, na Ian's transplantatie, verkreeg u een weefselmonster van zijn nieuwe hart via een biopsie en injecteerde het in Haley.A few weeks ago, after Ian's transplant, you obtained a tissue sample of his new heart from a biopsy and injected it into Haley.
En de informatie die zij verkreeg voor City Wide magazine zou wel eens genoeg zijn om Qestrel failliet te maken.And the information she obtained for City Wide magazine could well be enough to bring Qestrel down.
Heb je enig idee hoe Jacob Doyle het document verkreeg?Do you have any idea how Jacob Doyle obtained the document?

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

herkrijgen
regain
verkrimpen
do
verzwijgen
conceal

Similar but longer

overkrijgen
do

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'obtain':

None found.
Learning languages?