Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Elmegy (to leave) conjugation

Hungarian
135 examples
This verb can also have the following meanings: cum, to come, to die, pass, to be just barely good enough, to pass away, to drive away, to go away, to walk away, to cum, to be barely okay

Conjugation of elmegy

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
elmegyek
I leave
elmész
you leave
elmegy
he/she to leave
elmegyünk
we leave
elmentek
you all leave
elmennek
they leave
Past indefinite tense
elmentem
I left
elmentél
you left
elment
he/she left
elmentünk
we left
elmentetek
you all left
elmentek
they left
Conditional present indefinite tense
elmennék
I would leave
elmennél
you would leave
elmenne
he/she would leave
elmennénk
we would leave
elmennétek
you all would leave
elmennének
they would leave
Conditional past indefinite tense
elmentem volna
I would have left
elmentél volna
you would have left
elment volna
he/she would have left
elmentünk volna
we would have left
elmentetek volna
you all would have left
elmentek volna
they would have left
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok elmenni
I will leave
fogsz elmenni
you will leave
fog elmenni
he/she will leave
fogunk elmenni
we will leave
fogtok elmenni
you all will leave
fognak elmenni
they will leave
Subjunctive present indefinite tense
elmenjek
(if/so that) I leave
elmenj
(if/so that) you leave
elmenjen
(if/so that) he/she leave
elmenjünk
(if/so that) we leave
elmenjetek
(if/so that) you all leave
elmenjenek
(if/so that) they leave
Conjugated infinitives
elmennem
I to leave
elmenned
you to leave
elmennie
he/she to leave
elmennünk
we to leave
elmennetek
you all to leave
elmenniük
they to leave

Examples of elmegy

Example in HungarianTranslation in English
"Ne próbálj meg elmenni!"Do not try to leave.
*** Helyes volt-e elmenni, (Gyerünk, gyerünk) ***Was it right to leave C'mon, c'mon
- A barátom is éppen készül elmenni.We were about to leave.
- A család a jövő héten Londonba megy a versenyre, - akkor akar elmenni, a távollétükben.- The family are in London next week for the racing, so she wants to leave while they're away.
- Amíg nem tudjuk, hogy biztonságos elmenni.Until we know it's safe to leave.
"Barátom, kiáltotta Virginia, esküszöm, ha elmegyek, egy szép napon visszajövök hozzád.l swear that if l leave, l'll come back and be yours one day."
"Elnézést kell kérnem Anandtól is, mielőtt elmegyek""l must apologise to Anand before l leave, too"
"Ezért most beszélek, mielőtt elmegyek""So l want to have my say this time, before l leave"
"Ha azt akarod, én elmegyek, de fizetned kell."I'll leave if you want, but you have to pay...
"Jobb, ha elmegyek.""It's better if I leave."
" Ha ennyire fáj neked, jobb, ha elmész"?" If you're in this much pain, you owe it to yourself to leave"?
" Ha ennyire fáj, jobb, ha elmész"?" If you're in this much pain, you owe it to yourself to leave"?
"Az lesz mindenkinek a legjobb, ha elmész és soha többé nem jössz vissza.""It will be best for everyone if you leave home and don't ever come back."
"Lehet, hogy én holnap... de a fenébe is, te még ma elmész.""I might leave tomorrow but goddamn it, you're leaving tonight."
"Megértem, miért döntöttél úgy, hogy elmész.""I understand why you felt you had to leave.
- ... elmegy a városból azon az estén.He wants to leave city ​​at night.
- Aki nyolcig járkál a teremben, aztán rosszul lesz, és elmegy.He's making the rounds and at about eight he'll get sick and have to leave.
- De... Az apád megint elmegy.But your daddy is going to have to leave again.
- Előbb-utóbb elmegy.- He's got to leave sometime.
- Jobb lesz, ha elmegy.- Now I want you to leave.
! - Pete, te és én most elmegyünk.Pete, you and me are gonna leave now.
- Aztán akkor végre elmegyünk?- And then we'll leave?
- Biztos rendben van, hogy elmegyünk?- You sure you're happy to leave?
- Csendben elmegyünk.We leave quietly.
- De hadnagy, ha elmegyünk...- But if we leave-
- Csak senki ne lássa, amikor elmentek.- Be careful nobody sees you leave.
- De ha elmentek...But if you leave ...
- Fedjétek le, mielőtt elmentek.- Back it up before you leave.
- Hívj, ha elmentek.- Call me when they leave.
- Jobb, ha most elmentek.- You better leave.
"Miért olyan jó érzés, amikor elmennek?""Why does it always feel so good when they leave?"
- Amint ők elmennek.-As soon as they leave.
- Bánod, hogy elmennek?You sorry to see them leave?
- De ha megígéri, hogy elvisz innen amikor elmennek...But if the lord promises to take me with you when you leave...
- Ha kimentem, azok az őrök elmennek egy jól jövedelmező kávészünetre.When i leave here, these guards outside Will take a very profitable coffee break.
"Ahogy elmentem, fájdalmas és borzalmas volt és nagyon, nagyon sajnálom."The way that I left was hurtful and horrible and I am so, so sorry.
"Amikor elmentem, egy kislány volt és egy nő vált belőle ő volt a legszebb nő akit valaha láttam"When I had left she was a girl. And a woman had taken her place. She was the most beautiful woman I've ever seen.
"Majd visszajövök értük" aztán elmentem, és nem is tudom.I'll come back to get 'em." And then l-I left, and l-I don't know.
- ... hívtam az ügyeletet és elmentem.- so I called 911, and I left.
- A családom Sunnyside-ba költözött, mikor elmentem.My family moved to Sunnyside after I left. I had the same number.
"Már több mint 11 hete, hogy elmentél Chartwellből."It is over 11 weeks since you left Chartwell.
"Olyan régóta nem láttalak, mióta elmentél.""I haven't seen you in so long since you left."
"P barátom, Augusztusban szabadultam, és miután te elmentél, találkoztam valakivel."Friend P. Came out in August... "...and after you left, I met someone.
(exhales) Húzza a ravaszt, nincs lesz elég elmentél kitölteni egy hamutartót.Pull that trigger, there ain't gonna be enough of you left to fill an ashtray.
,Én is emlékszem a napra, mikor elmentél, tele keserűséggel és nagyra törő elgondolásokkal, eltelve önmagaddal.""And I remember, too, the day you left home, "so full of bitterness and grandiose ideas, "so full of yourself.
"A lány elment, vissza se nézett."She left, not looking his way
"A nővére egy hete elment.""Your sister left a week ago..."
"Apám korán elment"Daddy left early
"Az utolsó hajó egy órája elment.Hmm. "The last boat left an hour ago.
"Az édesanyja elment.""Your mother has left us."
- Ahogy elmentünk?- Right after we left?
- Amikor elmentünk innen, elkezdtem írni azt a listát amit javasolt.- When we left here, I began to make that list you suggested.
- Azt hiheti, elmentünk.- Probably thinks we left.
- Kivoltunk, elmentünk.- We were exhausted, so we left.
- Láttad amikor elmentünk?- Did you see when we left?
"Gazemberek, mindannyian egyedül hagytatok és elmentetek. ""Rascals, you all left me alone and came."
- Azt hittem elmentetek.- I thought you'd left?
- Azt hittem, mind elmentetek.I thought you'd all left.
- Folytattuk az ivós játékot, miután elmentetek...We kept playing the drinking game after you guys left...
- Igen, miután elmentetek... ő a bárhoz ment és azután elmentek.- [Together] What? - Yeah. After you guys left... he went over to that little chippie at the bar and they actually hit it off.
A helyedben elmennék, vissza sem néznék.If I was you, I would leave here and not look back.
Ha nem látnám, hogy a kín elveszi az eszét azonnal elmennék.If i didn't see the pain impairing you i would leave right now.
Ha választhatnék, akkor elmennék innen.If I could change things, I would leave this place.
Jill Thompson Illusztrátor - "The Sandman" képregények Bárcsak meghagynák a Hobbit-földet Új-Zélandon, mert oda szívesen elmennék.I wish that they would leave the Hobbit land up in New Zealand... because that would be a theme park I would go to.
Máris elmennék, ha tudnék.I would leave now, if I could.
Eléggé be vagyok állva, és kezdek szédülni is, szeretném, ha most elmennél.Okay, I'm pretty drunk and I'm feeling queasy and I just wish you would leave.
Nagyon jó lenne, ha most elmennél.It would be really good if you would leave.
Habár, ha valaki azt mondaná neki, hogy a vasút mégsem fog eljutni a mi kis városunkig, talán elmenne.However, if someone were to tell him that the railroad is no longer traveling through our fair village, he would leave.
Mikor elmenne, a hátsó ajtón kilépve, azt mondaná: "Szeretlek."When he would leave, he would say at my back door, he says, "I love you."
Sarah elmenne.Sarah would leave.
Tényleg azt hiszed, hogy elmenne a városból 3 hónapra egy telefonhívás nélkül, azért, hogy te boldogan élhess élete szerelmével?Do you really think he would leave town for 3 months without so much as a phone call so you could live happily ever after with the love of his life?
Igen, azt hiszem azt kívánja, bárcsak elmennénk.- Yeah, I think she wishes we would leave.
Megmondtam neki, hogy elmennénk Dimitrivel.I told her I would leave with Dimitri.
Ha ti elmennétek, akkor a többiek is távoznának. Nők és gyermekek rohangálnának az utcákon, miközben egy borzalmasan csata zajlik itt,If you leave, the civilians would leave, women and children would clog the roads, and there's a desperate battle going on.
Rengeteg pénztől esnétek el, ha most elmennétek!Because you would leave a lot of money on the table if you walk out that door!
Csak azért jöttem, hogy elmondjam, hogy szerintem Dr. Coxnak jobbat tenne, ha maguk ketten elmennének.I just came to tell you both that I think it would better for Dr Cox emotionally if you two would leave.
Különben, az olyanok, mint te, elmennének, anélkül, hogy fizetnének.Otherwise, people like you would leave.. ...without paying the Bills.
"Grace, ha tudnád, hogy olyan helyen vagyok, ahol nem vagyok boldog, azt akarnád, hogy elmenjek onnan, ugye?"Grace, if you knew that I was in a place where I was unhappy, you'd want me to leave that place, right?
- Akarja, hogy elmenjek?- Do you want me to leave?
- Akarod, hogy elmenjek?- Do you want me to leave?
! Nem engedélyezem, hogy elmenj!I forbid you to leave!
" Kedves Sam, szeretlek és nem hagyhatom, hogy elmenj." Dear Sam, I love you and I can't let you leave me.
"Deva! Nem hagyom, hogy elmenj.l'm not letting you leave!
"Itt vagy ma este és nem fogom engedni, hogy elmenj."You're here tonight, and I refuse to let you leave?
"Nem akarom, hogy elmenj", valami olyasmit mondasz, hogy:"I don't want you to leave," you say something like,
"Az utolsó, akinek a szíve még dobban, annak megengedem, hogy elmenjen ""The last heart beating will be the one allowed to leave."
"Nem győzök takarítani utána, alig várom, hogy elmenjen."I can't stand cleaning up after her - and I can't wait for her to leave."
"hanem azért, hogy utána elmenjen."You pay her to leave afterwards"?
- Adam nem hagyta, hogy elmenjen.Adam wouldn't let him leave.
- Azt akarják, hogy elmenjen.They want him to leave.
- Akarja, hogy elmenjünk?- Well, do you wanna leave?
- Akarod, hogy elmenjünk?Would you like us to leave ?
- Azt akarják, hogy elmenjünk?- Do they want us to leave?
- Azt akarod, hogy elmenjünk?For God's sake, Jimmy, do you want us to leave?
- Igen, hogy elmenjünk, maradjunk távol.Yes, to leave, to stay far away.
- Az kell, hogy elmenjetek.- Just leave it and go.
- Nem hagyom, hogy elmenjetek.I'm not letting you leave.
...de alig vártam, hogy elmenjetek.But I couldn't wait for you to leave.
A legfontosabb most az, hogy ti elmenjetek.But what's most important is that you leave right now.
Annyira jól szórakoztunk. Nem hagyhattam, hogy elmenjetek.I was just having so much fun, I couldn't let you leave.
"De ennek vége, van 90 napjuk, hogy elmenjenek"They have 90 days to leave.
- Azt akarom, hogy elmenjenek.- I want them to leave.
- Dehát nincs semmi okuk, hogy elmenjenek.-But there's no reason for you to leave.
- Hogy elmenjenek innen az emberek.- To get people to leave.
- Ne hagyd hogy elmenjenek!- Don't let them leave.
"Remélem megértitek miért kell elmennem."I hope you understand why I had to leave.
- Akkor miért kellene elmennem?- So why do I have to leave?
- Ha nem kellene sürgősen elmennem kicsikarnám a pénzem.- If l didn't have to leave urgently. ...I would've exacted my money.
- Megnézed, hogy biztonságos-e elmennem?See if it's safe to leave?
- Miért kellene elmennem?- Any reason for me to leave?
- Adrianna, ideje elmenned.But... Adrianna, it's time for you to leave.
- Clark, nem kell elmenned.Well, Clark, you don't have to leave.
- Kérlek, nem kell elmenned.- Please, you don't need to leave.
- Mikor kell elmenned?When do you have to leave?
- Muszáj elmenned? - Igen.- Do you have to leave?
- Jó fiú. Blake-nek korábban kellett elmennie.Blake had to leave early.
- Mikor kell elmennie, Melvin?When does he need to leave, Melvin?
- Miért kell mindig elmennie?Why does he have to leave all the time?
- Nem kell elmennie, maradhat.- She doesn't have to leave, she can stay.
- Nem szabadna elmennie, főleg ma nem!He's not supposed to leave, especially not today.
- Miattam kell elmennünk innen?- Is it because of me we have to leave?
- Mikor kell elmennünk?- Well, when do we have to leave?
- Miért kell megint elmennünk?Why do we have to leave again?
- Nem kell elmennünk a bárból.- We don't, we don't have to leave the bar, I mean...
- Nem, nem kell elmennünk.No, we don't have to leave.
- Nem kell elmennetek!- No, you don't have to leave.
- Nem kell elmennetek.- You don't have to leave the city.
Előbb-utóbb muszáj lesz elmennetek.Eventually you'll be forced to leave.
Ideje elmennetek.It's time for you guys to leave.
De nem értettem, miért kellett elmenniük a munkásembereknek, akik helyett itt most senki sem dolgozik.What I didn't understand was why the workers had to leave, hands that have yet to be replaced.
Ebben a megyében felépítjük a legjobb egyetemet, amit pénz megteremthet hogy fiataljainknak ne kelljen többé elmenniük innen ha tanulni akarnak, mint ahogy a fiam tette.We are building here in this county one of the finest colleges that money can buy so that our young men and women will never have to leave here as my son did, to be educated.
Látja már, hogy miért kell elmenniük? Nem megyünk el.Now do you see why you have to leave?
Miért kellett elmenniük?Had to leave, why?
Most. Most kell elmenniük.You need to leave now.
Ne haragudj, nem szeretem az elmenő vonatokat.Amelia, I won't go with you to the train. I don't like leaving trains.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

bemegy
enter
elfogy
run out of something
elhagy
leave someone or something
elment
save
kimegy
exit
lemegy
go down

Similar but longer

felmegy
ascend

Random

elalszik
fall asleep
elektrifikál
electrify
elintéz
arrange
elkerül
avoid
elkóborol
stray
elmarad
be cancelled
elmélkedik
contemplate
elpaterol
get free of
elrepül
fly away
elszenved
suffer

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'leave':

None found.