Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Etterlate (to leave) conjugation

Norwegian
30 examples

Conjugation of etterlate

Jeg
Bokmål present tense
etterlater
I leave
Bokmål past tense
etterlot
I left
Bokmål future tense
vil etterlate
I will leave
Bokmål conditional tense
ville etterlate
I would leave
Jeg
Bokmål imperative tense
etterlat
I leave
Bokmål present perfect tense
har etterlatt
I have left
Bokmål past perfect tense
hadde etterlatt
I had left
Bokmål future perfect tense
vil ha etterlatt
I will have left
Jeg
Bokmål conditional perfect tense
ville ha etterlatt
I would have left

Examples of etterlate

Example in NorwegianTranslation in English
Det ville være en stor feil å etterlate verktøy for å lage en ny kano, ikke sant?It would be a grave error to leave behind the implements for building another canoe, wouldn't it?
Jeg tror onkel ønsket å etterlate alle pengene til det skremmende museet.I think Uncle wanted to leave all his money to his frightful museum.
Min ide er ikke å etterlate ham.My idea is not to leave him.
Jeg beordrer deg til å etterlate alt her.I order you to leave everything here.
Man kan ikke trekke stigen opp og dermed unngå å etterlate spor.You can not draw up the ladder as to leave no inlet or clue.
Kanskje du skulle etterlate henne her, i frihet.Perhaps you should leave her here in freedom.
Ta henne med til Dawson, og etterlate henne.Take her to Dawson and leave her.
Det ville være en stor feil å etterlate verktøy for å lage en ny kano, ikke sant?It would be a grave error to leave behind the implements for building another canoe, wouldn't it?
Jeg tror onkel ønsket å etterlate alle pengene til det skremmende museet.I think Uncle wanted to leave all his money to his frightful museum.
Min ide er ikke å etterlate ham.My idea is not to leave him.
De etterlater to små merker, hvite, med et rødt sentrum.It leaves two little wounds, white with red centers.
Jeg har betalt rom og leie for deg her på hotellet, og etterlater nok penger til utgifter til vi er tilbake.1 paid your room rent here at the hotel and III leave you enough money for expenses until we get backl
Hei! Vi etterlater ikke den.Hey, we won't leave that.
Jeg etterlater noen ord til Jerry og sier han må ta 15 minutter av vakta mi.l'll leave word for Jerry he'll have to take15 minutes of my guard.
Og til Dem, Miss O'Shaugnessy, etterlater jeg den sjeldne fuglen på bordet, som en liten suvenir.And to you, Miss O'Shaughnessy, I leave the rara avis on the table there as a little memento.
De etterlot meg ingenting.They left me without anything.
Overfalt. De stjal hesten min, og etterlot meg for å dø.They stole my horse and left me to die.
Da det gamle, eksentriske hodet hans fikk det for seg at han skulle dø sist vår, etterlot han seg en formue på nærmere en million pund, til London University til entomologiske undersøkelser.When he took it into his eccentric old head to die last spring he left half of his fortune of nearly a million pounds to the London University for the purposes of entomological research.
Den andre halvdelen etterlot han til Jane, forutsatt at hun levde, og kunne overtales til å returnere til sivilisasjonen.The second half he left to Jane, providing she was alive and could be induced to return to civilization.
Min bror Nevilles testamente etterlot alt i en stiftelse i de kommende 20 år.My brother Neville's will left everything in trust for 20 years to come.
Ikke etterlat noe ammunisjon.Don't leave any ammunition.
Langt bort, og etterlat ham.Way out, and leave him.
Drake, ikke etterlat meg!Drake, don't leave me!
Ikke etterlat meg, Drak!Don't leave me, Drake!
Ikke etterlat meg.Don't leave me!
Oppvokst i fine omgivelser i et rent hjem, et slik dere ville velge til deres egne døtre, ble denne uskyldige jenten frarøvet sine kjære av døden, og etterlatt alene i verden.Bred in the gentle surroundings of a pure home... such as you would choose for your own daughters... this innocent girl, bereft by death of her loved ones... was left alone in the world.
Det har etterlatt en besettelse om å få alt sammen tilbake.It's left me with an obsession to get it all back.
Men igjen tenkte vi at han kanskje har etterlatt seg noe.Then again we thought he maybe left somethin' behind.
Hun er helt klart etterlatt lutfattig, og hun henger ved Dem.She's certainly left penniless and she's certainly left on your hands.
Han har etterlatt barnet lutfattig.He left the child a pauper. Oh Miss Minchin.

More Norwegian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

eksistera
do
embarkere
embark
etablere
establish
etterforske
investigate
etterfølge
succeed
etterligne
imitate
fade
fade
faste
fast svsv
filleriste
do
finansiere
finance

Other Norwegian verbs with the meaning similar to 'leave':

None found.