Verlenen (to grant) conjugation

Dutch
26 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
verleen
I grant
verleent
you grant
verleent
he/she/it grants
verlenen
we grant
verlenen
you all grant
verlenen
they grant
Present perfect tense
heb verleend
I have granted
hebt verleend
you have granted
heeft verleend
he/she/it has granted
hebben verleend
we have granted
hebben verleend
you all have granted
hebben verleend
they have granted
Past tense
verleende
I granted
verleende
you granted
verleende
he/she/it granted
verleenden
we granted
verleenden
you all granted
verleenden
they granted
Future tense
zal verlenen
I will grant
zult verlenen
you will grant
zal verlenen
he/she/it will grant
zullen verlenen
we will grant
zullen verlenen
you all will grant
zullen verlenen
they will grant
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou verlenen
I would grant
zou verlenen
you would grant
zou verlenen
he/she/it would grant
zouden verlenen
we would grant
zouden verlenen
you all would grant
zouden verlenen
they would grant
Subjunctive mood
verlene
I grant
verlene
you grant
verlene
he/she/it grant
verlene
we grant
verlene
you all grant
verlene
they grant
Past perfect tense
had verleend
I had granted
had verleend
you had granted
had verleend
he/she/it had granted
hadden verleend
we had granted
hadden verleend
you all had granted
hadden verleend
they had granted
Future perf.
zal verleend hebben
I will have granted
zal verleend hebben
you will have granted
zal verleend hebben
he/she/it will have granted
zullen verleend hebben
we will have granted
zullen verleend hebben
you all will have granted
zullen verleend hebben
they will have granted
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou verleend hebben
I would have granted
zou verleend hebben
you would have granted
zou verleend hebben
he/she/it would have granted
zouden verleend hebben
we would have granted
zouden verleend hebben
you all would have granted
zouden verleend hebben
they would have granted
Du
Ihr
Imperative mood
verleen
grant
verleent
grant

Examples of verlenen

Example in DutchTranslation in English
- Hij zou ook clementie kunnen verlenen.He may also grant clemency.
- Ik heb de macht om jullie gratie te verlenen.I have complete authority to grant pardon To you and your little pet.
- Ik heb het O.M. gesproken. Ze gaan akkoord Mia immuniteit te verlenen als ze in het voordeel van Doug getuigt.I talked to the U.S. Attorney's Office, got Bukant to agree that if we deliver Mia, he'll let her testify on Doug's behalf and grant her immunity.
- Ik kom je een gunst verlenen.I'm here to grant you a favor.
- Ja. Gezien de aanklachten tegen jullie, zal geen rechter jullie borg verlenen.-Yes and considering the charges you're facing, no judge in his right mind is going to grant you bail.
'Hierbij verleen en laat ik... alle eigendommen na, inclusief alle 1188 hectare... betrekking hebbend op Groton Valley Station... aan mijn vriend en metgezel, al twintig jaar lang..."I hereby grant and bequeath all property, which includes all 1188 hectares pertaining to the Groton Valley Station, to my friend and companion of 20 years..."
- Ik verleen verlof.I'm granting the furlough.
- Maar ik verleen wel een noodzitting voor een voorlopig verbod.But I will grant an emergency hearing for a preliminary injunction.
Als antwoord op een motie van de verdediging, verleen ik uitstel tot 30 juni.In response to a motion by the defence, I'm granting an extension until June 30th.
Calligan, ik verleen je toestemming om undercover te gaan.Calligan, I'm granting your request to go undercover.
"de regering verleent de Olympia permissie koers te zetten naar Palestina alwaar de passagiers in Haifa aan land kunnen gaan." Einde bericht."His Majesty's Government, having no desire to witness needless suffering... "...grants permission for the Olympia to sail to {Palestine... "...and to disembark its passengers at the port of Haifa. "
Als ik me goed herinner, een draak blijkt uit de wens orbs, en verleent elke wens die ze willen, toch?As I recall, a dragon appears from the wish orbs, and grants any wish they want, right?
Als je alle buren samen brengt en er een verkiest... verleent de staat je stadsrechten.If you got all your neighbors together and elected one... the state might grant you a city charter.
Als uwe Majesteit mij uw koninklijken volmacht verleent.If Your Majesty grants me your royal warrant.
Amen. - En aan de man wiens zakken uitpuilen... en wiens ziel leeg is... verleent de Heer geen 90-dagen verlenging.- And to the man whose pockets are bulging... and whose soul is empty, the Lord grants no 90-day extension.
"Ik, Leonard Jackson, erken bij deze dat mij krediet wordt verleend door de Morrocan club...""I, Leonard Jackson, hereby acknowledge "that I am being granted a line of credit "from the Moroccan club casino
"Meneer Snowden is belast met zeer ernstige misdrijven en hij zou moeten worden teruggegeven aan de Verenigde Staten, waar hem een eerlijk proces zou worden verleend en alle rechten voor hem beschikbaar zijn als een burger van Verenigde Staten. Tegenover ons rechtssysteem onder de Grondwet. "Mr. Snowden has been charged with very serious crimes, and he should be returned to the United States, where he will be granted full due process and every right available to him as a United States citizen, uh, facing our justice system under the Constitution.
"Toegang verleend"Access granted.
'Het onvoorstelbare van leven en land zullen nooit worden verleendWalt Whitman, "Leaves of Grass". "The untold want, by life and land ne'er granted,
'Purpose' afdeling Toegang verleend.(female computer voice) purpose floor access granted.
"Onze sergeant verleende ons een verlof pas.""Our sergeant granted us a liberty pass.
-De gouverneur verleende uitstel.Ryan ? Governor granted his stay.
Als God een wonder verleende om haar te redden waarom moet ze dan revalideren?Well, if God granted a miracle to save her, why does she need rehabilitation?
De duivel verleende mij weer onsterfelijkheid... jeugd en nieuwe krachten.He granted me mortality again... and youth and new powers.
De magistraat verleende Rowland het straatverbod.The magistrate granted Rowland the injunction.
Ze verleenden de opdracht.They granted command.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

verbenen
ossify
verladen
shift on to
verlagen
lower
verlaten
leave
verleien
do
verleren
unlearn
verlezen
be reading
verloden
do
verlopen
expire
verloten
raffle
verloven
be reading
vermanen
admonish
vermenen
opine
vertonen
show
vervenen
do

Similar but longer

verlengen
lengthen

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'grant':

None found.
Learning languages?