Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Forlasi (to leave) conjugation

Esperanto
25 examples

Conjugation of forlasi

Mi
Mi
Mi
Present tense
forlasas
I leave
estas forlasanta
I am leaving
estas forlasata
I am being left
Past tense
forlasis
I left
estas forlasinta
I have left
estas forlasita
I was being left
Future tense
forlasos
I will leave
estas forlasonta
I will be leaving
estas forlasota
I am to be left
Conditional mood
forlasus
I would leave
estas forlasunta
I would be leaving
estas forlasuta
I am to potentially be left
Vi
Jussive / command
forlasu
leave!

Examples of forlasi

Example in EsperantoTranslation in English
En la komenco de mia restado (en Senegalo ), mi renkontis junan viron, kiu en nia unua renkonto esprimis sian sopiron forlasi Senegalon.At the beginning of my stay (in Senegal), I met a young man who at our first meeting expressed his longing to leave Senegal.
Edil Baisalov, alia eksa Stabestro de Prezidanto kaj aktiva uzanto de Tvitero, argumentis dum la kirlego, ke la sieĝita ĉefministro de la lando devus forlasi la postenon:Edil Baisalov, another former presidential chief of staff and an active Twitter user, argued during the maelstrom that the country's beleaguered prime-minister should leave the office:
Ne licas forlasi lin eĉ je unu paŝo.Huh?
Nia observejo ne povas forlasi sian orbiton.Our space station cannot leave orbit.
Li volas simple forlasi ĉi tiun lokon, ĉu ne?He wants to get out of here, right?
S-ro Napaloni forlasas sian chambron.Signor Napaloni is now leaving his room,
Tiam kiam oni ne forlasas la ebenaĵojn, oni trovas pejzaĝojn kiel tiu-ĉi ĝis en Ruslando, porde de Azio.If we don't get off this plain... we'll end up in Russia, gateway to Asia.
Ni forlasas la Sunsistemon.We're leaving the Solar system.
Mi forlasas vin pro tio, ke mi vidis aliajn vizaĝojn.I leave you because I have seen other faces.
Homo, kiu forlasas la palacojn kaj serĉas la muzikon.A man fleeing palaces seeking music.
Reveninte al Japanio en 2006, post loĝado en Usono dum 11 jaroj, Nishikura trovis, ke ŝi frontas al identecaj problemoj, kiujn siaopinie ŝi jam forlasis.Upon returning to Japan in 2006, after having lived in the United States for 11 years, Nishikura found herself facing identity issues that she had thought she had put behind her.
Ĉi tiu juna enmigrinto, laŭ la informo, forlasis Ebur-Bordon antaŭ kelkaj jaroj por labori en Libano kiel hejma laboranto.This young expatriate reportedly left the Ivory Coast years ago to work as a domestic worker in Lebanon, a common scenario for many young Ivorian women.
La afero komenciĝis, kiam Sata forlasis Zambion senanonce en la 20-a de junio, 2014.It began when Sata left the country unannounced on June 20, 2014.
Mi forlasis Bruselon por reveni al Lusako tra Amsterdamo.I have left Brussels for Lusaka via Amsterdam.
Li pensas nur pri sia butiko, kiun li siaopinie jhus forlasis.His one interest seems to be in his barbershop, which he believes he left a few weeks ago.
En sia letero, Napolitano parolis pri "la kordolora krio de la patrinoj de infanoj frapitaj de gravaj kanceroj kaŭzitaj de la krima poluado de areoj de Kampanio", kaj "mia intima partopreno en ilia doloro, fidante, ke ili ne forlasos sian fidon al la devontigo de la institucioj, fariĝinta pli kohera kaj kredinda danke al la aktiva partopreno de la reto de komitatoj kaj unuopaj civitanoj, kiuj ne kontentiĝas per denunco de la suferitaj krimoj, sed subtenas per siaj iniciatoj kontrolan agadon kaj sanigon de la teritorio".In his letter, Napolitano noted "the anguished cry of the mothers of children with serious tumours linked to criminal pollution of areas of Campania, my intimate involvement with their grief, trusting that they do not abandon their trust in the commitment of the institutions, made more cohesive and believable thanks to the active participation of the network of committees and individuals who are not content with only denouncing the crimes suffered, but support monitoring operations and site decontamination with their initiatives."
Tanzanio decidis fari historian ŝanĝon: ĝi forlasos la anglan kaj anstataŭigos ĝin per la svahila kiel instrulingvon en lernejoj.Tanzania is set to make a historic shift away from English and replace it with Swahili as the language of instruction in the country’s schools.
Mi forlasos la oficejon.I'm leaving the office.
Kaj mi ne forlasos ilian patrinon.And I won't leave their mother.
Mi forlasos na Antenna kaj tion faros æiuj gravuloj.I am defecting, and so are all Antenna top brass.
La soldatoj devis gardi la ĉiuminute mortkondamnatojn; por plenumi tiun devon, estis necese ke ili forlasu la luddevon, t.e. la devon esti arkoj; kaj konsekvence restis post duonhoro eĉ ne unu arko; ĉiuj partoprenintoj (krom la Reĝo, la Damo, kaj Alicio) estis jam mortkondamnitaj kaj soldate gardataj.Those whom she sentenced were taken into custody by the soldiers, who of course had to leave off being arches to do this, so that by the end of half an hour or so there were no arches left, and all the players, except the King, the Queen, and Alice, were in custody and under sentence of execution.
En tiu senkuraĝa—en tiu bedaŭrinda stato—mi pensas ke baldaŭ aŭ post baldaŭ alvenos la periodo kiam necesos ke mi forlasu mian vivon kaj mian mensan sanon kune, okaze de iu lukto kun la makabra fantomo: TIMO."In this unnerved, in this pitiable, condition I feel that the period will sooner or later arrive when I must abandon life and reason together, in some struggle with the grim phantasm, FEAR.”
Ni faris tion celante ke neniu forlasu la ĉambron sen paro da ŝuoj.We made it a point not to miss a single person leave the room without getting a pair of shoes.
Ne forlasu nin, Mathias!Leave it, Mathias!
Ne forlasu min, kara mia, ne forlasuBut don't leave me, darling.

More Esperanto verbs

Other Esperanto verbs with the meaning similar to 'leave':

None found.