Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Achten (to think) conjugation

Dutch
25 examples

Conjugation of achten

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
acht
I think
acht
you think
acht
he/she/it thinks
achten
we think
achten
you all think
achten
they think
Present perfect tense
heb geacht
I have thought
hebt geacht
you have thought
heeft geacht
he/she/it has thought
hebben geacht
we have thought
hebben geacht
you all have thought
hebben geacht
they have thought
Past tense
achtte
I thought
achtte
you thought
achtte
he/she/it thought
achtten
we thought
achtten
you all thought
achtten
they thought
Future tense
zal achten
I will think
zult achten
you will think
zal achten
he/she/it will think
zullen achten
we will think
zullen achten
you all will think
zullen achten
they will think
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou achten
I would think
zou achten
you would think
zou achten
he/she/it would think
zouden achten
we would think
zouden achten
you all would think
zouden achten
they would think
Subjunctive mood
achte
I think
achte
you think
achte
he/she/it think
achte
we think
achte
you all think
achte
they think
Past perfect tense
had geacht
I had thought
had geacht
you had thought
had geacht
he/she/it had thought
hadden geacht
we had thought
hadden geacht
you all had thought
hadden geacht
they had thought
Future perf.
zal geacht hebben
I will have thought
zal geacht hebben
you will have thought
zal geacht hebben
he/she/it will have thought
zullen geacht hebben
we will have thought
zullen geacht hebben
you all will have thought
zullen geacht hebben
they will have thought
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou geacht hebben
I would have thought
zou geacht hebben
you would have thought
zou geacht hebben
he/she/it would have thought
zouden geacht hebben
we would have thought
zouden geacht hebben
you all would have thought
zouden geacht hebben
they would have thought
Du
Ihr
Imperative mood
acht
think
acht
think

Examples of achten

Example in DutchTranslation in English
-Die achten zich onschendbaar.It's always the popular ones who think they can get away with murder.
Alleen een echte dief kan me daartoe in staat achten.Only a guy that's a thief at heart would think me likely to do a thing like that.
De Engelsen slapen nu, en achten zich vervloekt.And those in England now asleep shall think themselves accursed.
De moord was rond achten. Dat zou kunnen.We think the attack took place around 8:00.
Denk je echt allemaal achten te halen?You really think you can get all B´s?
'n Gringa acht 'n Indiaan te dom om 'r te belazeren.A gringa wouldn't think an Indian smart enough to trick her.
- Denk je dat iemand als ik... zich waardig acht om iets met iemand van jouw statuut te beginnen?Do you really think a kid like me would deign to consider himself worthy of dating a woman of your silk?
- Die is morgen om acht uur klaar.Geordi thinks it'll be ready by 0800 tomorrow.
- Hij acht dat niet verstandig.As of now, the president still thinks that would do more harm than good.
- Iemand acht je blijkbaar een risico.- Somebody thinks you're a security risk.
- Oh, jaa, Ik dacht dat kleuterleidsters Werden geacht om te kunnen praten- spreken-- Oh, yeah, I thought kindergarten teachers were supposed to be able to talk-to speak-
Auto-ongelukken, worden te onvoorspelbaar geacht.Auto accidents are thought to be too unpredictable.
Dood en eer worden geacht hetzelfde te zijn, maar vandaag heb ik geleerd dat dat soms niet zo is.Death and honor are thought to be the same, but today I have learned that sometimes they are not.
Dus je komt hier, een en al verhevenheid... en dreigt met vreselijke gevolgen... als de grond van die weduwe haar man, die waardeloos geacht wordt... goud blijkt te bevatten.So here you come in all nobility... threatening me with a dire result if the property that widow's husband thought worthless and wanted sold turns out not to be pinched out.
Echter, niets van dit alles kan mijn gedachte ervan afhouden... als ik mijn oorlogsverf aanbreng, plooi en al mijn gefetisjeerde plekjes maskeer. Deze plekjes worden geacht als het meest opwindende modebeeld op dit moment.However, none of this occupies my thoughts as I apply my war paint and tuck and cover all my fetishized bits, those parts deemed the most exciting in the fashion of the moment.
- Ik deed wat ik juist achtte.I did what I thought was right.
- Je deed wat je het beste achtte.You were doing what you thought was best.
- Moeder... De mensen die ik aan onze kant achtte, blijken onze bitterste vijanden te zijn.Lizzie, I think I was mistaken, and that the people who I thought were on our side are our bitterest enemies.
- Wij gaan uw zaken in handen nemen... en terug naar hoogten brengen die je nooit mogelijk achtte en verder.We are going to take your business back to heights you never thought were possible, and then beyond.
Als ik die kans groot achtte, kwam ik hier niet mee aan.If I thought that was likely, I wouldn't bring this to you.
Deze ontdekking maakt ons bewust van de mogelijkheid... dat er leven is op plaatsen waar we dat onmogelijk achtten.This revolutionary discovery is opening us up to the possibility that life may exist in places we never thought possible.
Haat beïnvloedt ons, laat ons dingen doen die we niet mogelijk achtten.Hatred seduces you, get you to do things you never would have thought, you were able to.
Ik dacht dat ze hem meer achtten als...I suppose I thought they might think better of him...
Ik ken boeren, bandieten en vee-detectives die zichzelf net als u mentaal superieur achtten.I've met ranchers, outlaws, stock detectives who thought they was mental wizards like yourself.
We deden wat we juist achtten, ProfessorWe did what we thought was right.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

afeten
eat them
echten
do

Similar but longer

jachten
yacht
pachten
lease
slachten
slaughter
smachten
yearn
trachten
try
wachten
wait

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'think':

None found.