Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Trachten (to try) conjugation

Dutch
27 examples

Conjugation of trachten

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
tracht
I try
tracht
you try
tracht
he/she/it tries
trachten
we try
trachten
you all try
trachten
they try
Present perfect tense
heb getracht
I have tried
hebt getracht
you have tried
heeft getracht
he/she/it has tried
hebben getracht
we have tried
hebben getracht
you all have tried
hebben getracht
they have tried
Past tense
trachtte
I tried
trachtte
you tried
trachtte
he/she/it tried
trachtten
we tried
trachtten
you all tried
trachtten
they tried
Future tense
zal trachten
I will try
zult trachten
you will try
zal trachten
he/she/it will try
zullen trachten
we will try
zullen trachten
you all will try
zullen trachten
they will try
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou trachten
I would try
zou trachten
you would try
zou trachten
he/she/it would try
zouden trachten
we would try
zouden trachten
you all would try
zouden trachten
they would try
Subjunctive mood
trachte
I try
trachte
you try
trachte
he/she/it try
trachte
we try
trachte
you all try
trachte
they try
Past perfect tense
had getracht
I had tried
had getracht
you had tried
had getracht
he/she/it had tried
hadden getracht
we had tried
hadden getracht
you all had tried
hadden getracht
they had tried
Future perf.
zal getracht hebben
I will have tried
zal getracht hebben
you will have tried
zal getracht hebben
he/she/it will have tried
zullen getracht hebben
we will have tried
zullen getracht hebben
you all will have tried
zullen getracht hebben
they will have tried
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou getracht hebben
I would have tried
zou getracht hebben
you would have tried
zou getracht hebben
he/she/it would have tried
zouden getracht hebben
we would have tried
zouden getracht hebben
you all would have tried
zouden getracht hebben
they would have tried
Du
Ihr
Imperative mood
tracht
try
tracht
try

Examples of trachten

Example in DutchTranslation in English
"Als ze als burgers trachten te handelen..."If they try to act like citizens...
- De kneep, Fletcher, is dat wij onze beperkingen geduldig trachten te overwinnen.- The trick, Fletcher, is that we're trying to overcome our limitations in order, patiently.
- Ja. Wat helemaal goed is, zolang ik heel m'n leven... haar kan trachten bij te houden.Which is fine, as long as I get to spend the rest of my life... trying to catch up with her.
Alle officieren zweren dat zij trachten te ontvluchten.Colonel Von Luger, it is the sworn duty of all officers to try to escape.
Als ik u was, zou ik trachten hem te overreden.If I were you, I'd try and persuade him.
"...is er vast één van het 7e niveau die hem een kopje kleiner tracht te maken."trying to bump him off. Old Rumlat.
'T Is... een soort van gestileerd ritueel, waarin de rabbijn of de priester de ingedrongen geest tracht uit te drijven.Well, it's a stylized ritual in which the Rabbi or the Priest try to drive out the so-called invading spirit.
- Als je vasthoudt aan je verleden... als je altijd jezelf tracht te beschermen, wordt je nooit een Jedi.If you hang on to your past, If you always try to protect yourself, You'll never be a jedi.
- De arme, bezorgde moeder die wanhopig tracht haar stervende kroost te beschermen.Oh, yes, the poor distraught mother desperately trying to protect her dying brood.
- Ik tracht te bepalen welke zaken... tot Sayers' dood hebben geleid.I'm trying to determine the sequence of events that ended Sayers' life.
- De dader heeft kennelijk getracht...Sir, it appears that the perpetrator tried to... .
- Heb je getracht je geld te krijgen?- Have you tried to get your money?
- Ik heb getracht twee senioren te koppelen.I tried to bring joy to two seniors in need.
- Nee, je hebt getracht het te doden.No. You tried to kill it, but you can't.
- Wel, misschien... heeft een van uw werknemers getracht... veranderingen of modificaties uit te voeren op die unit.- Well, maybe... one of your employees tried to change or... modify the unit.
't Is lang geleden dat iemand dat ook maar trachtte.It's been such a long time since anyone even tried.
- Als k tussenbeide mag komen? Iemand moet met Diane praten, om zeker te zijn, dat Victor haar niet trachtte te contacteren - Ze heeft wel een punt.- If I may interject, someone should talk to Diane, make sure Victor has not tried to contact her.
- Dat je me omver trachtte te rijden?As to why you tried to mow me over?
- Dus je trachtte Hayes op straat te krijgen.So you tried to get Hayes out onto the streets where you could get payback.
20 jaar lang trachtte ik GM en anderen te waarschuwen... dat deze dag eraan kwam, maar zonder resultaat.For 20 years I tried to warn GM and others that this day was coming, but to no avail.
Dus heb ik mijn eigen regels opgesteld en de grote jongens bestreden die mijn manier van leven trachtten te vernietigen.So I made my own rules and fought the big guys who tried to destroy my way of life.
Hoe groot was de cliënt die we net trachtten te imponeren?Just how big was this client we just tried to impress?
Natuurlijk trachtten we ons ertegen te beschermen, maar in feite hadden we bescherming nodig tegen Gro Plus.Of course we tried to protect ourselves against the pesticide, but what we should have been protecting ourselves against was gro plus.
Vele machtigde ridders trachtten het zwaard uit het gesteente te trekken.Many worthy knights tried to pull the sword from the stone.
We trachtten dichter bij te komen, maar ze zagen ons bijna.We tried to get close, but they almost saw us.
Nee, ik heb je al verteld dat ze slechts trachte weg te komen van haar vriend.No, I told you before that she was just trying to get away from her boyfriend.
In de Wigmore Hall, trachtend m'n zoons carrière te redden.Well, I was at the Wigmore Hall, trying to stop my son from destroying his career.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

slachten
slaughter
smachten
yearn
traceren
do

Similar but longer

betrachten
exercise

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'try':

None found.