Mendoj (to think) conjugation

Albanian
149 examples

Conjugation of eiti

Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present tense
mendoj
I think
mendon
you think
mendon
he/she/it thinks
mendojmë
we think
mendoni
you all think
mendojnë
they think
Past tense
mendova
I thought
mendove
you thought
mendoi
he/she/it thought
menduam
we thought
menduat
you all thought
menduan
they thought
Future tense
do të mendoj
I will think
do të mendosh
you will think
do të mendojë
he/she/it will think
do të mendojmë
we will think
do të mendoni
you all will think
do të mendojnë
they will think
Imperative tense
-
mendo
you think
-
-
mendoni
you all think
-
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present imperfect tense
mendoja
I was thinking
mendoje
you were thinking
mendonte
he/she/it was thinking
mendonim
we were thinking
mendonit
you all were thinking
mendonin
they were thinking
Past perfect tense
kam menduar
I have thought
ke menduar
you have thought
ka menduar
he/she/it has thought
kemi menduar
we have thought
keni menduar
you all have thought
kanë menduar
they have thought
Past pluperfect tense
pata menduar
I had thought
pate menduar
you had thought
pati menduar
he/she/it had thought
patëm menduar
we had thought
patët menduar
you all had thought
patën menduar
they had thought
Future perfect tense
do të kem menduar
I will have thought
do të kesh menduar
you will have thought
do të ketë menduar
he/she/it will have thought
do të kemi menduar
we will have thought
do të keni menduar
you all will have thought
do të kenë menduar
they will have thought
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Subjunctive present tense
të mendoj
I think
të mendosh
you think
të mendojë
he/she/it think
të mendojmë
we think
të mendoni
you all think
të mendojnë
they think
Subjunctive past tense
të mendoja
I think
të mendoje
you think
të mendonte
he/she/it think
të mendonim
we think
të mendonit
you all think
të mendonin
they think
Subjunctive past perfect tense
të kem menduar
I have thought
të kesh menduar
you have thought
të ketë menduar
he/she/it have thought
të kemi menduar
we have thought
të keni menduar
you all have thought
të kenë menduar
they have thought
Subjunctive past pluperfect tense
të kisha menduar
I have thought
të kishe menduar
you have thought
të kishte menduar
he/she/it have thought
të kishim menduar
we have thought
të kishit menduar
you all have thought
të kishin menduar
they have thought
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Conditional present tense
do të mendoja
I would think
do të mendoje
you would think
do të mendonte
he/she/it would think
do të mendonim
we would think
do të mendonit
you all would think
do të mendonin
they would think
Conditional past perfect tense
do të kisha menduar
I would have thought
do të kishe menduar
you would have thought
do të kishte menduar
he/she/it would have thought
do të kishim menduar
we would have thought
do të kishit menduar
you all would have thought
do të kishin menduar
they would have thought
Optative present tense
mendofsha
I may think
mendofsh
you may think
mendoftë
he/she/it may think
mendofshim
we may think
mendofshit
you all may think
mendofshin
they may think
Optative past perfect tense
paça menduar
I may have thought
paç menduar
you may have thought
pastë menduar
he/she/it may have thought
paçim menduar
we may have thought
paçit menduar
you all may have thought
paçin menduar
they may have thought
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Admirative present tense
menduakam
I (apparently) think
menduake
you (apparently) think
menduaka
he/she/it (apparently) thinks
menduakemi
we (apparently) think
menduakeni
you all (apparently) think
menduakan
they (apparently) think
Admirative past tense
menduakësha
I (apparently) thought
menduakëshe
you (apparently) thought
menduakësh
he/she/it (apparently) thought
menduakëshim
we (apparently) thought
menduakëshit
you all (apparently) thought
menduakëshin
they (apparently) thought
Admirative past perfect tense
paskam menduar
I (apparently) have thought
paske menduar
you (apparently) have thought
paska menduar
he/she/it (apparently) has thought
paskemi menduar
we (apparently) have thought
paskeni menduar
you all (apparently) have thought
paskan menduar
they (apparently) have thought
Admirative pluperfect tense
paskësha menduar
I (apparently) had thought
paskëshe menduar
you (apparently) had thought
paskësh menduar
he/she/it (apparently) had thought
paskëshim menduar
we (apparently) had thought
paskëshit menduar
you all (apparently) had thought
paskëshin menduar
they (apparently) had thought
participle
gerund present
gerund past
Other
menduar
thought
duke menduar
thinking
duke pasë menduar
having thought

Examples of mendoj

Example in AlbanianTranslation in English
Më duhet pak kohë për të menduar për gjithë këtë.I need some time to think all this through.
Unë nuk po heq dorë, më duhet kohë për të menduar.I am not quitting, I just need time to think.
Po e mendoj...I'm thinking of it.
E di cfare mendoj une?You know what I think?
Po as mendimin nuk e mendoj dot.But I hate to even think about it.
Arbogast, mendoj se...- Mr. Arbogast, I-I think I've...
Do geohesh kur te mesosh se cfare mendoj.You'll be happy to know what I think.
Ai mendon se gjithë bota i takon atij.He thinks the whole world belongs to him.
Tek tani ti po mendon për ta.Only now do you think of them.
Të mendojmë gjëra të mëdha.We gotta think big now.
Ta mendojmë pak.Now, let's think about this.
Oh, Bart, më vjen keq. por unë dhe babai yt mendojmë se tre fëmijë janë thjeshtë perfekt.Oh, Barty, I'm sorry. But your father and I think that three kids is just perfect.
Ne mendojmë se Maggie mund të thotë fjalën e saj të parë këto ditë.We think Maggie may say her first word any day now.
Kush mendoni se jeni?Who do you think you are?
Pse mendoni, se Zhak Dinamiti do të vijë ?Why do you think, that Dynamite Jack would come here?
Fonto, mendoni, ju ndodheshit atje...Ponton, you think it. Your you were alli.
Lëri të mendojnë se ti nuk je i kënaqur me familjen tonë. Dhe zbulo ç'të mundësh.Make them think that you're not too happy with our family and find out what you can.
I bën që të mendojnë se teatri është me fantazma.It makes them think the theater is haunted.
Ata të adhurojnë... ...por zemrat e tyre janë të thyera, sepse mendojnë se i ke lënë.They worship you... ...but their hearts are broken, because they think you abandoned them.
Kur të qëlloi ajo karriga, Shejn, mendova se mbarove.When that chair came down on you, Shane, I thought you were a goner.
E unë mendova se ,jeni njeri i mirë.And I thought you were a good man.
Së pari mendova, se do të bëni diçka.You know at first I thought it was on act.
- Ti mendove se do t'ju besoj juve?- You thought I'd trust you?
Ti mendove se kam vdekur por jo.You thought I was dead... and I wasn't.
Ti mendove që unë kisha... ...vdekur më të vërtetë... ...apo jo?You thought I was... ...really dead... ...didn't you?
Për asnjë sekondë s'mendoi dikuush se do të isha uunë.But nobody ever thought for a second it might be me.
Ai nuk mendoi Për atë që ti fitonte 10,000... ai mendoi Për humbjen e 90.000.He didn`t think of it as winning 10,000... he thought of it as losing 90,000.
Niki mendoi se askush nuk Po e shiqonte.Nicky thought nobody was watching him.
Por edhe nëse ia bleva një orë të këndëshme, njëher ai mendoi se ishte e këndëshme--- Yeah. But even if you bought him a really nice watch, one that he thought was nice--
- Ai mendoi që askush nuk mund ta gjejë atje.- He thought nobody would find him there. - [ Gunshots ]
Kurrë nuk menduam që do të arrinit kaç larg.Never thought you'd go this far.
Ardhmëria e shëndritshme na priste dhe ne menduam se do ta njihnim njëri-tjetrin përgjithmonë.The future lay sparkling ahead... and we thought we would know each other forever.
Ne... menduam... ti... ishe... bretkos.(Softly) We...thought... you...was...a...toad.
E rregulluam atë më herët seç menduam.We finished her off sooner than we thought. - Her?
Pra menduat se mund të ikni nga kalaja ime.So you thought you could escape my fortress.
Vërtetë menduat se vetëm do të vini dhe të merrni thesarin tim?You really thought you could just walk in and take my prize away?
Te gjithe menduan se po ta gjenin ajo do kthente vete leket, dhe nuk do ta ngaterronin me policine.Everyone concerned thought if they could get her to give the money back, they could avoid involving her with the police.
- sePse ata menduan se sendviqi i tij ishte Pushkë.- because they thought his hero sandwich was a gun. - [ Gunshots ]
lshin ideja ime, por vajzat menduan se do të pëlqenin këto.They're my idea, but the girls thought you might like those.
Dhe menduan se ishte babai im.And they thought it was my father.
Një shikim në këtë kuti të çmuar, Perandoresha do të mendoj se ne e kemi Anesteshian e vërtetë.One look at this jewellery box, the Empress will think we have the real Anastasia.
Por pjesa tjetër e jona do të mendoj dy herë përpara se të shkojë në pohim.But the rest of us will think twice before going to confession.
Ti do të mendosh për gjërat dhe unë do të mërzitem me ty, do të ndihem e tradhëtuar... sepse kështu ndodh me mua.But you will. You know, you will think of things, and I'll get bored with you and feel trapped... because that's what happens with me.
Ndoshta babai im do të mendojë që jam...Maybe my dad will think I'm...
Nëse kjo ka lidhje me drogën, karteli i Valdonit do të mendojë... se si ta vras hetuesin e të drejtave të njeriut.If there is a drug connection, the Valdon Cartel will think... nothing of killing a human rights investigator.
Ti e di se je i frikësuar, dhe e mendon atë, nëse e pranon këtë,se njerëzit do të mendojnë se je i dobët. Ose, e di, atyre nuk do t'iu pëIqesh. Ose, çfarëdo që ti mendon se do të ndodh.You're afraid, and you think that if you admit that, people will think that you are weak... or they won't like you... or whatever it is you think will happen, but--
Ata do të mendojnë që kjo është fitore e tyre.They will think this was their victory.
Paj po, e dini, kjo s'do të ishte edhe aq gjë e mençur... njerëzit do të mendojnë se po mundoheni të mbuloni ndonjë gjë.Oh, well, ya see, that wouldn't be too smart because them people... will think you're trying to cover something up.
Mos mendo!Don't think!
Sidoqoftë mos e mendo fare.Anyway, think no more about it.
Pusho dhe mos mendo në këtë.Take a rest and don`t think about it.
- Është tamam ajo që po mendoja!That's exactly what I was thinking!
Dëgjo, po mendoja...Listen, I was thinking.
Po mendoja për atë qe më the. - çka të thash?I was thinking about what you said. - What did I say?
Vërtet? Edhe unë po mendoja të bëja diçka të tillë.I was thinking of doing that.
O Zot, Britni! -Po e mendoje?- Well, you were thinking it.
Po mendoje për këtë, apo jo?Oh, you were thinking that, were you?
S'e di çfarë po mendoje, Nik.I don't know what you were thinking, Nick.
Po mendoje të bëje dashuri me mua gjithë mëngjesin dhe pastaj të më nxirrje për të ngrënë një mëngjes të bollshëm.You were thinking about making love to me all morning and then taking me out for a really big breakfast.
Mirë, mos e thuaj. Mendoje dhe më vonë do të mundohem ta gjej çfarë po mendoje, mirë?Just think it, and then later, I'll try to figure out what it was you were thinking.
Do ta dish se ç'po mendonte, kur ti ndërkohë... po e mbysje deri sa dha shpirt Benjamin?Do you wanna know what he was thinking while you... Choked t life out of him, Benjamin?
Ai po mendonte për djalin e tij, të vogël, Kajli.He was thinking about his little boy, Kyle.
Ai po mendonte për ty.He was thinking about you.
Do ta dish se ç'po mendonte, kur ti ndërkohë... po e mbysje derisa dha shpirt Benjamin?Do you wanna know what he was thinking while you... Choked t life out of him, Benjamin?
Do mendonim më tepër për dyqane ëmbëlsirash apo lojëra me shkop.We were thinking of stickball or candy stores. How old are you?
Kjo është saktësisht ajo që po mendonim.That exactly what we were thinking.
Ne po mendonim se si ishte e mundur që të tërhiqnim çfarëdo për të parë këtë lojë?We were thinking how can we possibly draw anything to see this game?
Po mendonim t'ju akomodonim në një suitë më të mirë.Oh, we were thinking of upgrading you to a penthouse suite.
Por nuk ishin tamam sekrete, sepse gjithmonë e dija çfarë po mendonin.But they weren't really secrets, I guess, because I always knew what they were thinking.
Dhe e dija se çfarë mendonin.And I knew what they were thinking.
Nuk i di gjërat e ndyra dhe të neveritshme që po mendonin.You don't know the vile, repulsive things they were thinking.
Po përpiqesha të mbaja një distancë përveç nëse kishe nevojë për ndihmën time, dhe më pas dëgjova se çfarë po mendonin ata hajvanët.I was trying to keep a distance unless you needed my help, and then I heard what those low-lifes were thinking.
Po thua se dëgjove çfarë po mendonin ata?You say you heard what they were thinking?
E dhembshme. Pas 30 vitesh kam menduar që do të shoh foto më të mirë në ty.After thirty years, I would have thought you had a better pension plan.
Sharifuddin, unë kam menduar me kujdes.Sharifuddin, I have thought it over carefully.
Nuk e kam menduar që Vesper është kaq sentimental.A lock of his hair? I wouldn't have thought Vesper's the sentimental type.
Pica është e mirë, thonë që në Neë York pica është më e mira, por unë kam menduar që pica në L.A. është më e mirë, por kush do të mendonte që këtu janë aq të mira.There you go. This is really good pizza. You know, they say, like, New York has the best pizza and I always thought pizza in LA was only okay, but who would have thought, you know,
Ç'do gjë që kam thënë ndonjëherë, apo që kam menduar.For everything I ever said. Or have thought.
Çdo njeri e ka menduar kur është kthyer.Every guy back has thought that.
Ajo ka menduar se kjo ishte gallatë, që kur ishim nëntë vjeç.She has thought that was funny since we were nine.
Një kolektiv "që do të keni menduar?" dhe "javën e kaluar ai dukej aq mirë në TV".A collective "who'd have thought?" and "last week he looked so well on the TV".
Kush do të keni menduar ju për tu bërë të famshëm?Who'd have thought you'd become famous?
Pra, keni menduar për këtë?- So, you have thought about it?
Thonë se duhet të mendoj gjëra të tjera.[Sighs] Time I should be thinking of other things, so they tell me.
Nuk po them që jo, por më duhet të mendoj. Sepse kjo, me atë të zgjedhurin... vërtetë është tepër.I'm not saying no, but I have to think it over, because the Chosen One thing... too far.
Unë mendoj se ai është në gjumë. Unë dua të mendoj në të në gjumë.I think he's sleeping I like to think of him sleeping
Por po filloj të mendoj se sjellja e keqe e BartitBut I'm beginning to think that Bart's bad behavior
Më pëIqen të mendoj se jetoj për dashuri.I like to think I live for love.
Mendon se mund të jetoj me ty, e ti të mendosh se jam qyqarë ?Could I go on living with you, and you thinking I'd showed yellow?
Do të mendojë se një shaka është argëtuese.He's gonna think this is hilarious.
Kështu që ai fiIIon të mendojë, ashtu?So this guy's thinking, right?
Ai nuk donte të mendojë se ajo do të shkonte te ai.He didn't want to think of her going home to him.
Nuk dua që njerëzit të mendojmë që kemi dalim për një takim dashurie.I don't want people thinking we're dating.
Ska kuptim të mendojmë për këtë.No use thinking about that.
Çka ju bën të mendoni se ajo ka pasur revoIe?What made you think she had a gun?
Dhe nëse do të mendoni Për Problemin tonë Përgjat atyre vijave-- dhe ju do të më falni mua që e thash këtë-- ndoshta ai nuk e ka merituar të Pushohet.And if you`il think about our little problem along them lines-- and you`il forgive me for sayin` it-- maybe he did not deserve to be fired.
A shihni diqka që ju bën të mendoni do ta lejoja dikënd... në kushtet e juaja ta merr largojë fëmiun tim nga unë?Do you see anything that makes you think I would ever let... someone in your condition take my child away from me?
Ju bën të mendoni dy herë se kënd doni ta ftoni në shtëpinë tuaj.Makes you think twice about who you invite into your home.
Lëri të mendojnë se ti nuk je i kënaqur me familjen tonë. Dhe zbulo ç'të mundësh.Make them think that you're not too happy with our family and find out what you can.
I bën që të mendojnë se teatri është me fantazma.It makes them think the theater is haunted.
Unë po mbroj një vend ku njerëzit mund të mendojnë, të veprojnë dhe të adhurojnë çfarë të duan.I'm defending a county where people can think, act and worship anyway they want.
Mund të mendojnë se je shitës.They might think you're a salesman.
- Thojnë që do të mendojnë.They said they'll think about it.
Fillova të mendoja në teorit e pavlera të Pulit, reth asaj... organet e meshkujve prodhojn proteinat shtes kur një grua e bukur të shikon në sy.I started thinking about Paul's garbage theory, about male organs making extra proteins when a beautiful woman looks at you.
Dhe të gjithë mendonin se unë isha ky djalë... por unë nuk dija çka të mendoja, pra vetëm po luaj e po luaj... dhe nuk e dija çka po bëja.And everyone thought I was this Petey guy... but I didn't know what to think, so I just kept playing and playing... and I didn't know what I was doing.
Por pastaj nisa të mendoja, po sikur dritën poshtë ishullit... po sikur ta gjeja nga një vend tjetër?But then I began to think, What if the light underneath the island-- What if I could get to it from someplace else?
U tregova budalla të mendoja se kjo do funksiononte.I was just dumb to think I could make this work.
# Por unë nuk kuptoj pse # # duke thënë gënjeshtra jeni njollosur. # # Është sepse donim që të mendoje # # që jemi djemë të ardhur. #♪ What I don't get is ♪ ♪ Why all the lies ♪ ♪ We wanted you to think ♪ ♪ We were happening guys. ♪
Ndoshta do të ishte më mirë të shkoje në dhomën tënde dhe të mendoje për atë që ke, në vend të asaj që nuk ke.Maybeyou should go toyour room and think about whatyou have, rather than whatyou don't have. [ Scoffs ]
Për këtë nëse të ka kaIuar një çast i nostaIgjisë, do të mndëshe të mendoje pakës dhe t'më ndihmosh ti zë ata tipat. Vetëm më ndihmo.So if you are done with your little nostalgic moment... maybe you can think a little and help me catch these guys.
dhe kisha frikë të kthehesha sepse mendova se ti do të mendoje se po kthehesha thjesht për shkak të saj.and then I was afraid to come back 'cause I thought that you'd think that, that I was just coming back because of that.
Kanë kaluar 13 vjet. Do të mendonte se jam maniak.After 13 years,... ..she's probably gonna think I'm a stalker or something.
E akuzuara deklaron që është gënjyer nga policët dhe të tjerët, dhe që ne i dhamë një djalë dhe u përpoqëm... ...që ta bënim të mendonte që është i saji kur ajo thotë që jo.Defendant states she's been deceived by police and others, and that we have given her a boy and tried to make her think it is her son when she says it is not.
Kulmi. . . . . .i qytetërimit tuaj. Them, "qytetërimit tuaj" . . . . . .mbasi kur ne nisëm të mendonim në vendin tuaj, ai u kthye në qytetërimin tonë . . . . . .i cili është, natyrisht, gjithshka për të cilën bëhet fjalë.I say, "your civilization" ... ...because when we started thinking for you, it became our civilization... ...which is, of course, what this is all about.
Diçka mungonte. >U desh të mendonim, në mënyrë radikale.Something was missing. We had to think, radically.
Ne nuk duhej as të mendonim për këtë.What can I say, the guy... [stammering] We shouldn't even need to think about it!
Vetëm nuk e di çfare do të mendonit ju endacakët.I just don't know what you drifters could be thinking.
Të flasim objektivisht, nëse ju nuk ishit fëmijët e mi... Do të mendonit që djali duket në rregull?Objectively speaking, if you weren't my children... would you think, that guy looks okay?
"Aq sa zogjtë do të këndonin e do të mendonin që nuk është natë""That birds would sing and think it were not night"
Dhe ia nisi menjëherë: Duke më mbërthyer, duke më prekur, më bënte që unë ta prekja atë... Duke më thënë... pse më kishin sjell prindërit e mi aty po qe se do të mendonin se nuk është në rregull?He started right in: grabbing me, touching me, making me touch him... telling me that-- why would my folks have brought me here if they didn't think it was okay?
Nuk e di se çfarë do të mendonin.I don't know what they'd think.
Ti duhet të kesh menduar se magjitë vinë lehtë tek unë.# You must have thought that miracles came easy to me
Duhet të kesh menduar se isha e marrë.- You must have thought I was crazy.
Duhet të ketë menduar se ishim akoma në Hamptons këtë fundjavë, e di...He must have thought, we're still at the Hamptons this weekend you know..
Një kolektiv "që do të keni menduar?" dhe "javën e kaluar ai dukej aq mirë në TV".A collective "who'd have thought?" and "last week he looked so well on the TV".
Duhet të kenë menduar se GHOST ishte në atë valixhe.They must have thought that GHOST was in that briefcase.
- Jo! Duhet të kenë menduar se doje të më bëje keq mua.They must have thought you were trying to harm me.
Duhet të kenë menduar se kishte vdekur nga gjakderdhja.EMERSON: They must have thought he was dead. Bled out.
Po, unë mund të kisha menduar që ishte Harlon gjithashtu.Yeah, I might have thought that was Harlon too.
Ti duhet të kishe menduar për të më parë me mua.You should have thought about that before, young man.
Mund të kishe menduar në vend të kësaj, kjo është e tëra. Truri yt i vogël mund ta bëjë këtë para se të eksplodoje.You could have thought big instead of little, which is all your pea-brain is capable of before it explodes.
Kush do të kishte menduar që pas dy operacioneve në gju, i edukuar nga Snoë Basin do të kthehet për një tjetër sezonë të lëshimit në Kupën e Botës?Who would have thought after two knee surgeries, the thoroughbred from Snow Basin would bounce back for yet another downhill World Cup season?
Ja tek janë, duhet të kishim menduar kohë më parë për këtë.Should have thought of this a long time ago.
Unë do të mendoja se do të kem për të udhëtuar gjithë botën...I would think I'll just be having to travel all the time...
Po, do të mendoja ashtu.Yeah, I would think so.
Por nëse merr hua trupin, duhet të marrësh hua edhe dollapin e rrobave... ...dhe, i dashuri im, do të mendoje që kjo grua ka shpikur rrobat e shtëpisë.But if you borrow the body, you have to borrow the closet... and, my dear, you would think the woman invented the housecoat.
Shiko, Sainclair, ndonjë budalla do të mendonte se jam duke e mbrojtur veten.You see, Sainclair, any fool would think I'm trying to defend myself.
Të gjithë ata që nuk të njohin do të mendonin se je një njeri i zënë.Anybody who didn't know you would think you were a busy man.
Por ata do të mendonin se jam i marrë, po të mund të mendonin.But they would think I was insane. If they could think.
Kush do të kishte menduar që pas dy operacioneve në gju, i edukuar nga Snoë Basin do të kthehet për një tjetër sezonë të lëshimit në Kupën e Botës?Who would have thought after two knee surgeries, the thoroughbred from Snow Basin would bounce back for yet another downhill World Cup season?
Edhe Moisiu nuk do të kishte menduar ... se mund të falë mëkatin.Not even Moses himself would have thought he could forgive sin.
"Kam menduar që nuk do të shoh më kurrë!""I thought I'd never see you again."
Kurdo qoftë kur është dashur të mbaj revole në dorën time të djathtë... Kam menduar te ti.Whenever I should have had a gun in my right hand, I thought of you.
Gjithnjë kam menduar se tradhëtari do ishte Klemenza, jo Tesio.I always thought it would be Clemenza, not Tessio.
Kam menduar se të kam humbur përgjithmonë.I thought I had lost you forever.
Shumë kohë kam kaluar në këtë dhomë... ...duke menduar në ty.I spent a lot of time in this room... ...thinking of you.
Kemi kaluar 9 muaj në burg duke menduar që kemi fatin më të keq në univers.We spent 9 months in jail thinking we had the worst luck in the universe. We were wrong.
Por duke menduar se si ta kaloj kohën më mërziste me shumë se sa t'beja diçka.But thinking about what to do made me more tired than actually doing.
Dhe unë e kam ruajtur pjesën tjetër, duke menduar ... ...nese ndonje ditë ... ... gjërat me të vërtetë shkojn keq këtu ... ...unë kamë para për të jetuar.And I stashed the rest, thinking... ...if some day... ...things got really bad here... ...l'd have the money to leave.

More Albanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

këndoj
sing

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

çlirohem
become free
dua
want
fsheh
hide
harroj
forget
keqkuptoj
misunderstand
mbarohem
be completed
mbuloj
cover
mënd
feed
provoj
try
zhvirgjëroj
deflower

Other Albanian verbs with the meaning similar to 'think':

None found.
Learning languages?