Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Nadenken (to think) conjugation

Dutch
53 examples

Conjugation of nadenken

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
denk na
I think
denkt na
you think
denkt na
he/she/it thinks
denken na
we think
denken na
you all think
denken na
they think
Present perfect tense
heb nagedacht
I have thought
hebt nagedacht
you have thought
heeft nagedacht
he/she/it has thought
hebben nagedacht
we have thought
hebben nagedacht
you all have thought
hebben nagedacht
they have thought
Past tense
dacht na
I thought
dacht na
you thought
dacht na
he/she/it thought
dachten na
we thought
dachten na
you all thought
dachten na
they thought
Future tense
zal nadenken
I will think
zult nadenken
you will think
zal nadenken
he/she/it will think
zullen nadenken
we will think
zullen nadenken
you all will think
zullen nadenken
they will think
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou nadenken
I would think
zou nadenken
you would think
zou nadenken
he/she/it would think
zouden nadenken
we would think
zouden nadenken
you all would think
zouden nadenken
they would think
Subjunctive mood
denke na
I think
denke na
you think
denke na
he/she/it think
denke na
we think
denke na
you all think
denke na
they think
Past perfect tense
had nagedacht
I had thought
had nagedacht
you had thought
had nagedacht
he/she/it had thought
hadden nagedacht
we had thought
hadden nagedacht
you all had thought
hadden nagedacht
they had thought
Future perf.
zal nagedacht hebben
I will have thought
zal nagedacht hebben
you will have thought
zal nagedacht hebben
he/she/it will have thought
zullen nagedacht hebben
we will have thought
zullen nagedacht hebben
you all will have thought
zullen nagedacht hebben
they will have thought
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou nagedacht hebben
I would have thought
zou nagedacht hebben
you would have thought
zou nagedacht hebben
he/she/it would have thought
zouden nagedacht hebben
we would have thought
zouden nagedacht hebben
you all would have thought
zouden nagedacht hebben
they would have thought
Present bijzin tense
nadenk
I think
nadenkt
you think
nadenkt
he/she/it thinks
nadenken
we think
nadenken
you all think
nadenken
they think
Past bijzin tense
nadacht
I thought
nadacht
you thought
nadacht
he/she/it thought
nadachten
we thought
nadachten
you all thought
nadachten
they thought
Future bijzin tense
zal nadenken
I will think
zult nadenken
you will think
zal nadenken
he/she/it will think
zullen nadenken
we will think
zullen nadenken
you all will think
zullen nadenken
they will think
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional bijzin mood
zou nadenken
I would think
zou nadenken
you would think
zou nadenken
he/she/it would think
zouden nadenken
we would think
zouden nadenken
you all would think
zouden nadenken
they would think
Subjunctive bijzin mood
nadenke
I think
nadenke
you think
nadenke
he/she/it think
nadenke
we think
nadenke
you all think
nadenke
they think
Du
Ihr
Imperative mood
denk na
think
denkt na
think

Examples of nadenken

Example in DutchTranslation in English
"Ik blijf nadenken over wat Claire zei, dat Paul haar nooit achter zou laten. Alles wat hij ooit wilde was een familie." I keep thinking about what Claire said,that Paul would never leave her behind.
"In orde" dat je er over gaat nadenken of "In orde" we doen het?"All right, you'll think about it," or, "All right, we should do it"?
"Jij moet wel twee keer nadenken over cyberpesten."You should think twice about cyberbullying.
"Mijn dochter wilde vooral dat mensen zelf zouden nadenken."All my daughter ever did" "was tell people to think for themselves."
"Wat heeft u nog meer getekend zonder nadenken?"What else have you signed without thinking?
- Alsjeblieft, Carmilla, denk na over wat je doet.Carmilla, please, think about what you're doing.
- Alsjeblieft, ik denk na.I'm thinking.
- Annie, denk na over wat je zegt.Annie, think about what you're saying.
- Dat zeg je nu, omdat je boos op me bent. Maar denk na over wie we het hebben... wat je voor hem gedaan hebt, wat je voor hem opgeofferd hebt.You say that to me now because you're angry at me, but think who we are talking about, what you have done for him, the things you've sacrificed.
- Denk Hugh, denk na.Now, think, Hugh, think.
"Wat kan jij je nog herinneren?" En de schildpad denkt na, kijkt verwonderd en zegt,"What-what can you recall?" And the turtle thinks, looks confused, and he says,
- En ze denkt na.- And she's thinking.
- Hij denkt na.He's thinking.
- Je denkt na.- But... - Still thinking.
- Tierney denkt na over onze deal.I think that Tierney is considering our deal.
- Wij denken na.We'll think.
Dat zou je denken na 5 maanden op mijn rug liggen Ik zou het opgeven ... ieder idee om het recht te zetten.You´d think, after five months of lying on my back I´d give up any idea of getting even.
De kikkers denken na.- And very intelligently, too. The frogs are thinking now.
De volgende keer als jullie iemand met zijn kop in de prullenbak stoppen, stoppen jullie en denken na.Next time you're about to dunk a kid's head in a chamber pot, stop and think,
Die denken na.They're supposed to think!
"Had U nagedacht over uw familie, had u hier niet gezeten. ""Had you thought about your family, you wouldn't be here now."
"Ik heb er lang over nagedacht en dat is de naam die ik ga gebruiken.""I've thought about it a long time and that's the name I'm gonna use."
'Bestaat Europese literatuur? ' Ik heb er nooit over nagedacht."Is there a European literature?" I never thought about it
'Demons, demons, demons'. Nou, daar hebben ze lang over nagedacht."Demons, Demons, Demons." They put a lot of thought into that title.
'Heb je nagedacht hoe kinderen in je toekomstplannen passen?'Have you given any thought to how children will work into your future plans?
- Ik dacht na over je vaardigheden.Well, I thought about your marketable skills.
- Ik dacht na over wat je zei.I thought about what you said.
- Ja...ik dacht na dat de batterij niet leeg mag.- I thought ... do not run out of battery.
Dan stond ik stil en dacht na tot mijn Denken stopte.Then I stood and thought until my thought ran down.
Dus ik dacht na over het vaderschap en hoe belangrijk dat is.So I thought about being a dad, how important that was.
We dachten na het voortreffelijke voorbeeld van uw zoon u zich zou personifiëren-We thought after the splendid example of your own son that you would personify--
Ze dachten na over deze dingen.They thought these things.
'Nu ik erover nadenk'... Komt je dat even goed uit."Come to think of it", how convenient for you.
, voor het geval een ader wordt geraakt, , wil nog niet zeggen dat ik te veel nadenk,Just because I'm thorough and want to keep two Kelly clamps on in case the appendiceal artery is inadvertently incised so I can gain immediate haemostatic control doesn't mean I think too much.
- Als ik er zo over nadenk...Though come to think of it...
- Dat heb ik al de laatste 2 maanden geprobeerd, en elke keer als ze over een stickje plast, is het slecht nieuws, en dan wordt ik gedeprimeerd als ik nadenk over hoe mijn man het mijn moeder doet,I've done that for the past two months. Every time she pees on the stick it's bad news. Then I get depressed thinking about my husband banging my mom because we selfishly want to have a baby with some of our DNA.
- Dat ik erover nadenk.- That I think about it.
" Wat hij van de maan denkt en waar hij over nadenkt"What he thinks of the moon and what is on his mind
"Ik dood de kinderen van duizend planeten om jou te zien lachen." Zoiets romantisch heb ik nog nooit gehoord. Wat triest is, als je erover nadenkt."I would kill the children of a thousand planets just to see you smile." Aw... that is the most romantic thing I've ever heard, which is kind of sad if you think about it.
'T Is lastig, zeker als je er te veel bij nadenkt.It is complicated, especially if you over think it.
't Is eigenlijk mijn fout, als je erover nadenkt.You know, it's my fault really if you think about it.
- Als iemand hier maar nadenkt.Well, you know, someone's got to do the thinking for us, Peg.
"Toen ze er achteraf over nadacht, kwam het voor dat ze zich afgevraagd had wat dit is.""When she thought about it afterward, it occurred to her that she ought to have wondered at this."
A: we weten niet zeker dat hij dood is... B: toen hij jouw afroste... dacht je dat hij er extra over nadacht?A) we don't know for certain that he's dead, and B) when he handed you that beatdown, you think he gave it a second thought?
Als iemand iets zei dat ik niet begreep kon ik een haal nemen en doen alsof ik diep nadacht.If anyone said anything I didn't understand, I could puff on it and seem deep in thought.
Als je even had nadacht, zou je beseffen dat alles wat ik voor die mannen doe, is wat jij voor je zussen doet. Ik bescherm ze.If you thought about it for one second, you'd realize all I am doing for these men is what you do for your sisters... protecting them.
Bang dat ik niet goed nadacht?You don't think I've thought this through?
Want toen we, nadachten over wat we moesten doen met de pastoor, dacht jij...Because when we were figuring out what to do with the pastor, you thought...
'Snel nadenkend en zonder aandacht voor de eigen veiligheid'"Quick thinking and selfless disregard for their own safety." La, la, la.
Daphne, neem maar aan van iemand die het weet, je wil niet de helft van je leven doorbrengen nadenkend over een kans die je hebt laten liggen.Daphne, take it from someone who knows. You don't want to spend half your life thinking about a chance you didn't take.
Die momenten op het trottoir, rokend en nadenkend over het leven.These little moments on the sidewalk, smoking, thinking about your life.
Een nadenkend kind heeft niet meer nodig.- A thinking kid doesn't need any more.
Een vrouw parkeert met haar auto iedere avond voor het huis van haar ex-geliefde, nadenkend hoe ze hem kapot maakt.A woman scorned parks outside her ex-lover's house night after night, thinking about how to destroy him?

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

bedenken
think
gedenken
recall
indenken
imagine
naduiken
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

minnen
do
morsen
spill
mortelen
do
moveren
do
mummelen
mutter
nacijferen
go over
naderen
approach
najagen
pursue
naklinken
resound
narijden
drive after

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'think':

None found.