Provoj (to try) conjugation

Albanian
143 examples

Conjugation of eiti

Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present tense
provoj
I try
provon
you try
provon
he/she/it tries
provojmë
we try
provoni
you all try
provojnë
they try
Past tense
provova
I tried
provove
you tried
provoi
he/she/it tried
provuam
we tried
provuat
you all tried
provuan
they tried
Future tense
do të provoj
I will try
do të provosh
you will try
do të provojë
he/she/it will try
do të provojmë
we will try
do të provoni
you all will try
do të provojnë
they will try
Imperative tense
-
provo
you try
-
-
provoni
you all try
-
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present imperfect tense
provoja
I was trying
provoje
you were trying
provonte
he/she/it was trying
provonim
we were trying
provonit
you all were trying
provonin
they were trying
Past perfect tense
kam provuar
I have tried
ke provuar
you have tried
ka provuar
he/she/it has tried
kemi provuar
we have tried
keni provuar
you all have tried
kanë provuar
they have tried
Past pluperfect tense
pata provuar
I had tried
pate provuar
you had tried
pati provuar
he/she/it had tried
patëm provuar
we had tried
patët provuar
you all had tried
patën provuar
they had tried
Future perfect tense
do të kem provuar
I will have tried
do të kesh provuar
you will have tried
do të ketë provuar
he/she/it will have tried
do të kemi provuar
we will have tried
do të keni provuar
you all will have tried
do të kenë provuar
they will have tried
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Subjunctive present tense
të provoj
I try
të provosh
you try
të provojë
he/she/it try
të provojmë
we try
të provoni
you all try
të provojnë
they try
Subjunctive past tense
të provoja
I try
të provoje
you try
të provonte
he/she/it try
të provonim
we try
të provonit
you all try
të provonin
they try
Subjunctive past perfect tense
të kem provuar
I have tried
të kesh provuar
you have tried
të ketë provuar
he/she/it have tried
të kemi provuar
we have tried
të keni provuar
you all have tried
të kenë provuar
they have tried
Subjunctive past pluperfect tense
të kisha provuar
I have tried
të kishe provuar
you have tried
të kishte provuar
he/she/it have tried
të kishim provuar
we have tried
të kishit provuar
you all have tried
të kishin provuar
they have tried
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Conditional present tense
do të provoja
I would try
do të provoje
you would try
do të provonte
he/she/it would try
do të provonim
we would try
do të provonit
you all would try
do të provonin
they would try
Conditional past perfect tense
do të kisha provuar
I would have tried
do të kishe provuar
you would have tried
do të kishte provuar
he/she/it would have tried
do të kishim provuar
we would have tried
do të kishit provuar
you all would have tried
do të kishin provuar
they would have tried
Optative present tense
provofsha
I may try
provofsh
you may try
provoftë
he/she/it may try
provofshim
we may try
provofshit
you all may try
provofshin
they may try
Optative past perfect tense
paça provuar
I may have tried
paç provuar
you may have tried
pastë provuar
he/she/it may have tried
paçim provuar
we may have tried
paçit provuar
you all may have tried
paçin provuar
they may have tried
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Admirative present tense
provuakam
I (apparently) try
provuake
you (apparently) try
provuaka
he/she/it (apparently) tries
provuakemi
we (apparently) try
provuakeni
you all (apparently) try
provuakan
they (apparently) try
Admirative past tense
provuakësha
I (apparently) tried
provuakëshe
you (apparently) tried
provuakësh
he/she/it (apparently) tried
provuakëshim
we (apparently) tried
provuakëshit
you all (apparently) tried
provuakëshin
they (apparently) tried
Admirative past perfect tense
paskam provuar
I (apparently) have tried
paske provuar
you (apparently) have tried
paska provuar
he/she/it (apparently) has tried
paskemi provuar
we (apparently) have tried
paskeni provuar
you all (apparently) have tried
paskan provuar
they (apparently) have tried
Admirative pluperfect tense
paskësha provuar
I (apparently) had tried
paskëshe provuar
you (apparently) had tried
paskësh provuar
he/she/it (apparently) had tried
paskëshim provuar
we (apparently) had tried
paskëshit provuar
you all (apparently) had tried
paskëshin provuar
they (apparently) had tried
participle
gerund present
gerund past
Other
provuar
tried
duke provuar
trying
duke pasë provuar
having tried

Examples of provoj

Example in AlbanianTranslation in English
Është koha për të provuar pjekësen e re.Time to try out my new deep fryer.
Fizikisht, sepse shoh njerëz që janë shumë të turpshëm për të provuar gjëra të rejaI mean, physically, I see people who are too timid to try anything new.
Tani, më e lehta për ty është për të provuar veten... është që të përpiqesh të kujtosh se si ke ardhur në këtë hotel.Now, the easiest for you to test yourself... is to try to remember how you arrived at this hotel.
Kam nja dy metoda për të provuar.I have a couple of methods to try out.
Ju falemnderit, zoteri. Me vjen mire... qe me ne fund munda t'i provoj te gjitha keto paisje.Thank you sir, I'm finally able to try out all my toys at last.
- Unë do të provoj helmeten.- I'll try the helmet.
Mund ta provoj.I can try.
Do e provoj.- I'll try it.
Po. Dhe dua që të provoj atë që ata quajnë "bukë pite".I also want to try something called "pita bread."
Ti provon ti shesësh atyre gjëra.You try to sell them things.
Dua ta shoh tek ai provon.I'd like to see him try.
Po menduan që as nuk e provon, je në telashe.Remember, if they think you're not trying, you're in trouble.
Cili është pozicioni që mund të provojmë?- Which position should we try?
Të provojmë.Let`s try.
Pra, si fillim të provojmë me dy minuta.So let's try two minutes.
Të provojmë përsëri.Let's try it again.
Doni të provoni pistoletën? Vetëm dalim jashtë. Shkojmë.- You wanna try the pistol, step out back.
Ju provoni mire!You try to be nice!
Përse nuk e provoni edhe ju se si ndihesh kur të nxjerr përjashta edhe Spanja?Why don't you try having your people Being thrown out of Spain?!
Ju lutemi provoni të paktën lojën e tenisit.Please, at least try the tennis game.
Mbyllni syte dhe provoni te imagjinoni pergjithmoneClose your eyes and try to imagine it: Forever:
Dhe ata provojnë të shesin ty gjëra.And they try to sell you things.
T'juu japim kolegëve të mi rastin që ta provojnë Korridorin.Give my colleagues a chance to try out the Corridor.
-Shef Sunday... . . .ne kemi çdo kuzhinier dhe Iustrues që mendojnë se do të jenë në rradhë. . . ... ta provojnë një pengesë si kjo, pra ju ndëgjoni.Chief Sunday, we have every cook and shine boy in this camp... thinking they'll be next to try a stunt like this. So you listen up.
Nëse Terneri dhe Dalton provojnë të ikin sonte, do t'i kapim.If Turner and Dalton try to leave Seattle tonight, we'll catch them.
Të gjitha vajzat e tjera kanë pasur frikë ta provojnë.All the other girls have been too afraid to try.
Unë e provova këtë natën e kaluar, dhe nuk munda ta them asnjë fjalë.I tried that last night, and I couldn`t say a word.
I provova djemt e zinjë.I tried black guys.
l provova të gjitha.I've tried everything.
Ti provove një fuqi të lashtë.You tried one ancient power. It failed.
Ti provove ta vrasësh nënën time, Sara Konor.You tried killing my mother, Sarah Connor.
Ti provove ta vrasësh veten!You tried to kill yourself!
Lejomë të bëj një rezyme... Ti provove të më vrasësh. Unë u mbrojta.You tried to kill me, I defended myself, you died.
Duke parë edhe faktin që në ditën e dytë provove t'ja mbathje.Especially considering you tried to escape your second day here.
Ajo provoi ta hudhte në banjën e vajzave.She tried to dispose of it in the girls' bathroom.
Qelbësira sapo provoi të ma hiqte kokën.Son of a bitch just tried to take my head off.
Në Romën e vjetër kur një njeri provoi të korruptonte mbi rregull ligjor... ia prenë hundën dhe ia futën në një qese, Që ia dhanë një kafshe të egër dhe kjo e hodhi në lumë.In Roman times, when a fellow tried to bribe a public official, they would cut off his nose, sew him in a bag with a wild animal, and throw that bag in the river.
Nuk e provuam atje.We never tried that.
Besoj se problemi zgjidhet brënda disa sekondash. - Po, po, e provuam dhe atë.It figures the probability where the wheels will end within 3 digits. Yeah, we-we tried that.
-Epo, e provuam "e çara e madhe me erë" por kjo i bënte të gjithë që të qeshnin.- Well we tried, 'big smelly crack', - but uh, it just made everybody giggle.
Çdo gjë provuam, Anna.We tried everything, Anna.
Me kohën unë u rrita, ishte një xhiro prej 30 miliardë dollar viti, tek parkimi... duke lëvizur për te aeroporti... dhe më besoni, ne provuam të vjedhim çdo copë të saj.[ Ballad Continues In Background ] [HENRY] By the time I grew up, there was 30 billion a year in cargo... ... moving through Idlewild Airport, and we tried to steal every bit of it.
Të cilit ti e Hendricksi... dhe të tjerët nuk provuat ti ndihmoni.The one that you and Hendricks... and all the others never once tried to help.
Tani, ju provuat ti ikni një orficeri... sepse e keni marrë një qantë me pejon nga një shef meksikano-indian... I cili ka menduar se kjo do të ndihmoj në shërimin e shokut tuaj?Now, you tried to outrun an officer of the law... because you obtained a bag of peyote from a Mexican Indian chief... who thought it would help treat your friend's terminal illness?
Ju provuat diçka por pa rezultat.You've tried something.
Së paku provuat.At least you tried.
Kur isha 13 vjeç, provuan perseri.When I was 13, they tried again.
Ju nuk më pëlqeni mua, por këta djemtë tjerë provuan të më mbysnin.You might not like me, but those other guys tried to kill me.
Babai yt, gjyshi, dhe stërgjyshi, të gjithë provuan dhe dështuan.Your father, grandfather, and great-grandfather all tried and failed.
Egjiptianët e provuan... por s'mund t'i marrësh paratë me vete.You never see a U-Haul behind a hearse, Ryder. /The Egyptians tried it.
Ky evolucion do të provoj të të bind...These evolutionists will try to persuade you...
Por do të provoj.But I will try.
Krisht, ndoshta do të provoj paksa nga Xanaxi yt.Jesus Christ, maybe I will try some of your Xanax.
Të gjitha duart e vjetra do të provojnë fatin e tyre duke kërkuar një mostër trofesh sërish këtë vit.All the old hands will try their luck hooking a trophy specimen again this year.
Ndoshta ata do të provojnë që ta rindërtojnë pamjen e botës tënde.Maybe they will try to rebuild your world view.
Të gjitha duart e vjetra do të provojnë fatin e tyre duke kërkuar një mostër trofesh sërish këtë vit. Unë?All the old hands will try their luck hooking a trophy specimen again this year.
- Ti prit këtu... ...dhe provo të lëvizësh ca gurë që të mund të kthehemi.- You wait here... ...and try and shift some of this rock so we can get back through.
Kurrë mos provo të ma shpëtosh jetën.Never try to save my life again.
Më provo!- You try me.
Mos provo, e dashur, sepse është e mbyIIur.Don't even try, girlfriend, because it's locked.
Shumë mirë, por provo, mirë?Tsk, that's very sweet, but try, okay?
Unë po provoja të bind tërë botën se ekziston.Here I was trying to convince the whole world you existed.
Po provoja të arrij Derekun, dhe ai zakonisht më thërret tani.I was trying to reach Derek, and he usually calls me by now.
Unë po provoja të bind tërë botën se ekziston. Por çka në të vëretë provoja të bëj ishte ti bind ata që unë ekzistoj.Here I was trying to convince the whole world you existed. but what I was really trying to do was convince them that I exist.
Po provoja të të përqafoj.I was trying to give you a hug.
Po provoja ta zbuloja.I was trying to figure her out.
Ti nuk do ta kishe shkruar më mirë një letër që pqerleshet në menyrë më të dhunshmë më klimën aktuale po të provoje.You couldn't write a paper that clashes more violently with the current climate if you were trying.
Po provoje gjëra të tjera.You were trying other things.
Ai po provonte të më vriste.He was trying to kill me.
Nuk mund ta shpjegoj, por sikur dikush të provonte të më..Look, I can't explain it, but I thought if somebody was trying to...
Ai po provonte ta ndihmonte.He was trying to help her.
Ai provonte të më bindëte mua të shkojëHe was trying to convince me to go
Ne po provonim të bëjmë diçka të rëndësishme.We were trying to make something important.
SERBlAN LlNES Mendon se ata po provonin të merrnin prap kanalin?You think they were trying to take back the trench?
Ne po provonin që ta bënim këtë të dukej sikurse ka shumë anëtarë.We were trying to make it look like there were lots of members.
Këtë po provonin ta bënin- të bënin më shumë adhurues amerikan të hynin dhe ta përvetësonin.That's what they were trying to do- to have more of the American fans come in and embrace it.
Ata po provonin të gjenin një mënyrë që Boni të vrasë një origjinal pa përdorur kamën.They were trying to see if Bonnie could find a way to kill an Original without a dagger.
Po provonin që ta vrisnin.They were trying to kill it.
I kam provuar vetë. Për këtë lëkura ime po shëndrinë.I have tried on myself. that's why my skin is shining.
Duhet të më besosh, kam provuar.I can't get over it, you have to believe me... - I have tried.
I kam provuar vetë.I have tried on myself.
Dhe derisa konkurrenti ynë kryesor Kobayashi ka provuar dizajne të ngjajshme, vetëm Pinwheel ka qenë ne gjendje të tejkalon mospranimin kimik të një implanti bio-eksploziv.And while our major competitor Kobayashi has tried similar designs, only Pinwheel has been able to overcome the chemical rejection of a bio-explosive implant.
Gjithkush ka provuar.Everyone has tried.
E kemi provuar shumë herë.We have tried, many times.
Të paktën do ta kemi provuar.At least we will have tried it.
Cyborgët e tjerë e kanë provuar atë dhe dështuan.Other cyborgs have tried it and failed.
Disa njerëz e ndiejnë që i kanë provuar të gjitha dhe e shohin vetëm si një mundësi të vetme për shëndetësi.Some people, however, feel that they have tried everything... ...and see only one remaining option... ...as their last hope for health.
E di sa të tjerë e kanë provuar këtë?You know how many have tried it?
Që nga koha e stërgjyshit tonë legjendarë, Gjingis Kan, një mori të pushtuesvetë huaj kanë provuar të pushtojnë këtë vend dhe t'i japin fund mënyrës së jetesës sonë paqësore.Since the time of our legendary ancestor, Genghis Khan, hordes of foreign invaders have tried to conquer this land... and put an end to our peaceful Way of life.
E pra, shumë prej grave kanë provuar për të ndryshuar këtë.Well, plenty of women have tried to change that.
- Unë do të provoj helmeten.- I'll try the helmet.
Po. Dhe dua që të provoj atë që ata quajnë "bukë pite".I also want to try something called "pita bread."
Kjartë, kupton ...se është dashur të provoj.You understand, of course... ...l had to try.
- Ndoshta mund të provoj-- - Jo.-Maybe I could try to-- -No.
Ok? Tani dua të provosh diçka tjetër.- I want you to try something now.
Nëse ndjen me gjithë qenien tënde se vërtet je i zbrazët, atëherë të këshilloj të provosh edhe një herë.If you feel with all your being that you really are empty, then I advise you to try once more.
Do të provosh?Do you want to try?
Oh, hej, pra... do të provosh diçka?Oh, hey, so, uh... you want to try something?
Ai do të provojë që të mbajë lidhjen me kundërshtarin tonë.He'll keep trying to contact his master.
Do të provojë të lajmërojmë armiqtë tanë.Will try to notify our foes.
Mendoj se duhet t'i japim mundësinë mamit të provojë petullat tona speciale.I think Mommy should get a chance to try some of your special pancakes.
- Negativ. T-1000 patjetër do të provojë te ju gjejë atje.The T-1000 would defiinitely try to reacquire you there.
Cili është pozicioni që mund të provojmë?- Which position should we try?
Pra, si fillim të provojmë me dy minuta.So let's try two minutes.
Le të provojmë një ushtrim frymëmarrje.Let's try a breathing exercise.
Do të provojmë dhe ti flasim asaj për atë, mos u brengos.We'll try and talk her into it, don't worry.
- Me kohë, ne mund të provojmë prap, të betohem.- In time, we can try again, I swear.
Doni të provoni pistoletën? Vetëm dalim jashtë. Shkojmë.- You wanna try the pistol, step out back.
Çfarë, kush do jete levizja juaj përfundimtare? duate them. ju do te keni vajzen e Bridger dhe të provoni te hapni kasaforten time? dua te them se kjo... është shumë poetike por unë nuk e kuptoj.What, what, what was y-your final move? I mean, you were going to have Bridger's daughter come in and try to crack my safe? I mean, that's... that's very poetic and all, but I just don't see it.
Dhe... ...nëse doni të provoni diçka të re... ...do t'ju kushtojë më shumë.And... ...if there's anything new you want to try... ...it will cost you extra.
Dëshironi të provoni...Would you like to try?
Unë gjithnjë duan të provoni një gjë.I always want to try one thing.
Mendon se njerëzit s'duhet të provojnë të bëjnë gjëra, prej moshës?Yeah, but you think I ought to stop trying things cause you've had a few too many birthdays.
Të gjitha duart e vjetra do të provojnë fatin e tyre duke kërkuar një mostër trofesh sërish këtë vit.All the old hands will try their luck hooking a trophy specimen again this year.
Ata kanë telefonin, pra ata do të provojnë të gjurmojnë mesazhet dhe pa Petersonin.They've got the phone, so they'll try and trace the messages without Peterson.
Le të provojnë të tregojnë që ai është krim, e ne do të provojmë të tregojmë që ajo është drejtësi njerëzore.Let them keep trying to prove this is a crime, and we'll keep proving it's a civil rights issue.
Ata nuk do të provojnë të bëjnë asgjë.Do not try anything.
Nuk mund të vendosja ti Iëshoi apo të provoja diçka të re...Thank you. I couldn't decide whether to keep it up or try something new.
I vetmi burim që do të kisha për gjashtë muaj... ...do të ishin gjashtë skanerat e mi, të cilët ende mund të provoja t’i shisja.The only resource I would have for six months... ... would be my six scanners, which I could still try to sell.
Gjithmonë doja të provoja një ndryshe nga ty dhe kurrë s'ia pata arriturI wanted to try someone new to you and I never got to.
Do të doja të provoja këtë.I'd like to try this on. - Really?
Është...Desha vetëm të provoja se a mund të shkruaja diçka që duket si vërtetë.It's, uh... I was just tryin' to see if I could write something that seemed true.
Çfarë po përpiqeshe të provoje?What were you trying to prove?
Dëgjo, unë nuk dua të të mësoj se si të japësh mësim, por... mbase do të ishte mirë të provoje ndonjë akullthyes.Listen, I don't wanna tell you how to run your class, but maybe it might be fun to try some ice breakers.
Dejvi sa do të provonte shënjestrën e tij!Dave was just about to try out his pitching arm !
Nuk mund ta shpjegoj, por sikur dikush të provonte të më..Look, I can't explain it, but I thought if somebody was trying to...
E dija që njëri nga ju do të provonte të më ndalte.I knew one of you would try to stop me.
Dejvi sa do të provonte shënjestrën e tij! - Hajde, Dejv.Dave was just about to try out his pitching arm!
Dhe qëkur ju nuk ishin të gatshëm as të provonit të shkatërronit portën, nuk më latë zgjidhje.And since you were unwilling to even try to destroy the gate, you left me no choice.
P.sh se si, um, se si ata kanë menduar që ka edhe dimensione tjera, e di, botë tjera-- përreth nesh, dhe sesi donin të provonin të bënin, um, një dritare-- ku mund të shikonin dhe të shihnin se çka ka në anën tjetër.Like howthey, um, howthey thought that there were other dimensions, you know, other... other worlds all around us, and howtheywanted to try and make, um, a window... you know, so they could look through and see whats on the other side.
Ata duhej të provonin këtë këtu.We should try it here too.
Duhej të kisha provuar hipnotizmin.I should have tried hypnotism.
Duhet të kishim provuar portën numër dy.Think we should have tried door number two.
E dija që njëri nga ju do të provonte të më ndalte.I knew one of you would try to stop me.
Kam provuar shume marka.I've tried many brands.
E kam provuar.I tried.
Dijeta e doktorit është provuar në mua.A diet doctor tried it on me once.
Unë kam provuar të hyj në komunikim me ty pra shumë kohë. . . . . .por telefoni yt ishte i hequr.I tried to get in touch with you so many times. . . . . .but your phone was off the hook.
E pra, kam provuar, por kam pasur probleme për të levizur buzët e mia të reja ...Well, I tried to, but I had trouble moving my new lips.
Një grup shkenctarësh të raketave nga LA... ...janë duke provuar të thejnë rekordin e shpejtësisë në tokë.- What's going on? - Some rocket scientists from L.A.... they're trying to break the land speed record.
Nuk ishim duke provuar për ta kapur Aidid. lshim duke provuar të të kapim ty.We weren't trying to catch Aidid. We were trying to catch you. Me?
Ajo eshte vetem duke provuar t`na ndihmoje.She's just trying to help.
Une isha duke provuar ti vendosi ata femije Ne shtepi te mire per 15 vjet Dhe ne shumicen e rasteve, Une nuk kam sukses.I've been trying to place kids in good homes for 15 years and most of the time, I'm not successful.

More Albanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

pranoj
accept

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

bie
fall
kam
have
kërcej
dance
kuptoj
understand
notoj
swim
pranoj
accept
propozoj
propose
pshurr
piss
sakrifikoj
sacrifice
shkretoj
destroy

Other Albanian verbs with the meaning similar to 'try':

None found.
Learning languages?