Dua (to want) conjugation

Albanian
142 examples

Conjugation of dua

Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present tense
dua
I want
do
you want
do
he/she/it wants
duam
we want
doni
you all want
duan
they want
Past tense
desha
I wanted
deshe
you wanted
deshi
he/she/it wanted
deshëm
we wanted
deshët
you all wanted
deshën
they wanted
Future tense
do të dua
I will want
do të duash
you will want
do të dojë
he/she/it will want
do të duam
we will want
do të doni
you all will want
do të duan
they will want
Imperative tense
-
duaj
you want
-
-
doni
you all want
-
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present imperfect tense
doja
I was wanting
doje
you were wanting
donte
he/she/it was wanting
donim
we were wanting
donit
you all were wanting
donin
they were wanting
Past perfect tense
kam dashur
I have wanted
ke dashur
you have wanted
ka dashur
he/she/it has wanted
kemi dashur
we have wanted
keni dashur
you all have wanted
kanë dashur
they have wanted
Past pluperfect tense
pata dashur
I had wanted
pate dashur
you had wanted
pati dashur
he/she/it had wanted
patëm dashur
we had wanted
patët dashur
you all had wanted
patën dashur
they had wanted
Future perfect tense
do të kem dashur
I will have wanted
do të kesh dashur
you will have wanted
do të ketë dashur
he/she/it will have wanted
do të kemi dashur
we will have wanted
do të keni dashur
you all will have wanted
do të kenë dashur
they will have wanted
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Subjunctive present tense
të dua
I want
të duash
you want
të dojë
he/she/it want
të duam
we want
të doni
you all want
të duan
they want
Subjunctive past tense
të doja
I want
të doje
you want
të donte
he/she/it want
të donim
we want
të donit
you all want
të donin
they want
Subjunctive past perfect tense
të kem dashur
I have wanted
të kesh dashur
you have wanted
të ketë dashur
he/she/it have wanted
të kemi dashur
we have wanted
të keni dashur
you all have wanted
të kenë dashur
they have wanted
Subjunctive past pluperfect tense
të kisha dashur
I have wanted
të kishe dashur
you have wanted
të kishte dashur
he/she/it have wanted
të kishim dashur
we have wanted
të kishit dashur
you all have wanted
të kishin dashur
they have wanted
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Conditional present tense
do të doja
I would want
do të doje
you would want
do të donte
he/she/it would want
do të donim
we would want
do të donit
you all would want
do të donin
they would want
Conditional past perfect tense
do të kisha dashur
I would have wanted
do të kishe dashur
you would have wanted
do të kishte dashur
he/she/it would have wanted
do të kishim dashur
we would have wanted
do të kishit dashur
you all would have wanted
do të kishin dashur
they would have wanted
Optative present tense
daça
I may want
daç
you may want
dantë
he/she/it may want
dançim
we may want
dançit
you all may want
dançin
they may want
Optative past perfect tense
paça dashur
I may have wanted
paç dashur
you may have wanted
pastë dashur
he/she/it may have wanted
paçim dashur
we may have wanted
paçit dashur
you all may have wanted
paçin dashur
they may have wanted
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Admirative present tense
dashkam
I (apparently) want
dashke
you (apparently) want
dashka
he/she/it (apparently) wants
dashkemi
we (apparently) want
dashkeni
you all (apparently) want
dashkan
they (apparently) want
Admirative past tense
dashkësha
I (apparently) wanted
dashkëshe
you (apparently) wanted
dashkësh
he/she/it (apparently) wanted
dashkëshim
we (apparently) wanted
dashkëshit
you all (apparently) wanted
dashkëshin
they (apparently) wanted
Admirative past perfect tense
paskam dashur
I (apparently) have wanted
paske dashur
you (apparently) have wanted
paska dashur
he/she/it (apparently) has wanted
paskemi dashur
we (apparently) have wanted
paskeni dashur
you all (apparently) have wanted
paskan dashur
they (apparently) have wanted
Admirative pluperfect tense
paskësha dashur
I (apparently) had wanted
paskëshe dashur
you (apparently) had wanted
paskësh dashur
he/she/it (apparently) had wanted
paskëshim dashur
we (apparently) had wanted
paskëshit dashur
you all (apparently) had wanted
paskëshin dashur
they (apparently) had wanted
participle
gerund present
gerund past
Other
dashur
wanted
duke dashur
wanting
duke pasë dashur
having wanted

Examples of dua

Example in AlbanianTranslation in English
Mos më falendero mua por Kapiten Amerikën, që më ka dhënë patriotizmin e nevojshëm për të dashur të shpetoj jetën e Presidentit.Don't thank me. Thank captain america For giving me the patriotism to want to save the president's life.
Nuk dua bileta.Don't want tickets.
Nuk dua të shkojnë asgjëkundi tjetër këtu sipër.I don't want them anywhere near Derrick.
Nuk dua që të rri vetëm në shpellë.I don't want be alone in the cave.
Ajo çfarë dua unë është vetëm një nder.What I want is one favor.
Mua më do, e jo atë.It's me you want, not him.
Me të vërtetë e do?You really want it?
- Do të bëj çfarëdo që të duash.- I'll do whatever you want.
- Çfarë do?What is it you want? Not you.
Dikush do të të takojë mik.There's somebody here wants to see you, mate. - Who? - Don't know.
Gjithashtu duam të forcojmë lidhjen tonë me veten.We also want you to strengthen our connection with ourself.
Nëse duam të ndreqim ata derdimenë, duhet ti bëjmë apel gjithë patrajtueshmerisë tonë.If we want to set these bumblers straight, it's going to take all the crankiness we can muster.
Ne nuk duam ta humbim mbështetjen e komunitetit.SEAMUS: We wouldn't want to lose the support of the community.
Do i themi "Nëse i doni, na jepni një milion Zeni"We'll tell them, "If you want this back give us a million Zennies!"
Çfarë doni, Yogi?What do you want, Yogi?
Kjo është ajo që nuk doni!That's what you don't want.
Në rregull, le të jetë sirenë, si të doni.Whatever you want. Anyways, back to the story.
Dhe nëse askush nuk don të ulesh në tryezën e tyre, mendon se ata duan Butona Dashamirës këndej?And if nobody wants you sitting at their table, you think they want Chummy Buttons over here?
Të gjithë duan të marrin pjesë.Everyone wants to attend
Ajo atje... Ajo është që e duan të gjithë.That right there is what everybody wants.
Unë duhet të besoj që këta... me të vërtet duan të bëhen tifoze?I'm supposed to believe the biggest jocks in school... all along really wanted to be cheerleaders?
Njeriu që desha ta takoj.Just the man I wanted to see.
Une desha te te jepja kete e kam blere ne nje treg ...I wanted to give you this. I picked it up at a yard sale in Plymouth.
Unë vetëm desha që Uilli ta dinte të vërtetën. Unë kam qenë duke u përpjekur për ta mbrojtur atë.I just wanted Will to know the truthI was trying to protect him.
Tani që e more atë që deshe, unë nuk të duhem më.Now that you got what you wanted, you won't be needing me anymore
Është tamam ashtu si deshe ti.It's exactly as you wanted it to be.
Ti deshe të më thoje diçka atë natë kur erdhi Elioti, se doje të bëje diçka.You know, you said something when Elliot was here, that you wanted to do something.
Ai deshi të më mbrojë .He wanted to protect me.
Kurçinski nuk ishte e lumtur dhe deshi ta pastronte mendjen.[ Dr. Mierzwiak ] We provide that possibility. "Miss Kruczynski was not happy and wanted to move on.
- Shoku yt që deshi të më vras?- Your friend who wanted you to kill me?
Shpetove shtepin Shtepia deshi qe te fitojme?You're saying the house... The house wanted us to succeed?
Ngadalë, vetëm deshëm të shohim se sa e mirë je.Hold your horses, we wanted to see how pretty you were.
Thjesht deshëm të pyesnim.Just wanted to ask.
Dollarë... është kjo ajo që deshët?In the U.S., and as you wanted
Ju deshët të kërkoni falje, por nuk e bëtë.You wanted to say sorry, but you haven't.
Ju deshët të shkonit në TV. Po, unë desha të shkoj në TV.You wanted to go on TV.
Ju deshët ta Iuftoni atë njeri.You wanted to fight that man.
Atë që deshën një milionë vajza.The one that a million girls wanted.
Por, ata deshën që të merresha unë me shpërndarjen.- Well, they wanted me to hand-deliver it.
Atë që deshën një milionë vajza. Të cilën e fitova muaj më parë.The one that a million girls wanted.
Kështu që ne u dhamë atë që ata deshën ta besojnë.And so, we gave them what they wanted to believe.
Atëherë do të duash të më harrosh.You will want to forget me then.
Dhe prandaj ai do të dojë të jetë më i mirë se ti,And therefore he will want to do better than you,
- Shumica e CIA-s do të duan të të marrin në pyetje ty. Dyshoj.- CIA will want to question you themselves.
Ju jeni në paraburgim ... Së shpejti ju do të harrojmë se si të ecin drejt apo flasim drejtë ... Ju do të duan të fle , por nuk do të lejohen të ...You're in detention... soon you will forget how to walk straight or talk right... you will want to sleep but won't be allowed to... is that clear...?
Ju jeni në paraburgim ... Së shpejti ju do të harrojmë se si të ecin drejt apo flasim drejtë ... Ju do të duan të fle , por nuk do të lejohen të ...You're in detention... soon you will forget how to walk straight or talk right... you will want to sleep but won't be allowed to... is that clear?
Paul, do doja të pyes, tani na njeh, apo?Paul. I was wanting to ask. You know us now, right?
Ka shumë gjëra që kam dashur të t'i them për një kohë të gjatë.There are so many things that I have wanted to tell you for so long.
Babai juaj ka dashur ta dijë si e kam bërë këtë marifet qëkur ishte në moshën tuaj.Your daddy has wanted to know how I've done that trick since he was your age.
Por Laingu qe moti ka dashur te vrase dike nga ekipi ime.But Laing has wanted to kill someone in my crew for a long time.
Kjo tregon se bota e ka dashur një gjë të tillë.It shows that the world has wanted this done.
Babai juaj ka dashur ta dijë si e kam bërë këtë marifet... ...qëkur ishte në moshën tuaj.Your daddy has wanted to know how I've done that trick... ...since he was your age.
Jo, të dy mund ta kemi dashur jetën në tufë... por të paktën unë nuk e braktisa timen për një tjetër.No, we both might have wanted out of pack life... but at least I didn't trade one pack for another.
Kështu që mund të shkoj kur të dua.So I can move in whenever I want.
Disa herë, shumë rrallë, si President, më lejohet të bëj ç'të dua.Sometimes, very seldom, as president, I am allowed to do what I want.
Doja vetëm të të thosha se të dua dhe nuk dua që të futet asgjë mes nesh.I just want to tell you that I love you, and I don't want anything to come between us.
Po, natyrisht se të dua.No, of course I want you.
Por të dua të fortë, të aftë dhe të shëndosh.But I want you firm and fit and healthy
- Do të bëj çfarëdo që të duash.- I'll do whatever you want.
Beso çfarë të duash, Flojd.You believe whatever you want, Floyd.
Po. Për ç'të duash.Yeah, sure, about anything you want to talk about.
Do t'i them çfarë të duash ti që ti them, por a do të na shpëtosh ne të gjithëve, apo jo?I will say whatever it is you want me to say but are you going to save us all or not?
Po, është gjykatës, mund të bëjë ç'të dojë.Yeah, he's the judge. He can do whatever he wants.
E di që nuk do të dojë një fëmijë.He ain't gonna want a baby.
Tani siç u premtova, kush të dojë të stërvitet për raundin e parë nesër keni një orë në dispozicion.And now, when I promised If you want to train for tomorrow have a clock available.
Karaktere që i duam ose karaktere që na bëjnë... të duam ta mbyllim librin dhe mos ta hapim më kurrë.Characters we like or characters who make us... want to shut the book and never open it again.
Mund të prejmë çfarë të duam.We can cut to anything we want.
Në rregull, le të jetë sirenë, si të doni.Whatever you want. Anyways, back to the story.
Ju kërkoj vetëm të flas më pas bëni ç'të doni dhe nuk do të mundohem aspak t'ju ndaloj.I only ask to say what I've come to say. After that, do what you want, and I won't try and stop you.
Për 50 plus vozitje, ju merrni çka të doni.For 50 plus the ride, you get what you want.
Në Bagcilar, Bakirkoy, ku të doni.Baxilar, Bakircoi, wherever you want.
Të paktën gjysma e tributëve të duan si aleate.At least half the Tributes want you as an ally.
- Shumica e CIA-s do të duan të të marrin në pyetje ty. Dyshoj.- CIA will want to question you themselves.
Ata njerëz budallenj të duan ikur që të kthehen ku gjërat ishin më parë.Those Mob fools want you gone so they can get back to the way things were.
Disa njerë bëjnë çfarë të duan.Some people do what they want.
Sam është e rëndë fjetura, por ju mund të duan të mbajnë atë të ulëta, vetëm në rast.Sam is a heavy sleeper, but you might want to keep it low, just in case.
E unë nuk do të doja të jam i pavdekshëm pa ty!I don't want to live without you!
Thjesht doja të të thoja që po të ishim takuar në rrethana të tjera do të doja të të kisha njohur.I just wanted to say that had we met under different circumstances, I would've liked to have gotten to know you.
Nuk mund ta them edhe po të doja.So I couldn't tell you. Even if I wanted to.
Nëse isha shoku yt i ngushtë do të doja gjithmonë pranë mejeIf l was your best friend l'd want you around all the time
Doja të dija nëse... ...do të doje të kishim një bisedë më herët se javën tjetër.I was wondering if maybe... ...you wanted to have a conversation sooner than next week.
U ule aty dhe s'bëre asgjë, kur do mund të ma merrje armën kur të doje.You sat there and took it, when you could've taken my gun away from me any time you wanted to.
Jo sepse ti në të vërtetë nuk do të doje.Not because you really wouldn't want to.
Nuk do të doje që ata të ngriheshin.You don't want them to get you.
Besoj se nuk do të doje ta dije që... që ka një tatëpjetë 150 metërshe që do ta përjetojmë për 53 sekonda!If you're gonna be nasty about it then I guess you don't want to know that there's a 500-foot drop-off in 53 seconds! - Are you saying there's...
Epo, nëse i hedh poshtë akuzat ju do ta shisni kompaninë, dhe kompania e re, epo, kush do të donte të punësonte dikë me një top?Well, if I drop the lawsuit, you'll sell the company, and the new company, well, who'd want to hire somebody with one ball?
Pse do të donte dikush të rrëmbente gjyshen time?Why would anyone want to kidnap my granny?
Ai tha se po të mund të ishte në pozitën tënde, edhe ai do të donte hakmarrje.He said if he was lucky enough lo be standing,like you are... he'd want revenge too.
Pikërisht për këtë nuk të doja. Babai im të donte.This is exactly why I didn't want you for this.
Nëse të donim të vdekur, ti nuk do zgjoheshe.If we wanted you dead... you wouldn't have awoken.
I thamë që nëse do ishim prindërit e atij djali, do të donim të dinim për këtë gjë.We told him that if we were that child's parents, we would absolutely want to know about this.
Jo. Ne të donim ty, Ender.We wanted you, Ender.
Ne do të donim të qëndronte ashtu siç është.We'd want it to stay the way it is.
Pse do të donim të shkonim? Të kthememi në fillim ?Why would we want to come back at all?
Mendoj, nëse do të donit ta vlerësonit ose nëse dëshironi ta shisni atë, ose nëse doni që ta lini pengë.I mean, if you wanted it appraised or wanted to sell it, or if you wanted it to pawn.
Linja e zjarrit është ajri ndërmjet objektivit dhe armës nëpërmjet të cilës plumbi kalon shumë shpejt dhe është vendi i fundit në të cilën do të donit të ishit në luftë.Line of fire is the air between the target and the weapon through which the bullet travels very fast. It's also the last place you want to be in a fire fight.
Do të donit veshjen e Batmanit.WiII you be wanting the Batpod?
Kjo do të lëshojë të tjera nëse do të donit.This would supercede the other if you wanted to.
Çfarë mund të donin më tepër dy djem nga Nju Xhersi?What more could two guys from Jersey possibly want?
Pse ata do të donin... duket se kushdo që e mori atë u ndje nën presion.Why would they want to... it seems that whoever took her felt under pressure.
Duhet të heqësh atë bark, të vësh pak muskuj dhe të bëhësh tipi mesatar që njerëzit do të donin të ishin, në vënd të asaj që janë në të vërtet.We need you to slim down, muscle up and become the everyman People want to be instead of the one they actually are.
Më shkoi ndërmend që vajzat nuk do të donin ty të silleshe përreth, ata kanë shumë gjëra që po i ndodhin që të shqetësohen për njerëz si ne.I thought the girls wouldn't want you hanging around, they've got too much stuff going on to bother with people like us.
Kam pasur disa oferta, por nuk e di se sa vlen autoja... ...dhe disa do të donin ti blejnë ato të gjitha së bashku, më është vështirë...Well, I, you know, I got a few good offers, but honestly, I don't know how much each car is worth and I... They keep on wanting to buy all of them and it's hard for me to...
- Epo, ti duhet të kesh dashur ato të jenë ashtu.- Well, you must have wanted them to be.
Mendoj se kjo është ajo që do të ketë dashur Dr. Lanning.I think that's what Dr. Lanning would have wanted.
Po ta kisha ditur se je Vietnamez, s'do të kisha dashur ta ndanim dhomën.And if I'd known you were Vietnamese, I wouldn't have wanted to be your roommate.
Kishte shumë rëndësi për Uillin dhe ai do të kishte dashur që unë të vazhdoja.I have to continue this study. It meant a lot to Will and he would have wanted me to continue.
Mendoj se ai do të kishte dashur që ta kishe ti.I think he would have wanted you to have it.
Është çfarë do të kishin dashur Ndërtuesit.It's what the Builders would have wanted.
Siç do të kishin dashur paganët.As the pagans would have wanted.
E vetmja arsye... ...që do të doja që Xhek Sperou të kthehej nga toka e të vdekurve... ...është që ta kthej vetë aty përsëri!The only reason I would want Jack Sparrow returned from the land of the dead is so I can send him back myself!
Dhe më 1995 fillova të krijoj diçka që e quajta "tabela e vizionit(parashikimit)", ku do të merrja diçka që do të doja të arrij ose diçka që do të doja të tërheq, si: veturë,apo orë, ose shoqe të shpirtit nga ëndrat e mia, dhe do vendosja piktura se çka dua tani në këtë "tabelën e parashikimit".And in 1995 I started to create something called "the vision board", where I take something that I would want to achieve or something that I'd want to attract, like a car, or a watch or the soul mate of may dreams, and I'd put a picture of what I want right up on this board called "the vision board".
Nuk jam i sigurt, baba, ti do të doja ta dije këtë, por ajo perdorte barëra për gjumë, gjashtë madje edhe shtatë nga ato, snë mënyrë që të mos e ndërronte mendjen - të mos mundte.I'm not sure, Papa, you would want to know this, but she used sleeping suppositories, six or seven of them, so that she wouldn't change her mind - couldn't.
Po them sikurse nëse ishe një vajzë, a do të ishte kjo diçka që do të doje ta dëgjoje?I'm just saying it like if you were a girl, would that be something that you would want to hear?
"Po." Epo kjo ta shpif, sepse e di, mendova se do të doje të këtë, por... - Gjëra koti."Yes." Well, that sucks, because, you know, I thought you would want this, but...
Oh, kush do të donte të jetonte këtu nën frikën e përbindshave të pazot?Who would want to live here, in fear of the World Gobbler.
Dhe gjithashtu, unë nuk mendoj se babai yt do të donte ta shkëmbente jetën e vajzës së tij që të mbrohej stili i familjes.Also, I don't think your father would want her daughter's life to be spent so that the family style would be protected.
Pse dikush do të donte të vriste veten kur ka një bilion dollarë të çmendura?Why somebody would want to kill themselves when they have a billion freaking dollars.
Sepse ai e dinte se policia do të donte të dinte nga e mori këtë plagë.Because he knew the police would want to know how and why he got the wound.
Pastaj ai vendosi të jetonte këtu në Lago dhe askush s'e besonte se një njeri i tillë do të donte të jetonte këtu.And then he decided to make Lago his home... ...and no one could believe that a man Iike that... ...would want to stay here.
Po, President Snow mendoi se të gjithë do të donin ta shihnin.Yes, President Snow thought everyone would want to see it.
Është një shembull- vërtetë mendon se disa gra do të donin ta merrnin një vajze 16-17-vjeç te butiku ynë nëse e di që isha një shoqërues?Here's an example-- do you really think some woman would want to take her 16-17-year-old daughter to my boutique if they knew I was an escort?
Kishte shumë rëndësi për Uillin dhe ai do të kishte dashur që unë të vazhdoja.I have to continue this study. It meant a lot to Will and he would have wanted me to continue.
Mendoj se ai do të kishte dashur që ta kishe ti.I think he would have wanted you to have it.
Ai do të kishte dashur që unë ta mbaroja sa më shpejt të jetë e mundur.He would have wanted me to try and finish it. ...as soon as I could.
Është çfarë do të kishin dashur Ndërtuesit.It's what the Builders would have wanted.
Siç do të kishin dashur paganët.As the pagans would have wanted.
Kështu e dashke?You want to go? No!
-Tani dashke të fliske.Oh, so now you want to talk.
- Pra, ti nuk dashke që unë...- So you don't want me to...?
Familja Korleone dashka të blejë aksionet e mija?The CorIeone family wants to buy me out?
Asnjëri s'dashka të luaj?Nobody wants to play?
Turku dashka të bisedojë!The Turk wants to talk!
Më dashkan të zhytur në një metal mbajtëse?Really? They want me in a submerged, pressurized, metal container'?
Dëshiron të di nëse kam dashur ti vë flakën gjyshërve?You ask if I wanted to sfajczy? grandparents?
Kanë kaluar 4 muaj dhe unë nuk kam mbetur shtatëzanë, kështu që unë kam dashur që të vërtetoj se a është gjithçka në rregull me mua.It's been four months, and I haven't gotten pregnant, so I just wanted to see if everything was in working order.
Maili, gjithçka që ke dashur të bësh është të këndosh.Miley, all you ever wanted to do was sing.
Kam dashur të shkoj me mënyra të tjera me të.I wanted to go the other way with it.
Kemi dashur diçka që përputhet. Qumshti dhe keku tanimë dihet.We wanted something that goes good together, and Milk 'N Cookies was already taken.
Imagjino, duke dashur të shkojë në Baghdadatë ditë!lmagine, wanting to go to Baghdad that game day!
Duke u munduar të bëhen rrugaç dhe duke dashur të përshtaten.Trying to be thugged out, and wanting to fit in.
Ka ardhur tek unë duke dashur që ta shet anijen.Came to me wanting to sell the boat.

More Albanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

daj
divide

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

abonohem
subscribe
abrogoj
abrogate
argëtoj
entertain
arratisem
escape
bisedoj
talk
dëshiroj
desire
dorëzohem
give up
duroj
bear
lëshoj
leave
lidh
bind

Other Albanian verbs with the meaning similar to 'want':

None found.