Hal (to die) conjugation

Hungarian
143 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
halok
I die
halsz
you die
hal
he/she to die
halunk
we die
haltok
you all die
halnak
they die
Past indefinite tense
haltam
I died
haltál
you died
halt
he/she died
haltunk
we died
haltatok
you all died
haltak
they died
Conditional present indefinite tense
halnék
I would die
halnál
you would die
halna
he/she would die
halnánk
we would die
halnátok
you all would die
halnának
they would die
Conditional past indefinite tense
haltam volna
I would have died
haltál volna
you would have died
halt volna
he/she would have died
haltunk volna
we would have died
haltatok volna
you all would have died
haltak volna
they would have died
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok halni
I will die
fogsz halni
you will die
fog halni
he/she will die
fogunk halni
we will die
fogtok halni
you all will die
fognak halni
they will die
Subjunctive present indefinite tense
haljak
(if/so that) I die
halj
(if/so that) you die
haljon
(if/so that) he/she die
haljunk
(if/so that) we die
haljatok
(if/so that) you all die
haljanak
(if/so that) they die
Conjugated infinitives
halnom
I to die
halnod
you to die
halnia
he/she to die
halnunk
we to die
halnotok
you all to die
halniuk
they to die

Examples of hal

Example in HungarianTranslation in English
! Meg akarsz halni?You want to die?
! Megakarok halni!I want to die!
"A kérdés nem az volt,hogy meg fogok-e halni."The question wasn't, am I going to die?
"Azt hiszem, meg fog halni."I think she's going to die.
"Azért tetted ezt, mert... " ".. tényleg meg akartál halni, vagy... " ".. csak fel akartad magadra hívni a figyelmet? "Did you hurt yourself because you truly wanted to die... or did you just want some attention?
! Legalább méltósággal halok meg!At least I'll die with my dignity.
! Sosem halok meg!Never gonna die!
"Anyámnak tudnia kell, hogy sajnálom, és hogy boldogan halok meg álmomban.""I sorry to mother who must know I die happily in sleep."
"De az a gondolat nagy megelégedéssel tölt el... hogy szeretett hazámért harcolva halok meg.""But I am well pleased with the thought... "that I die fighting for my beloved country.
"Ha meghalok, mint egy férfi, úgy halok"If I'm to die I'll die like a man
" szegényen halsz meg.""you die poor."
"Az élet egy kaland, éld ki amíg meg nem halsz."You know what they say? "Life is an adventure, live it till you die."
"Bizony, amely napon eszel azon gyümölcsből, halálnak halálával halsz.""But of the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat, for in the day that you eat of it, you shall surely die."
"Csak öregszel, de sose halsz meg.""You keep getting older and you don't ever die."
"Elegem van belőled! Miért nem halsz inkább meg.""I'm sick of you." "Why don't you die already?"
"Aki megkeseredetten magányosan hal meg."Filled with regret. Waiting to die alone.
"Ne aggódj, nem hal meg!"Don't worry, she's not going to die!
"felkészül rá, magányában hal."prepares to die in the absolute solitude of swollen husk.
- Boldogan hal meg, szerencsétlen.Happy to die miserable.
- Egy kis zuzmótól senki sem hal meg.- No one is going to die from a little moss.
"Az Egyért élünk, az Egyért halunk meg.""We live for The One, we die for The One. "
"Csak egyszer halunk meg. De oly hosszú időre.""We die only once, and for such a long time."
"Egyedül születünk, egyedül élünk, egyedül halunk meg."We're born alone, we live alone, "we die alone.
"Egyedül élünk, egyedül halunk meg."We live alone, we die alone.
"Együtt élünk, együtt halunk."Live together, die together.
"Te és a húgod sohase fogtok megöregedni soha nem haltok meg, és többé nem ismeritek majd a félelmet."You and your sister will never grow old you'll never die and you'll never know fear again.
- Akkor együtt haltok meg.- Then you'll die together.
- Akkor haltok meg, ha nem teszitek le.- You will die if you do not.
- Akkor itt haltok meg.Then you will die up here.
- Ha megölöm magam, velem haltok.- lf I kill myself, you die with me.
" Miért éheznek és halnak meg az Apacsok ahelyett, hogy megadnák magukat?""Why do the Apaches starve and die instead of surrender?"
"A jók korán halnak""The good, they do die young."
"A sakálok sakálként halnak meg"."Jackals, die like jackals".
"Az öreg katonák sosem halnak meg ők csak...elhalványodnak.""Old soldiers never die... they just... fade away."
"Bruce, fiam, a filmszakma kegyetlen, sekélyes pénznyelő, melyben tolvajok és stricik lébecolnak, s a jók förtelmes halált halnak.""Bruce, my boy, the movie business is a cruel and shallow money trench. where thieves and pimps run free and good men die like dogs. "
"Bárcsak én is velük haltam volna.""I wish I could have died with them."
"Ha halott leszek, amikor ideérsz, tudd, a védelmében haltam meg."If I am dead when you get here, know I died defending it."
"Lassú és fájdalmas halált haltam a saját tüdőfolyadékomat nyeldesve.""I died a slow, horrible death choking on the fluid in my own lungs."
"Éltem és haltam."* I've lived and I've died
"És itt is haltam meg."'And this is where I died.
"Ráadásul húsvétkor haltál meg, a legnagyobb pogány ünnepségen!"And you died on Easter, the biggest pagan ceremony in the history of ever!
- Bárcsak helyette te haltál volna meg!- I wish you died instead of her!
- Bárcsak inkább te haltál volna meg!- I wish you died instead of her!
- Dehogy haltál.You didn't nearly die. I nearly died.
! Nem halt meg senki.Nobody died.
" 40 ember halt meg "" About 40 people died "
"...kérem, emlékezzenek arra, hogy hősként halt meg, de ami a legfontosabb, hogy hősként élt."... please know that he died a hero, but more importantly, he lived a hero.
"319 ember halt meg tüdőpestisben Angolában."319 people died in Angola during an outbreak of pneumonic plague in Angola. Total deaths are around 319.
"36 angol turista halt meg."36 English tourists died.
"Itt meg itt haltunk meg.""We died at such a place."
- Együtt haltunk meg.We died together.
- Mind ugyanakkor haltunk meg.- We died at the same time. - Mm-hmm.
Akkor Damon és én a semmiért haltunk meg.Then damon and I died for nothing.
Azért haltunk meg, hogy zsenialitásod bizonyítsuk.We died to prove your genius.
A szerelmért haltatok meg!You died for love!
Kisbabaként haltatok meg.No, you died as infants.
Nem érdekel, hogy haltatok meg.l don't care how you died.
Ott haltatok volna meg a medencében.You could've died in that pool.
! Elegen haltak ma meg!Enough have died already!
"Azok az emberek az orvosom büntető eljárása miatt haltak meg. Nem ragaszkodott hozzá, hogy orvosi felügyelet alatt maradjak."These people died... because of the criminal actions of my psychiatrist.
"Csak, hogy az amerikai történelembőI említsek példát" "50.000-ren haltak meg a csatában Gettysburg-nél".As a U.S. example, 50,000 died at the Battle of Gettysburg.
"Egy jó világba haltak bele.""You might recall all of the rest. Did you have a good world when you died?
"Elárulom neked, hogy nem haltak meg"I tell you, they have not died.
"...nem az élvezetért, érted halnék meg?""...would not of joy I would die?"
- De legalább hősként halnék meg.Then at least I would die a hero.
- Előbb halnék meg, semhogy őket bántsam.- I would die before I harm them.
Akár meg is halnék érted.And I would die for you.
Abban a sivatagban halnál meg.You would die in that desert!
Annyira hiszel ebben, hogy bűnben halnál meg?You believe this so strongly you would die in sin?
Annyira szereted, hogy meg is halnál érte.You love him so much you would die for him.
Ha ma harcolnál az ellenfeled ellen, akkor úgy halnál meg, hogy egyszer se tudnád megütni.If you fought your opponent today, you would die without landing a single blow.
Miért halnál meg érte?~ You would die for her?
- Azt is elmondta, hogy halna meg? Nem.-Did he say how they would die?
- Előbb halna meg.- He would die first.
- Nem mindegyikünk halna meg érte.- Not all of us would die for him.
A másik ember megbetegszik, és meg is halna, ha egy orvos nem mentené meg - hogy tovább rabolhasson.The other man becomes ill and would die, except for a physician... who returns him to health- to rob and lie again.
Ahol mindenki más szomjan halna napok alatt ők elégedetten éldegélnek ezen a pusztaságon.Where any other person would die of thirst in a few days they live quite contentedly in this desert.
- Éhen halnánk, kedvesem!- We would die of hunger, my darling!
Meg is halnánk az Egyért.We would die for the One.
Oxigén nélkül négy percen belül halnánk meg.Without oxygen, we would die in four minutes.
Ti bele is halnátok.And you would die.
Azért csinálom, mert ha nem tenném, emberek halnának meg.I'm doing it because if I don't, people would die.
Egy háborúban milliók halnának meg. Föképp külvárosiak.ln a war millions would die and most of them would be Downzoners.
Emlékszem, azt kívántam, bárcsak többen halnának meg, és kiegészíthetném a Lego gyűjteményemet.I remember wishing more people would die, so I could complete me Lego set.
Ez... tízezrek halnának meg..That's... tens of thousands of people would die.
Gyerekek halnának meg, ha nem csinálnánk.There are children who would die if we didn't do this.
"Hadd haljak meg a filiszteusokkal!"Die, Samson! "Let me die with the Philistines!"
"Hadd haljak meg!Let me die!"
"Miért haljak meg itt, ha meghalhatok ott is?""Why die here... "when I can die there?"
"haljak, mint ismeretlenek;Thus unlamented let me die;
"szív dobbanásai, mind azt súgják, haljak meg érted, kedves.""at heart, l seek to die for you, my love"
"Gyere és halj meg velünk!""Come die with us!"
"Halj meg James, halj meg..."die, james, die...
"Kérlek, halj meg gyorsan."Please die soon.
"Kérlek, halj meg most."Please die soon.
"Meg ne halj!""don't you die.
"De az össze bátor ivó soha ne haljon meg""All our brave drinkers shall never die."
"Hadd élvezem tulzón, hogy a betelt vágy, Legyen beteggé és úgy haljon el."Give me excess of it, that, surfeiting, the appetite may sicken, and so die."
"Ma ne haljon meg bika!""No bulls would die today."
"Mandar Kush haljon meg a börtönben vagy maga hal meg kínok közt." Ugye milyen költői?"Mandar Kush dies in prison, or you die in pain." Poetic, no?
"Valami innen elüt a többitől," "valami innen haljon meg egyedül!""One of these things is not like the other, one of these things should die alone."
"Ha meghalunk, együtt haljunk meg"?"If we die, we die together"?
"Menjünk, haljunk meg Stephen Fryért, hátha egyszer megszületik.""Let's die for Stephen Fry who may or may not be born one day."
- "Választhatunk, hogy haljunk meg. "All we can do... is choose... how we die!
- Csak ne haljunk meg!Don't die out there.
- Igazán? Azt hittem, az a cél, hogy minél több pénzzel haljunk meg.I thought the goal was to die with the most money.
"Megátkozlak titeket, vádlóimat, hogy haljatok szörnyű és borzalmas halált és élőhalottként keljetek ki a sírotokból!"(SIGHS) I curse you accusers to die a horrible and gruesome death, and rise from your graves as the living dead!
"hogy meg ne haljatok."... lest ye shall die.
- Meg kell haljatok- You're gonna have to die.
Akkor haljatok meg itt kinn.Then die out here.
Akkor haljatok meg.Then die.
"30 év után találkoztak, hogy együtt haljanak meg.""They got separated 30 years before, they rejoin to die together"
"De a bosszúálló boszorkány elátkozta vádlóit, mind a hetüket..." "...hogy haljanak szörnyű és borzalmas halált," "...majd élőhalottként támadjanak fel sírjukból...""But the vengeful witch cursed her accusers, seven of them in all, to die a horrible and gruesome death, and rise from their graves as the living dead!"
- Az öregek haljanak meg, mi?- Old people should die.
- Hadd haljanak meg.Oh, let them die.
- Hát haljanak meg!- Let them die.
"És említettem már, hogy meg kellett volna halnom abban a kocsiban?""And the... oh, did I mention... I was scheduled to die in that car, too."
- De meg kell halnom.- But I have to die!
- Ha meg kell halnom... - Igen? akkor a maga...If I must die... it's your gas I want to die in!
- Meg kell halnom!- No! I need to die!
- Meg kell halnom.I have to die.
"Az anyukád azért van itt, mert meg kéne halnod, vagy valami ilyesmi.""Your mom is here because you're supposed to die or something."
"Most meg kell halnod.""You're gonna have to die."
- Ahhoz meg kell halnod, hogy a Pokolba juss, nem?- You have to die before you go to hell.
- Ahhoz, hogy élj, meg kell halnod.You have to die to live.
- Azt kérdezted, hogy meg kell-e halnod.- You asked me if you had to die.
- A Nőnek meg kell halnia.- She has to die! No Hollywood ending.
- Bonnie-nak meg kellett halnia.Bonnie had to die.
- De Fido-nak meg kellett halnia.But Fido had to die.
- Egyikünknek meg kell halnia.Ed, one of us had to die.
- Egyikőtöknek meg kell halnia, mert megölte a szent állatot!Which one of you is going to die for slaying our sacred beast?
A Védelmező meg fogja torolni, amit tettünk. Mindannyiunkon! És ha meg kell halnunk, inkább halok meg harcolva.The Lord Protector will take his revenge, on all of us and if we're going to die, I would rather die fighting.
Ahhoz hogy újjászülethessünk, előbb meg kell halnunk.To be reborn, you have to die first.
Akkor meg kell halnunk?We'd need to die, then?
De meg kell halnunk ahhoz, hogy a bébi élhessen?But do we have to die so that your baby can live?
De nem jelenti azt, hogy bele is kell halnunk.That does not mean we have to die doing it.
Meg kellett volna halnotok.You were supposed to die on that bridge.
- Igazság szerint meg kéne halniuk.By rights, you have to die. Whoa, hello.
- Meg kell halniuk.These people need to die.
- Nekik meg kell halniuk.Those people are supposed to die.
- És meg kell halniuk!...also got to die.
A nő, a kereskedő, bár ártatlanok voltak, meg kellett halniuk.The woman, the merchant, they had to die although they were innocent.
Egy szomjan haló elfelejtheti a vizet?Can a man dying of thirst forget water?

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

áll
stand
dől
topple
dúl
ravage
fal
devour
fél
fear
fúl
drown
hág
step up on something
hagy
let
hajt
fold
hál
sleep
hall
hear
hat
affect
hív
call
hoz
bring
húz
pull
hűl
get cool
hűt
cool
kel
rise
lel
find
sül
bake
tol
push
vél
opine

Similar but longer

hajol
bend
halad
proceed
hall
hear
kihal
die out

Random

feltart
impede
fúj
blow
fullad
choke
fürdik
have a bath
göndörödik
curl
gyaláz
besmirch
hajt
fold
hál
sleep
hangsúlyoz
emphasize
hazatalál
find one's way home

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'die':

None found.
Learning languages?