Hall (to hear) conjugation

Hungarian
150 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
hallok
I hear
hallasz
you hear
hall
he/she to hear
hallunk
we hear
hallotok
you all hear
hallanak
they hear
Present definite tense
hallom
I hear
hallod
you hear
hallja
he/she hears
halljuk
we hear
halljátok
you all hear
hallják
they hear
Past indefinite tense
hallottam
I heard
hallottál
you heard
hallott
he/she heard
hallottunk
we heard
hallottatok
you all heard
hallottak
they heard
Past definite tense
hallottam
I heard
hallottad
you heard
hallotta
he/she heard
hallottuk
we heard
hallottátok
you all heard
hallották
they heard
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
hallanék
I would hear
hallanál
you would hear
hallana
he/she would hear
hallanánk
we would hear
hallanátok
you all would hear
hallanának
they would hear
Conditional present definite tense
hallanám
I would hear
hallanád
you would hear
hallaná
he/she would hear
hallanánk
we would hear
hallanátok
you all would hear
hallanák
they would hear
Conditional past indefinite tense
hallottam volna
I would have heard
hallottál volna
you would have heard
hallott volna
he/she would have heard
hallottunk volna
we would have heard
hallottatok volna
you all would have heard
hallottak volna
they would have heard
Conditional past definite tense
hallottam volna
I would have heard
hallottad volna
you would have heard
hallotta volna
he/she would have heard
hallottuk volna
we would have heard
hallottátok volna
you all would have heard
hallották volna
they would have heard
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok hallani
I will hear
fogsz hallani
you will hear
fog hallani
he/she will hear
fogunk hallani
we will hear
fogtok hallani
you all will hear
fognak hallani
they will hear
Future definite tense
fogom hallani
I will hear
fogod hallani
you will hear
fogja hallani
he/she will hear
fogjuk hallani
we will hear
fogjátok hallani
you all will hear
fogják hallani
they will hear
Subjunctive present definite tense
halljam
(if/so that) I hear
halld
(if/so that) you hear
hallja
(if/so that) he/she hear
halljuk
(if/so that) we hear
halljátok
(if/so that) you all hear
hallják
(if/so that) they hear
Subjunctive present indefinite tense
halljak
(if/so that) I hear
hallj
(if/so that) you hear
halljon
(if/so that) he/she hear
halljunk
(if/so that) we hear
halljatok
(if/so that) you all hear
halljanak
(if/so that) they hear
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
hallanom
I to hear
hallanod
you to hear
hallania
he/she to hear
hallanunk
we to hear
hallanotok
you all to hear
hallaniuk
they to hear

Examples of hall

Example in HungarianTranslation in English
""Egy szót sem akarok hallani# Never do I ever want to hear another word #
""Te vagy a vágyam" ezt szeretném hallani remegő ajkaidról."You are my desire I want to hear my through trembling lips!
"A fegyverek zajától körülöttünk nehéz hallani.""The gunfire around us makes it hard to hear."
"Akarja hallani kááár a specialitásainkat?""Would you like to hear arrr specials?"
! ) (Egyáltalán nem hallok semmit sem!(I can't hear anything at all!
! - Hogyhogy csak most hallok róla?How come I'm just hearing about this?
" A titkárnőjénél, Gretchennél." Nos ez az a három szó, amit nem gondoltam volna, hogy hallok tőled."His secretary, gretchen." Now, there's three words I never thought I'd hear you say.
"A lakásban lépteket hallok," "hangokat, nevetést, mintha partit adnának."'In the apartment one can hear many footsteps, voices and laughter, parties are held...'
"Ahogy motoromon haladok, egyszer csak különös hangot hallok."As I ride along, I hear a great sound.
! - Barry, ha hallasz, mond hogy "vettem".- Barry, if you hear me, yell "10-4."
! - Billy, hallasz?Billy, can you hear me?
! Nem is hallasz engem.You can't even hear me.
"A fejtől másképp hallasz majd az előadáson ez nagyon zavaró lehet."will totally change your hearing in the performance. "You may hear everything completely differently...
- Azt hall, amit akar.- He hears what he wants to hear.
- Bácsikám, azt hiszem kicsit nagyot hall.Uncle, he's little hard to hear.
- Csitt, lehet, hogy hall téged.- Sh, he might be able to hear you.
- Most jobban hall minket?- Are you able to hear us?
"Amit itt látunk, amit itt mondunk, amit itt hallunk, az itt marad.""What we see here, what we say here, what we hear here, stays here."
"Este kilenc van, lövéseket hallunk."It's 9 p.m., and we can hear shots.
"Nem kapsz több pénzt, amíg nem hallunk rólad!""No more money until I hear from you."
- Azt hiszem, nem hallunk többé róluk.- We'll hear no more of it.
"Bármit is hallotok rólam, kérlek titeket, ne higgyétek el!"that which you hear said about me... please don't believe any of it.
"Ha szabadon engedik, hallotok felőlem."If she goes free," "you'll hear from me."
"Hallván hallotok majd, de nem értetek, és nézvén néztek, de nem láttok.You will be ever hearing, but never understanding. You will be ever seeing, but never perceiving.
- B-század hallotok?B company, can you hear me?
"Amit hallanak az nem egy filmből van, hanem valódi lövések."What you hear behind me is not coming from a movie set. It is actual gunfire.
"Azt hallom, amit önök is hallanak", Toby?"I'm hearing what you're hearing," Toby?
"Bár az a nap végét jelenti, az én füleim ébresztőt hallanak a felkelő napnál.""For even though it be end of day, mine ears hear reveille in the rising sun."
"C" csoport, "A" csoport, hallanak?Group "C," Group "A," can you hear me?
! Nem hallom a hurrikántól!I, I can't hear you 'cause of a hurricane!
! Á, már hallom én is.I hear it now.
"A hang, úgy hallom" "kesereg"A voice I hear lamenting
! Hát nem hallod?Do you hear that?
" - Most hallod?Amy: (Whispers) Can you hear anything?
"A rómaiaknak írt levél", 11. rész, hallod?"To the Romans, Chapter 11, Did you hear that?
"Akár hallod, akár nem Teszek róla, hogy meghalld! ""Whether you hear or not I will make you hear it!"
"A világ hallja az élők imádságát, és becsületesnek gondolják őt."The world hears the praise of the living and thinks him a man of honor.
"Csak aki figyel, az hallja a farkasüvöltést.""Only one who listens hears the cry of the wolf."
"Remélem nem hamvad el mikor hallja...""I hope she doesn't smoulder when she hears.."
"Senki sem hallja a fájdalmamat.""No one hears the sobbing sighs."
! Hadd halljuk, emberek!Let's hear it for them, folks.
"Bár, ha kiált, de nem halljuk őt."She cries out, but we do not hear her.
"Ha a munka messze hajt," "halljuk mind e dalt:"And when we're in the distance you'll hear this whispered tune
"Nem halljuk a gépet."We cannot hear the machine. "
"Halljátok, halljátok, hogy a mai napon... hogy az elöljárók lovaggá ütik Maire Egisto Lonzi Tognarinit... beidézik Martino Papucci mestert gyors bemutatkozásra... és tanácskoznak.. a Portoferraioi városházában.""Hear ye, hear ye, on this day... the Great Knight Maire Egisto Lonzi Tognarini... summons Master Martino Papucci... to present himself expeditiously to confer with the aforementioned... at the Town Hall of Portoferraio."
"Tudjátok mit srácok? Lepadlózom a gépet, hogy halljátok F1 McLarent."I said, "Tell you what, I'll nail it through the mountains, you guys have got to hear the F1 McLaren."
* Előre, kerubok * * halljátok az éneket * * egy gyermek kíván * * szólít bennünket * * ereszkedjünk!♪ Forward, cherubs ♪ ♪ hear the song ♪ ♪ a child's wishes ♪
*Itt az idő Isten gyermekei* *lássátok és halljátok* *az ő szent szavát* *hogy véget ér a világ* *és a hegy összeomlik* *mikor Ő újjászületik*♪ It's time for God's children ♪ ♪ to listen and hear ♪ ♪ for his word has said ♪
"Ahogy a fák hallják a fülemüle sóhaját, úgy vágyom, áhítozom, hogy enyém légy."Trees hear the nightingale sigh, 'I long, I yearn, to make you mine'
"Nem igazán tudom, hogy akarom-e, hogy ezt mások is hallják.""I don't really know if I want anyone to hear this."
! - Zajt hallottam, és bejöttem megnézni.I heard a noise, and I came in to check.
! Azt hiszem rosszul hallottam!I don't think I heard that.
! Ez gondolom megtépázza az önbecsülését, őrnagy, de csak akkor jutott eszembe újra a neve, mikor itt hallottam.At the risk of bruising your vanity, Major, l didn't remember you until l heard your name here.
! Ezt a szót még nem hallottam tőled!I've never heard that word out of your mouth.
"...meghalni egy olyan helyért, amiről soha nem hallottál..."...a few men gettin' killed holding on to some place you never heard of...
"Még sosem hallottál a trogáról?"What? "you've never heard of troga?"
"Még sosem hallottál róla?", erre én, "Nem!"You haven't heard of it?" And I'm like, "No!
"Vége a beszédnek, mindent hallottál.Now all has been heard, here is the end of the matter:
"A rejtekhelyéről erős morajló hangot hallott.""From his hiding place he heard a mighty rumbling voice.
"A szomszéd hangos dörrenést hallott, meglátott egy sötét hajú fehér férfit,""Neighbor heard a loud bang "and then spotted a dark-haired Caucasian male
"Egy logikusan gondolkodó ember egy vízcseppből következtet a Niagara vagy az Atlanti óceán létezésére, anélkül, hogy látta őket, vagy hallott volna róluk."From a drop of water, a logician could infer the possibility of an Atlantic or a Niagara without ever having seen or heard of one or the other.
"A nagy robbanás előtt történt, amit valamennyien hallottunk és éreztünk." Just prior to that huge explosion that we all heard and felt. "
"Nagy robbanást hallottunk lefelé jövet." We heard a big explosion coming down. "
"Ugyanakkor egy hangos robbanást hallottunk." And at that time we heard a huge explosion. "
"A szenvedés olyan módját élitek majd át, amiről még nem hallottatok."You are going to suffer in ways you never heard of.
"Bármi, amit hallottatok teljesen igaz.""Whatever you heard, is absolutely correct"
"Csókolózó unokatesókról" már hallottam. De hallottatok már valaha "dugó unokatesókról"?I've heard of"kissing cousins." But have you ever heard of"doin' it cousins"?
"Képes egyenesen belenézni a szemetekbe..." "...és elmondani a legnagyobb hazugságokat, amit életetekben valaha is hallottatok."She can look straight into your eyes and tell the biggest lies you've ever heard in your life.
"Amint ez történt, Hansel és Gretel hallottak mindent amiről a szüleik beszéltek. Shh, mondta a fiú."As it happened, Hansel and Gretel had overheard everything their parents had said."
"Aztán szinte megkönnyebbülés volt az a Walsh fickó - hallottak róla?"You know, it's kind of a relief this Walsh guy - you heard about him?
"Mindannyian kiválóan hallottak, és én is őket, hangosan és tisztán."" They all heard me great, and I could hear them loud and clear."
"Mindenkitől kérdeztem Amerikában, de még csak nem is hallottak róla.""I've asked everywhere in America, no one's even heard of it."
"Miután eltűnt a sűrű felhőzetben, a repülőgépről nem hallottak többet.""After becoming lost in a thick cloud bank, the plane was never heard from again."
! Jól hallottad, Sam.Yeah, you heard me, Sam.
"Amint azt bizonyára hallottad..."As you will have heard...
"Amíg a halál el nem választ." Te nem ezt hallottad, Helen?"Till death do us part." Isn't that what you heard, Helen?
! - De...de hát, uram... - Jól hallotta, százados!But--but, sir-- You heard me, Captain!
"A lány hallotta, hogy a fiú lélegzése felgyorsul,"She heard his breathing become shallow...
"Aztán aprópénz csörgését hallotta a fűből.""He heard small changes in the grass.
"Aztán ezt az akkordot kivesszük innen, mert mindenki hallotta már előtte."We want to take out the chords of that section, cos everybody's heard those before.
" A hangjukat is hallottuk."We heard their voices. They were policemen.
"...sokszor hallottuk.""..we heard many times."
"A feleségem és én az autórádióban hallottuk."My wife and I heard it come over the car radio.
"De, hallottuk, csak úgy érezzük most még nem kell semmit hozzáfűznünk a dologhoz."No, we heard it. We just feel like... it's not really necessary to comment at this particular time.
"Ezt már hallottuk, Jackie.""We've heard about that one, Jackie."
- Az egészet hallottátok?- You guys heard all that?
- Azt hallottátok?You heard?
- Bizonyára hallottátok a szomorú hírt Justin-ról.- I guess you've all heard the bad news about Justin.
"A Dél-Kaliforniai Olajtársaság délutáni koncertjét hallották... akik a "Poem of Ecstasy"-t játszották.You're listening to the Southern California Gas Company Afternoon Concert. We've just heard The Poem of Ecstasy by Alexander Siloti.
"Messzi északról hallották a szél halk fújását Henry nagybácsi és Dorothy látták, hogy a hosszú fű hullámokban hajlott... meg a közelgő vihar előtt."" From the far north they heard a low wail of the wind and Uncle Henry and Dorothy could see where the long grass bowed before the coming storm."
'Nem, Lucy szerencsés volt a biztonsági őrök hallották sikítani.''No, Lucy was lucky. Security guard heard screaming.'
- Hogy te bolond vagy. Egyébként is, ki hallana meg minket?Besides, who would hear us?
Ha a találmányaim egy magasabb szinten is elismernék anyu is biztos hallana róla.If my inventions were just recognised on a big stage then surely my mom would hear word of it too.
És azért, mert ha bármi történne, senki sem hallana semmit.If anything were to happen, no-one would hear a thing.
És amikor a zenegépen felcsendülne a "Brown eyed girl", nem hallanánk semmit, csak a csöndet.And when "brown eyed girl" would come up on the jukebox, All you would hear...
Az űrben talán többen hallanának.They would hear you more in space, actually.
Ahogy azt már számos alkalommal elmondtam, az egyetlen tengeri lény, aminél egyáltalán felmerülhet, hogy megeszik engem, a Kraken, mert akkor utoljára ezt hallanám:As I've stated before on numerous occasions, the only sea creature I would even consider being eaten by is the Kraken, because the last words I would hear are:
Ha kimostad volna a füleidet Duverger, hallanád a súgást.If you washed your ears, Duverger, you would hear the whispering
Nézd, körül tudom írni a Felismeréseket akár most is hallanád a szavaimat de többet kell tenned, hogy megértsd őket.Look, I could describe these insights to you right now and you would hear my words but you have to do more than that.
A Suzym hallaná.My Suzy would hear.
Ja, mer' senki se hallaná meg, amikor a délután közepén betörik egy ablak a kémia szertárban.Yeah, 'cause no one would hear the sound of breaking glass in the science lab in the middle of the afternoon.
Ki hallaná, nem igaz?Who would hear it, right?
A krautok hallanák oket.The Krauts would hear them.
! Hadd halljam!Let me hear you!
"Hadd halljam!"Hear, hear
"Igen, hadd halljam a Dunder-Mifflin szavát"Let me hear Dunder MiffIin talk
"Amerika halld a riadótAmerica has heard the bugle call
"Gyere és halld meg, hogy érted dobog a szívem.""Come, listen to my heartbeat. "
"Ha nekem kell beszélnem, akkor halld meg ezt..."If I have to do all the talking, then hear this...
"Ne halld, ne lásd és ne beszéld a gonoszt.""See no evil, hear no evil, speak no evil."
# Alig vártam, hogy halljak rólad.# Couldn't wait to hear from you.
*** Majd bele halok, hogy halljak rólad ***Stop. I'm just dying to hear you
- Akkor hadd halljak egy kis nyers őszinteséget!Let me hear some raw, unfiltered honesty, then. As you wish.
- Egy szót se halljak.- I don't wanna hear it!
"Ne láss, ne hallj, ne mondj rosszat!""See no evil, hear no evil, speak no evil."
- Fültövön vágjalak, hogy jobban hallj?D'you want a smack on your ear to help you with your hearing?
A forgalom holt órái, üres terek, a múlékony, égető vágy, hogy többet ne hallj, ne láss, néma és mozdulatlan maradj.The dead hours, empty passages, the fleeting and poignant desire to hear no more, to see no more, to remain silent and motionless.
"De az emberek szíve megkeményedett... a szemük csukva van... és fülük nem hall... hogy lássanak a szemükkel... és halljon a fülével és értsen a szívével. ""But the heart of this people is grown hard... their eyes are closed... and their ears can't hear... lest they see with their eyes... and hear with their ears and understand with their heart. "
A "Tobias, Kline és Barnes" -nál szerinted bárkit is érdekelne, hogy halljon arról, hogyan keresel Boom-boom-t?You think anybody at Tobias, Kline, and Barnes would be interested in hearing about you looking for Boom-boom in the federal pen?
A királyoknak szükségük van krónikásokra, hogy a nép halljon tetteikről.Kings need chroniclers so that the people can hear about their deeds.
- A fenébe is, halljunk egy kis zenét!- Hell, let's hear some music.
A Glee arról szól, hogy valami váratlant halljunk, és, hogy az a személy olyan módon énekelje el azt nekünk, ahogy azt sosem gondoltuk volna.Glee is about hearing the unexpected... and having that person really own it... in ways that you would've never imagined.
Amit a szerző nem akar, hogy halljunkSomething he doesn't want us to hear
Addig nem jöttök be, míg mi ki nem jövünk, halljatok akármit.You don't come in until we come out no matter what you hear.
Az lent az úton parkoltunk le, hogy ne halljatok meg minket.We parked the car down the road so you wouldn't hear us.
Azt akarom, hogy ti is halljatok.I want you to hear me out too.
Elsőként Ti, akikben Mishupashup lakozik halljatok engem és szálljatok alá.First People, who dwell in Mishupashup, hear me and descend.
"Hogy akik néznek, nézzenek ugyan, de ne lássanak és akik hallanak, halljanak ugyan, de ne értsenek!""For though they have eyes, they will not see. For though they have ears, they will not hear."
- Azt akartam, hogy halljanak engem az emberek!I wanted people to hear me.
A fogsorodra kéne helyet foglalniuk, hogy halljanak.They'd have to be sitting on your dentures to hear you, that's for sure.
"Üzenj! Tudom, hogy nem sejtetted, hogyan érzek irántad, de ez igaz, muszáj..." "... hallanom rólad, vagy meghalok."I'm sure you never knew, how I feel about you, this is real, I need to hear from you right now or I'll die.
- Biztos, hallanom kell?- Phoebe, do I want to hear this?
- Csupán ennyit kellett hallanom.That's all I needed to hear.
- Először hallanom kell őt.I'm gonna have to hear her read first.
"Costa, ezt hallanod kell!""You have to hear this, Costa!"
- Eric, ezt hallanod kell...- Eric, you got to hear this...
- Amit hallania kellett.What she needed to hear.
- Amit szerintem hallania kellett.I told korra what I thought she needed to hear.
- Anyámnak hallania kell.My mom has got to hear this.
- Ellie, ezt hallania kell.Ellie, I want you to hear this.
- Ezt Joe-nak is hallania kell.No no no, I think Joe needs to hear this too.
- Ezt Chelsea-től kell hallanunk.We need to hear that from Chelsea.
- Oké, ezt hallanunk kell.- OK, we need to hear that.
- Tudom. - Ezt hallanunk kell.We need to hear this.
"Buvító", hallanotok kéne, ahogy mondja, imádnivaló."Boweeto." It's... I mean, you got to hear her say it, 'cause it's so adorable.
- Ezt hallaniuk kell.- You've got to hear this.
A héten mindkettőről hallaniuk kell.Well, this week, they need to hear both.
- A diákok fele halló lesz?50% hearing?
- Először a barátaid miatt, aztán a siket-halló dolog miatt, és amióta elmentél Mexikóba, - folyton előkerül valahogy az a srác.- First it was your friends, and then it was the deaf/hearing thing, and then ever since you went to Mexico, that guy just keeps popping up.
- És halló volt az illető?Was he a hearing man?

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

hagy
let
hajt
fold
halad
proceed
hull
fall
kell
must
vall
confess

Similar but longer

hallat
let something be heard

Random

foglal
reserve
gondol
think something
görbül
bend
gratulál
congratulate
hadar
gabble
haldoklik
be dying
hallat
let something be heard
halványul
fade
határoz
decide
hazamegy
go home

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'hear':

None found.
Learning languages?