Lel (to find) conjugation

Hungarian
149 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
lelek
I find
lelsz
you find
lel
he/she to find
lelünk
we find
leltek
you all find
lelnek
they find
Present definite tense
lelem
I find
leled
you find
leli
he/she finds
leljük
we find
lelitek
you all find
lelik
they find
Past indefinite tense
leltem
I found
leltél
you found
lelt
he/she found
leltünk
we found
leltetek
you all found
leltek
they found
Past definite tense
leltem
I found
lelted
you found
lelte
he/she found
leltük
we found
leltétek
you all found
lelték
they found
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
lelnék
I would find
lelnél
you would find
lelne
he/she would find
lelnénk
we would find
lelnétek
you all would find
lelnének
they would find
Conditional present definite tense
lelném
I would find
lelnéd
you would find
lelné
he/she would find
lelnénk
we would find
lelnétek
you all would find
lelnék
they would find
Conditional past indefinite tense
leltem volna
I would have found
leltél volna
you would have found
lelt volna
he/she would have found
leltünk volna
we would have found
leltetek volna
you all would have found
leltek volna
they would have found
Conditional past definite tense
leltem volna
I would have found
lelted volna
you would have found
lelte volna
he/she would have found
leltük volna
we would have found
leltétek volna
you all would have found
lelték volna
they would have found
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok lelni
I will find
fogsz lelni
you will find
fog lelni
he/she will find
fogunk lelni
we will find
fogtok lelni
you all will find
fognak lelni
they will find
Future definite tense
fogom lelni
I will find
fogod lelni
you will find
fogja lelni
he/she will find
fogjuk lelni
we will find
fogjátok lelni
you all will find
fogják lelni
they will find
Subjunctive present definite tense
leljem
(if/so that) I find
leld
(if/so that) you find
lelje
(if/so that) he/she find
leljük
(if/so that) we find
leljétek
(if/so that) you all find
leljék
(if/so that) they find
Subjunctive present indefinite tense
leljek
(if/so that) I find
lelj
(if/so that) you find
leljen
(if/so that) he/she find
leljünk
(if/so that) we find
leljetek
(if/so that) you all find
leljenek
(if/so that) they find
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
lelnem
I to find
lelned
you to find
lelnie
he/she to find
lelnünk
we to find
lelnetek
you all to find
lelniük
they to find

Examples of lel

Example in HungarianTranslation in English
"... hogy békét és boldogságot szeretnék lelni az életemben.""that I'd like to find some peace and happiness in my life.
- Egy Yenta hatötvenes, segít nekem férjet lelni.That's the "yenta 650". It's supposed to find me a husband.
- Meg fogod lelni az utad.I know you're going to find your way. Because you have the strength of a lion and the soul of a poet.
-Próbálok békét lelni.-I'm trying to find some peace.
"Békét lelek a karjaidban. A mennyországot találom a hajadban.""I find peace in your arms." "I find heaven in your tresses".
"Békét lelek a karjaidban."I find peace in your arms.
"Csak nálad lelek menedékre.""I find refuge only with you."
"Sehol sem lelek békére már.""I find peace nowhere"
# Nyugtot sehol nem lelek #♪ No peace shall I find
"Tudod milyen, mikor sietsz haza, ahol vár az, akit nagyon szeretsz, és csak üres szobára lelsz?"I was hurrying home, needing your love to lean on, ...only to find an empty room.
*Érintsd meg és könnyen rám lelsz majd.I'II be easyto find
- Hiszek benne, hogy megoldásra lelsz.- I have faith that you'll find the answer.
- Szépségre lelsz e falakon túl is.If you want beauty, you'll find it right here beyond those walls.
A biztonsági felvételeken csak fájdalomra lelsz.If into the security recordings you go, only pain will you find.
- Á. - ...uram. Az csak nem bűn, ha egy magányos ember rövid békére lel beszélgetés által?It isn't a crime, is it, for a lonely man to find brief peace in talk?
Egy szép, igazi otthonra lel.# I'll keep searching to find the real me
Egész éjjel fent voltam és próbáltam bizonyítékot keresni a zsarolásra, David Zale-lel és Dr. Sloan-nal kapcsolatban... nincs közvetlen találat, de követtem a pénz útját, ahogy kérted.I was up all night trying to find evidence of blackmail, by either David Zale or Dr. Sloan -- no direct hits, but followed the money like you asked.
Ha Nathan nem érzi jól magát ha nőt hozz haza amikor én is ott vagyok, hogy fog magának feleséget találni és megajándékozni minket az unokáinkkal Dale-lel és Candace-szel?If Nathan's not comfortable bringing women home with me there, how is he ever going to find a wife and give us our grandchildren Dale and Candace?
Meglepődik, ha barátra lel a rokonai ridegsége miatt.You shouldn't be astonished to find friendship outside your family.
"Sétálunk Londonban, s ki tudja, mit lelünk."We wander through London Who knows what we may find
"Találkozunk, amikor mind megváltásra lelünk."I will see you again when we all find our salvation.
"És vannak olyan dolgok bennünk, amelyeket csak akkor lelünk meg újra..." ha ismét oda megyünk."'And there are things in us that we can find again,' 'only by going back there.'
"És vannak olyan dolgok bennünk..." "amelyeket csak akkor lelünk meg újra, ha ismét oda megyünk."'And there are things in us' 'that we can find again only by going back there.'
- Csak ott lelünk munkát Roberttel.It's the only place we'll find work, with Robert...
"Kondoleáló könyv Danny Latimerért" "Remélem, hogy te és családod békét leltek.""I hope you and your family find some peace."
A fák között sosem leltek a nyomára.We'll never find them in the greenwood.
A képek bemutatják azon párok romantikáját és gyengédségét, akik az arany éveikben leltek rá a szerelemre.These images hope to capture the romance and tenderness of couples finding love in their golden years.
Az ősi Alaszka földjén a vándorló csordák új legelőkre és eldugott völgyekre leltek. De követték őket Ázsiából a vad húsevők... a kardfogú tigris, a barlangi medve, és velük a legveszélyesebb ragadozó.Crossing into ancient Alaska migrating herds find new forage and sheltering valleys but they're followed from Asia by fierce carnivore... saber-toothed cats, giant bears and the greatest of all predators.
Egy mindnyájatokkal nagyon készséges lányra leltek majd benne... pont úgy, ahogy megbeszéltük.You will find her a very willing girl for each of you... just as we arranged.
"A balsorsúak megnyugvásra lelnek kapudnál""The ill-fated find respite at your doors"
"Csak az Úr hűséges szolgái lelnek rá a mennybe vezető útra.""Only the Lord's faithful servants will find the way to heaven."
"ahol a nyugtalan lelkek egymásra lelnek.""where restless souls may find each other."
"és örök békére lelnek,""and find everlasting peace
- Mert... egyesek vigaszra lelnek benne, és ha érdekel, nem akarlak megvonni tőle.Because... some people find comfort in it, and if you're curious about it, I don't want to keep you from it.
# Ebben a bíbor fényben lelem az igazságot #♪ This crimson light, I find the truth ♪
- Módját lelem, hogy megháláljam.I shall find a way to repay you.
- Nem lelem Kilpatricket.- I couldn't find Kilpatrick.
...és boldogan fogom elviselni a pokol kínjait még ha nem is lelem meg, az én Égi Virágomat ott.and I will gladly embrace the torments of hell if I do not find my sky flower there
A falunk összedőlt, anyámat elvesztettem... és most a nagyi házát se lelem.Our whole village collapsed, and I couldn't find my mother anywhere, and now I can't find my granny's cottage.
# Nem tudom, hogy jó # # Nem tudom, hogy jó oldalon állok-e # # Ha nem leled meg a nyugalmadat #d I don't know if I'm in the right d d I don't know if I'm on the right side d d if you lose your peace of mind d d I'll be the one you can find d
- Jó, ha kérsz még, tudod hol leled!- Very well, you know where to find it.
- Ott, ahol sosem leled meg.- Somewhere you'll never find it.
.. kelet vagy nyugat, fel ne add, míg meg nem leled a legjobbat.East or West never rest until you find the best!
Ahol kenyered keresed, nem leled meg kedvesed.You can't find your honey where you make your money.
A szigorított területen leli Wilhelmet!Cunningham finds Wilhelm in the paint!
Egy rossz sorsú hercegről szól, aki igaz szeremét egy gyönyörű, bár kissé túlsúlyos, hercegnőben leli meg.It's all about a badly-behaved prince who finds true love with a beautiful, and as it happens, very slightly overweight princess.
Legalább van valaki, aki kedvét leli ebben az egészben.Someone, at least, finds pleasure in these events.
Barátaim, a gyerek nélkül sose leljük meg a Szárazpartot.My friends, don't you see we need this child if we want to find Dryland ?
Mert a fájdalomban leljük meg az élet értelmét, s a születéssel veszítjük el a kegyelmi állapotot.Because it is in pain that we find the meaning of life. And the state of grace that we lose when we are born.
Tudnunk csak annyit kell, hol leljük őt fel.We just need to know where the soldiers can find him
Én és a barátaim örömünket leljük a ragaszkodásukban.My friends and I find comfort from their affection.
A választ csak akkor lelitek meg, ha élitek az életeteket.You'll only find the answer by living your life.
Lehet, hogy a nekropoliszban lelitek a halálotokat vagy itt rögtön.You may find your death in the necropolis, or you may meet it here.
A szadisták, kik mások megalázásában lelik örömüket.Sadists... who find gratification in the debasement of others.
Az emberek az erőszakban örömüket lelik.Humans find violence deeply satisfying.
Azt üzenem azoknak, akik nevetségesnek lelik arcomnak közepét, hogy tréfájukért megkapják a fizetést.A warning... to you who find my coutenance a source of sport.
De a farkasokat nem lelik! Amikor megtalálják, begyűjtik őket, és elhajóznak egy messzi szigetre!But they're sti can 't find the wo ves when they find them, they' gather them in a boat to a far away is and!
Egy gyönyörű ifjú hölgyre, és egy remek fiúra. Akik nagyon szeretik egymást, és akik, ahogy az évek múlnak... ugyanazt a boldogságot lelik meg, melyben mi élünk... Immáron...To a very beautiful young woman and a very fine young man who are very much in love, and who, hopefully, as the years go by, will find the same joy and happiness that Steven's mother and I have found these past 30 years.
"Most békét leltem, végtelent."Now I have found peace, limitless
"Új érzelmekre leltem.""l have found new emotions."
'Megtaláltam az egyetlen lányt, akit szeretek' 'Békére leltem, és nyugodt a szívem''l have found the one l loved' 'l have found my peace, but l've lost my heart'
'Megtaláltam az egyetlent, akit szerettem' 'Békére leltem, és nyugodt a szívem''The one l loved, l have found' 'l've found peace, but l've lost my heart'
"A halálban új életre leltél, én pedig legszívesebben telekürtölném ezzel a világot.In death... you have found new life... And I want to shout it from the mountaintops.
*Bár nem leltél a végzetedre,*♪ For though you never found your fate
A képregény, amit szülinapodra vettem, de hamarabb leltél rá.A comic book that I actually bought foryour birthday but you found it early.
A napok csak teltek, de én nem tudtam beszélni veled, pedig már otthonra leltél a közösségünkben.The following days were consumed... with plotting ways in which I could talk to you... now that you had found a home in my small community.
A szegényházban nyögve leltél rájuk, a szállásodra fuvaroztad őket, és felnyitottad a hasukat, hogy lásd, mi van bennük.You found them moaning in the poorhouse and had them carted back to your garret and opened up their bellies to see what was inside.
"Ebben elfoglaltságra lelt üres óráiban, és vigasztalásra a csüggedtekben. ""There he found occupation for an idle hour "and consolation in a distressed one. "
* Ne kérdezd hogy, tán a szerencse rám lelt. *Don't ask me how fortune found me
- Cukorfalat barátra lelt!Sugarfoot's found a friend.
- Mire lelt rá anyukád?- What she found out?
- Így lelt rá Nyugatra.- He found the western lands.
"Drága Will, mindannyian új életet leltünk, de régi létünk az árnyakban lézeng."Dear Will, we have allfound a new life," "but our old lives hover in the shadows."
- Új piacra leltünk.- We've found a niche.
A seregben otthonra leltünk.We found a home in the army.
Annyira örülök, hogy abból a nyolc hétből, három év lett, és hogy te megismerted Leslie-t, és hogy mindketten otthonunkra leltünk itt.I'm so happy that those eight weeks turned into three years, and that you met Leslie, and that we both found a home.
Az elveszett városnál is... értékesebb dolgokra leltünk...The Lost City remains lost. By the way, we found so much more.
Lám, még mindig nem leltetek rá!And yet, it is still not found!
Nem értem, azt hittem, mind új életre leltetek a Földön.I don't understand. I thought all of you had found a new life here on Earth.
Nem is olyan rég még örömöd lelted a szenvedésemben.It was but short time past you would have found joy in my suffering.
A Varázslónő mindig örömét lelte abban, ha nekem fájdalmat okozhat.The Enchantress has ever found joy in causing me pain.
A fegyverekben lelte meg a megbocsátást.You found the gift of forgiveness through firearms.
A feleségem itt lelte beteljesülését, de ez hazugság!That's where my wife found fulfillment, but it was a lie!
Egy úton lelte férjét Clribella s Ferdinánd a bátyja, asszonyt talált, holott maga veszett el.in one voyage did Claribel her husband find at Tunis; And Ferdinand, her brother, found a wife where he himself was lost;
Ha Xerxes kedvét lelte volna bennem, akkor már...If Xerxes had found pleasure in me, surely he would've...
"A három embernek nyomát se leltük""Of the three men's fate we found no trace
De soha sem leltük meg a magyarázatot.But we have never found an answer.
Ezt az első ülés alá ékelődve leltük.We found this wedged under the front seat.
Nem leltük nyomát a rémfarkasnak, felség.We found no trace of the direwolf, Your Grace.
Arra a sok kiváló emberre, akik a Nanga Parbaton lelték halálukat.For those who found their last resting on the slopes of Nanga Parbat.
Azokra a szegény csöppségekre gondolok, akik odakint, a sötét folyóban lelték haláluk.I mean the poor little ones who found their grave in the dark river outside.
Bár azoknak semmi nyomát se lelték. Igaz, amikor a rendőrök érte jöttek, hogy felvegyék, egy kupac levágott gyíkfejet találtak. Ebből tudták, hogy azt is evett.Although almost nothing of these lizards was found... still when the police officers came to fetch him, they found a lot of heads chopped off... therefore they knew, that he must have been eating lizards.
De a Kígyó Szemét sehol sem lelték.And the eye of the snake was nowhere to be found.
Itt ez a... karperec... Psyché templomában lelték... az Olümposzon.Here is a... a bangle... found in Psyche's temple on Olympus.
Talán ha meggyónnál, megnyugvást lelnél.Perhaps, if you were to confess, you would find solace.
A szenvedélyemmé vált elvenni azt, ami Chuckhoz tartozik, és kifejezetten nagy örömemet lelném ezen terület meghódításában.Taking what belongs to Chuck has become a real passion of mine. And I would find this particular conquest deeply satisfying.
A szeretőm, Ellaria, kedvét lelné benned.My paramour Ellaria, she would find you very interesting.
Azt kívánta, hogy leljem meg saját utamat.He wished me to... to find my own way.
Fiam leld meg azt a békét odaát, mit életedben nem sikerült.May you, my son... find the peace you never found among the living.
Kérlek nézz mélyen az ősi világunk univerzumába, keresd meg Uránusz magját, és leld meg halhatatlan nővéredet...I pray you look deep into the ancient universe of the old world, seek out the seed of Father Ouranos, find your immortal sister...
Mennyei Atyánk, kérünk, hogy leld kedved odaadó szolgádban, Alfredben.Our God in His heaven, we ask You to find favor with your devoted servant Alfred.
Mindenek atyja... neked ajánljuk ezt az áldozatot, hogy örömöd leld benne.Lord of lords, we make this offering to you, hoping you will find it pleasing.
Veszítsd el, és leld meg újra önmagad!Give yourself up and find yourself again.
Az anyahajót a Centúrióknak adjuk. Hadd leljék meg a saját végzetüket.We'll give the baseship to the Centurions, let them find their own destiny.
Azt akarom, hogy leljék meg a maguk útját.I want you to find your own walk right now, your own way of striding, pacing any direction.
Ahhoz, hogy jó erőszakoskodó legyek, valahogy meg kell találnom az utat, hogy örömöt leljek abban, amit csinálok.To make me a good bully, I have to somehow find a way To find joy in what I'm doing.
Azért jöttem Kínában, hogy örök nyugalomra helyezzem őket és békére leljek.I came all the way to China to lay them to rest and find peace.
Ezért mentem szabadságra Bejrútba. Hogy egy kis békére leljek.That's why l took my vacation in Beirut - to find some peace.
Hadd leljek rád a Valhallában!Let me find you in Valhalla...
Talán nem érdemlem meg, hogy új barátokra leljek.Maybe I'm just not meant to find a new group of friends.
- Isten gyermeke vagy, és azt akarom, hogy békét lelj a mennyben.You're a child of God. And I want you to find peace in Heaven.
Azt akarom, hogy békére lelj.I want you to find peace.
Azt hittem, elhagytál minket, hogy békére lelj, vagy ilyesmi.I thought you bailed on us to go find peace or something.
Azt mondtad, hogy azért tetted mindezt, hogy valamilyen célra lelj.You told me before that the reason you did all this is to find some kind of purpose.
Hihetetlen képességed van rá, hogy mindenben örömöt lelj, amit csinálsz.You have this amazing ability to find joy in everything you do.
"Az igazság mindig a végén van." "De te az a fajta vagy, aki tudja, hogy leljen rá az igazságra," "még ha az a messzi távolban van is eltemetve, láthatatlanul."'The truth is always so far, but you are man who knows how to find it...' '...even if it is buried far, far away.'
Az isten szerelmére, anya... nem hagyhattad volna neki, hogy legalább halálában megváltásra leljen?Oh, for God sakes, mom. Couldn't you at least allow him to find a little redemption in death?
Az én tervem a világuralomra, vagy Rebekah-é, hogy szerelemre leljen ebben a kegyetlen világban?My plan for global domination or Rebekah's plan to find love in a cruel, cruel world.
Az örök életet elnyerve leljen békét bárányod országodban!Enfolded in eternal life, may the lamb find peace in your kingdom.
Azon a napon, amikor a Bardo Thödol felolvasása véget ér, az egész család imára gyűlik össze, hogy Palden Cering szerencsés újraszületésre leljen.On the final day of reading the Bardo Thodol, the entire family gathers to pray that Paldem Sering will find a fortunate birth.
Ahhoz, hogy barátra leljünk...The best way to find a friend...
Akkor mindig lehetséges, hogy valami jobbra leljünk.Well, then there's always a chance... you might find something better.
Az álmokra, amiknek köszönhetjük, hogy egy másikra találjunk... hogy menedékre leljünk és kényelmet találjunk.To the dreams that allow us to find one another, to seek refuge and to pause for comfort.
Azt hittem, te is ezt szeretnéd... Hogy békére leljünk.I mean, I thought this is what you wanted for us-- for us to find peace.
Bármilyen motiváció is rejlett e mögött a brutális támadás mögött, imádkozom, hogy békére leljünk a 27-es zsoltár szavaival.Whatever the motive behind this brutal attack, I pray that we might find comfort in psalm 27.
- Azért jöttem, hogy a dánok békét leljenek!We came to help the Danes find peace. I'm Dane.
A fókák teszik ki az étrendjük nagy részét és ahhoz, hogy rájuk leljenek a kicsinyét ki kell vinnie a jégre életében először.Seals make up most of the bear's diet, and to find them she must lead her youngster out onto the ice for the first time.
Egy ilyen éjjen, mikor hideg szelek fújnak és kavargó légörvények mossák el békés álmaink, csatlakozzanak hozzám, leljenek biztos menedéket... a dzsessz-muzsikám nyújtotta, forró habfürdőben.On nights like this, when the cold winds blow, and the air is awash in the swirling eddies of our dreams, come with me and find safe haven... in a warm bathtub full of my jazz.
Hadd leljenek csak itt, hadd halljak inkább a haragjuk által, minthogy szerelmed nélkül haldokoljak.Let them find me here my life were better ended by their hate, than death prorogued, wanting of thy love.
Hogy megfeledkezhessenek a kiszolgáltatottságukról, és, hogy némi boldogságra, enyhülésre leljenek ezen a helyen.They shall forget their loneliness and find some happiness and relief here.
Csak rá kell lelnem.I just have to find it.
Csak rá kellett lelnem a bennem rejlő hősre.I needed to find the hero inside myself.
Karen segített, segített békére lelnem.Karen has helped me, helped me to find peace.
Rá kell lelnem magamra, nem csak várni egy férfire, aki majd dönt helyettem.I need to find out who I really am, not just wait for some guy to come and tell me.
Békére kell lelned.You have to find your own peace.
Kicsim... békére kell lelned...Honey... you need to find peace with...
Meg kell lelned a módját, hogy együtt élhess vele.You have to find a way to live with it.
Már tényleg itt az ideje, igazi társra lelned.It is now time to find a true partner.
Nem tudom, hogy alakulnak majd a dolgok, de amit tudok az az, hogy békét kell lelned.I don't know how this is going to work out for you, but what I do know is that you need to find peace.
Mindenkinek rá kell lelnie az igaz boldogságra.Let me tell you what everybody out there needs to find ultimate and true happiness.
Nehéz volt otthonra lelnie?Was it hard to find a home?
Nem kell menekülnie önmagától, hanem magára kell lelnie.Not to escape from herself, but to find herself.
nem könnyű őszinte barátra lelnie.It must be hard to find someone to talk to.
Azt mondta, békére és harmóniára kell lelnünk.Said we have to find peace and balance.
Csak rá kell lelnünk.We just need to find it.
Hamar rá kell lelnünk.We've got to find it. Fast.
Menedékre kell lelnünk.We need to find shelter.
hogy az erőszak korában... mint manapság; rá kell lelnünk a stabilitásra.That in times of duress like these, we have to find stability.
A legtöbb pár azért kerül ide, mert túljutott a fizikai vonzódás szakaszán és rá kell lelniük az érzelmire.You know, most couples end up here because they've passed through the phase of physical attraction and now they need to find an emotional one.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

áll
stand
dől
topple
dúl
ravage
fal
devour
fél
fear
fúl
drown
hal
die
hál
sleep
hűl
get cool
kel
rise
lát
see
lead
pass down
leég
burn down
leír
write down
lelő
kill with a shot
lep
cover
lép
step
les
spy
lesz
become
leül
sit down
lóg
hang
lop
steal
lök
push
sül
bake
tol
push
vél
opine

Similar but longer

felel
answer
ízlel
taste
legel
graze
lehel
exhale
lelő
kill with a shot
leül
sit down
ölel
hug

Random

láncol
chained
landol
land
leesik
fall down
lefátyoloz
veil
legyint
wave hand
leír
write down
leküzd
overcome
lelakatol
padlock
lemond
give up
lerombol
pull down

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'find':

None found.
Learning languages?