Morti (to die) conjugation

Esperanto
30 examples

Conjugation of eiti

Mi
Mi
Mi
Present tense
mortas
I die
estas mortanta
I am dying
estas mortata
I am being died
Future tense
mortos
I will die
estas mortonta
I will be dying
estas mortota
I am to be died
Conditional mood
mortus
I would die
estas mortunta
I would be dying
estas mortuta
I am to potentially be died
Past tense
mortis
I died
estas mortinta
I have died
estas mortita
I was being died
Vi
Jussive / command
mortu
die!

Examples of morti

Example in EsperantoTranslation in English
Pli bone morti ol tiel vivi!We might as well die as live like this.
Tiucele, unu el ni devos morti.In order to carry this out one of us must die.
Chiu el ni volas esti elektita kaj morti por Tomenio.I know that it is the wish of all of us to be chosen this night to die for Tomainia.
En la nomo de ni chiuj, mi deklaras ke estas privilegio morti por nia patrujo.Let me say, on behalf of myself and the others, that we consider it a great privilege to die for our country.
Kaj tiom longe, kiom homoj scios morti, la libero ne pereos.So long as men die liberty will never perish.
Mariquita, la lastulino iru kaj vidu ĉu ŝi vivas aŭ mortas?Mariquita, the last one will go and see if they live or die, to run away!
Mariquita, la lastulino iru kaj vidu ĉu li vivas aŭ mortas?Mariquita, the last one will go and see if they live or die, to run away!
Li resanigis multe da riĉuloj, sed laŭ la volo de Dio mono ne gravas ankaŭ la riĉuloj mortas, ankaŭ la riĉuloj mortas.He 's cured many rich people, but at God's willing money worth nothing. rich people also die, rich people also die.
Pensu savi la parton de via estaĵo, kiu neniam mortas. Pripensu vin mem.think about saving your part that doesn't die. think about you.
Poste oni amase ĵetis ilin en or- kaj arĝentminejojn, kaj tie ili mortas milope.They die per thousands in the mines with ungodly stench.
"Ho, pardonu, mi petegas," ŝi ekkriis tre ĉagrenite, kaj komencis kiel eble plej rapide relevi ilin. La ĵus aludita akcidento ja venigis en ŝian kapon la ideon ke, se ŝi ne sukcesos tuj kolekti kaj residigi ilin, ili nepre mortos.'Oh, I beg your pardon!' she exclaimed in a tone of great dismay, and began picking them up again as quickly as she could, for the accident of the goldfish kept running in her head, and she had a vague sort of idea that they must be collected at once and put back into the jury-box, or they would die.
Tre longe ŝi sidadis, kun okuloj fermitaj, kaj preskaŭ kredis ke ŝi mem vagas en tiu stranga Mirlando, kvankam ŝi bone konsciis ke, se nur ŝi malfermos la okulojn, la fantazioj malaperos, kaj ĉio refariĝos ordinara. Se ŝi malfermos la okulojn, jam ne murmurigos la herbon Blanka Kuniklo, sed nur la vento; la akvoplaŭdojn kaŭzos ne la Muso, sed nur ŝanceliĝantaj kanoj; la tintadantaj tetasoj refariĝos ŝafsonoriloj; tuj mortos la altvoĉaj krioj de la furioza Damo, renaskiĝante kiel krioj de la ŝafpaŝtisto; la infana ternado kaj ĉiuj aliaj strangaj bruoj fariĝos—nur konfuzita bruaro de la farmkorto; kaj, anstataŭ la profundaj ĝemoj de la Falsa Kelonio, ŝi aŭdos de malproksime la blekadon de la bovinoj.So she sat on, with closed eyes, and half believed herself in Wonderland, though she knew she had but to open them again, and all would change to dull reality--the grass would be only rustling in the wind, and the pool rippling to the waving of the reeds--the rattling teacups would change to tinkling sheep-bells, and the Queen's shrill cries to the voice of the shepherd boy--and the sneeze of the baby, the shriek of the Gryphon, and all the other queer noises, would change (she knew) to the confused clamour of the busy farm-yard--while the lowing of the cattle in the distance would take the place of the Mock Turtle's heavy sobs.
Jam mi ne mortos malsate iom post iom.I won't be starving slowly anymore.
Nepre li mortos.He'll die.
Do, li ankaŭ scias, kiu mortos kaj kiu vivos.So he also knows who's going to die and who doesn't.
Kara Nyerere, se vi revenus al nia lando hodiaŭ, vi sendube ekhavus koratakon kaj denove mortus vidante, kion kelkaj gvidantoj faris ĝis nun.#DearNyerere if you came back today, you would definitely get a heart attack and die once again if u saw what some leaders hv been doing — GLADYS SHAO (@GladyzShao) October 14, 2015
Se mi mortus, ĉu mi povus manĝi tie ĉi?If I die, can I come to eat here?
Li estas en stato de graco... Li mortus benita.He is in a state of grace and would die blessed.
Kaj se, gardu Dio, iu desegus ĝin, tiam mi mortus.And if, Heaven forbid, someone cut it down? I would die!
Do se arboj ne estus desegataj, homoj ne mortus? - Ili ne mortus.So if trees weren't cut down, people wouldn't die?
Kaj katoj mortis sinsekve pro konvulsio, kiun lokanoj nomis "dancomalsano".And cats were dying off, many from convulsions that locals called “dancing disease.”
Laŭ la lasta oficiala informo, pli ol 2.000 mortis, sed la nombro de viktimoj eble estas multe pli granda, ĉar multaj kadavroj ankoraŭ ne estis trovitaj.According to the latest official report, more than 2,000 have died but the casualties could be higher because many dead bodies have yet to be retrieved.
Tia tragika akcidento, multaj homoj mortis kaj vundiĝis, sed laŭ la raporto ŝajnas, ke tio estas gratulinda okazaĵo!Such a tragic incident, many people died and injured, but the report sounds like it’s a great cause!
Mi ne volas, ke li elbuŝigu tian aferon, eĉ se li vere pensas tiel en sia koro, ĉar ĉi tie en la nord-orienta regiono mortis multege da homoj."At a bar one time, this guy who seemed like a manager said ‘There’s no way around it, this is going to be profitable.’ Even if you
Pli ol 200 000 homoj mortis, plejparte japanaj civiluloj.More than 200,000 people died, mostly Japanese civilians.
Estis dirite al mi: "Aŭ mortu, aŭ aĉetu lin!" Nun, konsenti kun vi estas mia lasta ŝanco, kaj via.They told me, kill him or buy him. I wouldn't have tried, unless it was my last chance.
Ni batalu kaj mortu kune, ĉu?I propose that we fight and die together.
Ni devas porti ĝin kabane, ke malgrasuleto ne mortu ĉi tie pro malsato kaj malvarmo.Go to the cottage, the starveling will snuff out!
Ne mortu por nenio!Listen to me, please! Don't throw your life away!
Ne mortu!Don't die.

More Esperanto verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

forti
do
mordi
bite
porti
wear

Similar but longer

ekmorti
do
mortaĉi
do
mortadi
do
mortigi
kill
mortindi
do

Other Esperanto verbs with the meaning similar to 'die':

None found.
Learning languages?