Tol (to push) conjugation

Hungarian
128 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
tolok
I push
tolsz
you push
tol
he/she to push
tolunk
we push
toltok
you all push
tolnak
they push
Present definite tense
tolom
I push
tolod
you push
tolja
he/she pushes
toljuk
we push
toljátok
you all push
tolják
they push
Past indefinite tense
toltam
I pushed
toltál
you pushed
tolt
he/she pushed
toltunk
we pushed
toltatok
you all pushed
toltak
they pushed
Past definite tense
toltam
I pushed
toltad
you pushed
tolta
he/she pushed
toltuk
we pushed
toltátok
you all pushed
tolták
they pushed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
tolnék
I would push
tolnál
you would push
tolna
he/she would push
tolnánk
we would push
tolnátok
you all would push
tolnának
they would push
Conditional present definite tense
tolnám
I would push
tolnád
you would push
tolná
he/she would push
tolnánk
we would push
tolnátok
you all would push
tolnák
they would push
Conditional past indefinite tense
toltam volna
I would have pushed
toltál volna
you would have pushed
tolt volna
he/she would have pushed
toltunk volna
we would have pushed
toltatok volna
you all would have pushed
toltak volna
they would have pushed
Conditional past definite tense
toltam volna
I would have pushed
toltad volna
you would have pushed
tolta volna
he/she would have pushed
toltuk volna
we would have pushed
toltátok volna
you all would have pushed
tolták volna
they would have pushed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok tolni
I will push
fogsz tolni
you will push
fog tolni
he/she will push
fogunk tolni
we will push
fogtok tolni
you all will push
fognak tolni
they will push
Future definite tense
fogom tolni
I will push
fogod tolni
you will push
fogja tolni
he/she will push
fogjuk tolni
we will push
fogjátok tolni
you all will push
fogják tolni
they will push
Subjunctive present definite tense
toljam
(if/so that) I push
told
(if/so that) you push
tolja
(if/so that) he/she push
toljuk
(if/so that) we push
toljátok
(if/so that) you all push
tolják
(if/so that) they push
Subjunctive present indefinite tense
toljak
(if/so that) I push
tolj
(if/so that) you push
toljon
(if/so that) he/she push
toljunk
(if/so that) we push
toljatok
(if/so that) you all push
toljanak
(if/so that) they push
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
tolnom
I to push
tolnod
you to push
tolnia
he/she to push
tolnunk
we to push
tolnotok
you all to push
tolniuk
they to push

Examples of tol

Example in HungarianTranslation in English
- A te feladatod lesz tolni a tolókocsimat.-You'll have to push the wheelchair.
- El akarod tolni odáig?So you decided to push it there.
- Engem ki fog tolni? - Én.- Who wants to push me then?
- Meg kell tolni.- We need to push the car.
100-ig ki akarom tolni.I want to push it up to 100.
Egy alacsony nyomású légköri képződményt tolok át Long Islanden!I'm pushing a low pressure system through long island right now.
Egy bevásárlókocsit tolok egy szupermarketben és csak rád tudok gondolni.I'm pushing a trolley... round a supermarket where all I can think about is you.
És egy nagyon ízléses angol babakocsit tolok amit Silver Surfer-nek hívnak, vagy ilyesminek.And I'm pushing one of those really fancy british baby carriages that are called silver surfers or something.
Drágám, most a katonai karrierem emelkedése miatt tolsz el magadtól?Honey, are you starting to push me away because of my deployment?
Ez a micsoda, amit tolsz. Ez nem szabályos bevásárlókocsi.This thing you're pushing, this is not a regulation cart.
Rájöttem, miért tolsz el magadtól.I understand now why you are pushing me.
Te jobban tolsz!You push better.
Te tolsz minket egymáshoz, így nem szedsz szét.You're pushing us together so you don't pull us apart.
Minél erősebben húzunk vagy tolunk valamit, annál gyorsabban megy.The harder you push or pull on something, the faster it goes.
És ha vissza akarna jönni, akkor még több fájdalmat tolunk a tetejére.And if the pain starts To come up again, We push more pain down on top of it.
- A tehén egy kerekes kiskocsi, amit ablaktól-ablakig tolnak, attól függően, kinek kell pénz.Cleo, the cow is just a small vault on wheels. They push it from window to window... depending on which teller needs cash.
Apró dolgok változhatnak, de az univerzumban munkálkodó erők a felé a jövő felé tolnak, amit láttunk. Ez érdekes.Small things may change, but the forces of the universe may be pushing us towards the futures we have seen.
Az emberek akkor tolnak előre, ha tőrödnek veled.People push you when they care.
Az univerzumban munkálkodó erők a felé a jövő felé tolnak, amit láttunk.The forces of the universe are maybe pushing us towards the futures we have seen.
Csak tolnak maguk előtt...They just push you--.
! Persze, hogy tolom!- Of course I'm pushing!
- Nem én tolom, hanem te.- I'm not pushing it. You are. - I am not.
- Rendben, Mr. Monk. Majd én tolom, jó?- Why don't I push?
- Tessék, tolom.- Here, I'll push it.
- Én is tolom.I push.
- Azt hiszem, felfelé tolod.- I think you're pushing it down.
- Csak ha tolod.Not unless you push it.
- Te tolod meg.- You push the car.
A képünkbe tolod ezt a sok gyilkosságot.You are pushing all this murder on us.
Amikor felemeled a könyöködet, akkor veszel levegőt és aztán tolod a karodat a vizen kereszül így.When you raise your elbow up, that's when you breathe and then you've got to push your arm through the water like this.
A 9-es csatorna az összes műsorát egy órával későbbre tolja, ha meccs van, ami azt jelenti, hogy a dékán halálának napján a fültanúnk fél 4-kor nézte a Space Ghostot, nem fél 3-kor.Channel 9 pushes all their programming back an hour for Clippers games, which means on the night of the Dean's murder, our earwitness was watching Space Ghost at 3:30, not 2:30.
A férfi a térdéig tolja a nadrágját.Slowly he pushes her panties down to her knees.
A hóeke csak egyik oldalról a másikra tolja a havat.The plow comes in and pushes the snow from one side to the other.
Igaz, azt hiszem, érzem, bizakodó Cochran kiruccanás alatt, azért, mert azt hiszi, ha ő Cochran tolja, és jön vissza a táborba ő lesz, hogy megvertek, ami egy legitim dolog a cél, hogy féljenek.That said,i think i feel as confident about cochran fling over, because cochran thinks if he pushes and comes back to camp he is going to get beat up, which is a legitimate thing for a target to be afraid of.
Las Vegas a végletekig tolja a sivatagi életet.Las Vegas pushes desert living to the extreme.
"ezt toljuk el valahova máshova.""let's push off somewhere else.
- "Emeljük fel a lábakat és toljuk a fejet keresztül a medence bemenetén."- "Lift the feet up and push the head over the pelvis rim."
- Akkor toljuk ki!- All right, well, let's push it.
- Szerintem egy kicsit toljuk meg.- I think we're gonna need a little push.
Aang, együtt toljuk és húzzuk a vizet!Aang, together, push and pull the water!
3-ig számolok és utánna toljátok Puak-ot Aey felé.I'll count to 3 and push Puak towards Aey.
Carol Anne! Mondtam, hogy toljátok vissza a széket, ha befejeztétek.Carol Anne, I've told you guys to push your chairs in when you're done.
Csak toljátok meg az ajtót így és kinyílik.Just push on the wood of the door, and it'll open.
Egy, kettő, három, toljátok.One, two, three, push.
Egy... kettő... három... toljátok!One, two, three, push!
"Song Ha Kyung-t tolják előre.""Help push Song Ha Kyung forward." She said she's not going out because [Song Ha Kyung] is mean and selfish. "Help push Song Ha Kyung forward."
- Akkor tolják el őket és kezdjék el ezt.- Then push that and delegate that.
- Mondja el a többit. Mondja el, hogy börtönből börtönbe lökik, ahogy mint szemetet a határon ide oda tolják, hogy egy napon mint egy menekülő állatot lelövik.Tell me he'll be pushed from prison to prison, shoveled back and forth over the borders like dirt.
3-0-ig délkeletre kell tolják, csak délkeletre innen.Want to push him southeast up to 3-0, just southeast of that.
A feketék árulják, tolják a cuccot.Black people selling the rock, pushing the rock.
A hármas és a négyes tank fogytán van, ezért egy nappal előrébb toltam a pótlást.Pumps three and four are low, so I pushed the tanker delivery up a day.
Addig toltam a ketrecem, amíg szét nem tört.I pushed my cage ti it broke
Ahogy kicsit beljebb toltam az ajtót, észrevettem, hogy egy kígyó az.But as I pushed it a bit more,
Az egyetlen dolog, amit a menyasszonyom, és toltam saját esküvői félre mert tudta, hogy ez a ahol én azt jelentette, hogy, és én teljesen fogja bizonyítani, hogy az Ön számára ha adsz nekem a lehetőséget.The only thing I have is my fiancee, and I pushed my own wedding aside because I knew that this is where I'm meant to be, and I absolutely will prove that to you if you give me the chance.
Azt hiszi, folyton kényszerítettem, hogy a végső határokig toltam magát, míg rá nem jöttem, hogy maga olyat nem ismer.He thinks that I pushed you... and pushed you in search of your limits. Until I realized that you hadn't have any.
- Mi? - Félre toltál.- You pushed me out of the way.
Eszedbe jutott már valaha is... Hogy te toltál ebbe az irányba?Did it ever occur to you that maybe you pushed me in that direction ?
Gyakorlatilag az ajtó felé toltál engem, és még csak el sem köszöntem senkitől.You practically pushed me out of the door, I didn't even say goodbye to anybody,
Vezettél vagy toltál?Drove or pushed?
A piroklasztik ár által a tengerbe tolt vulkáni törmelék, óriási hullámokat generált.Pyroclastic flows pushed volcanic debris out into the sea, generating huge waves.
Aztán amikor haldoklott, elém tolt egy tányér pogácsát, és azt mondta, "Camilla, vigyázz az arcodra!".Then, when she was dying, she pushed a plate of scones towards me and said, "Camilla, look after your face.
Cate tolt el magától, te barom, mikor próbáltad megcsókolni.Who pushed who away? Cate pushed you away, you jackass, when you tried to kiss her.
Egy este együtt viccelődtünk, meg énekelgettünk, amikor Jerry egy zongorát tolt elém, s azt mondta: "Menj, Lillian! Imádni fognak."One night, we were all sitting around joking and singing, and Jerry pushed me toward the piano and said, "Get up there, Lillian.
Napi egyszer jött a könyvtár kerekeken, amit egy baltás gyilkosságért elítélt ikerpár tolt. Már 22 éve tologatták a kocsit.Once a day, the library on wheels would be pushed around by a pair of axe-murdering twins, that had pushed the trolley for 22 years.
Valószínűleg nem nyitottak ki egyetlen fagyott ajtót se és nem toltak odébb egy jégtömböt sem.They probably never opened a frozen door or pushed a block of ice.
- Te toltad.You pushed it.
Sírva toltad haza a biciklit.You pushed your bike all the way home crying.
Te toltad előre egész életében, hogy helyrehozd, ami történt a bátyáddal történt Kenneth-tel.You've pushed him his whole life to try to make up for what happened to your brother kenneth.
És te toltad meg az autót?and you pushed the Car?
- Igen, pont mielőtt tolta meg újra!- No, no. Yeah, right before you pushed me again!
A csónakos tétovázva a part közelébe tolta a tutajt.'The driver of the little boat pushed the raft vaguely near the bank...'
Az ajtó elé tolta a kanapét, megfogta a puskáját és a szájába vette.And he pushed the couch in front of the door, and he grabbed this shotgun he had, and he kept sticking it in his mouth.
Az ajtó elé tolta.He pushed it in front of the door.
Az elsőt a patakba tolta pár kölyök.The first one got pushed into the creek by some kids.
Már háromszor toltuk át, és ez nehéz!We've pushed it three times, and it's heavy!
- magát tolták volna egy sütőbe.- being pushed into an oven.
A kocsit a határvonalhoz tolták.That car was pushed to the state line.
A vacsorát most tolták el fél órával.Oh. Dinner just got pushed back half an hour.
Azt mondta, hogy kerekesszékben tolták egy piros furgon felé, és a szemtanú szerint eszméletlennek tűnt.Said she was in a wheelchair being pushed towards a red van, and, uh, the witness also said she appeared unconscious.
Conchita és Rosita tárgyalását 10:30-ra tolták a bíróságon, mert 9:30-kor a fiúkkal kell ott lennie, mivel behúztak egy zsarunak az éjjel.Conchita and Rosita have been pushed back to 10:30 a.m. At 9:30 you got the boys who took a swing at the policeman.
Hát én azt szeretném, ha előtérbe tolná magát, és segítene az embereken egy kicsit... és bebizonyítaná, hogy létezik.Well, I wish he would push himself forward and help people a bit... and prove he was there.
- Akarod, hogy odébb toljam?Of any kind. - You wanna push this one together?
- Akarod, hogy toljam?- You want me to push it for a while? - No.
- Azt mondod toljam el magamtól.You're telling me to push him away.
- Hadd toljam a kocsit.- Here, let me push the cart.
- Hová toljam?-Well, push where?
- Aztán told be neki tövig a lyukába!Then you're pushing all up on that fanny.
- Csak told a derekam.Just push my torso up.
- Gyerünk, told!Come on, push!
- Ha szólok, told meg!When I tell you, push.
- Jaj, Bart, told meg a kocsit! - Megőrültetek?- Yeah, Bart, get out and push.
"Gyorsan, Gretel gyere mögém és tolj jó erősen..."Quickly, Gretel came behind and pushed With all her might...
- Csak tolj!- Just keep pushing!
- Gyere, tolj ... tolj.- Come on, push!
- Gyerünk tolj már gyorsabban!- Hurry up and push! - Okay.
Csak kérlek. Ne tolj el magadtól.Just, please, don't push me away.
- Ne toljon oda!- Stop pushing me!
Az Y kromoszómái gátolják abban, hogy toljon egy bevásárlókocsit?Does the Y chromosome prevent you from pushing a trolley?
Azt akarom, hogy valaki más toljon!I want somebody else to push me!
Csak még egyet toljon!Just one push away!
Hagyom, hogy Genevieve toljon.I'll let Genevieve push you.
Figyeljétek a cicákat, és toljatok!Keep your eyes on the kitties and push!
Gyertek ide es toljatok.Come over here and push.
Ne toljatok rá fiúk, mert feláll a farkam.Stop pushing, boys I might get a hard-on
Elvtársak, toljanak meg!Hey, Slavs, give us a push
Maguk, sebészek, toljanak el vagy töröljenek minden választható eljárást a vihar végéig...As for you surgeons, push, postpone, or cancel all elective procedures until after this storm...
Most pedig szíveskedjenek kirakni a poggyászukat és toljanak.Now if you'd kindly remove your luggage... and push me.
A ma este még mindig áll, de lehet, hogy egy kicsit későbbre kell tolnom.Look, we're still totally on for tonight. I might just have to push the time a little bit.
Azt hiszem keményebben kell tolnom.I think I have to push harder.
El kell tolnom a haza utat.I had to push my flight tonight.
Elfoglaltad a parkolóhelyem, ezért fel kellett tolnom a dombon.You took my parking spoon. I had to push him up a hill by myself.
Fel kell tolnom egy sziklát egy dombra, majd hagyni, hogy újra és újra átguruljon rajtam, - nem törődve azzal, mennyire fáj.I have to push a boulder up a hill, and then have it roll over me time and time again with no regard for my well-being.
Apus, az előző munkahelyeden nem kellett kocsikat tolnod, igaz?Yo, Pops, bet you didn't have to push dollies at your old job.
Hát tudod, amikor tolnod kell.Well, you know, when you have to push down. (KNOCKING ON DOOR)
Igen, de közben tolnod is kell!Yeah, but you got to push!
Oké, Caleb, hányszor kell még elmondanom, hogy befelé kell tolnod az embered!Okay, caleb, how many times I got to tell you, You want to push your man inside!
Van az a kínai ujjak csapdája, ahol csak össze kell tolnod, hogy kiszabadulj.You know those Chinese finger traps where you have to push in to pull out?
20 kilóval többet kellene tolnia Renóba, hogy meglegyen a kínai fegyverek ára.I'm gonna need you to push 20 more keys out to Reno. Offset the cost of the Chinese guns.
Ha azt akarja, hogy eltűnjek innen, magának kell arrébb tolnia.If you want me to move, then you are going to have to push me.
Ja, de valakinek meg kell tolnia, valakinek pedig vezetnie kell, és nekem már csak egyetlen cipőm van.-Yeah well, somebody's got to push it, somebody's got to drive, and I've only got one shoe.
- A végén tolnunk kellett.- Whatever, man. We had to push it the last mile.
- Fel kell tolnunk.- Gonna have to push him.
- Már csak be kell tolnunk a harangot az alagútba...All that remains is to push the bell into the tunnels...
Amikor megérkeztünk, csak meg kellett tolnunk az ajtót.When we arrived, we only had to push it.
Be kell tolnunk.We need to push them.
Át kell tolnotok a bójátokat a kötélakadályon.You've got to push your bowie through the rope obstacle.
Hadd találjam ki... õk toló 90 és soha nem találkozott egy kóbor macska hogy nem vesz fel, és nem hagyta el a házat óta Coolidge visszautasította második ciklusának.Let me guess... they're pushing 90 and never met a stray cat they didn't take in, and haven't left the house since Coolidge refused a second term.
Nem hívhatod férfinak, aki drogot árul gyerekeknek és babakocsit toló anyáknak.You can't call yourself a man and deal drugs to children and mothers pushing strollers.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

áll
stand
dől
topple
dúl
ravage
fal
devour
fél
fear
fúl
drown
hal
die
hál
sleep
hűl
get cool
kel
rise
lel
find
sül
bake
tár
open wide
tát
gape
tép
tear
tér
turn
told
add
töm
stuff
tör
break
tud
know
túr
dig
tűr
endure
tűz
pin
vél
opine

Similar but longer

gátol
hinder
latol
weight
pótol
substitute
tájol
orient
tákol
knock up
tárol
store
tolat
reverse
told
add

Random

tájékoztat
inform
térít
turn
tévézik
watch tv
tisztáz
clarify
tojik
lay
tolakodik
intrude
tompít
deaden
tökéletesít
perfect
tönkremegy
caulk
túlél
survive

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'push':

None found.
Learning languages?