Hagy (to let) conjugation

Hungarian
150 examples
This verb can also have the following meanings: to leave, leave, j, to allow, 1964

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
hagyok
I let
hagysz
you let
hagy
he/she to let
hagyunk
we let
hagytok
you all let
hagynak
they let
Present definite tense
hagyom
I let
hagyod
you let
hagyja
he/she lets
hagyjuk
we let
hagyjátok
you all let
hagyják
they let
Past indefinite tense
hagytam
I let
hagytál
you let
hagyott
he/she let
hagytunk
we let
hagytatok
you all let
hagytak
they let
Past definite tense
hagytam
I let
hagytad
you let
hagyta
he/she let
hagytuk
we let
hagytátok
you all let
hagyták
they let
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
hagynék
I would let
hagynál
you would let
hagyna
he/she would let
hagynánk
we would let
hagynátok
you all would let
hagynának
they would let
Conditional present definite tense
hagynám
I would let
hagynád
you would let
hagyná
he/she would let
hagynánk
we would let
hagynátok
you all would let
hagynák
they would let
Conditional past indefinite tense
hagytam volna
I would have let
hagytál volna
you would have let
hagyott volna
he/she would have let
hagytunk volna
we would have let
hagytatok volna
you all would have let
hagytak volna
they would have let
Conditional past definite tense
hagytam volna
I would have let
hagytad volna
you would have let
hagyta volna
he/she would have let
hagytuk volna
we would have let
hagytátok volna
you all would have let
hagyták volna
they would have let
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok hagyni
I will let
fogsz hagyni
you will let
fog hagyni
he/she will let
fogunk hagyni
we will let
fogtok hagyni
you all will let
fognak hagyni
they will let
Future definite tense
fogom hagyni
I will let
fogod hagyni
you will let
fogja hagyni
he/she will let
fogjuk hagyni
we will let
fogjátok hagyni
you all will let
fogják hagyni
they will let
Subjunctive present definite tense
hagyjam
(if/so that) I let
hagyd
(if/so that) you let
hagyja
(if/so that) he/she let
hagyjuk
(if/so that) we let
hagyjátok
(if/so that) you all let
hagyják
(if/so that) they let
Subjunctive present indefinite tense
hagyjak
(if/so that) I let
hagyj
(if/so that) you let
hagyjon
(if/so that) he/she let
hagyjunk
(if/so that) we let
hagyjatok
(if/so that) you all let
hagyjanak
(if/so that) they let
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
hagynom
I to let
hagynod
you to let
hagynia
he/she to let
hagynunk
we to let
hagynotok
you all to let
hagyniuk
they to let

Examples of hagy

Example in HungarianTranslation in English
! Az embereinek meg kellett volna védeni őt, nem pedig egyedül hagyni! Csak Isten tudja, mi történt vele!You people are supposed to protect her, not send her out alone to let God knows what happened to her.
"Nem fogom hagyni, hogy ez megtörténjen."I'm not going to let that happen.
"Nincs sok időm hagyni, hogy a dolgok elkerüljenek engem. "I thought I don't have much more time to let things pass me by.
"Szerinte kegyetlenség hagyni, hogy ilyen életet éljen, de mi más választásunk van?""He thinks its cruel to let him live on this way, but what choice do we have?"
"hagyni akartad, hogy a többiek is tündököljenek".To throw the challenge because quote, um, "you wanted to let other people shine."
"És amennyire én tudom, nem hagyok cserben senkit."'And as far as I know, I don'( let anybody down? '
- Azt hitted, hogy majd hagyok... - Nem.- You think I'm gonna let a prime...
- Mindig hagyok egy golyót.- l always save one bullet.
"Hagysz nyerni, hagysz furikázni, hagysz bulizni, és másnapossá válni."You let me win, you let me ride "you let me rock, you let me slide
"És csak hagysz meghalni?""And just let me die?"
- Akkor miről? - Hogy nem hagysz dönteni.- It's that you don't let me make any decisions.
- Futni hagy?You're going to let me go?
- Te is tudod, hogy Ferguson nem hagy elmenni innét.Ferguson's not going to let me out of here. You know that.
-Sajnálja hogy elbújt a kocsimban. Tudja hogy megsértette a törvényt és meg lesz büntetve., de azt kéri hogy hagy menjen el.-She's sorry she hid in my truck, she knows she broke the law and will be punished, but she's asking us to let her go.
A doktor kérte, adjam át üzenetét: miszerint nincs jelentősége... ..mekkora visszhangrést hagy a vibrációs lemezek mögött.The Doctor told me to tell you that under no account were you to let the echoes slip behind the vibrating plates.
"nem hagyunk el téged.""We won't let you go."
- Akkor mi hagyunk is dolgozni.- We'll let you get on with it, then.
- Dehogyis! Nem hiszek abban, hogy hagyunk másokat nyerni.I don't believe in letting people win.
# Miért nem hagytok már élni?♪ Why don't they just let me live ♪
-Nem. Nem, gyere. -Miért nem hagytok aludni?here. no. come on, come on. why won't you let me sleep?
"Nem hagynak aludni.""Don't let me sleep.""
- A befektetők nem hagynak új kötvényt venni.Their investors won't let them buy any new policies.
- A majmok hagynak repülni?-Your apes let you fly?
- Azt hittem, hagynak pihenni.-I thought you were gonna let me rest.
- Bíznak az írók a színészekben annyira, hogy hagynak minketThe writers trust the actors enough to let us play with their
! Ne aggódjon, George, nem hagyom, hogy elvérezzen.Whoa, whoa, whoa, don't worry, George, we're not gonna let you bleed to death.
" Mindig szeretni fogom, de szabadon hagyom. " Hát nem kedves és nemes?"I will love him always, but let him be free." Isn't that lovely and noble?
"..soha nem hagyom, hogy elmenj.""Never to let you go away."
"Aki élni akar azt hagyom küzdeni, aki nem akar küzdeni, bár az élet a küzdés maga, megérdemli, hogy meghaljon.""Those who want to live, let them fight, "and those who do not want to fight in this world of eternal struggle, do not deserve to live."
"Engedd meg neki" és te hagyod, megbízol bárkiben, nem? Amikor annyira szenvedsz a kíntól, és szükséged van és ők képzett ápolók, igen."Let him get on with it," and you let... you trust anyone, don't you, when you're in that much pain and you need... and they're a qualified nurse, yes.
"Frank, te hazug hörcsög!" "Impotens is vagy, most meg hagyod, hogy a meleg kimenjen a házból!"You not only shoot blanks, you leave the door open, letting the heat out.
"Ha nem hagyod, hogy Mamikoval éljek,""If you let me live with Mamiko ..."
"Miért nem hagyod, hogy az övé legyen?""Why don't you let him have her."
"Ha Washington az államokra hagyja, az mandátum pénz nélkül.""If Washington lets the states do it, it's an unfunded mandate."
- A fickó hagyja, hogy nyerj az elején,- The guy lets me win a few fish.
- Anyám hagyja hogy én válasszam ki a saját ruhám.- My mom lets me pick out my own clothes.
- Ha igazam van, és Peter hagyja, hogy Neal folytassa a tervét, felteszek egy kérdést,- If I'm right and Peter lets Neal continue with his plan, I get to ask you a single question that you must answer honestly.
! Inkább hagyjuk meghalni?So we should just let it die?
"Ezért, doki és főleg te, Frank, ne hagyjátok magukra ezeket a srácokat""So, Doc, and especially you, Frank, don't let those guys down.
"Jézus szólt néki, 'Oldjátok ki,és hagyjátok elmenni."'"Jesus saith unto them, 'Loose him, and let him go."'
"Ne hagyjátok, hogy Mouch kisajátítsa az áfonyás pitét!"Don't let Mouch Bogart the blueberry crumble."
! Kérem, hagyják az orvos tenni a dolgát.You gotta let the doctor do her work, all right?
"De az Istenek hagyják, hogy fegyvert válasszunk."But the God's let us choose our weapons."
'Bár senki sem tüzelt, mégis nyilak hagyják el az íjat.'"Though nobody's shooting, the arrows are let out of their quiver."
" És hagytam, hogy az a félelem vezessen.""And I let that fear guide me."
"Azt a kutya fáját, úgy látom, otthon hagytam a pénztárcámat.""Oh, dear, my dear, I seem to have left my wallet at home.
"Megérintett, és hagytam, hogy azt tegye, amit akar.""He put his hands on me and I let him do what he wanted.
"Cserben hagytál..." "És még nagyobb veszélynek tettél ki.""You have let me down and putted me in even greater danger.
* Sosem hagytál cserben, és sosem engedtél el *♪ you never let me down ♪ ♪ or let me off the hook ♪
"A levél, amit a Delhi Darbarban hagyott nekünk... " "... elégett az étteremmel együtt..."'The letter that you had kept for us in Delhi Darbar... ' '... got burnt with the restaurant.'
"Futni hagyott gyilkosok.""Murderers we let go."
'Eddig, az egyetlen határozatlan vérontás, amit átéltünk, az az volt, amit Nagy John a busz WC-jében hagyott.'So far, the only unspecified carnage 'we had witnessed was what Big John had left in the coach toilet.
'Engem, akit befejezetlenül hagyott Isten...' 'és téged a csatában elfáradt harcost.'"I was left incomplete by god..." "and you were a battle - weary warrior."
'Ez a történet rólam és a családomról szól.' 'egy történet két emberről, akiket befejezetlenül hagyott Isten...' 'akik megküzdöttek a hittel...' 'és a lehetetlent, lehetségessé tették'"This story is about me and my teacher" "A story about two people left incomplete by god..." "who have fought a battle with fate..."
- Futni hagytunk egy arabot.- Charlie Manson? - Hamas guy was let go in April.
-Cserben hagytunk.- We let you down.
A maga hazugsága miatt, egy bűnözőt futni hagytunk.l had to let go of a criminal because of you!
- De. Kösz, hogy hagytatok aludni.Thanks for letting me sleep in.
- hogy még ebédelni sem hagytatok, és most...You didn't even let me eat lunch, And now you're g-- going for a hike.
Az akit hagytatok elmenni...The one you let leave.
"Pár napig békén hagytak, Dinger-t és Stan-t dolgozták meg. ""They let me be for the next few days", {y: I}just working on Dinger and Stan.
- Az ügyvédeim nem hagytak perelni, így...Yeah, lawyers wouldn't let me sue, so...
- Hát életben hagytak?- They let you go alive then?
! Miért hagytad elmenni?Why'd you let him get away?
! Miért hagytad élve meglépni a láng fickót?Why did you let that Flame bastard out of there alive?
"I'm not washin' and dryin',so stop screamin' and cryin' start spinnin'and grinnin' with twirl" Ja, nem hiszem el, hogy hagytad elmenni. A pasas egy zenei géniusz, Sarah.I'm not washing' and drying',so stop screamin' and cryin' start spinnin'and grinning' with twirl yeah,I can't believe you let him go.The guy's a musical genius,sarah.
"Furcsán megnyugtató, hogy a jegybank és a pénzügyminisztérium hagyta a Lehman-t csődbe menni.""It is oddly reassuring" "that the Treasury Department and the Federal Reserve" "let Lehman Brothers fail."
"Senki sem hagyta még nekem, hogy az ölébe üljek."Nobody's ever let me sit on their lap before.
"Szeretném megköszönni Önnek, dr. Lucas, hiszen ha szemtől szembe beszéltünk volna," "sosem hagyta volna, hogy meg- forduljon a fejemben, hogy eltitkoljam az eredményt a kapitány elől,"I'd like to think, Dr Lucas, that if I'd had a chance to talk to you face-to-face, you'd have never let me even consider withholding my findings from the captain.
"Tom, Mrs Smith a szobában hagyta a kulcsát, be tudnád engedni?""Tom, Mrs Smith left her key in her room, can you let her in?"
"Bocsi hogy lezúztuk a kerítést és hagytuk megszökni az állatokat,"Sorry we broke your fence and let all your animals escape,
"Nem hiszem el, hogy hagytuk nekik, hogy megússzák!""I can't believe we let them get away with that. "
- Cserben hagytuk őket.We let them down.
* Ti ketten * * hagytátok futni a legveszélyesebb gyilkost * * egy nap után *♪ You two ♪ ♪ let our biggest killer get away ♪ ♪ after just one day ♪
- Akkor miért nem hagytátok?- Then why didn't you let us?
- Andertonnal szépen hagytátok, hogy ez a fickó megússza.You and Anderton let this weirdo pass right under your nose? No.
- Lehet, hogy összeszedte volna magát, ha hagytátok volna, hogy megismerjük,Maybe if you would have let us get to know her, she would have gotten herself better.
- Miért hagytátok, hogy azt higgyem... - Hosszú történet.Why did you let me go on believing-- Look, it's a long story, Kim.
"A Carlsonok nyitva hagyták a barbároknak a hátsó kaput"The Carlsons then let the barbarians in the back gate
"bárcsak hagyták volna békében nyugodni a lelkem.""I wish they would stop and let my soul rest in peace."
- Aztán hagyták elszökni.- And then you let them escape.
Azt képzelted, hogy hagynék valakit, hogy veszélyeztesse azt, amit a saját véremmel építettem?Did you imagine i would let anyone... Threaten what i have built with my own blood?
Egy idő után grafikonként láttam az akcióidat és megjósoltam kit hagynál életben.See, after a while, I could look at a diagram of one of your operations and predict who you would let live.
Az igazi apám hagyna bulizni menni, amikor akarok!My real father would let me go clubbing as late as I want!
Azt hiszed, ő életben hagyna fordított esetben?Do you think he would let me go? No.
Edward hagyna élni, ha így volna?You think Edward would let me live if it was?
Ha ez a csini-kus hagyna beszélni elmondanám, hogy nem tétlenkedtem az utóbbi napokban amíg a néma cselédlányt alakíthattam Regina oldalán.If sir-castic would let me speak, I'd tell you that I wasn't idle during those days in there, playing mute handmaiden at Regina's side.
Egésznap zabálna, ha hagynánk!If we would let him do, he would eat all the day.
Ha úgy hiszed, hagynánk a csapatban egy ilyet, hülyébb vagy, mint gondoltam.If you think we would let anybody on this team like that, you're dumber than you look.
Vagyis hagynánk, hogy egy ártatlan ember bűnhődjön, és hagynánk egy potenciális gyilkost szabadon kószálni az utcán?So, we would let an innocent man go down and leave a potential killer free to walk the streets?
- Vagyis azok a gyáva nyulak hagynának győzni?Are you telling me those cowards would let me win?
Gondolod más nők hagynának elmenni egy ilyen jó pasit?Do you think any other girl would let such a good man slip away?
- Hát persze, hogy hagynám neki...- Of course I would let her...
A nőnek meg van az utolsó kívánsága, és én hagynám is távozni az élők sorából, ha nem találnám szükségesnek a jelenlétét a hálószobámban.The woman has a death wish... and I would let her die of her impudence... if I didn't find her presence in my bedchamber such a necessity.
Azt hiszed, hagynám hogy meghalj?Do you think I would let you die?
Akkor hagynád, hogy a nővéred menjen börtönbe?- You would let your sister go to jail?
Csak azt tudom, ha hagynád nekem, én... a gondodat viselném szépen.It's just that I know, if you would let me, I... I could take good care of you.
Ha hagynád, hogy befejezzem,If you would let me finish,
Ha hagynád, hogy segítsek, George Valentin."If only you would let me help you, George Valentin."
Ha túl igényes növényt kapnál, az megrémisztene, és hagynád meghalni.If I gave you something too needy, it would intimidate you, and you would let it die.
- Anya hagyná, hogy egyedül legyek.Mom would let me have alone time.
- Ha hagyná hogy Sam befejezze!If you would let Sam finish.
- Te komolyan azt hiszed... hogy a felső vezetés hagyná, hogy hozzáférjek ilyen információhoz?- Do you honestly believe... the senior partners would let me have access to that information?
A legtöbben hagynák lógni, de maga nem.Most men would let a dame like that swing, but no, you're sticking by her.
Csak azt szeretném, ha hagynák tenni a dolgomat.I just wish people would let me get on with it.
Szerinted lehetséges, vagyis, látsz egy szikrányi esélyt is arra, hogy ha valaki haldokolna, azt szó nélkül hagynák?Do you think that if there was even a chance, just the littlest bit of a chance, that somebody'd die, that they would let it happen?
Tudnám... ha hagynák az emberek.I could... if people would let me.
"Inkább felrobbantom magunkat, mint hogy hagyjam, hogy apád cuccának örüljetek.""I'll blow us all to bits before I let something of your father's bring you happiness."
"Inkább, mint hagyjam, hogy visszaviszi Andoriára."I'd rather do that then let you take it back to Andoria.
"Sose hagyjam őt cserben."Don't let me ever let him down."
- Akkor csak hagyjam szenvedni?Might as well just let him suffer?
" Anya, ne hagyd, hogy szerencsétlenséggel mérgezzék az elmédet. ""Mother don't let your mind get poisoned by unfortunate."
" Ne hagyd, hogy egy lány közéd és az öv közé férközzön.""Don't let the ladies come between you and the belt."
"Csak engedj el minden könnyet és fájdalmat és hagyd kirobbanni...""Just let go of all the tears and pain and have a blast."
- A kurva életbe, ha szólsz, hogy történt valami, akkor tudom, hogy mit ne hagyjak megjelenni!- It's your job to let me know what needs to be kept out, then I'll keep it out of the papers!
Az első tisztem mindig azt mondta, hogy ne hagyjak személyes üggyé válni egy esetet sem.My CO guy used to say, never let the fight get personal.
Azt akarod, hogy hagyjak figyelmen kívül ennyi gyilkosságot, hogy megússza büntetlenül?You want me to let a mass murderer go scot-free?
Csak hogy senkit ne hagyjak cserben.Just 'cause I couldn't bear to let anyone down.
"Ne hagyj cserben, fiam."Don't let me down, boy.
"Ne hagyj cserben, neked kell elintézned, hogy megtegye.""don't let me down, and it's in your hands to get him to do this.
"Ne hagyj meghalni.""Don't let me die."
"Kérem ne hagyjon fel a Stackpole üggyel, bizonyos, hogy ott van.""please don't let up on the stackpole case, as i'm sure he's out there."
"Kérem, ne hagyjon meghalni.""Please don't let me die."
- Csak fogja be és hagyjon dolgozni.just shut up and let me work.
- A nagyi mondta, hogy hagyjunk.Grandma said we had to let you sleep.
- Ide hallgass... hagyjunk fel az ellenségeskedéssel.- Hey listen, let's put all this crap behind us.
- Nézzék, hagyjunk a mókából máskorra is.- Look, let's not have so much fun all at once.
...lehetőleg tapadásmentes edényben pirítsuk barnára, de nem ropogósra a szalonnát aztán tegyük félre állni hagyjunk rajta csak két evőkanálnyi zsírt...announcer: cooking skillets of preferably of the non-stick variety.. announcer: fry the bacon until brown, but not too crisp announcer: then set it aside to drain announcer: pour off all but two tablespoons of the fat..
"Ne hagyjatok színészkedni!""Never let me act."
"Oh, ne hagyjatok itt a porban feküdni."Oh, don't let me lay in this dirt.
- Clara, muszáj... - Csak hagyjatok meghalni!- Clara, you need-- just let me die!
- Csak hagyjatok békén.- Just let me be alone.
"És senkit se hagyjanak elkísérni engem""And let no one accompany me,
- Akkor hagyjanak játszani!- Just let us play through.
- Muszáj volt hagynom.I had to let her come.
- Tilos hagynom, hogy a Goldman Sachs vegye a reggelimet.I'm not allowed to let Goldman Sachs buy me breakfast.
- Tudom, hagynom kéne, de...I know, I know. I need to let it go.
"Erin, hagynod kell egy kicsit vezetni.""Erin, you need to let him drive a little."
- Abba kell hagynodYou need to let it go.
- Ezért kell hagynod, hogy Bullock levágja az ujjad.That's why I want you to let Bullock take your finger.
- Abba kell ezt hagynia.! You need to let this go.
- Most már hagynia kell, hogy vigyázzak magára.You'll have to let me look after you now.
A bíró feltehetően bűnösnek hisz téged, és nehezére esik hagynia elsétálni egy hidegvérű gyilkost, akkor is, ha a nemzetbiztonság ezt kívánja.Right now, that judge may think you're guilty, and it's not easy to let a cold-blooded killer go free, even in the name of national security.
"ha megtalálják az utukat, hát hagynunk kell őket"."if they found their way,we ought to let 'em be."
- Kicsim... tudom, hogy nehéz, de hagynunk kell, hogy az orvosok tegyék a dolgukat.Sweetie, I know this is hard, but we just have to let the doctors do their job.
Fiúk, hagynotok kell pihenni.Boys, you have to let him rest.
Oké, várjatok... hagynotok kell, hogy ezt elintézzem. Oké?Okay, wait... you still have to let me set this up.
Abba kell ezt hagyniuk!Tell them to let him go!"
Erősnek kell maradniuk, a gyerekeik érdekében, és hagyniuk kell, hogy végezzük a munkánkat.You need to be strong for your kids, and you need to let us handle this.
Felfogadtak egy csapat ügyvédet, hagyniuk kéne, hogy ők oldják meg ezt.You hired a team of lawyers, so I think you ought to let them handle this.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

fagy
freeze
fogy
lessen
hajt
fold
hall
hear
hány
vomit
huny
close the eyes
megy
go

Similar but longer

elhagy
leave someone or something
kihagy
omit

Random

frizíroz
do
gombászik
mushroom
gombázik
mushroom
gondol
think something
hág
step up on something
hagyományoz
bequeath
hamvaszt
cremate
hasad
crack
hasznosít
utilize
hat
affect

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'let':

None found.
Learning languages?