Hoz (to bring) conjugation

Hungarian
150 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
hozok
I bring
hozol
you bring
hoz
he/she to bring
hozunk
we bring
hoztok
you all bring
hoznak
they bring
Present definite tense
hozom
I bring
hozod
you bring
hozza
he/she brings
hozzuk
we bring
hozzátok
you all bring
hozzák
they bring
Past indefinite tense
hoztam
I brought
hoztál
you brought
hozott
he/she brought
hoztunk
we brought
hoztatok
you all brought
hoztak
they brought
Past definite tense
hoztam
I brought
hoztad
you brought
hozta
he/she brought
hoztuk
we brought
hoztátok
you all brought
hozták
they brought
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
hoznék
I would bring
hoznál
you would bring
hozna
he/she would bring
hoznánk
we would bring
hoznátok
you all would bring
hoznának
they would bring
Conditional present definite tense
hoznám
I would bring
hoznád
you would bring
hozná
he/she would bring
hoznánk
we would bring
hoznátok
you all would bring
hoznák
they would bring
Conditional past indefinite tense
hoztam volna
I would have brought
hoztál volna
you would have brought
hozott volna
he/she would have brought
hoztunk volna
we would have brought
hoztatok volna
you all would have brought
hoztak volna
they would have brought
Conditional past definite tense
hoztam volna
I would have brought
hoztad volna
you would have brought
hozta volna
he/she would have brought
hoztuk volna
we would have brought
hoztátok volna
you all would have brought
hozták volna
they would have brought
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok hozni
I will bring
fogsz hozni
you will bring
fog hozni
he/she will bring
fogunk hozni
we will bring
fogtok hozni
you all will bring
fognak hozni
they will bring
Future definite tense
fogom hozni
I will bring
fogod hozni
you will bring
fogja hozni
he/she will bring
fogjuk hozni
we will bring
fogjátok hozni
you all will bring
fogják hozni
they will bring
Subjunctive present definite tense
hozzam
(if/so that) I bring
hozd
(if/so that) you bring
hozza
(if/so that) he/she bring
hozzuk
(if/so that) we bring
hozzátok
(if/so that) you all bring
hozzák
(if/so that) they bring
Subjunctive present indefinite tense
hozzak
(if/so that) I bring
hozz
(if/so that) you bring
hozzon
(if/so that) he/she bring
hozzunk
(if/so that) we bring
hozzatok
(if/so that) you all bring
hozzanak
(if/so that) they bring
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
hoznom
I to bring
hoznod
you to bring
hoznia
he/she to bring
hoznunk
we to bring
hoznotok
you all to bring
hozniuk
they to bring

Examples of hoz

Example in HungarianTranslation in English
! Vissza akarta őket hozni az otthonunkba!She wanted to bring them back into our home!
"De éjszaka, az alagsorban voltam," "próbáltam vissza hozni az igazi Stanford-ot."But by night, I was down in the basement, trying to bring the real Stanford back.
"Jézus azt mondta, ne higyjétek hogy békét hozni jöttem a Földre."Jesus said, do not think I came to bring peace on Earth.
"Ártatlant lőtt le a rendőrség." Most be akarja hozni a nővérét, mert ismer valakit, aki esetleg ismerőse egy bankrablónak?"Innocent student killed by cops." Now you want to bring in his sister... based on the fact that she knows someone... who may be friends with a bank robber?
"Demokráciát hozok Abbúdinba."I'm bringing democracy to Abbudin."
"Majd hozok nektek egy Hajas Nácit.""I'll bring you back a Nazi with real hair."
"Ne ültess a zenekar mellé!" "Nem gond, ha hozok egy barátot?""Don't sit me near the band." "You mind if I bring a friend?"
"Rossz híreket hozok. "'I bring bad tidings.'
! - Ezt csinálod? Fülkét hozol?Is that what you do, you bring a booth?
"Boldogságot hozol"You bring happiness with you
"Csak te hozol nekem nyugalmat.""Only you bring me peace."
"Miért nem hozol többé haza embereket?""Why don't you bring any people home anymore?"
"Erre ő, 'Dem bondom, hoty köszödöm, bert úty tartják, dem hoz szereccsét.'""I said, 'bless you.' "And he said, 'I won't say thank you 'as it's meant to bring misfortune.'"
- Selymet visz, cserébe pedig bort hoz vissza.- It's carrying silk and it's supposed to bring back wine in exchange.
- Sötétből született, sötétet hoz.- Born of darkness to bring darkness.
A Hónap Szórólapja Klubom hoz egy kis pluszpénzt.My pamphlet of the month club is starting to bring in some extra cash.
"W"-t akart csinálni a "V"-tekből. Elismerem, arról beszélgetni, hogy olyat hozunk a családba, aki előtte beperelt, egy kicsit kínossá tette a dolgokat.Oh, I admit discussions about bringing someone into our family who had once filed a lawsuit against me made things a little awkward.
- Fejlődést hozunk Karolinába.We're bringing progress to Carolina.
- Legközelebb hozunk egyet.We'll bring one back next time.
"S visszajöttök majd," "ugye, hoztok sok szajrét?"You can go but be back soon You can go but bring back plenty
Azt hiszitek, hoztok pár szál virágot, és minden el van intézve?You think you can bring some flowers and everything's okay?
" Henna a kezeiden, és a szemeid, csillogást hoznak az életembe. ""Henna on your hands and kohl in eyes brings a sparkle to my life."
"A pincérek néha kis kóstolókat hoznak."The waiters sometimes bring out extra little treats for you to try.
"Ha az én hullám kis madarakat hoznak elismeréssel mond a nevet."If this is my corpse, bring the little birds so it's admitted I said the name.
- A betegek ajándékot hoznak?- Patients bringing gifts.
- A mentősök hoznak még kettőt. - Mi történt?- Paramedics are bringing in two more.
"A nevem Shane A bajt hozom én"My name is Shane I bring the pain
- Akkor nem hozom a krémet.- Then I Won't bring the lube.
"Hé, miért nem hozod be a papucsomat?""hey, why don't you bring me my slippers?
"Mikor erre a világra jössz, ezt magaddal hozod, mikor elhagyod ezt a világot, ezt hátrahagyod:"When you enter life, when you leave..." "when you come, bring, and leave behind, when you leave..."
- A gitárt is hozod?- Are you bringing the guitar?
"A szerelmed a küszöbödön áll..." "...hozza a szerelmet."* Your beloved stands * at your doorstep... * he brings love
"Air Sintér" hozza fel."Air Skinner" brings it up.
- A háború a legrosszabbat hozza ki az emberekből.-A war brings out the worst in men.
"A legtöbbet hozzuk ki önből a legalacsonyabb havidíjért.""Let us bring out the inner you at our low monthly rates."
"Nemsokára ide fogom hozni, és rendbe hozzuk ezt az istenverte farmot.""I'm gonna bring him up here, one of these days, and we'll lick this damn ranch into shape."
'Tudod, hogy mi hozzuk a rockot erre a helyre.'You know we bring the rockers in the place.
- Akkor hozzuk be őt!- Yeah, let's bring her in.
"Az én szépségem hazudik a tengerről." Az én szépségem hazudik rólam, Az én szépségem hazudik a tengerről, hozzátok el az én kis szépségemet szegénykémet"My bonnie lies over the ocean, my bonnie lies over the sea, my bonnie lies over the ocean, oh, bring my poor bonnie to me.
"Azonnal hozzátok vissza, te seggfej!"Listen, chum-for-brains, you bring that boat in now.
"Sőt ennek felette amaz én ellenségeimet is, kik nem akarták, hogy én ő rajtok uralkodjam, hozzátok ide, és öljétek meg előttem!""But those mine enemies, "which would not that I should reign over them, "bring hither, and slay them before me."
"Tiétek a dobó játékos, hozzátok az ütőtöket.""if you charge the pitcher, bring the bat."
- Aztán hozzátok ide!-Then bring it back here.
"Az egyetlen kereskedő, akinek megvan a szükséges kapcsolata ahhoz, hogy a kelyhet az országba hozzák...""The only dealer with the connection necessary "to bring something like the Chalice into the country is...
"Senki se mondjon értem imát, apám, de küldj embereket Kijevbe, a szemináriumba, és mondd meg nekik, hogy hozzák ide Khoma Brutust."Let no one say prayers for me, father, but send men at once to Kiev Seminary and tell them to bring here seminarian Khoma Brutus.
"miközben a saját bűneik azok, "melyek a szenvedést hozzák rájuk, nem pedig a végzetük.""when it is their own transgressions which bring them suffering that was not their destiny."
*És nem hozzák ki egymásból a legjobbat*♪ And they don't bring out the best in each other ♪
"Az egyetlen, amit a zsebemben hoztam... (hitotsu dake POKETTO ni irete kita mono)(hitotsu dake POKETTO ni irete kita mono) (the only thing I brought in my pocket)
"Bárcsak ne hoztam volna össze őket újra!If only I hadn't brought them together again.
"Boldogságot hoztál az életünkbe""You have brought happiness in our lives."
"Szégyent hoztál az apádra és a család nevére.""You have brought shame to your father, "and to our family name."
"Tegnap este szalmabálákat hoztál a házba, annak ellenére, hogy tudod, allergiás... vagyok rá.""You brought bales of... straw into the house last night even though you know that I'm a..." Ah... (Sneezes) Allergic.
"Tudod Maddy, olyan boldog voltam mikor magaddal hoztál."Well, Maddy, I'm so glad you brought me with you.
"A megrögzöttségem hozott el ide ""My obsession... has brought me so far."
"Hiszen semmit sem hoztunk erre a világra, s nem is vihetünk el semmit."we brought nothing into this world And it is certain that we can carry nothing out.
- Egy baromnak érzem magam. Még tyúkhúslevest is hoztunk, és a film DVD-jét is.We actually brought you chicken soup and a Shown of the Dead DVD.
- Egyik sem... jöhetett volna létre a náci tudósok nélkül... akiket a II. világháború után hoztunk vissza.- None of those things would be possible without the Nazi scientists we brought back after World War II.
"Elefánt a porcelánboltban?" Remélem hoztatok néhány megyorót."We have an elephant in the living room?" Hope you fellows brought some peanuts.
- Csak hoztatok valami cuccot.You must have brought some stuff with you.
- Hogy hoztatok erősítést, szóval jobb, ha meggondolja, golyót repít-e a fejetekbe.- I told her you brought backup, so she better think twice before putting a bullet in your head.
- Hát ez mi? Ajándékot hoztatok nekünk?- Have you brought us some presents?
- Látom, hoztatok egy idegent is.- Well, I see you brought a stranger.
! Miért hoztak ide? !Why have you brought me here?
"Egy bioreaktort is magukkal hoztak."-They brought a bio-reactor with them.
"Sokan hoztak sütit, mások virágot."Some baked cakes. Others brought flowers.
- Azt hittem, nekem hoztad ide.I thought you brought her here for me.
- Azt hoztad el, amivel tartozol.No, you brought what you owe us.
- Azt mondtad, azért hoztad vissza Emmát Regefalvára, - mert kaptál tőlünk egy üzenetet egy memóriafőzettel.You said you brought Emma to Storybrooke because you received a message from us with a memory potion.
- Azért, mert azt te hoztad.That's only because you brought it.
"... hozta el a pokol hírnökét. ""...brought the harbringer of hell."
"Igen." Szóval hozta a gitárját."Yeah." So he brought his guitar.
"Willow Ufgood hozta azt a Daikinit, nem így van?"Willow Ufgood brought around that Daikini, didn't he?
* Ide hoztuk a mariachi zenét Guadalajarából *♪ We brought mariachi music from Guadalajara ♪
- Apámmal hoztuk el.-My daddy brought it over. -He a carpenter?
- Aranyos. De bár ne hoztuk volna el!She´s a doll, but I wish he hadn´t brought her out here.
- Az igazat. A távoltartási végzés után nem találkoztatok, amíg haza nem hoztuk őt a Girls Unitedból.- Well, the truth... that after the restraining order you didn't see Callie until we brought her home from Girls United.
- Csak a rövid létrát hoztuk el.But they've only brought the short ladders.
- De miért hoztátok ide? A parkban voltunk.- Why have you brought him here?
- Igen, persze, ezért hoztátok ezt!Yeah, right. That's why you brought this.
Ezt ti hoztátok magatokra.You've all brought this upon yourselves.
" A feljövő hold, és csillagok hozták, ezt a dicsőséges pillanatot. ""The procession of the moon and stars brought this glorious moment."
- A halála után hozták ide.Must have been brought here after he died.
- A katonák hozták vissza.Soldiers brought him back.
- A párok gyakran elfelejtik azokat a dolgokat amik eredetileg össze hozták őket.It's easy for a couple over the years to lose sight of what brought them together in the first place.
Azt hiszed, olyan érzéketlen vagyok, hogy hoznék magammal valakit, mikor tudom, hogy itt leszel?You think I'm so insensitive that I would bring a date to an event where I'd know you'd be?
Nem tudom, de más körülmények között... ..felszerelést hoznék és ellenőrizném, hogy van-e valamilyen rejtett technológia, mielőtt...I don't know, but under different circumstances... ..l would bring in equipment and check for concealed technology before l...
Valójában, most költöztem ide az utca végére, szóval arra gondoltam, hoznék egy kis házavató ajándékot.Um, I just moved in down the street, actually, so I thought I would bring you a little housewarming gift.
Egy sereget hoznál a földünkre?You would bring an army into our land?
A chip eladása a legmagasabb áron... a szabad piacon.. sok pénzt hozna.Selling this chip to the highest bidder... on the open market would bring in... a lot of money.
A halál békét hozna.Death would bring peace
Azt mondta hogy látta a bátyja életfelfogását. Szégyent hozna a családunkra.He told me he felt his brother's lifestyle would bring shame to our family.
Azt mondta, közelebb hozna minket egymáshoz.He said it would bring us closer.
Csak egyszer hoznátok nekem jó híreket, ostoba trollok!Just for once, I wish you trolls would bring me some good news.
Ezeknek az orvosi adatoknak a kiadása... mindegy hogyan kapcsolódnak az állítólagos cselekményekhez... szégyent hoznának az elhunytra.The release of these medical records-- no matter how you spin the alleged acts-- would bring disgrace to the deceased.
De ha én lennék a felelős ezért az egész zűrzavarért, és a zsaruk először csak keresgélnének, és csak később kérdeznének... én azt a rohadékot hoznám be, aki átvert.But if I were responsible for this particular boondoggle with the transit system on lockdown and cops searching people first and asking questions later... I would bring in the son of a bitch who fooled me.
- Mi hozná őket ide?What would bring them here?
Egy erős ember magával hozná az ügyvédjét.A powerful man would bring his brief with him.
Mert nincsenek is, de ha léteznének is csak egy bolond áruló hozná ide őket.Well, there's not. But if there were, only a traitorous fool would bring them here.
Mi hozná a legtöbb jót?What would bring about the most good?
És ha a bosszúálló szóba kerül pozitívan nyilatkozik róla, de önmagától nem hozná fel ezt a témát.And when the subject of the vigilante comes up, he expresses his support, but it's not something he would bring up in conversation himself.
- A nekem írt levelei.Azt mondta, mindet hozzam el.- Every letter he ever wrote me. You said to bring everything I had.
- Akkor hozzam kancsóban?–Shall I bring it in a jug?
- Anyám kérte, hogy hozzam át ezeket.- Mum asked me to bring these round.
"...? ... és hozd vissza a visszajárót!"and bring back my change.
"Betty, hozd fel ezt a témát a holnapi megbeszélésen."You know, Betty, I'm going to bring this up at the business meeting tomorrow.
"De ne hozd magaddal Tandy-t."But don't bring Tandy.
"Jó." "Hadd hozzak nektek egy új nézőközönséget, oké"Right." "So let me bring in a new audience for you, eh?
- A kapitány mondta, hogy hozzak valami kaját nekik. - Oké.-Captain wanted me to bring these guys some grub.
- Mit hozzak neked, Joey?- What can I bring Joey?
"Ahhoz, hogy megöld a szörnyeteget, hozz sötétséget mind az 1000 szemére""To slay the beast one must bring darkness to 1000 eyes."
"Alvás előtt be kellene vennie egy stressz-oldót." De legalább ne hozz ide három szellemet.Before you sleep, you should have taken anti-anxiety pills' or if not you can't bring three ghosts here
"Gyere az épület mögé és hozz egy pamut hálóinget.""Meet me behind csi and bring a cotton nightgown."
"Ha erre jársz, hozz már egy limonádét."By the way, bring me some lemonade.
"A jövő hozzon békét" "és megértést az egész világnak."May the future bring peace and understanding throughout the world,
"A vacsora 3:00-kor kezdődik." Mondd meg Irmának, hozzon borsót.""I'm serving supper at 3:00. Tell Irma to bring her beans."
"Aki átlépi ezt a pontot, vesszen el és hozzon átkot az ő szeretteire.""Whoever passes this point shall perish and bring a curse upon their loved ones."
"Bármit hozzon is a színházi évad ezt az előadást a legnagyobb csalódásnak kell tekintenünk.""Whatever the theatrical season brings this offering must be considered its greatest disappointment."
"hogy beteljesítse ezt az átkot." Akkor ne hozzunk vissza senkit az életbe!Let's make sure we don't bring anyone back from the dead then.
- Apa azt mondja, hogy hozzunk még sört.- Dad says to bring more beer.
- Bocsi. Azt hittem interjú lesz a szakmai gyakorlat miatt, de a felhívásban az állt, hogy hozzunk bikinit?I was under the impression I was interviewing for an internship but the post said to bring a bikini?
- Mit hozzunk?- So what should we bring?
"Salamis istenei, "hozzatok halált Görögország ellenségeire, "midőn azt a magot vetik, melyet a betakarítás során gyűjtöttek össze.""Divine Salamis, you will bring death to the enemies of Greece when the seeds are sown or the harvests are gathered in. "
- De! Nincs ok rá, hogy világra hozzatok egy gyereket amíg úgy viselkedtek, mint két gyerek.But... there is really no reason for you to bring a child into this world, since you're acting like children already.
- Egy hullát hozzatok vissza!Just bring in his corpse if you have to!
- Hé, hozzatok nekünk egy kis kaját, jó? - Oké.- Hey, bring us down some food all right?
- Mert ha fontos, hozzatok...'Cause if it's important, you need to bring...
"Ne hozzanak képregényt a házba.""Don't bring a comic book into this house."
"Szólj Izráel fiainak, hogy hozzanak hozzád egy veres tehenet, épet, a melyben ne legyen hiba, amelynek nyakán iga nem volt.""Tell the Israelites to bring a red heifer "without defect or blemish that has never been under yoke."
* És kérem a csillagokat, hogy hozzanak haza *♪ and I ask the stars to bring you home ♪
- Akkor hozzanak magukkal, ha inni akarnak.They'll bring their own in, in their bags.
- Hadd hozzanak össze a nehézségek!Nobody said it'd be easy. Can't hard times bring us together?
- A legjobb formámat kell hoznom.- I need to bring my "A" game.
- Csak ki kellett hoznom.And I just had to bring it out.
- Haza kell hoznom.I need to bring her back home. She is dead!
- Ide kellett hoznom.- I had to bring her here.
'Van néhány dolog, amit magaddal kellene hoznod, vágod?'Now. a few items l want you to bring with you. yeah? '
- El kellene hoznod nekem.Well, I need you to bring it to me.
- A többieket nem kellett volna hoznia.- Man, he ain't supposed to bring the crew. - It's cool.
- Mindenképp el kell hoznia Bostonba?- Do you have to bring her to Boston?
- Aha, vissza kell őt hoznunk.Yeah, well, we've got to bring her back.
- Az államügyeket is fel kell hoznunk?Do we need to bring matters of state into this?
- Be kell hoznunk!We have to bring him in.
- Nem, el kell hoznotok!- No, we need you to bring it.
Azsűrielmondta,hogy hoznotok kell a szintet, mert ha nem, akkor mehettek haza.Thejudgesalreadysaid,you need to bring it, and if you don't bring it, you're going home.
De hoznotok kell magatokkal valakit.But you have to bring a date.
A mai nap jó lesz gyakorlásra, de holnap a legjobb formájukat kell hozniuk.I'll give them a good practice today, but tomorrow, they've got to bring their A game.
Akkor be kéne hozniuk Huckot és Quinnt.Then they'd have to bring in Huck, Quinn.
A csónakokat irányította, és hamar rájött, hogy a sebesültek mentése nincs összehangolva. A parton maradt a harcok legkeményebb részében, és a utánpótlást hozó hajókat a sebesültek elszállítására állította be.And he discovered early on in the game that there wasn't too much coordination on getting wounded out, so he got on the beach himself, and he stayed there during the worst part of the fighting and directed the navy boats bringing supplies in
Aznap készült a kép, amikor Eisenhower elnök és Dulles külügyminiszter aláírta a Németországot a NATO-ba hozó egyezményt.That picture was taken the day that President Eisenhower and Secretary Dulles signed the treaty bringing Germany into NATO.
Megérkeztek a "hivatásos bojkottálók" is.... de Singh Saab már... megkezdte a változást hozó kampányát.The People's Beat team have arrived. And Singh Saab has already begun his campaign of bringing a change.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

bíz
entrust something to someone
edz
train somebody
főz
cook
fűz
lace
hág
step up on something
hal
die
hál
sleep
hat
affect
hív
call
hord
carry
húz
pull
hűl
get cool
hűt
cool
néz
look
ráz
shake
sóz
salt
tűz
pin
zúz
bruise

Similar but longer

hámoz
peel

Random

hegeszt
weld
helybenhagy
approve
helyezkedik
position oneself
hígít
dilute
hord
carry
horpad
do
hozzáad
add something
idead
give
ígérkezik
promise to be something
igéz
enchant

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'bring':

None found.
Learning languages?