Biec (to run) conjugation

Polish
69 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
biegnę
I run
biegniesz
you run
biegnie
he/she/it runs
biegniemy
we run
biegniecie
you all run
biegną
they run
Imperfective future tense
będę biec
I will run
będziesz biec
you will run
będzie biec
he/she/it will run
będziemy biec
we will run
będziecie biec
you all will run
będą biec
they will run
Imperative
-
biegnij
you run!
niech biegnie
let him/her/it run
biegnijmy
let's run
biegnijcie
you all run
niech biegną
let them run
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
biegłam
I ran
biegłaś
you ran
biegła
she ran
biegłyśmy
we ran
biegłyście
you all ran
biegły
they ran
Future feminine tense
będę biegła
I will run
będziesz biegła
you will run
będzie biegła
she will run
będziemy biegły
we will run
będziecie biegły
you all will run
będą biegły
they will run
Conditional feminine tense
biegłabym
I would run
biegłabyś
you would run
biegłaby
she would run
biegłybyśmy
we would run
biegłybyście
you all would run
biegłyby
they would run
Conditional perfective feminine tense
biegłabym była
I would have run
biegłabyś była
you would have run
biegłaby była
she would have run
biegłybyśmy były
we would have run
biegłybyście były
you all would have run
biegłyby były
they would have run
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
biegłem
I ran
biegłeś
you ran
biegł
he ran
biegliśmy
we ran
biegliście
you all ran
biegli
they ran
Future masculine tense
będę biegł
I will run
będziesz biegł
you will run
będzie biegł
he will run
będziemy biegli
we will run
będziecie biegli
you all will run
będą biegli
they will run
Conditional masculine tense
biegłbym
I would run
biegłbyś
you would run
biegłby
he would run
bieglibyśmy
we would run
bieglibyście
you all would run
biegliby
they would run
Conditional perfective masculine tense
biegłbym był
I would have run
biegłbyś był
you would have run
biegłby był
he would have run
bieglibyśmy byli
we would have run
bieglibyście byli
you all would have run
biegliby byli
they would have run
Impersonal
biegnięto by
there would be run
biegnięto by
there would be run

Examples of biec

Example in PolishTranslation in English
#Chce biec do Ciebie... ##I want to run to you... #
' powodują raz maminsynka jak biegi Wendell snów, by ścignąć, on tylko zacznie biec.'Cause once a dude like Wendell runs out of dreams to chase, he'll just start to run.
- Będziecie musieli biec.- You'd have to run.
- Czuć tę trawę, biec po boisku!- to smell that grass, to run on the field!
- Czy myślisz, że byłoby niepoprawnym teraz biec?Do you think it'd be too unmilitary if we were to run?
#Dlaczego nie biegnę, teraz? Zostałem w polu? #Why am I not running, now that I've been released in the field?
- Bo się nie obija o podłoże, gdy biegnę.- Because it doesn't hit the ground when I run.
"Hej, biegniesz w drugą stronę."Hey, you're running the wrong way.
* Jeśli wiedziałbym że biegniesz objąłbym cię * Ruchy wyżej, ruchy wyżej..Do I see you run for cover, Come on over, come on over..
- Czemu biegniesz...- Why are you running down...
- Czemu biegniesz?- Why are you running?
"Słońce wspina się na górę, rzeka biegnie do morza."The sun climbs to the mountain top, the river runs to the sea.
- Dlaczego biegniemy?- Why are we running?
- Dlaczego wciąż biegniemy?- Why are we still running?
- I biegniemy.And run.
- Nie czas na spacer, biegniemy.- Walk will not do. let's run.
- Nie wiem, czemu wciąż biegniemy.- I don't know why we're still running.
/Ta, do której biegniecie, /by jednym tchem zadeklarować /swoją wieczną miłość.The one you run to so you can breathlessly declare your undying love.
Dokąd biegniecie?Where to run a?
Gdzie biegniecie?Where are you running?
Kiedy wzywa kardynał, biegniecie wszyscy bez względu na porę dnia.And when the Cardinal calls, you all come running, day or night.
Mówimy "Poznajcie swoje uczucia", biegniecie... do lasu wymazani tłuszczem, waląc w bęben.We say, "Get in touch with your feelings." You run into the woods... . ..gunking yourselves with bear fat, beating a drum.
"Spójrz jak biegną"See how they run
"Słychać wycie syreny alarmowej, wszyscy biegną do schronu, oprócz jednego mężczyzny, który..."I hear the sirens screaming, every body is running to cover, except one man who ...
"Widzę Piotrogród w 1917 marynarz i żołnierski biegną, Ciągle strzelają""I see the town of Petrograd In nineteen-seventeen The sailor and the soldier run, They're firing continuously"
"sekundy kroczą, minuty biegną, lata lecą,..."Second's walk, minute's run, year's fly, decade's done.
#Wszyscy biegną do Muchentuchen Fantoma#Everyone is running To Phantom's Chewy Muchentuchen
! - Na dwa biegnij ile sił w nogach.On two, you're gonna run like a bat out of hell.
" Biegnij, biegnij, co tchu." Run, run, run as fast as you can.
"Rzuć serce przed siebie i biegnij je złapać" ."Throw your heart in front of you and run ahead to catch it."
(Język potwór) Wasza Wysokość, biegnij!(Monster language) Your Majesty, run!
- Dalej, biegnijmy - Ważysz chyba tonę-/ Come on, let's run / -/ You weigh a ton /
- To tylko dwie przecznice, biegnijmy.- It's only two blocks, let's run.
A teraz, biegnijmy do domu na lemoniadę.Now, let's run home and get that lemonade.
- Biegnijcie, biegnijcie!Everybody run!
/Nie szłam, /lecz biegłam.I didn't walk. I ran.
Biegłam i biegłam, i biegłam. - Zrobili ci krzywdę?I ran and ran and ran.
A kiedy biegłaś wzdłuż autu i strzeliłaś gola, myślałam, że wykrzyczę sobie płuca.And when you ran around the outside... And kicked that goal. I thought I was gonna scream my lungs out.
I po to biegłaś taki kawał?You ran all that way for this?
Też biegłaś, widziałem.'Cause you ran, I saw you.
To dlatego rano tak biegłaś na śniadanie?That's why you ran out on breakfast?
Wtedy, gdy biegłaś To było zbyt szaloneThe time you ran was too insane
"Kiedy biegła do domu o świcie, świat wydawał się być snem."As she ran home in the twilight, the world seemed a dream.
Ale nadzwyczajne przypadek zdarzył się jednej z oskarżonych, Mary Easty, biegła do kościoła by potwierdzić swoją niewinność.But a remarkable event occurred. One of the accused, Mary Easty, ran for the church to profess her innocence.
Ale ona zerwała się i biegła.But she broke loose and ran off.
Ale potem Buffy biegła bardzo szybko i udało się nam uciec.But then Buffy ran really fast and we got away.
- Tak, biegłem i szedłem.- Oh, yeah. I ran and walked.
/Zdołałem wyjść na zewnątrz /i biegłem ile sił w nogach. /Kilka godzin później odkryłem, /że jestem w Hiszpanii.Somehow I managed to go outside and outside I ran, I ran, I ran and hours after that I, I discovered that I was in Spain.
/biegłem do niego, /widząc dookoła śmierć, /byłem coraz bardziej przerażony.'I ran to it, watching the death around me, 'but I became frightened.
A potem biegłem jak mogłem najszybciej, ukryłem się i...And, uh, I ran as fast as I could, and then I hid and...
A w Pampelunie, biegłem z bykami.And in Pamplona, I ran with the bulls.
- Bije szybko... biegłeś?- Beating fast... You ran ?
- Więc po prostu biegłeś. - Tak.- And so, you just ran.
"I konik poderwał kopyta, i biegł, aż wybiegł z ciemnego lasu."And the little horse picked up his shoes "and ran until he was out of the dark woods.
"I pies biegł ku swojemu przyjacielowi..." "przyjacielowi.""And the dog ran to his friend..." "Friend."
"Konik biegł i biegł, a lisy go goniły, i słyszał ich szczekanie."And the little horse ran and ran. "And the foxes chased him, "and he could hear them barking'.
- Kiedy biegł, już nie miał oka.- No, when he ran it was missing. It has got words.
- Królik. Sparky poderwał sie na nogi... i biegł za Bumperem szczekając głośno. "Sparky jumped to his feet... and ran toward Bumper barking loudly. "
- A potem biegliśmy.And then we ran. Go away !
Zabrałem to, gdy Ty z kolegami biegliście przez las.I picked it up when you and your buddies ran off into the woods.
"Angus wraz z... drugim psem... biegli wspólnie..."Angus and the "other dog "ran together
/którzy biegli przez oblodzone ulice /z obsesją nagłego błysku alchemii /stosowania elipsy katalogu metra /i wibrującej płaszczyzny,and who therefore ran through the icy streets obsessed with a sudden flash of the alchemy of the use of the ellipse the catalog the meter and the vibrating plane,
Banque de France, zgodnie z obowiązującymi go zasadami udzielania zamówień publicznych, dokonał wyboru firm Deloitte & Associés i Mazars & Guerard jako ustawowych biegłych rewidentów oraz firmy KPMG S.A. jako zastępczego biegłego rewidenta na lata obrotowe 2006–2011; EBC uważa, że wybrani biegli rewidenci spełniają kryteria niezbędne do ich ustanowienia.The Banque de France has selected Deloitte & Associés and Mazars & Guerard as its external auditors and KPMG S.A. as its deputy auditor for the financial years 2006 to 2011 in accordance with its public procurement rules, and the ECB considers that they fulfil the necessary requirements for appointment.
Ludzie biegliby do tego?People would run towards it?
/a ponieważ stworzenie /biegło do Wiecznie Ciemnego Lasu, /młody chłopiec był ciągnięty za nim""as the creature ran into the everdark forest, pulling the young boy behind him.¡±
Dziewięć lampartów biegło przez dżunglę.Nine leopards ran through the jungle.
Dziewięć psów biegło przez pole.Nine dogs ran through the field.
Moje szczęście biegło dobrze, to jest wszystko.My luck ran good, that's all.
miałeś nadal 5 lat kiedy trzech z ciebie biegło do U.S.You were still 5 when the three of you ran off to the U.S.

More Polish verbs

Related

biadać
moan
dobiec
reach
nabiec
do
nadbiec
run up
odbiec
run away
pobiec
run
podbiec
run up
przebiec
run
przybiec
hasten
rozbiec
scatter
ubiec
forestall
wbiec
run in
wybiec
run out
wzbiec
do
zabiec
do

Similar

ciec
drip
piec
bake
rzec
say
siec
network
ulec
suffer
wlec
drag
zlec
do
zżec
do

Similar but longer

dobiec
reach
nabiec
do
obiec
revolve
odbiec
run away
pobiec
run
ubiec
forestall
wbiec
run in
wybiec
run out
wzbiec
do
zabiec
do
zbiec
escape

Other Polish verbs with the meaning similar to 'run':

None found.
Learning languages?