Pobiec (to run) conjugation

Polish
76 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
pobiegnę
I will run
pobiegniesz
you will run
pobiegnie
he will run
pobiegniemy
we will run
pobiegniecie
you all will run
pobiegną
they will run
Imperative
-
pobiegnij
you run!
niech pobiegnie
let him/her/it run
pobiegnijmy
let's run
pobiegnijcie
you all run
niech pobiegną
let them run
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
pobiegłam
I ran
pobiegłaś
you ran
pobiegła
she ran
pobiegłyśmy
we ran
pobiegłyście
you all ran
pobiegły
they ran
Future feminine tense
pobiegnę
I will run
pobiegniesz
you will run
pobiegnie
she will run
pobiegniemy
we will run
pobiegniecie
you all will run
pobiegną
they will run
Conditional feminine tense
pobiegłabym
I would run
pobiegłabyś
you would run
pobiegłaby
she would run
pobiegłybyśmy
we would run
pobiegłybyście
you all would run
pobiegłyby
they would run
Conditional perfective feminine tense
pobiegłabym była
I would have run
pobiegłabyś była
you would have run
pobiegłaby była
she would have run
pobiegłybyśmy były
we would have run
pobiegłybyście były
you all would have run
pobiegłyby były
they would have run
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
pobiegłem
I ran
pobiegłeś
you ran
pobiegł
he ran
pobiegliśmy
we ran
pobiegliście
you all ran
pobiegli
they ran
Future masculine tense
pobiegnę
I will run
pobiegniesz
you will run
pobiegnie
he will run
pobiegniemy
we will run
pobiegniecie
you all will run
pobiegną
they will run
Conditional masculine tense
pobiegłbym
I would run
pobiegłbyś
you would run
pobiegłby
he would run
pobieglibyśmy
we would run
pobieglibyście
you all would run
pobiegliby
they would run
Conditional perfective masculine tense
pobiegłbym był
I would have run
pobiegłbyś był
you would have run
pobiegłby był
he would have run
pobieglibyśmy byli
we would have run
pobieglibyście byli
you all would have run
pobiegliby byli
they would have run
Impersonal
pobiegnięto by
there would be run
pobiegnięto by
there would be run

Examples of pobiec

Example in PolishTranslation in English
- "Masz pobiec w lewo i na ukos w prawo." - "Dobrze tatusiu, zrozumiałam.""I need you to run left, slant right." "OK, Daddy, I got ya."
- Znajdziesz czas, żeby pobiec w tym roku?Think you'll find the time to run again this year?
- Żeby pobiec w maratonie.- Come to run in the marathon.
A do tego musialem pobiec do domu pobawic sie ze szczeniaczkami Chow, bo ksiazka o tych pieskach mowi, ze one potrzebuja milosci i atrakcji, inaczej pozniej cie zamorduja.Plus, I had to run home and play with my Chow puppies because the Chow book said they need love and stimulation or else they'll murder you later on.
Ale nigdy nie wolno mi było pobiec stanąć po lemoniadę z innymi.But I was never allowed to run to the lemonade stand with the others.
"Ale teraz pobiegnij na podwieczorek, bo robi się późno" [*]"Certainly but now run in to your tea, it is getting late. "
"Z tym listem pobiegnij do Messera Giovanfrancesco. Strzeż się..."With this letter run fast to Messer Giovanfrancesco... beware...
- Może parę siniaków dla pary pedałków? Po prostu pobiegnij do tatusia.- ok lets jus... not do this - back up your queer guy huh yo why don't you jus run to your dad?
- Powiedziałbym, pobiegnij trochę.- I would say run a little bit.
- Sam pobiegnij.Run it, now. - You run it.
Zawsze słyszałem o tobie jako o najszybszym biegaczu ze wszystkich bohaterów, pobiegnijmy, ty i ja, dla pierwszego łyku!I always heard of you as the fastest runner of all heroes, let's run, you and I, for the first draught!
Clary, Mary, pobiegnijcie po kostkę mydła.Clary, Mary, run up and f etch a bar of laundry soap.
Kiedy usłyszycie wasze nazwisko i kolor drużyny, pobiegnijcie i dołączcie do trenera.When you hear your name called and the color of your team run over and join your coach.
- Na chwilę mnie puścił, więc otworzyłam drzwi i pobiegłam.Then he kind of let go of me for a second so I opened the door, and I ran.
- Nie wiem. Wyszłam na zewnątrz i pobiegłam do Trenta.I walked outside and I ran into Trent.
/Przestraszyłam się bardzo, i pobiegłam do niego.I got so scared, I ran to him.
A dwie noce temu pobiegłam do niego.And two nights ago I ran towards it.
Ale wyrwałam się i pobiegłam do kuchni.But I got away, and ran to the kitchen.
- A ty pobiegłaś i wzięłaś nożyczki.- and you ran and fetched the scissors from the picture theater.
- Dlatego pobiegłaś pomóc Derekowi?- So you ran off to help Derek?
- Słyszałam, że pobiegłaś z płaczem do George'a.You ran crying to George, I hear.
- Ty pobiegłaś do wewnętrznego, ty przygotowałaś prowokację.- Me? - You ran to I.A.D. You cooked up the sting.
Czekała na nas przy podjeździe i powiedziała, że Dinę potrącił samochód. A ty pobiegłaś do ogródka i schowałaś się, a ja poszedłem i znalazłem cię i trzymałem ciebie, łkającą przez godziny, na rękach.Met us in the driveway and told us dinah had been hit by a car, and you ran into the yard and hid, and I came and found you...
"Królowa pobiegła do kamienia.""The queen ran toward the stone."
'Policja pobiegła z nim, ale do tego czasu Bickie był już w środku.'A policeman ran after him, but by that time...
- Tak, stary, zbiegła tędy w dół, złapała twoje klucze i pobiegła do twojej bryki.- Yeah, dude, she ran down here, grabbed your keys and took off to your car.
/Kurka Dzioburka pobiegła do domu, /i już nigdy nie powiedziała królowi, /że niebo spadaAnd Henny Penny ran all the way home, and never told the king the sky was falling.
/i pobiegła, żeby opowiedzieć o wszystkim królowi"So she ran to tell the king. "
- A one pobiegły. - Prosto na mnie. Wszystkie pobiegły na mnie, Kyle.- The bagpipers started up, and they spooked the horses and they ran...
Gdy miejscowe kobiety zorientowały się, że prowadzą nas na śmierć, pobiegły za nami i poprosiły: "Zostawcie nam Klarę i Karitona".When local women realized we were all going to be shot... they ran after us and asked, "Give us back Klara and Khariton."
Krowy z powodu grzmotów pobiegły do doliny... a on je chciał zawrócić.Cows due to thunder ran to the valley... and he wanted them to turn back.
Lecz psy pobiegły dalej, nic się nie wydarzyło.But the dogs all ran past and nothing happened.
Willow i Cordelia pobiegły w inną stronę.Willow and Cordelia ran the other way.
'Bo gdybym bała się o swoje życie, pobiegłabym do ciebie.''Because if I was scared for my life, I would run to you.'
/Gdybym mogła cofnąć czas, /pobiegłabym za nim i krzyczała:VANESSA: If I could only go back now, I would run after him and say:
- ...i oczywiście za nim pobiegłem.He ran and naturally, I gave chase.
- Kiedy usłyszałem strzały pobiegłem do schodów i zobaczyłem jak wloką go do hotelu.- I heard shots. I ran. They were dragging him to the hotel.
/Wraz z kilkoma osobami pobiegłem /schować się w łazience.I ran into the bathroom to hide with some other people.
A ja chwyciłem Isabel i pobiegłem do domu.I just grabbed Isabel and ran home.
A potem, pobiegłem dalej.Then I ran some more.
A ty jak grzeczny szczeniaczek pobiegłeś jej kupić.And you ran off like a good little puppy and you did it for her.
A ty pobiegłeś za nią?But you still ran after her?
A zaraz potem pobiegłeś w maratonie?And this was right before you ran the marathon, I suppose?
Chcesz powiedzieć, że to jest dziewczyna za którą pobiegłeś tamtej nocy?Are you saying this is the girl you ran after the other night?
Czy nie dlatego pobiegłeś na szczyt wysypiska - aby wszyscy mogli cię podziwiać? !Isn´t that why you ran up that garbage dump - so everyone could stand in awe of top cop!
"Angus pobiegł za róg...""Around the corner "ran Angus."
"Rządził cierpliwie... i dobrze, a potem pobiegł do domu pod prysznic"."He governed patiently... "and well, "then ran home for a shower."
"Wówczas to zerwał się gwałtownie pan Bedivere i pobiegł odbijając się lekko czubkami butów nachylił się pochwycił miecz mocno zakręcił i rzucił."Then quickly rose Sir Bedivere and ran... "and leaping down the ridges lightly... "plunged among the bulrush beds and clasped the sword...
' zawołały oczy i Angus pobiegł szukać swego domu... lecz nadeszły...""'Woo, woo,' called the eyes, and Angus ran to find his house, "but snow..."
- Franz Wunsch - pobiegł sprawdzić, czy może jakoś pomóc.Her SS admirer - Franz Wunsch, ran to see if he could help.
/Zobaczyliśmy dom/ /i pobiegliśmy się tam schronić./We saw a house across the field and ran for shelter.
A kiedy wyszliśmy był ulewny deszcz, więc przyjechała po nas twoja mama, ale auto stało po drugiej stronie, więc chwyciłeś mnie za rękę i pobiegliśmy do niego.When we got out it was raining, your mom came to pick us up but the car was, like, way across the street so you grabbed my hand and we ran for it.
Ja i Joey, on jest operatorem, zatrzymaliśmy kolejkę i pobiegliśmy do tunelu szukać dziecka.Me and Joey, he's the operator we hit the kill switch, stop the ride ran in the tunnel and look for the kid.
Krzyczałam, a potem pobiegliśmy po pomoc.I screamed, and we ran out for help.
Nagle zobaczyliśmy zbliżające się Volvo taty, więc pobiegliśmy mu pomóc przy zakupach.Then we see my father's Volvo coming down the street, so we ran over to help him with the groceries.
Więc wybiegł na zewnątrz, a wy za nim pobiegliście? Tak.So he ran out the door and you two ran after him?
Wszyscy pobiegliście mieszkać na plaży,You all ran off to live on the beach,
- Tam pobiegli.They ran down there.
/Michael uciekł, a oni pobiegli za nim, zanim dobiegłam, /przykuli Michaela do ogrodzenia.Michael ran and they ran after him, and by the time I caught up, they had chained Michael to a fence.
Byli w moim pokoju pod łóżkiem, więc zacząłem uciekać, a oni pobiegli za mną na korytarz, po schodach, obok całujących się Luke'a i Lorelai, przez ogród, przez płot.They were under my bed in my room. So l ran and they followed me down the hall, down the stairs... past Luke and Lorelai kissing, through the yard, over that fence.
Ci młodzi ludzie, policjanci, pobiegli tam, nie zadając żadnych pytań.Those young guys and cops and firemen that ran into that building, never asked a question.
Gdy mnie zobaczyli pobiegli do vana i odjechali. - Duży srebrny van. - Zawsze nim jeżdżą.They saw me, they ran to their van, and drove away.
Biegnij do Sancé, a ja pobiegnę do Monteloup.- No! You run to Sanc? , and I will run to Monteloup.
Boi się, że jego syn zaraz zawróci i pobiegnie z powrotem do świń.Because he's afraid. He's so afraid that his son will run back to the filthy pig farm.
Chandler zaraz pobiegnie i przyniesie.Because Chandler will run right out and get it.
Cara i ja pobiegniemy.Cara and I will run.
Jutro pobiegniemy szybciej, ręce wyciągniemy dalej... aż pewnego pięknego ranka...Tomorrow we will run faster, stretch out our arms farther...
Jutro, pobiegniecie w biegu przełajowym długim na sześć mil.Tomorrow... yöu will run a cross country race... six miles long.
Jutro on i Ammar Sabbah pobiegną razem z innymi biegaczami Amman Road do JRTV na wywiad na żywo w telewizji jordańskiej w programie Ammar “Beiti” a potem będzie kontynuował bieg na południe.Tomorrow he and Ammar Sabbah together with other Amman Road Runners will run to JRTV for a live interview on Ammar’s show “Beiti” on Jordan television and then continue towards the south. Other runners should feel free to join.
Traktuj je z sercem, a one pobiegną za tobą.And they will run after you. - Wait.
"Rick, gdybym w połowie tak pasjonował się liczbami, jak ty skurczonymi głowami, pobiegłbym, poszedł na najbliższy zjazd poświęcony zmarłym".Yes,your father,my friend ben told me, and I'm only mildly paraphrasing here, he said,"rick,if I had half the passion for numbers that you have for shrunken heads, "I would run,I wouldn't walk, to the nearest convention of the dead.
"Gdy pobiegło dwóch mężów, żołnierze obu zastrzelili.""When two husbands ran, the soldiers shot both of them."
Dwóch podejrzanych pobiegło w tamtą alejkę.Two suspects ran down that alley. One's wounded.
Dziecko pobiegło z liściem do dziewczyny, która właśnie miała wsiadać do autobusu.The kid ran with the leaf towards the girl... who was just about to enter the bus.
Patrol 2 zaczekaj. Oficer Yeo w okręgu 103 Dwóch porywaczy pobiegło za Taeyang.Officer yeo in district 103 wait, line 2 officer yeo in district 103 two kidnappers ran behind taeyang requesting backup i'll call you back later!
Podczas gdy ci dwaj nieśli tą dziewczynę, szamotając się z nią do pojazdu na wschodzie, przynajmniej sześciu innych pobiegło gęsiego na zachód robiąc wrażenie, że jest ich mniej.Because while these two carried this girl struggling to their vehicle to the east, at least six others ran single file to hide their numbers, from the west.

More Polish verbs

Related

biec
run
dobiec
reach
nabiec
do
nadbiec
run up
odbiec
run away
pobiadać
do
podbiec
run up
przebiec
run
przybiec
hasten
rozbiec
scatter
ubiec
forestall
wbiec
run in
wybiec
run out
wzbiec
do
zabiec
do

Similar

dobiec
reach
nabiec
do
odbiec
run away
pociec
do
podlec
do
podżec
do
popiec
do
posiec
scythe
powlec
coat
wybiec
run out
wzbiec
do
zabiec
do

Similar but longer

podbiec
run up
zapobiec
prevent

Other Polish verbs with the meaning similar to 'run':

None found.
Learning languages?