Fej (to milk) conjugation

Hungarian
78 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
fejek
I milk
fejsz
you milk
fej
he/she to milk
fejünk
we milk
fejtek
you all milk
fejnek
they milk
Present definite tense
fejem
I milk
fejed
you milk
feji
he/she milks
fejjük
we milk
fejitek
you all milk
fejik
they milk
Past indefinite tense
fejtem
I milked
fejtél
you milked
fejett
he/she milked
fejtünk
we milked
fejtetek
you all milked
fejtek
they milked
Past definite tense
fejtem
I milked
fejted
you milked
fejte
he/she milked
fejtük
we milked
fejtétek
you all milked
fejték
they milked
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
fejnék
I would milk
fejnél
you would milk
fejne
he/she would milk
fejnénk
we would milk
fejnétek
you all would milk
fejnének
they would milk
Conditional present definite tense
fejném
I would milk
fejnéd
you would milk
fejné
he/she would milk
fejnénk
we would milk
fejnétek
you all would milk
fejnék
they would milk
Conditional past indefinite tense
fejtem volna
I would have milked
fejtél volna
you would have milked
fejett volna
he/she would have milked
fejtünk volna
we would have milked
fejtetek volna
you all would have milked
fejtek volna
they would have milked
Conditional past definite tense
fejtem volna
I would have milked
fejted volna
you would have milked
fejte volna
he/she would have milked
fejtük volna
we would have milked
fejtétek volna
you all would have milked
fejték volna
they would have milked
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok fejni
I will milk
fogsz fejni
you will milk
fog fejni
he/she will milk
fogunk fejni
we will milk
fogtok fejni
you all will milk
fognak fejni
they will milk
Future definite tense
fogom fejni
I will milk
fogod fejni
you will milk
fogja fejni
he/she will milk
fogjuk fejni
we will milk
fogjátok fejni
you all will milk
fogják fejni
they will milk
Subjunctive present definite tense
fejjem
(if/so that) I milk
fejd
(if/so that) you milk
fejje
(if/so that) he/she milk
fejjük
(if/so that) we milk
fejjétek
(if/so that) you all milk
fejjék
(if/so that) they milk
Subjunctive present indefinite tense
fejjek
(if/so that) I milk
fejj
(if/so that) you milk
fejjen
(if/so that) he/she milk
fejjünk
(if/so that) we milk
fejjetek
(if/so that) you all milk
fejjenek
(if/so that) they milk
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
fejnem
I to milk
fejned
you to milk
fejnie
he/she to milk
fejnünk
we to milk
fejnetek
you all to milk
fejniük
they to milk

Examples of fej

Example in HungarianTranslation in English
- De én nem tudok kecskét fejni.- But I don't know how to milk a goat.
Akkor a mamádat ezentúl fejni kell, igaz?Well, your mum will need somebody to milk her now, won't she?
Egyszer azt mondtad, mindössze 6 éves voltál... amikor először küldött ki az apád tehenet fejni.You once told me that you were only six when your father sent you out to milk the cows.
Gyapjúpulcsit is hord, úgy öltözik, mintha meg akarna fejni egy tehenet.She even wears wool stockings and an apron, like she's about to milk a cow.
Meg akarlak fejni!I just want to milk ya!
Arra gondoltam fejek egy kis tejet.Well I figured I'd help out and get the morning milk.
Ez pedig Olga, a tehenem, akit magam fejek.This is Olga, my cow, whom I milk myself.
Kerítést építek apámnak, disznókat etetek, tehenet fejek.String my pa a fence, slop some pigs, milk some cows.
Nem azért tartom így a kezeimet, mert egy láthatatlan óriástehenet fejek.My fists are not up here because I'm milking a giant invisible cow.
Nem fejek meg senkit Charlie.I'm not milking anything, Chlie.
Gondolkodtam is, hogy hogyan fejsz meg, egy segglyukat.I was wondering how you milk an arse.
Nem tehenet fejsz, farmer gyerek!You're not milking a cow, farm boy!
Most tehenet fejünk.Now we're milking a cow.
Tudod, Ashley, nem mind abból élünk hogy öregembereket fejünk meg a pénzükért.You know, Ashley, not all of us earn our living by milking rich geriatrics out of their money.
Vidd innen, amíg mi fejünk neki tejet.Take him out of here while we get some milk.
Ó, igen, és 4-kor és 6-kor fejünk.Oh yeah, and we start milking at 4 pm and 6 am.
Még reggel is. Állatokat vágtak. Teheneket fejtek.Breakfast involved slaughtering animals and milking cows.
Látnod kéne, hogy fejnek a koppenhágaiak!You should see Copenhageners milk cows.
Minden a tejtermelőnél kezdődik, ahol a tehenekből friss tejet fejnek.But it all begins with the dairy farms and the cows that supply the fresh milk.
A tehenek is megérdemlik a tiszteletet, szóval magam fejem a tejemet.I think cows deserve respect, so I get my own milk.
Majd rájövök reggel, mikor majd fejem a teheneket.I'll figure it out in the morning when I milk the cows.
- Ha nem fejed meg őket, a tehenek tőgye felrobban.- If you don't milk them, the cows' udders will explode.
- Te fejed meg Mackót.- You can milk Bearly.
Addig fejed ezt a dolgot amíg rá nem teheted a manikűrözött karmaidat a vállalatunkra, mert Wilhelmina csak olyan dolgot csinál, ami wilhelminának segít.And you're going to milk this until you can get your manicured claws into our company, because wilhelmina only does things that help wilhelmina.
Ahogy a kecskét fejed, Miguel.Just like when you're milking a goat, Miguel.
Most fejed a tehenet odabent?Are you milking a cow in there? Ha-ha-ha!
- Ki feji a teheneket Maegwynben?Who milks the cows in Maesgwyn?
...Sztyepánida feji a kecskéket, aztán kimegy a földre és énekel.- Fyodor became a policeman. Stepanida milks the nanny-goat, then works in the field and sings.
Szerelme holtáiglan tündöklő fényében Besszi üdvözülten feji a szelíd teheneket, miközben az alkony lehull az istállóra, a tengerre és a városra.'In her life-long, love-light, holily, Bessie milks the fond, lake-eyed cows as dusk showers slowly down over byre, sea, and town.'
Gyere, fejjük meg!Go on, milk her!
Inkább arra kér meg minket, hogy fejjük a teheneit.More likely, he'll ask us to milk his cows for so much a year.
Talán megkér arra, hogy fejjük meg a teheneit, de többre nem.He might ask us to milk his herd, but nothing more.
- Miért tartanak egyes hangyák levéltetveket rabszolgasorban és fejik belőlük a cukros váladékot?And why is it that certain species of ants keep flocks of plant lice as slaves to milk them for droplets of sugar?
- Például... abban a tévhitben éltem, hogy a csűrben fejik a teheneket.- Well, for example... I was under the assumption that milking takes place in, you know, a barn.
A kifejlett medvékből fejik le, és ezért ölték meg.Yeah, an adult bear was milked half a dozen times, and then killed for this.
Neked fejik a tejet.They're getting the milk for you.
Nem zavar, ha kihagyod, mikor a tehenet fejik?You're not afraid of missing them milk the cow?
# Tehetenet fejtem a pólyában #♪ I could barely walk when I milked a cow ♪
-Ezekkel az ujjakkal én már fejtem tehenet meg férfit is.-With these fingers I have milked both cows and men.
Igen, kiskoromban teheneket fejtem.Yeah. I milked cows when I was a kid.
Még soha nem fejtem meg jávorszarvast, gondolom, hogy a megfelelő hangulatban kell lenniük.Having never milked a moose, I imagine one must catch it in the right mood.
Reggel kecskét fejtem.-This morning I milked a goat.
Mit fejtél te valaha is?What have you ever milked?
Tehenet fejtünk, szénát báláztunk, halásztunk.We milked cows, baled hay, fished.
- Miss Lebleu fejte?-Was Miss Lebleu who milked her?
Mintha ebbe fejte volna bele a tehenet.It looks like he milked a cow over it. You're so fussy about coffee.
Qiquan fejte meg ezt a falut és megfertőzött ... bennünket a szennyezett tűivel.Qiquan milked this village dry and infected us with dirty blood;
Ő fejte Frieda-t, amig én nem voltam itt.She milked Frieda the whole time I was gone.
Az ázsiaiak fejték a tehenet, de nem etették.Asians have milked the cow but not fed it.
Óvatosan... még nem fejték le a mérgét!Careful... the venom hasn't been milked from those yet.
- Ha azt mondja, hogy fejjem meg a tehenet, megteszem.Sorry, I don't drink milk.
-Remekül, ahhoz képest, hogy most gyaláztam meg nagyanyád hamvait, hallom, hogy gyűrűs vőlegényed volt, és apád felkért, hogy fejjem meg.Oh, just fine, considering I desecrated your grandma's remains, found out you were engaged and had your father ask me to milk him.
# # Húzd meg, húzd meg, fejd meg!♪ Pull it, pull it, pull it, milk it ♪
Egyszóval, fejd ki magadnak, Heidi!In other words, milk them yourself, Heidi.
Eriggy fejd meg a kecskét!Go and milk the goat, you!
Fogd meg a másikat és fejd! jövő hétfőre.)- Grab the udder and milk it.
Megvetted a tehenet, fejd is meg!You bought the cow, now get the milk for free.
- Akarsz egy kis tűzifát, vagy Csuha fejje meg kecskédet?- Would you like us to bring you some firewood, or Chuha can milk your goat.
Csak fogja ezt a vödröt, és fejje meg.Well, you just take this bucket and milk her.
Menjen oda, és fejje meg a tehenet.You go ahead and milk that cow.
Na jó, és most fejje le a farkát!All right, now, I want you to milk his prick.
Nézze, ha tejet akar, a tehenet fejje.See, if you want to get the milk you need to use a girl cow.
Nem fogok Indiana-ba költözni, hogy teheneket fejjek.l'm not letting you people move me to Muncie, Indiana to milk cows.
Légy férfi, és fejj meg!Be a man and milk me.
Hogy tejet fejjen, tökfej.To get milk, you pagan.
Amikor gyerek voltam, megtanultuk, hogyan fejjünk meg egy csörgőkígyót és senki aláírása sem kellett.When I was a kid, we learned how to milk rattlesnakes in school and nobody had to sign crap.
Itt vagyunk "Carmen de Arrico"-ban, a barátunkkal, Serg-gel, aki megmutatja nekünk hogy fejjünk meg egy lovat.Today, we're in Carmen de Arrico with our friend Serg, and he is going to show us how to milk a horse.
Hogy tehenek fejjenek?So you could milk cows?
Meg kellene fejnem téged.I'd have to milk you.
Tehenet kell fejnem!I have to milk a cow!
Elindultam kifelé, és apám utánam szólt: "Meg kell fejned a tehenet!"And I started to go out and my father said, "You have to milk the cow."
Meg kell fejned.You're gonna have to milk me.
Meg kell fejnie azt a szegény vén tehenet.You've got to milk that poor old cow.
Tényleg, fejnie kell, fel kell súrolnia a padlót és el kell mosogatnia.Yes, she has to milk and scrub the floors and wash up.
Valakinek meg kell fejnie a teheneket.Somebody has to milk the cows.
Jöttünk ki a kórházból és mindenki sírt és sokkban voltunk, de még mindig... fejnünk kellett.We came back from the hospital and everybody was crying and we were in shock, but we still... We had to milk.
Egy időben Old MacDonaldnak hívtak a kollégák a fejő laborban, mert egész nap csak fejtem ezeket.Now, they used to call me Old MacDonald up at the milking lab there, because I'd milk these things all day long.
Nyolc fejő Moe-t* Eight Moes a-milking *

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

fáj
hurt
fal
devour
fed
cover
fejt
unstitch
fél
fear
fen
sharpen
fér
have enough room
fest
paint
fog
grasp
fon
spin
főz
cook
fúj
blow
fúl
drown
fúr
drill
fut
run
fűt
heat
fűz
lace
váj
hollow out

Similar but longer

fejel
head up
fejez
behead
fejt
unstitch

Random

elnapol
adjourn
ért
understand
exportál
export
faggat
interrogate
fecseg
chatter
fegyelmez
chasten
fejel
head up
felfedez
explore
felháborít
incense
felhív
call on the telephone

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'milk':

None found.
Learning languages?