Gyakorol (to practice) conjugation

Hungarian
126 examples
This verb can also have the following meanings: exercise, follow, to follow, pursue

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
gyakorlok
I practice
gyakorolsz
you practice
gyakorol
he/she to practice
gyakorlunk
we practice
gyakoroltok
you all practice
gyakorolnak
they practice
Present definite tense
gyakorlom
I practice
gyakorlod
you practice
gyakorolja
he/she does practice
gyakoroljuk
we practice
gyakoroljátok
you all practice
gyakorolják
they practice
Past indefinite tense
gyakoroltam
I practiceed
gyakoroltál
you practiceed
gyakorolt
he/she practiceed
gyakoroltunk
we practiceed
gyakoroltatok
you all practiceed
gyakoroltak
they practiceed
Past definite tense
gyakoroltam
I practiceed
gyakoroltad
you practiceed
gyakorolta
he/she practiceed
gyakoroltuk
we practiceed
gyakoroltátok
you all practiceed
gyakorolták
they practiceed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
gyakorolnék
I would practice
gyakorolnál
you would practice
gyakorolna
he/she would practice
gyakorolnánk
we would practice
gyakorolnátok
you all would practice
gyakorolnának
they would practice
Conditional present definite tense
gyakorolnám
I would practice
gyakorolnád
you would practice
gyakorolná
he/she would practice
gyakorolnánk
we would practice
gyakorolnátok
you all would practice
gyakorolnák
they would practice
Conditional past indefinite tense
gyakoroltam volna
I would have practiceed
gyakoroltál volna
you would have practiceed
gyakorolt volna
he/she would have practiceed
gyakoroltunk volna
we would have practiceed
gyakoroltatok volna
you all would have practiceed
gyakoroltak volna
they would have practiceed
Conditional past definite tense
gyakoroltam volna
I would have practiceed
gyakoroltad volna
you would have practiceed
gyakorolta volna
he/she would have practiceed
gyakoroltuk volna
we would have practiceed
gyakoroltátok volna
you all would have practiceed
gyakorolták volna
they would have practiceed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok gyakorolni
I will practice
fogsz gyakorolni
you will practice
fog gyakorolni
he/she will practice
fogunk gyakorolni
we will practice
fogtok gyakorolni
you all will practice
fognak gyakorolni
they will practice
Future definite tense
fogom gyakorolni
I will practice
fogod gyakorolni
you will practice
fogja gyakorolni
he/she will practice
fogjuk gyakorolni
we will practice
fogjátok gyakorolni
you all will practice
fogják gyakorolni
they will practice
Subjunctive present definite tense
gyakoroljam
(if/so that) I practice
gyakorold
(if/so that) you practice
gyakorolja
(if/so that) he/she practice
gyakoroljuk
(if/so that) we practice
gyakoroljátok
(if/so that) you all practice
gyakorolják
(if/so that) they practice
Subjunctive present indefinite tense
gyakoroljak
(if/so that) I practice
gyakorolj
(if/so that) you practice
gyakoroljon
(if/so that) he/she practice
gyakoroljunk
(if/so that) we practice
gyakoroljatok
(if/so that) you all practice
gyakoroljanak
(if/so that) they practice
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
gyakorolnom
I to practice
gyakorolnod
you to practice
gyakorolnia
he/she to practice
gyakorolnunk
we to practice
gyakorolnotok
you all to practice
gyakorolniuk
they to practice

Examples of gyakorol

Example in HungarianTranslation in English
, hogy gyűlölte gyakorolni hegedű.That you hated to practice violin.
- Akarsz gyakorolni?- Do you want to practice?
- Ali, gyere gyakorolni.- Ali, let's go to practice.
- Azt hiszem elkezdheted gyakorolni az RTK-t.- I think you're ready to practice FOA.
- Csak szólj, ha esetleg gyakorolni szeretnél.Let me know if you need somebody to practice with or something.
- Ha többet gyakorlok....- If I practice more....
- Igen, kicsim. - Megyek, egy kicsit gyakorlok a zongorán.- I'm going to practice my piano.
- Majd gyakorlok amíg nem jön.I'll practice till she shows up.
Addig gyakorlok, amíg az ujjaim nem véreznek.I will practice until my fingers bleed.
Addig is kevésbé fenséges torkokon gyakorlok!In the meantime I'll practice on less honorable throats-
- Te gyakorolsz...- You play practice ...
-Nem gyakorolsz?- Didn't you practice?
A következő félév elején nem mész át az úszó vizsgán, ha nem gyakorolsz.When the next semester starts, you won't pass the swimming exam if you don't practice well.
A tévén gyakorolsz?You practice on TV?
A varázslat olyasmi, amit tanulsz és gyakorolsz.Magic is something you study and practice.
- Jót tesz az ember technikájának, ha egy úszó jégmezőn gyakorol.It's very nice for one's technique to practice bowing of a floating ice shelf.
Az a capella kórus az alagsorban gyakorol, ami árt a hangszálaiknak.Those guys are forced to practice in a dank basement that's hard on their vocal cords.
Egy igazi személyről van szó, aki gyakorol.We're talking about a real guy who has to practice.
Most a DRD-kel gyakorol.The drug in Moya, it's messing with your brain. He's been using my DRDs to practice.
Scrappy fodrász dumákat gyakorol.Oh, Scrappy needs to practice small-talking.
- Anya, akkor gyakorlunk vagy nem?- Mom, are we gonna practice or what?
- Gimnáziumén? - Aha, nézte, ahogy minden éjszaka gyakorlunk.Yeah, he was watching us practice every night.
- Hé, azt hittem, csak gyakorlunk!Blackjack! Hey, I thought this was a practice round.
- Miért gyakorlunk most is?- Why do we have to practice now?
Aha, mi baseball játékosokkal és focistákkal is gyakorlunk.Yeah, we, we practice more than football and basketball players.
Azt hittem, gyakoroltok a bandával.Thought you had band practice.
Biztos sokat gyakoroltok.You must practice a lot.
De minden reggel együtt gyakoroltok.You guys practice together every morning.
Ha lelkiismeretesen gyakoroltok, az eredménye is meglesz hét nap múlva.If you practice it diligently, a result should manifest in seven days.
Ha minden nap ezt észben tartva gyakoroltok, lassanként kifejlesztetek egy harcmodort, értitek?If you practice every day with these things in mind... then you'll begin to develop a fighting mode, see?
- Holnap is gyakorolnak? - Igen.- You have a practice session tomorrow?
- Mást sem csinálnak, csak gyakorolnak.They've got nothing to do but practice.
A hallgatók színlelt betegeken gyakorolnak.Students practice H Ps on simulated patients.
A hipnózis témaköre elvezet bennünket egy bemutatóhoz, mely a néhai Harrington Professzor nyomozómunkája által született emberekről, akik ördögi szekták tagjai, és fekete mágiát gyakorolnak.The subject of hypnotism brings us to a presentation... of the late Professor Harrington's study and investigation... of people who follow witch cults... and practice devil worship.
A többiek 10.30-ig gyakorolnak, még további 30 percet.The rest of you practice till 10.30pm, another 30 minutes more.
- Majd gyakorlom valamelyiket.- I'll practice some of it.
- Te vagy a legjobb elkapó! Hetek óta gyakorlom a hátraadást az edzéseken.I've been taking snaps in practice for weeks.
4-kor van a meghallgatás, gondoltam lezuhanyozom és gyakorlom a beszédem.Got tribunal at 4:00,so I figured I'd take a shower and practice my speech.
Apám vallását gyakorlom, ahogyan te is.I practice my father's religion. As do you.
Apám vallását gyakorlom.I practice my father's religion.
- Ezt is gyakorlod a Grammy-re?- You practice losing the Grammys too?
- Tükör előtt gyakorlod ezt a pillantást?- That's a good look, counselor. Did you practice that in the mirror?
A legjobb, ha visszamész az akadémiára, lányom és ott gyakorlod mesterségedet ahol ezzel nem árthatsz magadnak.The best thing you can do, my girl, is to go back to your Academy and practice your soul-shaking antics in surroundings where they can't do any harm.
Amikor erről olvasol, és nézed a filmekben... vagy otthon gyakorlod... az a közelébe sem jöhet!You know, you read about it. You see it in the movies. Even when you practice it at home, man, oh, man...
Aztán hazamész és bőszen gyakorlod öt banánon... amíg le nem jön a hüvelykúj.And you go home and practice furiously on five bananas... until the thumb comes off.
- Képes rá, majd gyakoroljuk.- We can practice.
- Így gyakoroljuk a jogot.- It's how we practice law.
A lányomat és az unokámat várom, hogy gyakoroljuk a kapcsoló ünnepélyes felkapcsolását.I'm waiting for my daughter and her son to arrive, so we can practice... -...the ceremonial flipping of a switch.
A módszereink eltérőek lehetnek, de kétségtelen, hogy mind gyakoroljuk az ősi művészetet és mint mágus, szeretném kifejezni, az együttérzésemet.Our methods may differ, but there is no denying we practice a common art... And as a Mage, I would like to express my sorrow.
Addig gyakoroljuk, amíg többet nem ronthatjuk el.You practice until you can't do it wrong.
A tanulásnál nem zenélünk az utcán, mint más gyerekek... de gyakoroljátok a hagyományos 'kayagum'-ot vagy 'choptae'-t... Így egy nap kedveskedhetnek az édesapánknak, General Kim Jong ll -nek... egy csodálatos előadással.At recess they do not play outside like other children... but practice the traditional 'kayagum' or 'choptae'... so that one day they can please our father General Kim Jong II... with a lovely performance.
De csak akkor adom oda, ha megígéritek, hogy kint játszotok vele, és legalább 20 percig gyakoroljátok a dobást.But I'm not going to give it to you unless you promise me to go outside right now and practice throwing it for 20 minutes, okay? You promise? Yeah, yeah, yeah!
Srácok, gyakoroljátok, a szövegeteket, oké?Guys, practice your bipolar rants, okay?
Ti ezt gyakoroljátok, amikor nem vagyunk itt?Do you two practice this when we're not around?
Ti ezt gyakoroljátok?Do you practice that?
- Rendben, uram. A nők már két napja gyakorolják a táncot.Women in the family practiced dance for 2 days, let's start with them.
..gyakorolják ezeket a szavakat a tükör előtt:Gentlemen, practice these words in front ofthe mirror.
A Főkancellár parancsot adott, gyakorolják a cujut, ezek a férfiak, edzettek, tanítottak.The Prime Minister's order to practice Cuju has toughened these kids up.
A Totonac emberek, akik ma gyakorolják ezt a szertartást, ...azt állítják, hogy ezt a táncot, ...500 évvel ezelőtt, védekezésre találták ki, ...hogy az istenek véget vessenek, a súlyos szárazságnak.The Totonac people who practice this ceremony today claim that it is a dance that is invented 500 years ago. As a plea to the Gods to end a severe drought.
A házasság felbontását hosszú évszázadok óta gyakorolják.The dissolution of marriage has been in practice for countless centuries.
Többet is gyakorolnék, de este 10-kor abba kell hagynom, mert a szomszédok panaszkodnának.I would practice more than ten hours, but I have to stop at 10:00 P.M. Because my neighbors were complaining.
Maguktól gyakorolnának, és az osztályban egymásnak segítenének.They would practice on their own, and they'd help each other in the class room.
És Walcott dékán úr... szerintünk az e fajta ügyeket a jövőben ön is képes volna megoldani, ha gyakorolná a...And, uh, Dean Walcott... in the future, l think matters like this... could best be solved if you yourself would practice a little...
Anya, velem jössz, hogy gyakoroljam a vezetést?Mom, will you take me out to practice driving?
Azért jöttem, hogy a jogot gyakoroljam, Alan.I came here to practice law, Alan.
Csak arra kényszerít rá, hogy állandóan gyakoroljam...The job allows me to practice being okay with it.
Csak azért jöttem ma el veled, hogy gyakoroljam a mostohaanyaságot.I come here today just for you to practice as future stepmother.
De az egyetlen dolog, ami működik számomra, az a nap, amikor anya elvitt, hogy gyakoroljam a vezetést.But the only image that works for me happened the day my mom took me out to practice for my driver's permit.
- Arra gondoltam, hogy gyakorold ezen a lasszózást!Hey. Thought you might wanna practice your roping on that guy.
- Menj és gyakorold a spárgát.Why don't you go practice your splits? Okay.
Adott neked a mami szöveget, hogy gyakorold?Did mommy give you any lines to practice?
Akkor, az első leckéd egyszerű... gyakorold a veszteség művészetét kecsesen.Then your first lesson is simple... practice the art of losing gracefully.
Amy, ne a homokzsákomon gyakorold a célzótudásodat.[Groans] Amy, quit using my punching bag for golf ball target practice.
- Hadd gyakoroljak még!Give me 10 more minutes of practice.
Amikor meghalt, a tulaj megengedte, hogy zárás után ott gyakoroljak, amíg ki nem adtam magamból a dühömet.When she died, the owner let me go there after hours and practice, until I worked out my anger.
Apád rávett, hogy gyakoroljak legközelebbig.Your dad's making me practice for next time.
Az edző azt kérte, gyakoroljakCoach wants me to practice
Azt mondták gyakoroljak.They told me to practice.
"Keress egy bizonytalan lányt, és gyakorolj rajta!"Find a real insecure girl and practice on her.
- Akkor gyakorolj kint.So maybe you can practice on the porch.
- Akkor talán gyakorolj a délutáni edzés előtt.Well, then maybe you should put in a little practice before this afternoon.
- Este gyakorolj még egy kicsit!Try and practice before bed... Just a little.
- Hát, csak előtte gyakorolj.- Well, just practice before.
- Csak gyakoroljon.- Just practice. - No...
- Helyes. Amennyiben te fogod őt piszkálni, hogy gyakoroljon a hegedűjén.- As long as you make her practice her violin.
Addig gyakoroljon!You need more practice.
Addig gyakoroljon.You could use the practice.
Arra gondoltam, eljátszhatnád Arnold apját, hogy elmondhassa neked, hogy meleg, te meg elfogadhatnád, hogy gyakoroljon.I was thinking maybe, um, you could pretend to be Arnold's dad, and Arnold can tell you that he's gay, and then you can accept him as, like, a little practice.
"hogy gyakoroljunk".♪ just for practice ♪
A hely remek, és April odaadja nekünk, hogy gyakoroljunk, teljesen ingyen.The space is great and April is giving it to us to practice in for free.
Akkor gyakoroljunk! Kitartás!I'll practice. (Old man talk again) Ala?
Akkor gyakoroljunk!Then let's practice!
- Hát akkor gyakoroljatok, de nélkülem!Look, you're gonna have to practice without me. As far as I'm concerned,
- Ti csak gyakoroljatok.You guys practice.
A feleségem engedi, hogy gyakoroljatok.My wife lets you practice here.
A közös próbákon felül azt javaslom, hogy otthon is gyakoroljatok!Apart from our regular rehearsals, I strongly suggest that you practice at home.
Amíg rá vártok, gyakoroljatok rajtam!While you're waiting for him, you can practice on me.
Alkossanak két fős csoportokat és gyakoroljanak!Break down into teams of two and practice.
Danni, szólnál a srácoknak, hogy a másik szobában gyakoroljanak?Danni! Can you have the guys practice in the other room, please?
Kár, hogy nem hagyják, hogy a nők jogot gyakoroljanak.It's a pity they don't allow women to practice law.
Mert ez egy zseniális ötlet volt, hiszen ha mi nem edzhetünk a pályánkon, akkor ők se gyakoroljanak az övéken.And it was a brilliant idea because if we can't practice on our field then they're not going to practice on their field.
Szóval gyakoroljanak, nyűgözzék le a felettesüket, és ne csináljanak belőlem hülyét.So practice your skills, impress your attendings and do not make me look stupid.
- Akkor viszont gyakorolnom kell.Well, I'll have to practice.
- Eric... 2 óra múlva darts meccsem lesz, gyakorolnom kell.Eric... my darts team has a match in two hours and I need to practice.
- Erősen kell gyakorolnom.- I really have to practice.
- Igen, nos gyakorolnom kell.- Yeah, I need to practice.
- Kérem a kulcsokat, gyakorolnom kell.- Give me the key, I have to practice.
"Ha jól akarsz játszani a zongorán, akkor gyakorolnod kell."False. ""lf you want to play the piano well, you have to practice.""
- Akkor gyakorolnod kell.Then you'll have to practice.
- Oké, de ez olyan mint a házifeladat, gyakorolnod kell azért, hogy ne bukj meg.- Okay, but it's kind of like homework. Like you need to practice in order to pass.
A testvérem szerint, ha bármiben is... jó akarsz lenni, minden nap gyakorolnod kell.My brother says if you want to be good at anything you have to practice every day.
Egész ügyes vagy a faoszlopokon De még van mit gyakorolnod a mozgókonYou're not bad with the fixed posts but you need to practice on movable ones
- Akkor gyakorolnia kell.Then you will have to practice every day.
- Mert gyakorolnia kell.Because you need to practice.
A dalunk angol, és Isabellának gyakorolnia kell.Our single is in English and Isabella needs to practice.
Azt mondta, hogy gyakorolnia kell.She said she had to practice.
Delores volt az egyetlen, akinek nem kellett ezt gyakorolnia.Okay. Delores is the only one that doesn't have to practice for that.
- Arra gondoltam, hogy gyakorolnunk kellene...- I wondered if you'd like to practice.
Beate, gyakorolnunk kell a fiúk kézírását a titkos könyvemben.Beate, we have to practice boys' handwriting in my secret book.
Csak gyakorolnunk kell.We just need to practice more.
De gyakorolnunk kell a dalunkat! Nem lesz baj.Hey, we got to practice our song.
De gyakorolnunk kell, mert ennek, ennek van hatalma.But we got to practice 'cause this, this got power.
Figyeljetek, ezt tényleg be kell gyakorolnotok, oké?Guys,you guys really need to practice this,all right?
Minden 10 deka után, amit felszedtetek, 1 órát kell gyakorolnotok.For every 0.1 kilogram you gain, you have to practice for an hour.
Nem néz ki rosszul, csak... Kéne még egy kis... Nem, ezt be kell gyakorolnotok.It's-it's looking good, I just-- y--it-- you're gonna have to, um- no, you need- you need to practice.
Másoknak gyakorolniuk kell.Others have to practice.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

foszt
strip
gátol
hinder
gitározik
play the guitar
golfozik
play golf
gombázik
mushroom
gürcöl
babble
gyaláz
besmirch
gyanakodik
suspect
gyanakszik
be suspicious
hajlong
bow repetitively

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'practice':

None found.
Learning languages?