Przebiec (to run) conjugation

Polish
44 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
przebiegnę
I will run
przebiegniesz
you will run
przebiegnie
he will run
przebiegniemy
we will run
przebiegniecie
you all will run
przebiegną
they will run
Imperative
-
przebiegnij
you run!
niech przebiegnie
let him/her/it run
przebiegnijmy
let's run
przebiegnijcie
you all run
niech przebiegną
let them run
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
przebiegłam
I ran
przebiegłaś
you ran
przebiegła
she ran
przebiegłyśmy
we ran
przebiegłyście
you all ran
przebiegły
they ran
Future feminine tense
przebiegnę
I will run
przebiegniesz
you will run
przebiegnie
she will run
przebiegniemy
we will run
przebiegniecie
you all will run
przebiegną
they will run
Conditional feminine tense
przebiegłabym
I would run
przebiegłabyś
you would run
przebiegłaby
she would run
przebiegłybyśmy
we would run
przebiegłybyście
you all would run
przebiegłyby
they would run
Conditional perfective feminine tense
przebiegłabym była
I would have run
przebiegłabyś była
you would have run
przebiegłaby była
she would have run
przebiegłybyśmy były
we would have run
przebiegłybyście były
you all would have run
przebiegłyby były
they would have run
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
przebiegłem
I ran
przebiegłeś
you ran
przebiegł
he ran
przebiegliśmy
we ran
przebiegliście
you all ran
przebiegli
they ran
Future masculine tense
przebiegnę
I will run
przebiegniesz
you will run
przebiegnie
he will run
przebiegniemy
we will run
przebiegniecie
you all will run
przebiegną
they will run
Conditional masculine tense
przebiegłbym
I would run
przebiegłbyś
you would run
przebiegłby
he would run
przebieglibyśmy
we would run
przebieglibyście
you all would run
przebiegliby
they would run
Conditional perfective masculine tense
przebiegłbym był
I would have run
przebiegłbyś był
you would have run
przebiegłby był
he would have run
przebieglibyśmy byli
we would have run
przebieglibyście byli
you all would have run
przebiegliby byli
they would have run
Impersonal
przebiegnięto by
there would be run
przebiegnięto by
there would be run

Examples of przebiec

Example in PolishTranslation in English
- Musimy przebiec tym sznurem pomiędzy dwiema zmianami prądu.- We need to run that cord between these two power relays.
/Jego trener musi przebiec 49 tysięcy mil ze swego sześciopokojowego domku/ /z dwiema sypialniami w Kyoto, żeby go obudzić./And his trainer has to run the 49,000 miles from his 2-bedroom, 6-living-room tree-house in Kyoto to wake him up.
/Nie można przebiec pustyni!This is no way to run a desert!
Chciałbym przebiec jako rozgrywający i zagrać się do jej strefy!Hey, I'd like to run a quarterback sneak right into your end zone!
Hej gliniarzu, przebiegnij się do Raya, i zamów mi pizze z extra pepperoni, dobra?Crime stopper, run to Ray's, grab me a slice, extra pepperoni, all right ? Bring it back.
Opuść ramię i przebiegnij przeze mnie!Accelerate. Put your shoulder down and run through me!
Po prostu do niej pójdź, przebiegnij przez ulicę, przywitaj się.Just go to her now, go on, just run across the street, go up and say hello.
Teraz opuść ramię, głowę trzymaj wysoko i przebiegnij przeze mnie!Do it again! Now, dip your shoulder, keep your head up and run through me!
Trzymaj głowę wysoko i przebiegnij przeze mnie.Keep your head up and run through me. Get up and do it again!
Nie, dziekuję.Raz przebiegłam 5km i mało co się nie pożygałam401(k)... 401(k)? No, thanks. I ran a 5K once and almost puked.
Wczoraj przebiegłam całą drogę ze szkoły do domu.I ran all the way home from school yesterday,
Właśnie przebiegłam 10km.I just ran 10K.
Właśnie przebiegłam sześć i pół kilometra, co to jest jedno piwo?Come on, I just ran four Miles. What's one beer?
Ktoś cię gonił przebiegłaś przez czerwone drzwi.Someone was chasing you, and you ran through the Red Door.
Właśnie przebiegłaś 10km?Wait, you just ran a 10K?
/Droga długa była, /lecz przebiegłem ją, Janet* The road was long, but I ran it Janet... *
Gdy bójki się rozpoczęły, przebiegłem między policjantami i nikt mnie nie zatrzymałAs the fight started, l ran through the police line, and nobody stopped me.
Moja pierwsza myśl to: "Właśnie przebiegłem maraton."Okay, my initial reaction is to say, "Well, I just ran a marathon."
Musi być błędem maszynowym, przebiegłem to komputer trzy razy, To nie jest żadna pomyłka,Must be a typo, I ran it through the computer three times, That's no mistake,
Potem przebiegłem dwie mile z mojego mieszkania do Custis Trail,który biegnie...Then I ran the two miles from my apartement to the Custis Trail, which runs along the...
"odbiłeś piłkę, przebiegłeś przez pole,"you scaled a wall, you ran across the field,
C.J., przebiegłeś prawie 200 metrów.C.J., you ran for 200 yards today.
Kolejny raz to wtedy, kiedy po raz pierwszy przebiegłeś maraton.The other time was the night after you ran the marathon for the first time.
Pamiętasz jak ten rastaman uciekał z moim plecakiem, a ty go złapałeś, przebiegłeś ulicę jak Jason Statham?Remember the time the rasta guy ran away with my backpack, you chased him down, you went all jason statham right there in the street?
Pieseczku przebiegłeś dziś 8 mil.You ran eight miles today, Puppy.
"Carter 'Kula' Rutherford przebiegł oszałamiające 162 jardy."Carter 'the Bullet' Rutherford ran for an astonishing 162 yards.
"który przebiegł przez potrójną szarżę"who ran through a trio of open-field tackles
'Bickie przebiegł przez tunel krzycząc do pasażerów by zeszli mu z drogi...'Out of his mind. Bicke ran through the boarding bridge yelling for passengers to get out of his way.
- I przebiegł po mnie- And it ran me over.
- Jakiś pijak przebiegł przez pasy na czerwonym.- Some drunk ran a stop sign.
Praktycznie przebiegliśmy przez eksponaty... szyj dzieci.We practically ran through the exhibit of giraffe-necked babies.
Wziąłem dłoń tego mężczyzny, przebiegliśmy ten korytarz.I took this man's hand, and we ran down that hallway...
Właśnie przebiegliśmy 3 mile.We just ran 3 miles.
A potem przebiegli tuż obok mnie.And they ran right over me.
Mogą powiedzieć, że wczoraj przebiegli pięć mil, albo skomentować dobry cios."He ran five miles yesterday," or duh, duh, duh, good left jab, uh, duh, duh.
Jutro przebiegniesz pośród ludzi, którzy obrzucą cię kamieniami i torfem. Oto twoja kara.Tomorrow, you will run a gauntlet of stones and turf as punishment.
Dziś pracujemy nad wielkim, papierowym transparentem, przez który drużyna przebiegnie tuż przed meczem.Okay, so tonight we're working on the giant paper banner that the team will run through at the pep rally.
Gdy z całkowitą pewnością zakładasz, że wszystko przebiegnie gładko, to dany projekt prawdopodobnie nie jest zły, ale najprawdopodobniej też nie jest szczególnie innowacyjny.Because when you are absolutely sure in advance that everything will run smoothly, then your project is probably not bad but in all likelihood it is not particularly innovative.
Dla ciebie przebiegłby przez mur.That boy would run through a brick wall for you.
- Coś właśnie przebiegło po mojej stopie!- Something just ran over my foot!
- Moment, coś właśnie przebiegło obok mnie.- Yeah. Hold on a sec. Something ran past me.
Chce ich wtajemniczyć, by podzielenie Farmington przebiegło gładko.- He's bringing them up to speed so that when they split the farm in half, the transition goes smoothly.
Komisja Barroso udowodniła, że nie musi tak być. Rozszerzenie jednolitego rynku na niemal cały kontynent przebiegło sprawnie, a poparcie dla różnych obszarów polityki, od handlu przez rolnictwo do energii, osiągnęło masę krytyczną 27 państw członkowskich.Many observers thought that effectiveness and ambition would necessarily suffer in a larger EU (and a larger college of Commissioners). e Barroso Commission proved the contrary: the extension of the single market to continental level worked smoothly, and policies ranging from trade to agriculture or energy now enjoy the critical mass of support from 27 Member States.
Komisja stwierdziła ponadto że przydzielenie umowy o świadczenie usług publicznych nie przebiegło w drodze procedury przetargowej.Moreover, the Commission noted that the public transport service contracts had not been awarded by tendering procedure.

More Polish verbs

Related

biec
run
dobiec
reach
nabiec
do
nadbiec
run up
odbiec
run away
pobiec
run
podbiec
run up
przybiec
hasten
rozbiec
scatter
ubiec
forestall
wbiec
run in
wybiec
run out
wzbiec
do
zabiec
do
zbiec
escape

Similar

przeciec
leak
przepiec
do
przerzec
do
przesiec
do
przewlec
pass
przybiec
hasten
przypiec
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'run':

None found.
Learning languages?