Dać (to give) conjugation

Polish
78 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
dam
I will give
dasz
you will give
da
he will give
damy
we will give
dacie
you all will give
dadzą
they will give
Imperative
-
daj
you give!
niech da
let him/her/it give
dajmy
let's give
dajcie
you all give
niech dadzą
let them give
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
dałam
I gave
dałaś
you gave
dała
she gave
dałyśmy
we gave
dałyście
you all gave
dały
they gave
Future feminine tense
dam
I will give
dasz
you will give
da
she will give
damy
we will give
dacie
you all will give
dadzą
they will give
Conditional feminine tense
dałabym
I would give
dałabyś
you would give
dałaby
she would give
dałybyśmy
we would give
dałybyście
you all would give
dałyby
they would give
Conditional perfective feminine tense
dałabym była
I would have given
dałabyś była
you would have given
dałaby była
she would have given
dałybyśmy były
we would have given
dałybyście były
you all would have given
dałyby były
they would have given
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
dałem
I gave
dałeś
you gave
dał
he gave
daliśmy
we gave
daliście
you all gave
dali
they gave
Future masculine tense
dam
I will give
dasz
you will give
da
he will give
damy
we will give
dacie
you all will give
dadzą
they will give
Conditional masculine tense
dałbym
I would give
dałbyś
you would give
dałby
he would give
dalibyśmy
we would give
dalibyście
you all would give
daliby
they would give
Conditional perfective masculine tense
dałbym był
I would have given
dałbyś był
you would have given
dałby był
he would have given
dalibyśmy byli
we would have given
dalibyście byli
you all would have given
daliby byli
they would have given
Impersonal
dano by
there would be given
dano by
there would be given

Examples of dać

Example in PolishTranslation in English
", że być może jeszcze nie podano wszystkie informacje trzeba dać ""that perhaps has not yet given all the information you need to give, "
"Cóżmógłbym dać w prezencie na Świętego Bernarda?"?What's a good present to give to Saint Bernard?
! -Ok, daj mi te pieprzone bilety.- Ok, so just give me the goddamn tickets.
! Barney, daj jej szansę na wyjaśnienia.Barney, give her a chance to explain.
"A potem daj go mamie Marii i potem jak go odzyskasz..." "... spal na go na pustyni, gdzie urodził się mój mąż"Then give it to Maria 's mom and after that, take it and burn it out in the desert by the ruins of the pod chamber where my husband was born.
"Ale daj mi jeszcze jedną szansę""But give me just one moment
"Hey, dajmy temu chłopcu jeszcze jedną szansę.""Hey, let's give this guy another chance."
"Menedżerowie hokeja dajcie mi Zamboni!" (Maszyna do polerowania lodu - przyp. tłum.)"Hockey managers. give me a zamboni! " Very creative.
"Droga Lily, piszę, ponieważ popełniłam błąd i dałam ci za dużo pieniędzy".See, "dear Lily, I'm writing because I made a mistake - and gave you too much money." - Oh.
"Nie mówcie, że niczego wam nie dałam."Don't say I never gave you anything.
- A ja dałam mu szczerą odpowiedź.- I gave him an honest answer. - Hey, hey!
- A myślisz po co Ci to dałam?- Why do you think I gave it to you?
- Ale dałam ci ser.But I gave you cheese.
# Potrzebowałem tylko miłości, którą dałaś# All I needed was the love you gave
- A lek, który mi dałaś?What about the medicine? The stuff you gave me before?
- A ty mu dałaś.And you gave it to him?
- Ale dałaś mi 48 godzin.But you gave me 48 hours.
- Bo nic mi nie dałaś. - Dałam ci wszystko.Because you gave me nothing.
! Możliwe, że kula dała mu taką mocPerhaps the orb gave him such vulgar power.
"A" dał/a mi dodatkowy bilet i zmusił/a mnie, żebym dała go mamie Arii."a" gave me another ticket And made me give it to aria's mom.
"Chowam w sobie tego wilka, bo dała mi go puszcza... /"I ona mu nie pozwoli umknąć.I keep this wolf because the wilderness gave it to me." "and the wilderness will not let it go."
"Która dała mi coś najwspanialszego - swoje serce.""To the one who gave me the greatest gift of all -- "her heart.
"Lucy, twoja matka... dała mi specjalny prezent.And he said to me, "Lucy, your mother... "gave me a special gift.
/Musiałyśmy zadowolić się /ochroną siedmiu osób, /które może będą w stanie /odwrócić ten stan rzeczy, /dlatego dałyśmy /Samarytaninowi martwy punkt.We had to settle for protecting the seven people who might be able to take it back, so we gave Samaritan a blind spot.
Bezinteresownie dałyśmy kotu lepsze życie, niż mogłybyśmy sobie zorganizować.I'm proud of us. We selflessly gave that cat a better life than we could ever afford for ourselves.
Dał nam gumę i czekoladę, a my dałyśmy mu kwiaty.He gave us gum and chocolate and we gave him flowers.
I dałyśmy ci krem do stóp zamiast kremu do twarzy.Oh, God, and we gave you foot cream instead of face wash. God!
Kiedy dałyśmy ci słodkiego soku - wypiłeś wszystkoThen we gave you the sweet drink.
Pieniądze, które ty i dziewczyny mi dałyście.It's the money you and the girls gave me.
- Ciotki nam dały.-The aunts gave it to us.
- Dziękuję panie Tex, ale te zardzewiałe auta dały mi dużą przerwę.- [All laugh] Thank you, Mr. Tex, but but these Rust-eze guys over there gave me my big break.
- Jasne, gliny dały ci nowe, piękne życie.Oh, that's right, the cops gave you a nice new sanitized life.
- Moje żony dały wam chleba.My wives gave you bread.
- Nie ma o czym mówić. Kody, które nam pan dostarczył dały nam pełen dostęp do systemu CTU.None to speak of-- the codes you provided us gave us full access to CTU's security system.
Ale, jeśli to planował, to wiedział, że Johnson tam był. A jego nieświadoma partnerka dałaby mu wiarygodność.But if he planned it,he knew Johnson was ther And his unwitting partner would give him credibility.
Chciałem tylko zasugerować, że pozycja słońca, jeśli ono w ogóle wzeszło, dałaby ci względne pojęcie na temat czasu.Is that all you have to offer? I merely suggest the position of the sun... if it is out, would give you a rough idea of the time.
Chociaż inwestor B posiada obecnie wykonalne opcje na nabycie dodatkowych praw głosu (które, o ile zostałyby wykonane, dałyby mu większość praw głosu w jednostce, w której dokonano inwestycji), warunki związane w wymienionymi opcjami są tego rodzaju, że opcje te nie uznaje się za opcje znaczące.Although investor B has currently exercisable options to purchase additional voting rights (that, if exercised, would give it a majority of the voting rights in the investee), the terms and conditions associated with those options are such that the options are not considered substantive.
Mamy nowoczesne uzbrojenia, które dałyby zakonnicy niezłego kopa.We've got weapons tech that would give a nun a hard-on.
Miałam na myśli Alice i Silky. Na pewno chętnie dałyby ci za darmo.I meant Alice and Silky would give you a free one if you wanted.
Mogę użyć tych danych do ocenienia profili, które dałyby nam wgląd w dynamikę przysięgłych.I can use that data to calculate profile scores, which would give us insight into the jury's dynamic.
"Co zrobiłeś z jedyną bronią, jaką ci dałem?""What did you do with the one weapon I gave you?
"Nigdy nie mów, że nic Ci nie dałem."don't say I never gave you anything.
"Później zrobiłem ostatnią wieczerzę, dałem im trochę wina powiedziałem, że to moja krew""Then l did the Last Supper, gave them some wine, said it was my blood."
'Nie wierze, że dałem jej tamten pierścionek.''I can't believe I gave her that ring.'
'Zanim wyruszyliśmy, dałem żuchwy prezenty.'Before we set off, I gave the chaps some presents.'
"Byłem spragniony, nie dałeś mi nic do picia.""I was thirsty and you gave me nothing to drink.
"Błogosławiony jesteś, Panie, JHW, Królu Wszechświata, który uświęcasz nas i dałeś nam wskazówki, jak obmywać ręce.Blessed art thou, Lord our God, the lord of the universe, has sanctified us with His commandments and gave us the commandment of the washing of hands,
"Dlatego gdy byłem głodny, nie dałeś mi nic do jedzenia.""For I was hungry and you gave me nothing to eat.
"Ojcze, Nie utraciłem żadnego z tych, których Mi dałeś""Father, I have not lost even one of those you gave me. "
"Powiedz mu, że to ty mi je dałeś.""Tell him you gave me that money."
! - On ci dał tę moc i on może ci ją odebrać !- He gave you your power, he can take it away!
"...który dał nam tyle radości"."...which gave us both so much pleasure."
"A" dał/a mi dodatkowy bilet i zmusił/a mnie, żebym dała go mamie Arii."a" gave me another ticket And made me give it to aria's mom.
"Alexander dał mi nic.""Alexandre gave him nothing."
"Aptekarz dał mi flaki.""Dong gave me AIDS."
"Jedną z rzeczy, którą im daliśmy, to nowa rzecz...dla rolników opancerzony traktor.""Okay, uhh...one of the other things we gave 'em is a new thing... for the farmer." "The, uhh...armored tractor."
"No, cóż, jedną z rzeczy, które daliśmy, dla rolników, to zupełnie nowa rzecz, nazywa się... grabio-miotacz."Ooh...okay...uhh...well... Oh, one of the things we gave them, just for the farmer, it was new thing we came up with, called...uh...the...uh... flame-throwing rake."
- Ale jednak daliśmy im je.But still, we gave it to them.
- Cieszę się, że mu ją daliśmy.- I'm glad we gave it to him.
- Co daliśmy JC?- What We gave JC?
- A daliście mi Karla Maldena. - Co?- You gave me Karl Malden.
! Nowi właściciele dali podwyżkę każdemu.The new owners gave everyone raises.
"A przywódcy dali wizję węży w liczbie 2 i 10," "jako znak nadchodzących wydarzeń."And onto the leader, they gave a vision of serpents numbering 2 and 10 as a sign of things to come.
"Barry Gannon był jednym z tych, którzy dali nam tę epokę"."Barry Gannon was one of the men who gave us that age.
"Jaka jest najgłupsza rzecz, jaką mogę kupić?", a oni dali mi ten toster."What is the stupidest thing I can buy?" and they gave me this toaster.
"Nie może być taki wielki, dali jeden tobie."They gave one to you."
"Chcę żebyś zbudował mi studio a ja dam ci całą specyfikację i wsadzę cały sprzęt".And I will give you the specs, and I'll put in the gear".
"Urodzisz syna i dasz mu imię Jezus."You will give birth to a son. His name will be Jesus.
"Daj nam dolara, a on da ci milion" Babciu!"You give us a dollar and He will give you ten lakhs"
"Niemcy dadzą ci wolność."Germany will give you your freedom.
* Chcę potwora * * dałbym cokolwiek, BABY *♪ I wanna freak you ♪ ♪ I would give anything, baby ♪
- Jezus dałby mi szansę.-Jesus would give me a chance.
- Kto inny dałby mi tyle pieniędzy?Who else would give me that kind of money?
"A czwarty wylał swą czaszę na słońce: i dano mu władzę dotknąć ogniem ludzi."And the fourth angel poured out his vial upon the sun: and there was given him dominion, scorch men with fire.
"A" dało nam rozkaz w mojej buzi."A" gave us an order in my mouth.
"Twoje zdrowie" dało nam 3-.Women's health magazine gave us a dminus.
"Życie tu dało mi możliwość zostać kimś, kim zawsze chciałem być - samotnikiem mieszkającym w chacie w środku niczego.""lt gave me permission to become the person l've always longed to be - a hermit, living in a shack in the middle of nowhere."
- Ale dałoby ci Mediolan.But it would give you Milan.

More Polish verbs

Related

dawać
give
dodać
add
nadać
bloat
naddać
piece out
oddać
give back
podać
give
poddać
surrender
przedać
do
przydać
drift
rozdać
expand
udać
pretend
wdać
engage him
wydać
spend
wzdać
fan
zadać
demand

Similar

bać
fear
bić
beat
być
be
dąć
give
duć
do
iść
go
jąć
do
kuć
forge
lać
pour
myć
wash
pić
drink
ryć
dig
suć
do
tyć
gain weight
wić
writhe

Similar but longer

badać
explore
dawać
give
dawić
do
dąsać
do
dbać
care
dodać
add
dolać
refill
dołać
refill
drgać
vibrate
dufać
do
dukać
stammer
dumać
muse
dużać
do
dybać
do
dygać
curtsey

Other Polish verbs with the meaning similar to 'give':

None found.
Learning languages?