Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Meegeven (to give) conjugation

Dutch
39 examples

Conjugation of meegeven

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
geef mee
I give
geeft mee
you give
geeft mee
he/she/it gives
geven mee
we give
geven mee
you all give
geven mee
they give
Present perfect tense
heb meegegeven
I have given
hebt meegegeven
you have given
heeft meegegeven
he/she/it has given
hebben meegegeven
we have given
hebben meegegeven
you all have given
hebben meegegeven
they have given
Past tense
gaf mee
I gave
gaf mee
you gave
gaf mee
he/she/it gave
gaven mee
we gave
gaven mee
you all gave
gaven mee
they gave
Future tense
zal meegeven
I will give
zult meegeven
you will give
zal meegeven
he/she/it will give
zullen meegeven
we will give
zullen meegeven
you all will give
zullen meegeven
they will give
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou meegeven
I would give
zou meegeven
you would give
zou meegeven
he/she/it would give
zouden meegeven
we would give
zouden meegeven
you all would give
zouden meegeven
they would give
Subjunctive mood
geve mee
I give
geve mee
you give
geve mee
he/she/it give
geve mee
we give
geve mee
you all give
geve mee
they give
Past perfect tense
had meegegeven
I had given
had meegegeven
you had given
had meegegeven
he/she/it had given
hadden meegegeven
we had given
hadden meegegeven
you all had given
hadden meegegeven
they had given
Future perf.
zal meegegeven hebben
I will have given
zal meegegeven hebben
you will have given
zal meegegeven hebben
he/she/it will have given
zullen meegegeven hebben
we will have given
zullen meegegeven hebben
you all will have given
zullen meegegeven hebben
they will have given
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou meegegeven hebben
I would have given
zou meegegeven hebben
you would have given
zou meegegeven hebben
he/she/it would have given
zouden meegegeven hebben
we would have given
zouden meegegeven hebben
you all would have given
zouden meegegeven hebben
they would have given
Present bijzin tense
meegeef
I give
meegeeft
you give
meegeeft
he/she/it gives
meegeven
we give
meegeven
you all give
meegeven
they give
Past bijzin tense
meegaf
I gave
meegaf
you gave
meegaf
he/she/it gave
meegaven
we gave
meegaven
you all gave
meegaven
they gave
Future bijzin tense
zal meegeven
I will give
zult meegeven
you will give
zal meegeven
he/she/it will give
zullen meegeven
we will give
zullen meegeven
you all will give
zullen meegeven
they will give
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional bijzin mood
zou meegeven
I would give
zou meegeven
you would give
zou meegeven
he/she/it would give
zouden meegeven
we would give
zouden meegeven
you all would give
zouden meegeven
they would give
Subjunctive bijzin mood
meegeve
I give
meegeve
you give
meegeve
he/she/it give
meegeve
we give
meegeve
you all give
meegeve
they give
Du
Ihr
Imperative mood
geef m
give
geeft
give

Examples of meegeven

Example in DutchTranslation in English
't is handig, dat kan ik je wel meegeven... wat is er dan mis gegaan?It is handy, Ill give ya that... So what went wrong?
- Als je interesse hebt... kan ik de formulieren meegeven, zodat de achtergrond controle kan beginnen.- Lf you're interested... I can give you the forms to take home so you can get that background check started.
- Ik kan 'm toch geen vieze TV meegeven?- I can't give him a dirty telly.
- Zullen we haar meegeven?- Maybe we should give her to them?
Als de grond raakt met hoge snelheid, moet er iets meegeven.You hit the ground at a high velocity, something has got to give.
Geef, geef mee, jullie stomme dingen!Go on, give! Give, you stupid... things!
Kom op man geef mee een knuffel.- That's it! - Come on, man, give me a hug.
De knopen geven mee.The knots will give.
Die geven mee en kraken minder.There'll be more give and less creak.
Ik wil jullie de kans geven mee te doen.I still would like to give you the option to participate.
God had me een paar belemmeringen meegegeven... zodat ik zou opgroeien als een bijzonder persoon.God had given me some obstacles... so that I would grow up to be an extraordinary person.
Ik begrijp dat jij denkt dat het te groot voor je is om het op te lossen... zelfs met al het gereedschap wat ik jou heb meegegeven.I understand that you may think it's too big for you to handle... even with all the tools I've given you.
Je hebt me een hoop dingen meegegeven om over na te denken, en ik wilde daarvoor bedanken.You've given me a lot of stuff to think about, and I just wanted to say thanks.
Mevrouw Yen heeft me een enorme verlanglijst meegegeven.Madame Yen has given me the most appalling list.
Wat heeft onze geldschieter voor ons meegegeven?What has our patron given us?
De steen gaf mee en wat er onder lag bedierf zijn dag'.The rock gave way... and what was below ruined his day."
Iets gaf mee onder mijn voeten.Something gave way under my feet.
Ze gaf mee een van haar verassings smsjes.Just gave me one of her surprise texts.
Ik moet het meisje onderzoeken voor ik iets meegeef aan anderen.I'll need to examine the girl before I give anybody anything.
- Omdat je hem teveel gewicht meegeeft.Because you've given him an impossible weight to carry.
Als hij terugtrekt wacht je even, tot hij weer meegeeft, en dan ga je door.Now, if it tugs back, you just pause for a minute, wait till it gives way, and then you continue with the process.
Als u nog meer eten meegeeft, kan er niks meer bijIf you give me any more food, Mrs. Halbestadt... I won't have any room for anything else.
Ik duw met mijn schouder tegen de geheime deur om te zien of hij meegeeft.I push my shoulder against the secret door to see if it gives way.
Ik heb het nodig zodra Oliver me een team meegeeft.Well, I need it as soon as Oliver gives me a team of uniforms. Yeah.
Als Job de baby aan iemand meegaf, wordt hij vroeg of laat geregistreerd.If Job gave the baby to someone, that will get recorded.
Apu, toen je dit vat meegaf, zaten er deuken in.Now, Apu, when you gave me this keg, it had dents.
Het beste wat ze me meegaf... was de wil om voort te gaan... om het te boven te komen.The greatest gift she gave me... was the will to move on... to overcome.
Toen je ons de orchidee meegaf heb je per abuis plantenvoedsel voor een gele clivia bijgesloten. Een speciale die je van Clay kreeg.When you gave us the orchid the other day, you accidentally included some food for a yellow clivia, a very special one that Clay gave you.
Het valt me mee dat ze die video zomaar meegaven.I'm amazed they gave up the tape without a fight.
't Kan me niet schelen wie je bent, geef m'n beha !l don't care who you are, give back my bra!
- Ik geef m'n kinderen niet weg.These are my babies. I don't give them away.
- Ik smeek je, geef m'n geld.- I beg you to give me back my money.
- Ik wil niet doden. Ik geef m'n familie het geschenk van het leven.I'm giving my family the gift I was given...
-lk geef m'n koffer aan de portier af.What for? I'll just give my bag to the doorman.
! Dat geeft een gestoorde zoals hij toestemming om jonge meisjes te verkrachten en vermoorden!That gives a nutter like him permission to rape, murder and mutilate young girls!
" Manneschijn geeft mij de Melkweg"Moonshine gives me the Milky Way
" Mijn oom betaald geen belasting en geeft zijn adres niet af"My uncle don't pay taxes his address never gives
" Zonneschijn geeft me een gelukkige dag"Sunshine gives me a lucky day
"...en geeft je rust en vrede.""... and give you peace. " Justine?

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

meeleven
do
toegeven
give in

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'give':

None found.