Schenken (to give) conjugation

Dutch
32 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
schenk
I give
schenkt
you give
schenkt
he/she/it gives
schenken
we give
schenken
you all give
schenken
they give
Present perfect tense
heb geschonken
I have given
hebt geschonken
you have given
heeft geschonken
he/she/it has given
hebben geschonken
we have given
hebben geschonken
you all have given
hebben geschonken
they have given
Past tense
schonk
I gave
schonk
you gave
schonk
he/she/it gave
schonken
we gave
schonken
you all gave
schonken
they gave
Future tense
zal schenken
I will give
zult schenken
you will give
zal schenken
he/she/it will give
zullen schenken
we will give
zullen schenken
you all will give
zullen schenken
they will give
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou schenken
I would give
zou schenken
you would give
zou schenken
he/she/it would give
zouden schenken
we would give
zouden schenken
you all would give
zouden schenken
they would give
Subjunctive mood
schenke
I give
schenke
you give
schenke
he/she/it give
schenke
we give
schenke
you all give
schenke
they give
Past perfect tense
had geschonken
I had given
had geschonken
you had given
had geschonken
he/she/it had given
hadden geschonken
we had given
hadden geschonken
you all had given
hadden geschonken
they had given
Future perf.
zal geschonken hebben
I will have given
zal geschonken hebben
you will have given
zal geschonken hebben
he/she/it will have given
zullen geschonken hebben
we will have given
zullen geschonken hebben
you all will have given
zullen geschonken hebben
they will have given
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou geschonken hebben
I would have given
zou geschonken hebben
you would have given
zou geschonken hebben
he/she/it would have given
zouden geschonken hebben
we would have given
zouden geschonken hebben
you all would have given
zouden geschonken hebben
they would have given
Du
Ihr
Imperative mood
schenk
give
schenkt
give

Examples of schenken

Example in DutchTranslation in English
'Onderwijs uw zoon en hij zal u verkwikken... 'en uw ziel verrukking schenken.'Instruct Thy Son and He shall refresh thee and shall give delight to thy soul.
- Als hij mijn slaaf is, kun je hem niet kwetsen, en hij zou jou een kind kunnen schenken.If he's confessed to me, you can't hurt him. And he could give you a child.
- Geef jij haar aan hem jou zal hij genade schenken.You give her to him, He'll have mercy on you,
- Jij kan hem dat genot vandaag schenken.- You could give him thatjoy today.
- Laat me hem doden, en ik zal je een ander kind schenken.Let me kill him and I'll give you another child.
"Als je iemand ziet zonder lach, schenk 'm dan de jouwe.""If you see somebody without a smile, give 'em yours."
"Ik schenk je mijn geest... tot het eind van ons leven.""I give you my spirit... "till our life shall be done."
"Ik schenk je mijn lichaam, opdat wij tweeën één mogen zijn.""I give you my body that we two may be one."
"Toch, je liefde schenk je uit vrije wil"Still, your love is given free...
"Wees trouw tot in de dood en ik schenk u de kroon des levens.""Be thou faithful unto death, and l'll give thee a crown of life."
"Beste God, ik vond't vreselijk om alleen te wonen. " "En dat blijft ook zo als U me geen vergeving schenkt voor m'n daad. ""Dear God, living alone this past year has been hell and that's probably where I'll end up if you don't forgive me for what I'm about to do. "
"als U hem geen vergeving schenkt van al zijn zonden."unless You grant him forgiveness of all his sins.
"als het leven je citroenen schenkt, moet je citroenensap maken."when life gives you lemons, make lemonade."
'Het is dit gevoel van gevaar, alsof ze... constant wordt bedreigd... door iets dat ze alleen vanuit haar ooghoeken kan zien... en haar werk een onderscheidend vermogen schenkt.'"It is this sense of threat, as though she were continually menaced... "by something she could see only out of the corner of her eye... that gives her work its distinction."
'Wie het water drinkt dat ik hem geef, zegt de Heer... krijgt een bron in zich die het eeuwige leven schenkt."...who drinks the water I shall give him, says the Lord, "will have a... spring "inside him welling up for eternal life.
"God heeft ons zoveel vreugde geschonken. Het is feest.""So much of joy has God given us, it's a festival for us"
'Bid... en gebruik wat we u hebben geschonken'."and do prayer" "and spend, what We have given them."
'Ik heb u mijn hart geschonken, nu wil ik u mijn lichaam geven.'"I have given you my heart, now I desire to dedicate my body to you."
...God in de hemel heeft u... het koninkrijk en de macht gegeven over de dieren van het veld... en de vogels in de hemel. Dit heeft Hij u geschonken... en u heerser gemaakt over...whom the God of heaven hath given the kingdom, the power the beast reveals, he given into thy hand, and hath made thee to rule over them all ...
...op haar door God geschonken menselijkheid.To her God-given humanity.
"Ik schonk jou 5 van mijn levensjaren.""To you, I gave 5 years of my life"
'De draak schonk het beest zijn macht en zijn troon, en groot gezag.'"The dragon gave the beast his power and his throne, and great authority."
'n Accountant. Lichtte 'n vent uit Vegas op en schonk 't geld aan liefdadigheid.He's an accountant that embezzled millions from a Vegas guy and gave it to charity.
- Dat zei ik ook altijd. De Heer schonk me dit leven en nu geef ik het terug.- l used to feel that way but the Lord gave me this life and now l give it back to Him.
- Je hield van haar geld. Ze schonk me jou.She gave me you.
De goden schonken ons verstand. En het is aan ons om dat te gebruiken.The gods gave us the gift of intellect.
De koning had twee zonen die hem grote vreugde schonken.The King had two sons who gave him great joy.
Deze badgekast is een gedenkteken... voor onze omgekomen brandweerlieden en paramedici... die hun levens schonken tijdens diensttijd... voor de inwoners van Chicago.This badge case stands as a memorial to our fallen firefighters and paramedics, who gave their lives in service to the citizens of Chicago.
Dus schonken we jullie de Renaissance, de Eeuw der Verlichting, de Wetenschappelijke Revolutie.So, we gave you the Renaissance, the Enlightenment, scientific revolution.
En mijn ouders schonken me deze naam als een soort sentimentele associatie met het jodendom.And my parents gave me the name as a ... as a sort of sentimental association to Judaism.
Dat zou inhouden dat dit maantje dubbel zoveel leven schenkend water bevat... als de hele aarde.That would mean that there is more than twice as much life-giving liquid water on this tiny moon than there is on planet Earth.
Zonder hun leven schenkend water werden de Arakacianen sterfelijk... en konden we ze eindelijk verslaan.Without their life-giving waters, the Arakacians became mortal... and we were finally able to defeat them.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'give':

None found.
Learning languages?