Fedez (to cover) conjugation

Hungarian
150 examples
This verb can also have the following meanings: indemnify, to indemnify, protect

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
fedezek
I cover
fedezel
you cover
fedez
he/she to cover
fedezünk
we cover
fedeztek
you all cover
fedeznek
they cover
Present definite tense
fedezem
I cover
fedezed
you cover
fedezi
he/she covers
fedezzük
we cover
fedezitek
you all cover
fedezik
they cover
Past indefinite tense
fedeztem
I covered
fedeztél
you covered
fedezett
he/she covered
fedeztünk
we covered
fedeztetek
you all covered
fedeztek
they covered
Past definite tense
fedeztem
I covered
fedezted
you covered
fedezte
he/she covered
fedeztük
we covered
fedeztétek
you all covered
fedezték
they covered
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
fedeznék
I would cover
fedeznél
you would cover
fedezne
he/she would cover
fedeznénk
we would cover
fedeznétek
you all would cover
fedeznének
they would cover
Conditional present definite tense
fedezném
I would cover
fedeznéd
you would cover
fedezné
he/she would cover
fedeznénk
we would cover
fedeznétek
you all would cover
fedeznék
they would cover
Conditional past indefinite tense
fedeztem volna
I would have covered
fedeztél volna
you would have covered
fedezett volna
he/she would have covered
fedeztünk volna
we would have covered
fedeztetek volna
you all would have covered
fedeztek volna
they would have covered
Conditional past definite tense
fedeztem volna
I would have covered
fedezted volna
you would have covered
fedezte volna
he/she would have covered
fedeztük volna
we would have covered
fedeztétek volna
you all would have covered
fedezték volna
they would have covered
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok fedezni
I will cover
fogsz fedezni
you will cover
fog fedezni
he/she will cover
fogunk fedezni
we will cover
fogtok fedezni
you all will cover
fognak fedezni
they will cover
Future definite tense
fogom fedezni
I will cover
fogod fedezni
you will cover
fogja fedezni
he/she will cover
fogjuk fedezni
we will cover
fogjátok fedezni
you all will cover
fogják fedezni
they will cover
Subjunctive present definite tense
fedezzem
(if/so that) I cover
fedezd
(if/so that) you cover
fedezze
(if/so that) he/she cover
fedezzük
(if/so that) we cover
fedezzétek
(if/so that) you all cover
fedezzék
(if/so that) they cover
Subjunctive present indefinite tense
fedezzek
(if/so that) I cover
fedezz
(if/so that) you cover
fedezzen
(if/so that) he/she cover
fedezzünk
(if/so that) we cover
fedezzetek
(if/so that) you all cover
fedezzenek
(if/so that) they cover
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
fedeznem
I to cover
fedezned
you to cover
fedeznie
he/she to cover
fedeznünk
we to cover
fedeznetek
you all to cover
fedezniük
they to cover

Examples of fedez

Example in HungarianTranslation in English
- A kőrház nem köteles fedezni ezt?What about the hospital? Don't they have to cover it?
- Azt mondta ő fogja fedezni mindezt.-He said he was going to cover this.
- Megpróbáltam fedezni.I was trying to cover for you.
- Nem szórakozom magával! - Egy sztorit fedezek.I'm covering a story.
Az egyik személyes álmom közé tartozik, hogy idegen életformákat fedezek fel.Discovering alien life forms has always been a personal dream of mine.
Ha játszom vagy énekelek, olyan gyönyöröket fedezek fel, amelyeket nem vagyok képes megnevezni vagy megérteni.When l play and sing, l discover delights l cannot name or understand.
Kinyitom, belépek és mit fedezek fel?I open it, I enter in, and what do I discover?
Lapulok, és fedezek.I'll watch, and I'll cover.
- Akkor fedezel?- So you'll cover for me?
- Jan, te hátulról fedezel.- Yan, you cover our rear.
- Ki az, akit fedezel?- Who did you cover for?
- Kösz, hogy fedezel.-...thanks for covering for me.
- Szerezz valakit, aki fedez.- Get someone to cover for you.
Az nem ad magának felmentést, ha fedez egy bűncselekményt.Doesn't give you an excuse to cover up a crime.
Azt jelenti, hogy valaki fedez neked.It means someone to cover for you!
- Alulról fedezünk.We'll cover below.
- Majd mi fedezünk.We got you covered.
- Olyan kérdés, mint hogy hogyan gyógyítjuk meg a rákot, vagy fedezünk fel új vakcinákat?Oh, a question like, "How do we cure cancer or discover new vaccines?"
A 17-35 mögül fedezünk, 30 perc múlva. Kilépek.We'll cover you from behind at 17-35 in 30 minutes.
"A tűz okát vizsgáló hatóságok... egy koporsót fedeztek fel a pince földjébe temetve... a bolt alatt, amiben egy idős ember volt.The salvage authorities investigating the cause of the fire. Are puzzled by the discovery of a coffin buried in the earth of the cellar beneath the shop, containing the body of an elderly man.
- Miért nem fedeztek?- I wonder why you're not covering me.
- És mit fedeztek fel?- And what did they discover?
"Addig itt maradok, amíg fel nem fedeznek minket, aztán meggondolhatod magad, hogy hozzám gyere feleségül.""I'm going to stay here until we are discovered - then you might change your mind about marrying me."
- Túl hamar fedeznek fel minket. - A francba.- We're going to be uncovered real soon.
-Lehet, hogy ezzel fedeznek.- Maybe that was your cover.
- Majd én fedezem.I'll stay and cover him.
- Mi van, ha fedezem?- What if cover it?
- Nem fedezem.- I wasn't covering.
- Lindsay, te fedezed.Lindsay, you cover him.
- Vagyis még jobban fedezed.- Well, you cover it better.
- És fedezed őt.- And you're covering for him.
A legjobb, amit tehetsz, hogy fedezed a hátsómat.The best help you can give me is to cover my back.
- Főnök úr! Ez remélem fedezi a fürdőkád árát?I trust that covers the damage to the bath?
- Nem biztos, hogy a biztosítás fedezi, ha elrepülünk.I'm not sure my insurance covers this place going airborne.
42,500 Rúpia, ez fedezi a betétet 6 hónapra.42,500 rupees, that covers the deposit amount for 6 months.
- Az nagy terület, hogy fedezzük.That's a lot of real estate to cover.
- Készen állunk, hogy tűzerővel fedezzük.We'll be ready with covering fire.
- Munkára! Addig mi fedezzük.We'll give you cover.
- Owen és én fedezzük majd önöket.Owen and I will cover your flank.
- de megígértem Raynek hogy fedezzük...Anyway, this is all obviously unauthorized but I promised Ray we'd cover for him, so...
De mindketten fedezitek annak a vénembernek az ambícióját és kapzsiságát?But you both cover up for that old man's ambition and greed?
Doki és Cassandra, ti Tízezerrel és Homerral mentek, és fedezitek őket.Doc and Cassandra, go with 10K and Homer. You cover them.
Felajánlani, hogy fedezitek az összes orvosi költséget, és egy nagy, kerek összeget, azért, hogy elengedjék az összes követelést, és aláírni egy titoktartási szerződést.Offer to cover all medical expenses and make a large, lump-sum payment In exchange for releasing all claims and signing a confidentiality agreement.
Macska, Antoine, ti fedezitek a hátsónkat.Cat, Antoine, you guys cover our backs.
Nektek csak alá kell íratnotok az engedélyeket, és 30 doboz sütit kell eladnotok, amivel az utazás költségeit fedezitek.You just need to have your parents sign your permission slips and sell 30 boxes of cookies to cover the cost of the trip.
- Amennyire tudtam visszatemettem, de csak idő kérdése, mikor fedezik fel, hogy Bellick eltűnt.I covered it the best I could, but it's just a matter of time before someone discovers Bellick's missing.
- Az emberei nem fedezik magát, Pablo.Where is my partner? Your men didn't cover their tracks, Pablo.
- Az embereim fedezik a bejáratokat.- My men are covering the entrances.
- Az embereim fedezik a tetőt.- My men have the roof covered.
- De ők fedezik?- But covering up is?
"A szellemem sápadt és szürke volt, míg fel nem fedeztem... az Ektofényt!'My ghost was pale and grey, until I discovered... Ectoshine!
"Azért írok... a hirdetését véletlenül fedeztem fel. ""I write to your ad I discovered by accident."
"Még sosem csináltad ezt, amit csak tegnap fedeztem fel, de úgy teszek, mintha egész életemben ezt csináltam volna?""you never did this amazing thing "I just discovered yesterday T I pretend like I've done my whole life?"
- A búvárruhát egy vékony olajréteg takarta, azt az eszméletlen francia búvárt is ilyen bevonattal fedeztem fel.- The suit was covered in a thin film of oil. As was the French diver when l found him delirious on his kitchen floor.
- Mert fedeztél Carter miatt, és nem felejtettem el.- Because you covered for me with Carter, And I haven't forgotten that.
- Mondd el, miért fedeztél engem!How about you tell me why you covered for me?
- Nos... Mit fedeztél fel?Now, what have you discovered here?
- És te fedeztél engem.And you covered for me.
"Két, eddig fel nem fedezett kincs Keletről.""Two undiscovered treasures from the East. "
- Elindultunk az Univerzumban, hogy felfedezzük az életet, noha az élet fedezett fel minket.We set out into the Universe to discover life, while life discovered us.
- Matesis mit fedezett fel?- What Mathesis discovered...
- Köszönöm! Nos, mi több, mint 200 tojást fedeztünk fel.Well, we've discovered over 200 eggs.
- Már gondoltunk rá, hogy talán megmérgezik a kastélyban, olyan módon, amit még nem fedeztünk fel.- We have said before that he may be being poisoned here in the castle by a means we have not yet discovered.
2002 júniusában fedeztünk fel egy kiégett, lopott kocsit, benne Lisa Barnes elszenesedett maradványaival.In june '02, we discovered the burned-out shell of a stolen car. Inside of it was the charred remains of Lisa Barnes.
A '70-es évek elején olyan bandákat fedeztünk fel mint a Stooges, az MC5, a Velvet Underground vagy később a New York Dolls.In the early 70's we discovered bands... like The Stooges, the MC5, The Velvet Underground... and later The Nova Iorque Dolls.
Te és apa azt mondtátok, fedeztetek nekem azon a nyáron, amikor először drogoztam.You and Dad said that you covered for me that summer when I was first using.
- De te fedezted.- You covered for him. - I lied about how it went down.
...és fedezted a seggét. Nyugi haver....and you covered his ass.
Dr. Zee, te magad fedezted fel, hogy a Cylon erők csak arra várnak, hogy megtalálva a Földet, megsemmisítsék.Dr. Zee, it was you who discovered the Cylon task force waiting for us to find Earth so they could destroy it.
Emlékszel, amikor 10 éves voltál, és azt hitted, te fedezted fel a U2-t?Remember when you were 10 and you thought you discovered U2?
Igen.Gondolom a röntgenlátásoddal fedezted fel?I assume you discovered it with your x-ray vision?
" Kolumbusz csak az ország felszínét fedezte fel."Columbus discovered only the shell of this country.
"Az osztrák Erich Kleiber karmester fedezte őt fel, "aki Berlinbe vitte.He was was discovered by Austrian conductor Erich Kleiber, who took him to Berlin.
(Urbain Le Verrier fedezte fel 1846-ban...)Discovered by Urbain Le Verrier in 1846...
- Azt mondom, Tate megint fedezte őt.I'm telling you that Tate covered for her again.
- Hacsak nem ő fedezte fel előbb.Unless... She discovered the moth first.
- A héten fedeztük fel, két mérföldnyire.We discovered this a week ago two miles south of here.
- Ezt mi fedeztük fel?- Whoa. - We discovered that?
- Úgy 15 évvel ezelôtt fedeztük fel.-We discovered it about 1 5 years ago.
Azt hiszitek, ti fedeztétek fel a tüzet, pedig hidd el, ismerték azt már a dinók is.I know you humans like to think you discovered fire... but trust me, it's been around since the time of the dinosaurs.
Mert te és Joey fedeztétek őt?Because you and your brother covered it up?
"A holttest Isabelle Dubois-é, 17 éves, akkor fedezték fel, amikor egy család egy üres házat takarított.""The body of Isabelle Dubois, 17, was discovered when a family was cleaning out a vacant home."
- A colonaiak körülbelül 15 éve fedezték fel a csillagkapujukat. - Rengeteg leletet találtak egy ősi templomnak tűnő helyen.The Kelownans discovered their Stargate approximately 15 years ago, along with a number of Goa'uld artefacts in what appears to be an ancient temple.
- Az egészet a zsaruk fedezték.The whole thing covered up by the cops.
Persze, ha a Mistic-ek fedeznék a kiadásaimat, akkor természetesen.Yeah, if the Mystics would cover the goddamn spread, I could.
Az enyém téged is fedezne.My insurance would cover you.
Nem hinném, hogy a templomi alap fedezne egy réteg festéket, de Fred tudna nekem olcsón akvirálni.I didn't think the church funds would cover a coat of paint but Fred thinks he can get me some cheap.
Srácok... csak két ember van ezen a világon, akit Kelly Morris fedezne.Guys, there's only two people in this world that Kelly Morris would cover for.
A pénz fedezné egy lakás árát, és a napi kiadásokat anyukám számára.The sale would cover the cost of a condo and living expenses for my mom.
A srác úgy gondolta, egy dollár fedezné a számlát.I guess the dude thought a one dollar bill would cover it.
A válás ellenére meg minden, szerinted az apád fedezné az anyádat, ha ő komoly bajban lenne?In spite of the divorce and everyting but do you think your dady're would cover for your mom if she was in serious trouble?
Mikor azt hitte, hogy gyanússá vált, bevallotta, hogy meg megölte őket, a PTSD fedezné Őt.When he thought I was getting suspicious, he confessed to killing them both, thinking his PTSD would cover him.
- Ha választanom kéne, hogy leültessem Antwont, vagy Shanet fedezzem...- /f / gotta choose... between taking down Antwon and covering for Shane-
- Kértél volna meg, hogy fedezzem mindkettőt?Asked me to cover up for two of them?
- Készítek egy másolatot, hogy fedezzem magunkat.- Making a copy, to cover ourselves.
A buzi szimatot kapott, meg kellett ölnöm, hogy fedezzem magam.The pansy had gotten wise somehow, so I had to kill him to cover my tracks.
- Eleget, hogy fedezd a...- Yes, you do. Enough to cover your...
- Fogd be, és fedezd!-Shut up and cover him.
- Igen, de ha hazudsz, akkor újra hazudnod kell, hogy fedezd ezt a hazugságot.- yeah, but if you lie, then you gotta lie again to cover that lie.
"Bármely önkormányzati tulajdon, amely nem termel elég pénzt, hogy fedezze a működési kiadásait . más célra hasznosítható. ""Any municipal property that can't generate enough money to cover its operating budget can be rezoned for other uses."
- Ne fedezzétek.- Don't cover for him.
2. osztag, fedezzétek ezt a betonerodöt.2nd Squad, cover this pillbox area.
A ti dolgotok, hogy Garyt bejuttassátok a kocsmába, és ha már bent van, akkor fedezzétek.And once he's on the inside, cover his back.
Amit cserébe elvárok, hogy fedezzétek a kiadásaimat.All you need to do is cover my expenses.
- Brady, Howard, fedezzék...- Brady, Howard, cover...
- Hogy fedezzék.-To cover up a crime.
10%-ot levonnak, hogy fedezzék a szállítási károsodás díját.Ten percent is deducted to cover breakage costs during shipping.
A házi feladatuk az volt, hogy ássanak mélyre, és fedezzék fel, mi hevíti fel a szenvedélyüket.Ok, your homework was to dig deep and rediscover what sparks your passion.
Az a hobbim, hogy ilyen őstehetségeket fedezzek fel.My real passion is discovering talent like yours.
Azt hiszik, megöltem Sarát, hogy egy kalandot fedezzek?You think I'd kill Sara to cover up an affair?
Kétszer is tovább benn kellett maradnom, hogy fedezzek neked.I had to stay until 6:00 twice to cover for you.
- Amikor megadom a jelet, fedezz!- When I give the signal, give me some cover! - Got it!
- Aztán fedezz, hallod?Just cover me good, you hear?
- Brody, fedezz minket!Brody, cover us.
- Casey, fedezz!-Casey, cover me.
- Compton fedezzen.- Compton, covering fire!
- Csak fedezzen minket, Rex.- Just keep us covered, Rex.
- Csak fedezzen és menjen jobbra!Just cover me and go right.
- Csak fedezzen.- Just cover me.
Hogy érted, hogy fedezzünk?What do you mean, cover for you? What--you know, it's kind of short notice, Tom.
Megtalálhattuk a módját, hogyan fedezzünk fel egy egész ősi civilizációt.We could be on our way to discovering an entirely new Ancient civilisation.
Mi csak azon tűnődtünk ha elhúzódik az ügyintézés, egy embert fedezzünk vagy kettőt?We were just wondering in case any of the errands run long, uh, are we covering for one person or two?
- Kiborg, Vörös Robin, fedezzetek felülről!- Cyborg, Red Robin, cover me from above.
- Nincs szükségem rá, hogy fedezzetek.- I don't need you to cover my ass!
- Randy, Frank, fedezzetek fent!- Randy, Frank, cover high. Come on. - Roger.
A helikopterek elkezdtek fehér foszfort kiengedni, hogy fedezzenek minket.The helos started laying down white phosphorus to cover us.
A mesterlövészek fedezzenek.I need sharpshooters covering us.
A többiek innen fedezzenek a puskákkal!The rest of you cover me with your long guns.
Amikor a seggfej leáll, hogy újratöltsön, fedezzenek!When this asshole stops to reload, cover me!
A második heteden fedeznem kellett téged, azt játszva, hogy orvos vagyok, mert kinyúltál és nem lehetett elérni téged.Your second week I had to cover for you, pretend I was a medic, cos you were hung over and unreachable.
De fedeznem kell a költségeimet.But I do have to cover my costs.
Elnézést a késésért, fedeznem kellett az egyik srácot a munkahelyemen.Sorry I'm late, I had to cover for one of the guys at work.
- Biztos az, Brent, de - muszáj fedezned.Look, I'm sure it is, but, Brent, you need to cover for me, okay?
- Ray, nem kell fedezned!- to cover for him. - I'm not covering for him.
Azért mondtam el Lyndseyt, mert lehet fedezned kell Jake-nél.I'm just telling y about Lyndsey because I may need you to cover for me with Jake.
De ehhez fedezned kell engem.And I'm gonna need you to cover, Nanette.
Ha bent van, fedezned kell a hátsó kijáratot.Now if he's in there, I need you to cover the back. You okay with that?
- Randall már 30 éve Sue főnöke. - Szóval fedeznie kell.Randall's been Sue's boss for 30 years so she has to cover for him.
Delaware megtartotta, hátha egyszer fedeznie kell magát.Delaware kept it in case he had to cover his own ass.
Ennek fedeznie kell az adósságokat, amik a szülei után maradtak, és elég a tanulmányaira is.There should be enough in there to cover any debts that your parents left behind you, plus enough for you to go back to school.
Eva, kérem, nem kell fedeznie nekem többé.Eva, please, you don't need to cover up for me anymore.
A híd mindkét oldalát fedeznünk kell.We need to cover both sides of the bridge.
Ha valami eltűnt valahogy fedeznünk kell magunkat.If anything's missing we'll have to cover ourselves somehow.
Most évente csupán 348 millió fontot kapunk, amelyből valamennyi projektünket fedeznünk kell.We're supposed to get 348 millions pounds a year to cover our entire Silly Walks proposal. - Coffee?
Nektek fiúk, nem kell fedeznetek minket.You guys don't have to cover us.
Nos... akkor fedezniük kell a szökésemet.Well... you'll have to cover my release.
"120 mm ágyúk jegyzéke, a fedező csapatok új terve.. ...változások a tüzér alakulatoknál, a Madagascar expedíció a tábori tűzérség új szabályzata, szinte beszerezhetetlen."Notes on the 120 mm gun, new plan on covering troops changes in artillery formation, Madagascar expedition a new shooting manual for field artillery, very difficult to procure.
Annak a fedező tűznek hallja a hangját, uram.This is their covering bombardment you hear now, sir.
Csak fedező tűz.It's just covering fire!
Kihozom onnan, de szükségem van fedező tűzre, ha jelzek.I'll get him out of there, but I need you to lay down covering fire on my signal.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

fejez
behead
fékez
brake

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

érkezik
arrive
esküszik
swear
etet
feed
fakaszt
cause something to burst
fantáziál
fantasize
fárad
tire
fed
cover
fegyelmez
chasten
fékez
brake
felkeres
seek out

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'cover':

None found.
Learning languages?