Etet (to feed) conjugation

Hungarian
150 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
etetek
I feed
etetsz
you feed
etet
he/she to feed
etetünk
we feed
etettek
you all feed
etetnek
they feed
Present definite tense
etetem
I feed
eteted
you feed
eteti
he/she feeds
etetjük
we feed
etetitek
you all feed
etetik
they feed
Past indefinite tense
etettem
I fed
etettél
you fed
etetett
he/she fed
etettünk
we fed
etettetek
you all fed
etettek
they fed
Past definite tense
etettem
I fed
etetted
you fed
etette
he/she fed
etettük
we fed
etettétek
you all fed
etették
they fed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
etetnék
I would feed
etetnél
you would feed
etetne
he/she would feed
etetnénk
we would feed
etetnétek
you all would feed
etetnének
they would feed
Conditional present definite tense
etetném
I would feed
etetnéd
you would feed
etetné
he/she would feed
etetnénk
we would feed
etetnétek
you all would feed
etetnék
they would feed
Conditional past indefinite tense
etettem volna
I would have fed
etettél volna
you would have fed
etetett volna
he/she would have fed
etettünk volna
we would have fed
etettetek volna
you all would have fed
etettek volna
they would have fed
Conditional past definite tense
etettem volna
I would have fed
etetted volna
you would have fed
etette volna
he/she would have fed
etettük volna
we would have fed
etettétek volna
you all would have fed
etették volna
they would have fed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok etetni
I will feed
fogsz etetni
you will feed
fog etetni
he/she will feed
fogunk etetni
we will feed
fogtok etetni
you all will feed
fognak etetni
they will feed
Future definite tense
fogom etetni
I will feed
fogod etetni
you will feed
fogja etetni
he/she will feed
fogjuk etetni
we will feed
fogjátok etetni
you all will feed
fogják etetni
they will feed
Subjunctive present definite tense
etessem
(if/so that) I feed
etesd
(if/so that) you feed
etesse
(if/so that) he/she feed
etessük
(if/so that) we feed
etessétek
(if/so that) you all feed
etessék
(if/so that) they feed
Subjunctive present indefinite tense
etessek
(if/so that) I feed
etess
(if/so that) you feed
etessen
(if/so that) he/she feed
etessünk
(if/so that) we feed
etessetek
(if/so that) you all feed
etessenek
(if/so that) they feed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
etetnem
I to feed
etetned
you to feed
etetnie
he/she to feed
etetnünk
we to feed
etetnetek
you all to feed
etetniük
they to feed

Examples of etet

Example in HungarianTranslation in English
"Hát etetni jöttünk a farkast?'Did we come here to feed the wolf?
"Kell nekik a tej a tehéntőI, de nem akarják etetni a tehenet. "They milk the cow... but they do not want to feed the cow.
"Vissza fogok térni esti mesét mondani, spenóttal etetni őt, és megtanítani cumisüvegből inni.""l shall return to tell her stories at bedtime, to feed her spinach, and to teach her how to drink milk out of a glass."
(Tim Lang, a Food Policy professzora) Hogyan fogjátok Nagy-Britanniát etetni ?How are you going to feed Britain?
12 szájat etetek.I got 12 mouths to feed.
Embereket etetek, nyomozó.I'm feeding people, detective.
Karban tartom a nagy házat, trágyázok és etetek, ha ő nincs itthon, és a városi iskolában dolgozom, és néha önkénteskedem a templomban...I look after the big house, muck and feed 'em when she's not around and I work at the school in town and I also... I volunteer at the church sometimes...
"'Mert ha etetsz, Seymour"'Cause if you feed me, Seymour
- Roark. - Ha ilyen hazugságokkal etetsz, idő előtt pokolra kerülsz.- You really are pushing your luck, Padre, feeding me garbage like that.
- Te birkákat etetsz és apád után pakolsz.You feed sheep and tidy up after your dad.
- Átveszed a műszakjaim, etetsz.You take my shifts, you feed me.
Alig ismerlek, és etetsz.I don't even know you, and you're feeding me.
- Miért van az, hogyha valaki meghal, mindenki etet?How come whenever someone dies, everyone tries to feed you?
Ha attól boldog, hogy mókust etet a mogyoróval, miért mondanám, hogy mogyorót a mókusnak? !But if it makes you happy to feed Squirrels To The Nuts, who am I to say nuts to the squirrels?
- Ne harapj, ha etetünk.Don't nibble our fingers when we feed you.
A programban, amibe belefogtam, ahol hajléktalanokat etetünk, tovább kellett maradnunk, mert ma óriási volt a tömeg.The program I started to help feed the homeless must have made the cover of "the hobo tribune" because we had a huge turnout today.
Addig jó vele dolgozni, amíg óvatosan tartjuk a kezünket miközben répát etetünk vele.I mean, as long as we leave our hand flat when we feed him a carrot.
Amikor kukorica sziruppal etetünk reméljük, hogy van elég természetesWhen we feed the corn syrup we hope that there's enough natural
Amíg mi etetünk, azt csinálod, amit mondunk vagy különben elküldünk a katonai akadémiára!As long as we feed you, you'll do as you're told or else we'll send you to the military Academy
- Ti etettek olyan 200 és 500 fő közti embert, ebből a kamionból. Igen.- You feed anything between 200 and 500 people out of this truck.
- Ti etettek.You feed us.
A kórházban nem etettek így, mi?They didn't feed you like that in the hospital, did they?
Akkor te meg a klub miért etettek folyton hazugságokkal?Uh... well, then, why are you and your club feeding me nothing but smoke and lies all the time?
- Ez az a kaja, amit a kajáddal etetnek, mielőtt megetetnék veled.This is the food they feed to your food before they feed it to you.
- Mivel etetnek a szüleid?- What are they feeding you?
- Mivel etetnek téged?- What are they feeding you?
- Nem is nagyon etetnek.- Or feed us much.
20 ilyennel etetnek naponta, hogy a májam ne robbanjon fel.They feed me like 20 of these a day so my liver won't explode.
"Én csak az állatokat etetem.""I just feed the animals."
# Penthouse, tető, etetem a madárkákat #♪ Penthouse, roof top, birds I feeding ♪
- Amikor etetem őt, ölni tudna a reggelijéért.When I feed him, he'd rather zap for his breakfast. Hmm.
- Itt vagyok, a könyörvirágaimat etetem.In here, feeding the weepers, Janice.
"Mivel eteted?""What do you feed him?"
"vedd fel a szekrényben lévő védőruhát, amikor eteted őket.""please wear the safety suit in the hall closet when you feed them."
- Jézus, mivel eteted, steakkel?Geez, what are you feeding her, steaks?
"Én vagyok aki simogatja, eteti és életben tartja őket, aki megadja a törődést nekik amire szükségük van.""I'm the one that touches them, feeds them, keeps them alive, gives them the care that they need."
- Ha meg akarja harapni annak a kezét, aki eteti, hát éhezzen!He wants to bite the hand that feeds, he can starve.
A kisfiú király azt a sereget eteti, ami hamarosan elpusztítja a királyságát.The boy king feeds the very army That will soon destroy his kingdom.
A mindenható és kedves Shakka eteti őket.The all-powerful and loving Shakka feeds them.
"Mi etetjük a világot... "" It feeds the world."
- Mi történik, ha nem etetjük a kecskét?- What if we don't feed the goat?
- Most etetjük.We're feeding the baby.
- Nem, mi nem etetjük a cápákat.- No, we don't feed sharks.
Egyáltalán nem érdekel, mivel etetitek őket.Lina: Honestly, I don't care what you feed 'em.
- ...mivel etetik őket?- What did you feed him? - So it's...
- Az inasok majd etetik a babát.- Let the servants feed the baby.
- Biztosan ők etetik.- They must be feeding it.
- Mivel etetik önt Langleyben?What are they feeding you at Langley?
- Mégis mivel etetik?- What are you feeding him?
- "Szép, gyengéd és tisztelettudó" "voltam, etettem vele altatót, amitől szép fokozatosan"- It was beautiful and gentle and respectful and I fed her antihistamines and she
- Hát, épp most etettem meg.Well, I just fed him.
- Most etettem meg.Just pick him up. I've just fed him.
- Reggel etettem meg.- I fed him this morning.
- Én etettem a babát.- I fed the baby.
Anya, tojást etettél vele a villáddal.Mom, you fed him eggs with your fork.
Csak egy kérdést tettem fel, és még meg sem etettél.I was just asking a question, man. Besides, you haven't fed me yet.
De te etettél a vérontásaiddal.But you're the one that fed me, With all the blood you shed.
Ezért etettél?- Is this why you fed me?
- Ki etetett?- Who fed you?
- csak fűvel etetett marhát és szabadtartású csirkét.Grass-fed cattle - and free-range chickens.
A Divízió is ezzel a szöveggel etetett.That's the same line division fed me.
A chi-chi's-nél ahol hátul ültünk, és egymást etettünk nachos-szal, emlékszel?The chi-chi's where we sat in back and fed each other nachos, remember?
A macskád, amid van, amit etettünk.Your cat, that you have, which we fed.
Csak pár srác, akit etettünk, meg elláttunk egy kis házimunkáért cserébe.Nothing. Just some fellow we fed and took care of in exchange for doing a few chores.
Kivittük őket az udvarra, és nagy adagot etettünk velük a cuccból.And... we put them in this courtyard, And we fed them huge doses of the stuff.
Az volt oktató jellegű, hogy egész nap szamarakat etettetek?You fed donkeys all day, and that was educational?
Oké, ti etettetek, ruháztatok, és fizettétek a tanulmányaimat, Így van?Okay, you fed me, you clothed me, and paid the fees, isn't it?
Végül is ti hoztatok erre a világra fedelet adtatok, etettetek, míg meg nem öltelek titeket.I mean you brought me into this world you put a roof over my head, you fed me until I killed you.
- Azt állítják etetted őket, míg...- They claim they fed while...
- Kutyaropival etetted.- You fed him a Milk-Bone. - You what?
"Mondta C-3PO, miközben cumisüvegből etette a csecsemő Jedit, aki majd elhozza az Erő egyensúlyát.""said C-3PO as he bottle-fed space formula to the infant Jedi who would bring balance to the Force."
- etette a gyerekeidet.- And it fed your children.
Befogadtuk, etettük, mind együtt nőttünk fel.We took him in, we fed him, we all grew up together.
Körülvezettük, steakkel etettük, és beszéltünk neki a csapatról.We gave him a tour, fed him a steak, and talked about the team.
Mi így etettük meg.That's how we fed it.
Beszéltetek hozzá, etettétek.And you talked to him, and you fed him.
Emlékszel arra a padra a parkban, ahol Dorotával a hattyúkat etettétek?Remember the bench in the park, where you and Dorota fed swans?
Ezzel etettétek?Aren't you fed up with it?
Hadd tippeljek, sushival etettétek.Let me guess, you fed it sushi.
Mondd el, hogy etettétek mindeneste.Tell me how you fed him every night.
- ... higannyal etették. - Megmérgezték.Kept him from sleep, fed him quicksilver... poison.
A falu gyerekeit etették meg vele!They fed it on the village children!
A kígyókat sima rágcsálókkal etették, amiket kisállat boltban lehet kapni, viszont a gyilkos valószínűleg őket is tenyésztette, így nem hagyott nyomot.The snakes were fed standard rats like you'd buy in a pet store, but the killer probably bred them as well so as to not leave a trail.
Akik ott laktak, etették a kóbor macskákat. És a sok macska anyám idegeire ment.The people who used to live there fed these stray cats, so they were always around, and it drove my mother nuts.
Amikor Londonban volt, barátoknál lakott, ők etették.When you were in London, friends let you stay with them, and fed you.
Ki etetne? Ki fektetne le?Who would feed you, put you to bed?
Mr. Archer a saját csontjaiddal etetne meg.Because mr. Archer would feed you your own bones!
Pedig én etetném!I would feed it!
Te etetnéd és fürdetnéd, te vigyáznál rá az éjszaka kellős közepén, amikor kanyarója vagy más fertőző betegsége lesz.You would feed the child, and bathe him and care for him in the middle of the night when he has rubella, or anything else contagious.
Ha Vinayaka úr tejet inna mindennap akkor senki nem etetné őt.If Lord Vinayaka drinks milk daily no one would feed him...
Nem voltam biztos benne, hogy a nyulat etetné, vagy minket etetne meg a nyúllal.I wasn't sure if he would feed the rabbit, or use the rabbit to feed us.
- Azért csinálom, hogy ne a saját húsomat marcangoljam, és ne etessem fel a megtört testem a nyomorult disznóddal.I do it to stop myself lacewating my flesh and feeding my own bwoken body to your wetched pig.
- Mi? - Úgy értem... legközelebb arra fogsz megkérni, hogy mossak ki és etessem meg a macskáid.I mean, next you're gonna be asking me to do your laundry and feed the cats.
- Nyissa ki a száját. Had etessem meg.- Open and let me feed you.
- És most én etessem ot?- I should feed a strange mouth?
"Etesd meg a medvét." "Kérlek etesd meg a medvét." "Medve, szereted a medvetalpat?""Feed the bear." "Please feed the bear." "Bear, do you like bear shoes?"
- Al, nehogy azzal etesd a kutyát!Al, don't feed that to the dog.
- Anya kérlek ne etesd az asztalról.Please don't feed him from the table, Mom.
- Fogd a csizmád és etesd a patkányaid.Pop your clogs on and go and feed whippets.
"Azt akarom, hogy ezekből a dudákból etesse a gyerekemet.""Oh, look at her tits. "I want her to feed my little baby with her big tits.
- Megmondom neki, hogy itt csak becsületes emberek élnek. Rajta, aprítsa fel a gyereket és etesse meg a kutyákkal, nekünk dolgunk van.- I'II tell him only honest people live here so go ahead and cut the child - feed her to dogs, we're busy.
"A nagyanyám nem volt iskolázott asszony, de azt tanította nekünk gyerekeknek, hogy ne etessük a kóbor állatokat."My grandmother was not a highly educated woman, but she told me as a small child to quit feeding stray animals.
- Kérlek, etessük meg most!- Can we please feed him now ?
- Tudom, hogy azt mondták, ne etessük a mosómedvéket, de volt az a kis...- I know they say don't feed raccoons, But we had a thing.
A lényeg az, hogy etessétek, sétáltassátok és nagyon szeressétek, oké?Just remember to walk him, feed him, and love him, Okay?
Azt mondtam, etessétek meg a kutyát!I said, feed that dog!
Csak etessétek a gyereket.Next week? Keep feeding the pedigree poodle
Csak etessétek meg Herman-t és menjetek.Just feed Herman and leave.
Hé, ne etessétek!Hey, don't feed him.
- Akkor etessék!- Then feed her. Give her something.
A lényeg, hogy etessék őket.They love whoever feeds them.
5,000 dollárt kértem, hogy egy csomó szülő nélküli gyereket etessek.I asked him for $5,000 to feed a bunch of motherless babies.
Alig várom már, hogy legyen megoldás, de nem csak ezzel vagyok így, jó példa erre a "Hogyan etessek három férfit ennyi pénzből?", vagy a "Hogy vegyem rá a jegyesem, hogy a szemembe nézzen?"That's the sort of thought process I can look forward to now, another classic, to put alongside "How do I feed three men on a penny a day?" and "How do I get my fiancee to make eye contact with me?"
Egy éhes száj helyett hármat etessek? !I'm buying one mouth to feed, not three.
Három éhes szájat kell etessek!I have three mouths to feed!
- Ne etess!No, don't feed me, okay?
A te dolgod, hogy etess!It's your duty to feed me.
Azért adtam, hogy engem etess vele.I gave you that so you could feed me, not so you could eat.
Anyám azt mondja, hogy a gyomrom egy feneketlen kút, a családom túl szegény, hogy etessen engem.Mother says my stomach is a bottomless pit. My family's too poor to feed me.
Anyám bármilyen munkát elvállalt, hogy etessen és ruházzon.She did any job she could get to feed and clothe me
Ez a seggfej meg akarja ölni őket, hogy embereket etessen velük.That asshole was gonna kill them and feed them to people!
Ha lehet választani, inkább Rachel etessen meg.If I had a choice, I would prefer Rachel to feed me.
Akkor legalább táppal etessünk, jó?Then we can feed it cattle feed, OK?
El kéne halasztanunk ezt, míg nem érzi egy kicsit... - És elintézted, hogy egy újabb szájat etessünk.Perhaps we should postpone this till he's feeling a little... and ye've saddled us with another mouth to feed.
Hogy etessünk egy sereget.To - to feed an army.
Hogy etessünk egy seregetTo feed an army.
" A... akarom, hogy csövön keresztül etessenek,""I, 'a'... want to receive tube feeding,"
Az orvosok összebeszélnek, hogy etessenek meg.Doctors and professors meet to confer on how to feed you...
Csak rájöttem, hogy te lennél az egyetlen akinek el kellene döntenie, hogy mit csináljanak velem... hogy életben tartsanak és egy csövön keresztül etessenek.I just realized you'd be the one who'd have to make all the decisions about what to do with me-- pull the plug, put me on life support, give me a feeding tube.
"Meg kell védenem és etetnem a családom."'I need to feed and save my family'.
- 959. Az ebédlőben csirkét adtak vacsorára, és meg kellett etetnem a csirkémet.And the dining hall was serving chicken for dinner, and I had to feed my chicken, so I...
- Meg kell etetnem a gyíkomat.- Are you okay? - No, I got to feed my lizard.
- Meg kell etetnem a macskáját.He asked me to feed his cat.
- Meg kell etetnem a macskákat.- I got kittens to feed.
- Két gyereket kell etetned!- You've got two children to feed!
"Mivel hat gyereket kellett etetnie, nem tudott ellenállni a kísértésnek, és úgy döntött, hogy összeállít egy kis gint a fürdőkádjában egy recept alapján, amit az egyik béresétől kapott. Az az ötlet vezérelte, hogy majd eladja a városban némi haszonnal.""With six children to feed, temptation got the better of her, so she decided to mix up some gin in her bathtub using a formula she'd gotten from a farmhand, the idea being they'd sell it in town for a profit."
A sorsnak nem kell két gyereket etetnie és lakbért fizetnie.The universe doesn't have to feed two kids and pay the rent.
Annak a sekrestyésnek kellett etetnie.The sacristan had to feed her.
Berakott a Mazorrába, hogy ne kelljen etetnie.She put me in Mazorra so she wouldn't have to feed me.
- Annál kevesebbet kell etetnünk.- Be that many less bellies to feed.
- Meg kell etetnünk a gyerekeket!. -We have to feed the kids!
A világ mezőgazdasági területeinek harmada jelenleg használhatatlan a talajromlás miatt, mégis egyre több éhes szájat kell etetnünk.A third of the world's farmland is now useless due to soil degradation, yet we keep producing more mouths to feed.
Minket is meg kellene etetnetek, de...You'd have to feed us, too, but...
Az évnek ebben a szakaszában az erdő még nem terem, és az élelem éppen hogy mindnyájuknak elég, és a nőstényeknek etetniük kell kicsinyeiket.Green as this river forest looks, at this time of year there is only just enough food to go round, and these females all have babies to feed.
Egy másik, éhes szájat kell etetniük.Not with another mouth to feed.
Ezeknek a melleknek négyet kell etetniük.These puppies got to feed four.
"Kölcsönös etető-tevékenység.""Mutual feeding activity."
A maga hőse élete utolsó 8 hónapját ágyhoz és etető csőre kötve töltötte.Your hero spent the last eight months of his life in bed on a feeding tube.
A vérével a vízben ez az egész hely olyan lesz, mint egy etető.With his blood in the water, this whole place is gonna be a feeding frenzy.
Ez a kis tó, amit te annyira szeretsz, egy csapat húsevő, őskor hüllő... etető területévé fog válni.Your little lake that you love so dearly is about to become a feeding ground for a race of carnivorous prehistoric reptiles.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

éget
burn
siet
hurry
üget
trot

Similar but longer

tetet
make someone put something somewhere

Random

elmond
recite
elver
thrash
emigrál
emigrate
énekel
sing
érdeklődik
be interested in someone or something
érdemel
deserve
ért
understand
ésszerűsít
superseded spelling of észszerűsít
étkezik
eat
fárad
tire

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'feed':

None found.
Learning languages?