Kovri (to cover) conjugation

Esperanto
26 examples

Conjugation of eiti

Mi
Mi
Mi
Present tense
kovras
I cover
estas kovranta
I am covering
estas kovrata
I am being covered
Future tense
kovros
I will cover
estas kovronta
I will be covering
estas kovrota
I am to be covered
Conditional mood
kovrus
I would cover
estas kovrunta
I would be covering
estas kovruta
I am to potentially be covered
Past tense
kovris
I covered
estas kovrinta
I have covered
estas kovrita
I was being covered
Vi
Jussive / command
kovru
cover!

Examples of kovri

Example in EsperantoTranslation in English
Bonvolu kovri lin!Please cover him!
Ho, s-ino Dalloway, ĉiam aranĝante festojn por kovri la silenton."Oh, Mrs Dalloway, always giving parties to cover the silence.
Ĉiun vesperon kiam mi estas dormonta, ili ne estas tie por kovri min.Every time I go to bed, they're not there to tuck me in.
Kiel kovri per du truoj unu truon? Kiu scias la respondon?How can two holes cover one hole?
Tiu tapiŝo estas sufiĉe granda por kovri la tutan plankon.This carpet is big enough to cover the whole floor.
"Urtanon, la plej grandan uvaon, tute kovras...""Urtana, the largest Uva, is covered
Ili kuradas en malnovaj, malplenaj domoj, ili kovras ĉion per polvo kaj cindro.Yes. They breed in very old empty houses, building invisible nests and turning everything into dust.
Ĉi tiuj bluaj makuloj, kiuj kovras la antaŭan itineron.These blue stains covering... the rout.
Honesta virino sin kovras per tiom da ŝtofo, ke montriĝas ne pli ol la manoj kaj la vizaĝo.They wear so many layers... of cloth that you never see more than the hands and face.
- Tio estas la estonteco. Oni kovras malriĉon per nigra ledomantelo.-Asphalt you see, that's the future- we're gonna dress poverty in black skin.
Chu li ne kovros min per koto?Not with mud on my face?
Kaj nimfo etendas al ŝi flormantelon, kiu kovros ŝian superban nudecon.And a nymph extents a to you a veil of flowers to cover... your magnificent nudity.
Ah, se mi mortigus vin antaŭ ol vi kovros la mapon per viaj makuloj!I should have killed you before you had the chance to fill this map... with nonsense!
Dek mil enoj ne kovros la elspezojn.Ten thousand yen will not cover the expenses.
Se vintriĝos, la montojn baldaŭ kovros neĝo.With winter coming on, the mountains will soon be covered with snow.
Ĉi-oro apenaŭ kovrus la kostojn Tiu stulta Sen!This gold doesn't even come close to covering the damage that stupid No-Face caused.
"Tute prava," diris la Grifo, ankaŭ ĝemante, kaj pro la dolorigaj memoraĵoj ili ambaŭ kovris la vizaĝojn per la piedaĵoj.'So he did, so he did,' said the Gryphon, sighing in his turn; and both creatures hid their faces in their paws.
La venenaĵoj, rakontis la pentinta mafiano, estis malŝarĝitaj dumnokte kaj la ŝovelmaŝinoj ilin kovris per tero.The waste, according to the the reformed mafioso, was unloaded at night and the bulldozers would cover it with earth.
Finfine, en 1689a, la nokton de la 23a tago... la malvarmo estis akra, la teron kovris hajleto, la vento pikis la okulojn kaj la orelojn.At last, in the year 1689, in the night of the 23rd day, it was icy cold, the ground was frozen. The wind stung my eyes and my ears.
La monteton tute kovris neĝo.The hill was all covered with snow.
Haladzo kovris Tokion.Smog hung over Tokyo.
"Vi devas honti, demandinte pri tia simpla afero." Tiam, por doni pli fortan emfazon al la riproĉo, ambaŭ sidis silente kaj rigardegis Alicion, ĝis pro konfuzo ŝi estus tre kontenta ke la tero malfermiĝu kaj kovru ŝin.'You ought to be ashamed of yourself for asking such a simple question,' added the Gryphon; and then they both sat silent and looked at poor Alice, who felt ready to sink into the earth.
Ĉu mi kovru la kapon?The boat sank.
Tial mi petas al ĉitieaj, sinjorinoj, ke ili surmetu... malpli larĝajn pantalonojn, kaj pli longajn kaptukojn... ke ili zorge kovru siajn harojn, kaj ne uzu ŝminkon.So, I'm asking to all young ladies to wear tighter trousers and longer cowls. They must cover their hair and must not use any make-up.
Kiam sub la suno, kovru vian kapon.Cover your head when you are in the sun.
Dum oscedo kovru mane vian buŝon!When you yawn, cover your mouth with your hand.

More Esperanto verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

kokri
do

Similar but longer

kovradi
do
kovrebli
do
kovrendi
do
kovriĝi
do
malkovri
discover
rekovri
do

Other Esperanto verbs with the meaning similar to 'cover':

None found.
Learning languages?