Etablere (to establish) conjugation

Norwegian
26 examples

Conjugation of eiti

Jeg
Bokmål present tense
etablerer
I establish
Bokmål past tense
etablerte
I established
Bokmål future tense
vil etablere
I will establish
Bokmål conditional tense
ville etablere
I would establish
Jeg
Bokmål imperative tense
etabler
I establish
Bokmål present perfect tense
har etablert
I have established
Bokmål past perfect tense
hadde etablert
I had established
Bokmål future perfect tense
vil ha etablert
I will have established
Jeg
Bokmål conditional perfect tense
ville ha etablert
I would have established

Examples of etablere

Example in NorwegianTranslation in English
Det var din ide å etablere et oppkjøpsdepot der.It was your idea to establish a purchasing depot there.
Vårt mål er å etablere kontakt med romulanerne.But our goal is to establish relations with the Romulans.
Etter den vellykkede sendingen til Alfa-kvadranten prøver mr Kim å etablere taleforbindelse med den andre siden av ormehullet.Encouraged by his success in sending a signal to the Alpha Quadrant, Mr Kim is trying to establish a voice link with whoever is at the other end of the wormhole.
Du var den første legen å etablere en dialog med dem.You were the first doctor to establish a dialogue with them.
Vi har ikke vært i stand til å etablere to-veis kommunikasjon, , og signalet kommer fra den Rutharian sektor.We've been unable to establish two-way communication, but the signal is coming from the Rutharian sector.
Like ved Columbus Circle i New York skulle Bill Dietrich, under dekke som ingeniør... WlLLlAM DlETRlCH lNGENlØR ...leie et kontor og etablere sin virksomhet.Just off Columbus Circle in New York City Bill Dietrich, posing as a consultant engineer rented an office and established his place of business.
Det var din ide å etablere et oppkjøpsdepot der.It was your idea to establish a purchasing depot there.
Kan De etablere en diskret kontakt på den andre siden?Could you establish contact with the other side?
Med din kraft vil han etablere sitt falske rike her, og få sin styrke direkte fra Satan.With your power, he will establish his counterfeit kingdom here, receiving his power directly from Satan.
Ved å eliminere motivet og etablere et alibi.By eliminating the motive and establishing an alibi.
Siden det er jeg som må ta all risikoen, føler jeg at det er rimelig at vi etablerer en pris, som i det minste vil gjøre at jeg ikke taper.Since I'm the one who has to take all the risk... I feel that it's only fair that we establish a price... that will give me at least an even break.
Det etablerer på en måte denne Tod Ramsey som en mann som kan utrette mirakler.It sort of establishes this Tod Ramsey as a man able to perform miracles.
Vi etablerer oss som den viktigste forsvarsvitenskapen for neste tiår.Relax. We are on the threshold of establishing... the indispensable defense science of the next decade.
Vi etablerer kontakten nå.We're establishing the link right now.
Vi har et kontantoverskudd på ti millioner om dagen, som vi tar gjennom vår bank til den amerikanske bank, og slik etablerer vi kreditter som brukes for legitime investeringer.We have a cash surplus of ten million a day, which we ship through our bank to the US Federal Reserve, thus establishing credits which can be used for any legitimate investment.
Utenfor San Pietro etablerte George og noen til en observasjonspost.Once, outside San Pietro, George and a couple others established an observation post.
Takk til gutta i New Train, en utfordrer til de mer etablerte. -Hei, Bent.Thanks to the boys in New Train, a definite threat to the more established artists here tonight.
Det er et kampskrift mot den etablerte litteraturen.A manifesto against established literature.
Men han flyttet hit, og etablerte hjemmet for ti år siden ...Then he moved here, and established the care home ten years ago...
Jeg vet at dere to etablerte dette feltet og du har god grunn til å stole på ham men umodenheten hans er årsaken til alt sammen!I know that you two established this field so that's all the more reason for you to place your trust in him but his immaturity is the cause of all these mishaps!
Eliminer motivet, etabler et alibi.Eliminate the motive, establish an alibi.
Først var det bøffelen som dro gjennom dette store riket, og så kveget, i store flokker, rødhudede menn på røvertokt, og hvite røvere. Og seinere, som det 19. århundret nærmet seg enden, ble nybyggerne som hadde etablert seg i dette ville grenselandet, plaget av desperadoer og lovløse.Across this vast empire moved first the shaggy buffalo and then cattle in great herds, raiding red men and marauding white men, and later, as the 19th century was nearing its end, the settlers who had established themselves in this frontier wilderness
Det er en etablert skikk i å håndtere slike saker.There's an established custom in dealing with those matters.
Om dere ikke gjør det... og dronningene blir funnet og ødelagt... før de har etablert florerende kolonier og kan produsere... bare Gud vet hvor mange maurdronninger til... kommer mennesket som den dominante arten på jorden... sannsynligvis til å utryddes innen ett år, doktor?Because unless you solve it unless these queens are located and destroyed before they've established thriving colonies and can produce heaven alone knows how many more queen ants man, as the dominant species of life on Earth will probably be extinct within a year, Doc?
Akkurat når vi begynner å bli litt etablert?Just when we were beginning to get a little established?
Når hun er etablert som er medlem av familien deres, vil hun bli sendt til Lord Sakakibara som hans konkubine.Once established as a member of their family, she'd be sent to Lord Sakakibara as his concubine.

More Norwegian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

drøfte
discuss
ekte
marry
elde
age
elle
do
enda
end
erkjenne
acknowledge
eta
eat
ete
eat
fastlegge
determine
filmatisere
do

Other Norwegian verbs with the meaning similar to 'establish':

None found.
Learning languages?